Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Στην Κρήτη για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Συνέντευξη τύπου στο Ηράκλειο Κρήτης – συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης κ Γ. Κουράκη

Με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης συναντήθηκε αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων στην οποία συμμετείχαν ο Νίκος Χρυσόγελος, (στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου) και οι Γιώργος Βλοντάκης, Μιχάλης Προμπονάς και Αριστείδης Παπαδάκης στελέχη των Οικολόγων Πράσινων Κρήτης. Η αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων τόνισε ότι ο Δήμος πρέπει να επικεντρώσει στην μείωση, καλύτερη ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και στην κομποστοποίηση. Βασική παράμετρος είναι η στοχευμένη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών. Σήμερα ο Δήμος δαπανάει περίπου 200 εκ. ευρώ ετησίως για την αποκομιδή και την ταφή των απορριμμάτων. Αν 1 εκ. ευρώ δινόταν στην ενημέρωση των πολιτών, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών και σε δράσεις που θα φτάσουν σε κάθε πολίτη, τα χρήματα αυτά θα «επέστραφαν» μέσα από την εξοικονόμηση που θα επιτυχγάνονταν από την μείωση των απορριμμάτων, την οικιακή κομποστοποίηση και την βελτίωση της ανακύκλωσης και της βιώσιμης διαχείρισής τους γενικότερα . Ο Δήμος θα είχε και πολύ μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος. Η αναζήτηση λύσεων στην καύση δεν προσφέρει πραγματικά διέξοδο στα σημερινά προβλήματα και θα φορτώσει με μεγάλο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος το Δήμο και τους δημότες.

Στην συνέντευξη τύπου ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα πρόβλημα με οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση. Αλλά είναι και ένα παράδειγμα για το πώς μπορούμε να επιλύσουμε ένα πρόβλημα υιοθετώντας περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελεσματικές λύσεις που κάνουν ορθολογική χρήση των πόρων που διατίθενται για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ενώ στρέφουν παραλλήλως τα οικονομικά των απορριμμάτων προς πράσινη κατεύθυνση. Οι λύσεις που προτείνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι αναγνωρίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία και τους πολίτες και φυσικά βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές μας αποδόσεις.
Ο Γιώργος Βλοντάκης τόνισε ότι "τα καλύτερα σκουπίδια είναι αυτά που ΔΕΝ παράγονται", πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί προληπτικά - "δεν υπάρχει τελική λύση αλλά μια ορθή διαχείριση". Η διαλογή στην πηγή είναι απαραίτητη για μια αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων της Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει βήματα προς την κατεύθυνση της ανακύκλωσης, ωστόσο λείπει ένας συνεκτικός σχεδιασμός.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι απαρίθμησαν τρεις βασικούς πυλώνες για το θέμα των απορριμμάτων:
1. ορθή διαχείριση οικονομικών πόρων
2. συμμετοχή πολιτών στην επίλυση του προβλήματος
3. διαφορετική χρέωση των τελών καθαριότητας (τακτική συχνή στην Ευρώπη) κατά την οποία οι "ευσυνείδητοι" θα επιβραβεύονται
Σχετικά με την καύση των απορριμμάτων, τέλος, οι Ο.Π. εξέφρασαν την κάθετη διαφωνία τους, καθώς υποστηρίζουν μικρά βήματα, μικρές μονάδες περιφερειακά. Η καύση - αν και προωθείται ως μέθοδος από κάποιους - είναι αναποτελεσματική, επιζήμια για το περιβάλλον και πολύ ακριβή

Δεν υπάρχουν σχόλια: