Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου, περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, μετά την ορκωμοσία στις 22/12/2010 στη Σύρο:

«Κατ’ αρχήν να ευχηθώ σε όσους εκλέχτηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου να έχουν έναν δημιουργικό ρόλο για το καλό των νησιών και των νησιωτικών κοινωνιών. Θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν σημαντικό ρόλο μια και είμαστε οι πρώτοι που εκλέχτηκαν σε ένα θεσμό που έχει αρκετά θετικά, πολλές αδυναμίες και πολλά λάθη και θα πρέπει εμείς να βάλουμε τις βάσεις για το πως θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός με βιώσιμο τρόπο μακροχρόνια.

Ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες σήμερα να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυτό που ονομάζουμε πολιτική αλλά και οι πολιτικοί έχουν απαξιωθεί, εξαιτίας βέβαια των λαθών και επιλογών που έκαναν οι ίδιοι οι πολιτικοί. Η σημερινή κρίση δεν είναι άσχετη με το πώς αναπτύχθηκε η πολιτική στη χώρα μας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι πολίτες του Ν. Αιγαίου με την ψήφο τους μας επέλεξαν ως αντιπολίτευση, όμως θα είμαστε μια δημιουργική αντιπολίτευση, θα ασκούμε κριτική αλλά ταυτοχρόνως θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και θα καταθέτουμε προτάσεις πολιτικών αλλαγών στις οποίες θα επιδιώκουμε να διαμορφώνονται πλειοψηφίες. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θα επιδιώξουμε σ' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσουμε μια πολιτική που δίνει λύσεις στα προβλήματα, που βοηθάει στο να αλλάξουνε όσα σήμερα είναι στραβά και ανάποδα στην περιοχή μας, αφού είναι μια περιοχή με μεγάλα προβλήματα, σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, με μικρά και μεγάλα νησιά, με τεράστιες ελλείψεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές αλλά και με πλήρη σχεδόν εξάρτηση από το πετρέλαιο. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεκινήσει, λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τοπικιστικές και γεωγραφικές αντιπαραθέσεις, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να προωθήσουμε μια διαφορετική πολιτική για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε διατυπώσει και δημόσια την πρότασή μας, πριν ακόμα την ορκωμοσία των Περιφερειακών Συμβούλων, ώστε να φτάσει η Περιφέρεια κοντά στους πολίτες σε κάθε νησί, ακόμα και στο πιο μικρό, με ουσιαστικό και όχι τυπικό/ μηχανικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται εκεί που είναι, να μην χρειάζεται να μετακινείται για θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια. Το κύριο θέμα, λοιπόν, δεν αφορά στο που θα είναι τα γραφεία των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αλλά στο πώς θα οργανωθεί η Περιφέρεια, έτσι ώστε ο πολίτης ακόμα και στο νησί με τους 100 κατοίκους να έχει κοντά του μία υπηρεσία, κάτι σαν Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για την Περιφέρεια, μέσω της οποία θα ενημερώνεται ισότιμα με όλους τους άλλους νησιώτες, θα έχει πρόσβαση σε προγράμματα και σε αμφίδρομη πληροφόρηση, θα μπορεί να καταθέτει προτάσεις και απόψεις και αυτές να φτάνουν στους φορείς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να μετέχει στην διαβούλευση για θέματα και πολιτικές που αφορούν στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, να παίρνει τις απαντήσεις που χρειάζεται από τις υπηρεσίες όπου κι αν είναι η έδρα τους, άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ίδιος.

Το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί για τον Οργανισμό της Περιφέρειας είναι μια πρόχειρη συρραφή της μέχρι τώρα λειτουργίας της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηρίζεται από απουσία οράματος αλλά και άγνοια των δομών και του ρόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεν υπάρχει στοιχειωδώς αντιστοιχία του τρόπου οργάνωσης της Περιφέρειας με αυτόν της κεντρικής ή ευρωπαϊκής διοίκησης (πχ δεν αντιστοιχούν οι Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας με τα υπουργεία ή με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην Περιφέρεια συσσωρεύεται μεγάλος όγκος γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων χωρίς να διαφαίνεται η διαδικασία που θα συμβάλλει στην αλληλεπίδραση περιφερειακής, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής. Ένα δεύτερο, λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα, με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί αμέσως μετά την συγκρότησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η επεξεργασία του τρόπου και της δομής οργάνωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η επεξεργασία δηλαδή ενός Οργανισμού για την Περιφέρεια που να είναι σύγχρονος, ευρωπαϊκός, να ανταποκρίνεται στη νησιωτικότητα, στην ανάγκη για κοινωνική και οικονομική σύγκλιση καθώς και κοινωνική αλληλεγγύη, για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα προωθεί την στροφή της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση, θα θέτει την προστασία του νησιωτικού περιβάλλοντος στο κέντρο των επιλογών των διαφορετικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε διαβούλευση με τους φορείς του Ν. Αιγαίου και τις νησιωτικές κοινωνίες, πρέπει μέσα στο 1ο εννεάμηνο του 2011 να επεξεργαστεί σε βάθος ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα του Ν. Αιγαίου και την ανάπτυξη συνεκτικών επιμέρους πολιτικών και εργαλείων εφαρμογής. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιφέρειά μας, πρέπει να δούμε άμεσα πως θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από τον νόμο. Ο κίνδυνος όμως εκφυλισμού και αδρανοποίησής της ήδη από την αρχή είναι μεγάλος αφού δεν φαίνεται να υπάρχουν εργαλεία υποστήριξης της λειτουργίας της. Επίσης, ως Περιφέρεια πρέπει να κερδίσουμε από την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, να συμμετάσχουμε και να παίξουμε ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά και να επιδιώξουμε οργανωμένα και αποτελεσματικά όλες οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί να ενσωματώνουν τη νησιωτικότητα όταν λαμβάνουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή και το μέλλον των νησιωτικών κοινωνιών.

Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μεγάλες ευθύνες, υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες για να συμβάλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα κάνουν την νησιωτικότητα πλεονέκτημα και θα επιτρέπουν να αξίζει να ζουν οι πολίτες και στο πιο μικρό νησί 12 μήνες το χρόνο, ιδιαίτερα σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης και εφαρμογής κοινωνικά άδικων πολιτικών. Πρέπει να δείξουμε ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουν διακοσμητικό ρόλο αλλά μπορούν να επεξεργάζονται πολιτικές, να συντάσσουν εκθέσεις, να αξιολογούν σε βάθος τις επιμέρους και συνολικές πολιτικές, να αναλαμβάνουν ουσιαστικούς ρόλους, να κερδίζουν από τον πλούτο ιδεών αλλά και απ

Μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους

Είναι καιρός μια μεγάλη καμπάνια από τους Οικολόγους Πράσινους και πολλές άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να απαιτήσει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων ειδικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων. Μια τέτοια επιτροπή πρέπει να δημιουργηθεί όμως με απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου (για να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία) με έργο να εξετάσει πως δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος και ποιο κομμάτι του είναι "απεχθές". Υπάρχει η εμπειρία του Ισημερινού αλλά προφανώς στην Ελλάδα θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ισημερινού (δηλαδή στάση πληρωμών) που δεν είναι εφικτό σε μια χώρα μέλος της ΟΝΕ. Μπορούμε όμως να πιέσουμε ώστε μέσα από τη δουλειά μιας ανεξάρτητης επιτροπής να απαντηθούν πολλά ερωτήματα, όπως πχ πώς φτάσαμε σε αυτό το χρέος, που σπαταλήθηκαν οι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πόροι, αν και που έγιναν υπερκοστολογίσεις, ποια έργα δεν είχαν ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα της χώρας

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Καλύτερα ενεργοί, παρά θεατές

(γράφτηκε για το Blog protagon.gr στις 30/11/2010)

Οι κυρίαρχες μέχρι χθες πολιτικές δυνάμεις απέτυχαν στο ρόλο τους, να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για ένα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον της χώρας. Έθεσαν λάθος στόχους, προώθησαν ένα αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης, που βασίζονταν σε πήλινα πόδια κι είχε μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κρίση αστικού χώρου, ρύπανση, υποβάθμιση νερών, εξάντληση εδαφών, σπατάλη φυσικών πόρων, ανεξέλεγκτη «διαχείριση» αποβλήτων), διασπάθισαν εθνικούς και ευρωπαϊκού πόρους, ενώ διεύρυναν το χάσμα μεταξύ πραγματικής οικονομίας και κατανάλωσης αλλά και μεταξύ αυτών που δεν έχουν τα βασικά για να επιβιώσουν και αυτών που σπαταλούν προκλητικά.
Τα παραδοσιακά κόμματα δεν έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα που θα απέτρεπαν ή μετρίαζαν την κρίση, θα αντιμετώπιζαν με κοινωνικά δίκαιο κι αποτελεσματικό τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήματα που οδηγούσαν με βεβαιότητα σε βαθιά δημοσιονομική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση.
Το πολιτικό σύστημα έχει όμως μεγάλη ευθύνη γιατί ενώ έβλεπε την κρίση να έρχεται ολοταχώς, δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί με τρόπο ώστε η ένταση και οι επιπτώσεις της να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες. Αντίθετα, έκανε το παν για να βαθύνει την κρίση. Η μεν ΝΔ βλέποντας το σκάφος να κατευθύνεται ολοταχώς προς τα βράχια το εγκατέλειψε βιαστικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, που ανέλαβε μέσα στην τρελή χαρά τη διακυβέρνησή του υποσχόμενο την συνέχιση του πάρτι, διαβεβαίωνε αρχικά ότι δεν υπάρχουν βράχια και στη συνέχεια, μέσα σε πλήρη πανικό, έριξε το σκάφος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα μπορούσε πάνω τους. Ευθύνες έχει όμως και η αριστερά γιατί όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούσε κυρίως το «πιο πολύ» και όχι το «διαφορετικό» για το ταξίδι.
Η κοινωνία και οι πολίτες είναι σήμερα πολύ οργισμένοι, και δικαίως. Όμως αν αυτή η οργή δεν εμπεριέχει και στοιχείο αυτοκριτικής (γιατί ανεχθήκαμε ως κοινωνία όλα αυτά;) και κυρίως διάθεση αλλαγής τόσο των πολιτικών όσο και των προσωπικών μας προτεραιοτήτων, στάσεων και επιλογών, η διέξοδος από την κρίση δεν θα φανεί.
Η ευθύνη της κοινωνίας και των πολιτών για την κρίση είναι υπαρκτή αλλά όχι στη λογική της διάχυσης των ευθυνών μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολιτών. Οι πολίτες ευθύνονται γιατί υιοθέτησαν αξίες και συμπεριφορές που δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν από την πραγματική οικονομία και τις οικολογικές αντοχές της χώρας (αγνοώντας τις όποιες προειδοποιήσεις) αλλά και γιατί ανέχθηκαν τη γενίκευση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων πάνω στα οποία στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό η κυριαρχία των δυο κομμάτων εξουσίας τις τελευταίες 3 δεκαετίες.
Υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένας πολιτικός χώρος που μίλησε εγκαίρως για την κρίση αλλά και για την ανάγκη αλλαγής τόσο των πολιτικών όσο και των αξιών και προτεραιοτήτων που κυριαρχούσαν στους πολίτες. Ο χώρος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ τόλμησε να έχει ως πολιτικό του σύνθημα το «αλλάζουμε πολιτική, αλλάζουμε κι εμείς», αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν αλλά και πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οργανωμένο/συλλογικό επίπεδο. Υπάρχουν αρκετά που μπορούμε να κάνουμε για να μην μένουμε παθητικοί θεατές, έστω και οργισμένοι:
- Σε ατομικό επίπεδο, μπορούμε να ζούμε καλύτερα με λιγότερα. Επανεξετάζοντας πόσα και που ξοδεύουμε μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας, να επανακτήσουμε τον έλεγχο της «οικονομίας» μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Μια περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη καθημερινότητα κάνει καλό και στην τσέπη μας. Περιορίζοντας την χρήση ΙΧ, κάνοντας πολλές από τις μετακινήσεις με ποδήλατο, περιορίζοντας τη σπατάλη νερού και ενέργειας, καταργώντας την πλαστική σακούλα και τα προϊόντα μιας χρήσης, επαναχρησιμοποιώντας αγαθά, ανταλλάσσοντας μεταξύ μας «υπηρεσίες» χωρίς να μεσολαβούν χρήματα («εξω-χρηματικές συναλλαγές») μπορούμε να διαμορφώσουμε υψηλή ποιότητα ζωής χωρίς να δαπανάμε άσκοπα χρήματα. Και μπορούμε με πιο «ενεργές» επιλογές (πχ παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, κλιματισμός με την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας, παραγωγή πράσινων προϊόντων, αναβάθμιση των γειτονιών και του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργία χώρων συνάντησης και αναψυχής με συνένωση ακάλυπτων χώρων ή/και πράσινες στέγες κα) μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικά εισοδήματα ή σημαντικές αλλά χωρίς κόστος υπηρεσίες. Μπορούμε να «πάρουμε» πίσω όσα μας έχουν αφαιρέσει από το εισόδημα.
- Προστατεύοντας και αποκαθιστώντας μερικές από τις «υπηρεσίες» που παρέχει δωρεάν η φύση και τα οικοσυστήματα (καθαρός αέρας και νερό, ζωντανά δάση, ανοικτά και καθαρά ρέματα και παραλίες, βιοποικιλότητα), εξασφαλίζουμε για όλους μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, πρόσβαση σε υπηρεσίες που αλλιώς θα έπρεπε να «αγοράσουμε» με υψηλό κόστος. Όταν δεν έχεις χρήματα και η θάλασσα κοντά σου είναι βρώμικη είσαι πραγματικά διπλά φτωχός.
- Με δική μας πίεση και πρωτοβουλία ωθούμε σε αλλαγές πολιτικών από τους δήμους. Για να είναι περιβαλλοντικά αποδοτικές κι ολοκληρωμένες οι πρωτοβουλίες των πολιτών, απαιτείται αλλαγή πολιτικών από τους δήμους και την κεντρική διοίκηση, διαφάνεια, κοινωνική αποτελεσματικότητα. Ας τους δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν, κι αν καταλαβαίνουν ας τους πιέσουμε. Κι αν κάποιοι δήμοι έχουν καλή πρόθεση, ας πάρουμε μέρος ενεργά, ας βοηθήσουμε να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές, να μην μείνουν μόνο προθέσεις. Η νέα δημοτική πλειοψηφία στο Δήμο Αθηναίων και σε ορισμένους άλλους δήμους έχει δεσμευτεί να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Μην περιμένουμε απλώς να δούμε τι θα γίνει, ας αναλάβουμε από κοινού δράση.
- Να ανακαλύψουμε ξανά την πραγματική έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας των πολιτών, το μόνο αντίδοτο στις πελατειακές σχέσεις, την επαιτεία προς την εκάστοτε εξουσία για μια θέση εργασίας και την γραφειοκρατικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Να ενθαρρύνουμε ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού να δημιουργήσουν - με την υποστήριξη δήμων και κοινωνικών φορέων – κοινωνικές επιχειρήσεις, εκπληρώνοντας κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα στραφεί η οικονομία προς κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κατεύθυνση. Αν υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες, θα διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, θα αναπτυχθούν εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση δεν είναι αποτυχημένη μόνο εξαιτίας των πολιτικών που επέλεξε για να αντιμετωπίσει, υποτίθεται, την κρίση. Αλλά, κυρίως, γιατί, ενώ μιλάει για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ουσιαστικά έχει προκαλέσει τεράστια απογοήτευση, παθητικοποίηση και διάλυση. Δεν έχει κατανοήσει ότι μεταρρύθμιση χωρίς την κοινωνία και τους πολίτες δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτή, πολύ περισσότερο «μεταρρύθμιση» που διαλύει την όποια κοινωνική συνοχή οδηγεί αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο.
Σε μια εποχή κατά την οποία δεν έχει απομείνει πλέον σχεδόν τίποτα όρθιο από τη σιγουριά και το αυτονόητο του παρελθόντος, οι παραδοσιακοί πολιτικοί απογοητεύουν, η πραγματική οικονομία καταρρέει, ο κοινωνικός ιστός διαλύεται και το πολιτικό σύστημα στέκει αμήχανο και πανικόβλητο, χρειάζεται ως πολίτες και ως κοινωνικές ομάδες να τα δούμε όλα ξανά από την αρχή. Να ξαναστήσουμε την ζωή μας, την κοινωνική οργάνωση και την πολιτική σε νέες, βιώσιμες βάσεις. Να αναδείξουμε καινούργιες, δημιουργικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Να πάρει η κοινωνία των πολιτών το μερίδιο της πολιτικής που της ανήκει. Είναι η ώρα των πολιτών. Διαφορετικά η κοινωνία θα πέσει και σε βαριά συλλογική κατάθλιψη. Απαξιώνοντας την ίδια την έννοια της πολιτικής, της αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας η κοινωνία θα παραδοθεί σε αυτούς που εκμεταλλεύονται την οργή για να επιβληθούν, χωρίς να ενδιαφέρονται καν να συνεισφέρουν στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων.
Η αποχή από τη ζωή δεν είναι λύση.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ φυσάει στο Ν. Αιγαίο

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 6880 πολίτες από όλα τα νησιά του Ν. Αιγαίου που έκριναν τις προτάσεις μας, μας εμπιστεύτηκαν και ψήφισαν τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ που θα εκπροσωπηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου από τον Νίκο Χρυσόγελο, στο πλαίσιο όμως μιας συλλογικής δουλειάς. Για ελάχιστες ψήφους δεν θα έχουμε δεύτερο Περιφερειακό Σύμβουλο, μια και το εκλογικό σύστημα αφαιρεί από τους μικρότερους σχηματισμούς έδρες προς όφελος των μεγαλύτερων. Με 50% των ψήφων ο πρώτος συνδυασμός θα έχει 60% των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους και όσες συμμετείχαν ως υποψήφιοι/ες στο ψηφοδέλτιο μας αλλά και όσους/ες βοήθησαν στην καμπάνια που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εκλογική διαδικασία. Είχε ουσία, περιεχόμενο και ποιότητα.
Σε ένα δύσκολο πολιτικά περιβάλλον και σε μια περιοχή όπου λειτουργούν σημαντικοί πελατειακοί και κομματικοί μηχανισμοί, εμείς δείξαμε ότι μπορούμε να μιλάμε με προτάσεις και πρόγραμμα, να αναδεικνύουμε αξίες και να αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για λύσεις των προβλημάτων. Η εκλογική μας καμπάνια στηρίχτηκε σε προτάσεις, πρόγραμμα, ουσιαστικό διάλογο με φορείς στα νησιά, σε εκδηλώσεις και ημερίδες.
Έχουμε την πεποίθηση ότι όσοι και όσες μας επέλεξαν, ψήφισαν υπέρ μιας πολιτικής που θα συνδυάζει την σοφία του παρελθόντος με σύγχρονες, πράσινες, οικολογικές λύσεις και για αλλαγές στο Ν. Αιγαίο. Δεσμευόμαστε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στα νησιά θα εργαστούμε για να φυσήξει άνεμος αλλαγής σήμερα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια βαθιά πολύπλευρη κρίση και με κοινωνικά άδικες κι αναποτελεσματικές πολιτικές, για να γίνουν ξανά τα νησιά κέντρα πολιτιστικής και πνευματικής δημιουργίας, για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις.
Η Σίφνος έδωσε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (26,27%). Με εξαιρετικά σημαντικά ποσοστά μας τίμησαν και η Φολέγανδρος (10,05%), η Μήλος (9,78%), η Πάτμος (9,34%), η Σύρος (6,15%), η Άνδρος (5,62%), η Ίος (5,56%), η Κέα (5,39%), οι Λειψοί (5,37%,), η Αστυπάλαια (5,07%), η Πάρος (4,93%), η Τήλος(4,87%), η Αντίπαρος (4,17%), η Σέριφος (4,07%), η Μύκονος (4,06%) και η Λέρος (4,05%). Σημαντικά αποτελέσματα έδωσαν και νησιά όπως η Νάξος, η Σαντορίνη, η Κάσσος, η Κάρπαθος, η Σαντορίνη, η Σύμη, η Κως αλλά και περιοχές της Ρόδου. Το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε για να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους στα νησιά μας για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.
Οργανωνόμαστε τώρα σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και κάθε νησιού, μπορείτε και εσείς να …παρασυρθείτε από τον άνεμο αλλαγής που έχει σηκωθεί :
- Το blog του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ θα παραμείνει ελκυστικό και δραστήριο, χώρος ενημέρωσης κι ανταλλαγής απόψεων. Συστηματοποιούμε την ηλεκτρονική επικοινωνία, αναπτύσσουμε συνολικότερα τα δικά μας social media. Ελάτε στην παρέα μας όπου κι αν είστε. Στείλτε ένα μήνυμα στο email του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. Αιγαίου με τις προτάσεις σας για κοινές παρεμβάσεις, προβάλλετε καλές πρακτικές, γράψτε τις απόψεις σας.
- Συζητάμε τώρα το πρόγραμμα δράσης και τις παρεμβάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ τόσο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και σε κάθε νησί για το 2011. Δεν θα παρεμβαίνουμε, όμως, μόνοι μας αλλά από κοινού με ενεργούς πολίτες και φορείς, επεκτείνοντας το δίκτυο συνεργασίας που έχουμε ήδη δημιουργήσει, με στόχο να προωθούμε από κοινού παρεμβάσεις, προτάσεις, αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική.
- Καταγράφουμε τα προβλήματα, τις ευκαιρίες, τα δυνατά σημεία κάθε νησιωτικής κοινωνίας. Επιδίωξή μας είναι να αποτελέσουμε τη γέφυρα επικοινωνίας και μεταφοράς καλών πρακτικών, συνεργασίας μεταξύ γειτονικών νησιών, παράγοντα ανάδειξης μέσα από το διάλογο μιας στρατηγικής για την βιωσιμότητα της περιφέρειας συνολικά αλλά και κάθε νησιού. Με παρεμβάσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκουμε την ανάδειξη των πράσινων προοπτικών και του πιο μικρού νησιού συνδέοντας τη σοφία του παρελθόντος με ότι πιο σύγχρονο πράσινο/οικολογικό στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η νησιωτικότητα μπορεί έτσι να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα, αντί να είναι μειονέκτημα όπως σήμερα.
- Ο εκπρόσωπος του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ συμμετέχει στη δημιουργία ενός δικτύου πράσινων συμβούλων εκλεγμένων στις περιφέρειες και στους δήμους, που θα συνεργαστεί στενά με το ευρωπαϊκό πράσινο δίκτυο αυτοδιοικητικών.

Για επικοινωνία:
http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com

Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2010

Έλα μαζί μας στο ταξίδι που έχουμε ξεκινήσει στο Ν. Αιγαίο

Αν έχετε καταγωγή, κατοικείτε ή απλώς αγαπάτε τα νησιά του Ν. Αιγαίου και πιστεύετε ότι πρέπει να φυσήξει άνεμος αλλαγής στην περιοχή, βοηθήστε τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ. Μπείτε στο blog μας http://ecoanemos.wordpress.com/, διαβάστε τις προτάσεις μας, στείλτε τις απόψεις σας, ενημερώστε φίλους/ες σας, πάρτε μέρος ενεργά.
Οι νησιωτικές κοινωνίες είναι σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, τις πελατειακές σχέσεις, την υποβάθμιση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου, τη διαιώνιση της απουσίας κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών, τα προβλήματα διαχείρισης του νερού, των απορριμμάτων, της ενέργειας. Ενεργοί πολίτες, πρωτοβουλίες, καλά παραδείγματα υπάρχουν, θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανταλλαγή εμπειριών, στη δικτύωση και συνεργασία, στην ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών με στόχο ένα μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, στροφή σε πράσινες μορφές οικονομίας, μακροχρόνια ευημερία ΟΛΩΝ των νησιωτικών κοινωνιών.

Παρασκευή 27 Αυγούστου 2010

Η συζήτηση για το Δήμο Αθηναίων ...

Από το blog του Κωστή Παπαϊώαννου για την υποψηφιότητα του Γ.Καμίνη για το Δήμο Αθηναίων http://antiphono.wordpress.com/

Η αποτυχία της δημοτικής αρχής στην Αθήνα είναι πασιφανής και οι γραμμές αυτές γράφονται με δεδομένη την προσωπική εκτίμηση ότι ο Δήμος πρέπει να γυρίσει σελίδα. Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι το αν θέλουμε αλλά με ποιους όρους θέλουμε να επιτευχθεί αυτό.
Υπάρχει κατ’ αρχάς ο παραδοσιακός τρόπος, δηλαδή τα δυο μεγάλα κόμματα να αντιπαρατεθούν μέσω αμιγώς κομματικών υποψηφιοτήτων. Η προϊστορία δείχνει ότι τα ψηφοδέλτιά τους θα είναι μίγμα από κομματικά στελέχη και μιντιακές περσόνες, τα προγράμματα των υποψηφίων θα συνταχθούν πρόχειρα και εκ των ενόντων, δεν θα διαβαστούν από κανέναν, δεν θα επηρεάσουν καμιά ψήφο και δεν θα εφαρμοστούν στο ελάχιστο. Οι δημοτικές εκλογές δεν θα κινητοποιήσουν, δεν θα απελευθερώσουν καμιά δύναμη αυτής της πόλης. Με άλλα λόγια, θα συγκρουστούν για άλλη μια φορά οι (γερασμένοι και αποδεκατισμένοι πλέον) κομματικοί στρατοί και στο τέλος θα μάθουμε το αποτέλεσμα στις οθόνες μας.
Τις τελευταίες ημέρες έχει διαφανεί και ένας άλλος τρόπος, με την πρόταση υπερκομματικής υποψηφιότητας του κ. Καμίνη. Πέρα από τα γνωρίσματα της ίδιας της υποψηφιότητας, δηλαδή τον αποδεδειγμένο σεβασμό στους θεσμούς, την άριστη γνώση της δημόσιας διοίκησης, τον συγκροτημένο λόγο και μια αντίληψη περί πολιτικής που δεν μένει στο επικοινωνιακό φαίνεσθαι αλλά εστιάζει στην ουσία της πολιτικής πράξης, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη και την πολιτική συγκυρία. Και οποιοσδήποτε μπορεί να αντιληφθεί ότι η σημερινή συγκυρία περισσότερο από κάθε άλλη επιτρέπει στους πολίτες να υπερβούν τις κομματικές περιχαρακώσεις και να αποτελέσουν μοχλό εξελίξεων. Με την έννοια αυτή η υποψηφιότητα Καμίνη μπορεί να κινητοποιήσει ανενεργές έως τώρα δυνάμεις της Αθήνας, τις οποίες δεν αφορά (άλλη) μια κομματική υποψηφιότητα.
Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, στα κομματικά επιτελεία εξετάζονται τα αποτελέσματα δημοσκοπήσεων. Με άλλα λόγια, ενώ υπάρχει η ελπίδα για κάτι καινούριο στο Δήμο, εκείνοι με γνώμονα το παλιό προσπαθούν να χωρέσουν ευρύτερες κοινωνικές δυναμικές στο στενό πλαίσιο των μετρήσεων αναγνωρισιμότητας και δημοφιλίας. Πρόκειται για την παλιά, ασφαλή και δοκιμασμένη συνταγή χαμηλού (υποτίθεται) ρίσκου που επιδιώκει απλώς αλλαγή κομματικής φρουράς στο Δήμο και επιτρέπει σαφέστερη μέτρηση των κομματικών δυνάμεων. Αμφίβολο όμως αν αυτή η οπτική λαμβάνει υπόψη την πολυεπίπεδη κρίση που μαστίζει την πόλη. Αμφίβολο αν μπορεί να γεννήσει έναν εναλλακτικό τρόπο διοίκησης εκεί όπου μέχρι σήμερα βασιλεύουν οι πελατειακές σχέσεις και η οικογενειοκρατία, οι χρυσές πολυθεσίες, η αντίληψη της δημαρχίας ως γκλάμορους κοσμικού γεγονότος.
Για τους λόγους αυτούς, όσοι ενεργοί πολίτες πιστεύουν ότι χρειάζονται υποψηφιότητες που κινητοποιούν και δεν αδρανοποιούν, που ανοίγουν προοπτικές κοινωνικών ζυμώσεων και δεν περιχαρακώνουν, πρέπει να κινηθούν τώρα δημιουργώντας και αποτελώντας τη δυναμική νέων συσχετισμών στο Δήμο.

Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Σχετικά με την υποψηφιότητα του Γ. Καμίνη για την Αθήνα

Ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης για το Νότιο Αιγαίο «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ» και στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσε, εκφράζοντας την υποστήριξή του στην πρωτοβουλία δημιουργίας μιας κίνησης πολιτών για το Δήμο Αθηναίων με επικεφαλής τον Γιώργο Καμίνη:
«Πυκνώνουν τα μηνύματα από κάθε γωνιά της χώρας ότι οι πολίτες θέλουν να αλλάξουν πολλά στην πολιτική και στην αυτοδιοίκηση. Οι παλιές συνταγές, με τα κόμματα να επιλέγουν και να επιβάλλουν υποψηφίους στις τοπικές κοινωνίες, έφτασαν στο όριό τους. Στις εκλογές του Νοεμβρίου οι στενά κομματικές επιλογές και για τις περιφέρειες και για τους δήμους φαίνεται ότι θα δοκιμαστούν σκληρά.
Ο Δήμος Αθηναίων έχει φυσικά μια ιδιαίτερη συμβολική σημασία. Είναι ελπιδοφόρο - και φαίνεται να εκφράζει πολλούς ενεργούς πολίτες, - το γεγονός ότι ο Γ. Καμίνης επέλεξε να συμμετάσχει στις δημοτικές εκλογές για το Δήμο της Αθήνας μέσα από μια πρωτοβουλία πολιτών που συγκροτείται από τα κάτω και όχι με αποφάσεις κομματικών γραφειοκρατιών.
Είναι σημαντικό η πρωτοβουλία να παραμείνει στους ενεργούς πολίτες μια και μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας αντιμετωπίζει με οργή το σημερινό πολιτικό σύστημα. Τα κόμματα θα κριθούν από το κατά πόσο κατανοούν ότι η διαμόρφωση μιας νέας, πιο ισορροπημένης σχέσης κοινωνίας – κομμάτων περνάει σε αυτή τη φάση και από τον τρόπο που θα (δια)χειριστούν τα θέματα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών.
Ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται αξιόπιστα πρόσωπα στη διοίκησή του που να διαθέτουν όραμα αλλά και ρεαλιστικές προτάσεις – όχι καλές δημόσιες σχέσεις μόνο - για τα σημαντικά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί εξαιτίας απαράδεκτων πολιτικών και λαθών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται και ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης, ώστε οι αποφάσεις που λαμβάνονται να είναι βασισμένες στη διαφάνεια και στο διάλογο με τους πολίτες, να ωριμάζουν μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες αντί να είναι προϊόν αδιαφανών επιλογών, αλλά και να συναντούν την αποδοχή και όχι την αγανάκτηση των πολιτών.
Ο Δήμος Αθηναίων χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο, συμφωνημένο με τους πολίτες και τους φορείς, ολοκληρωμένο σχέδιο, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, ώστε:
- Η πόλη να ξαναγίνει βιώσιμη, να αποκτήσει ταυτότητα, να αναγεννηθεί περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτιστικά.
- Οι γειτονιές να γίνουν οικολογικές, να μπορούν να περπατάνε οι άνθρωποι στα πεζοδρόμια, να κυκλοφορούν με ασφάλεια τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να αναβαθμιστούν αισθητικά και ενεργειακά τα κτίρια, να μειωθούν – ανακυκλωθούν και κομποστοποιηθούν τα σκουπίδια, να ενοποιηθούν σε ενιαία δίκτυα πεζόδρομοι, φυσικές περιοχές, πολιτιστικά σημεία, να αναπτυχθούν ποδηλατόδρομοι και αξιόπιστα δημόσια Μέσα Μεταφοράς.
- Η πρωτεύουσα να γίνει το παράδειγμα μιας νέας πιο πράσινης, κοινωνικά συνεκτικής και ανθρώπινης μορφής οργάνωσης και λειτουργίας του αστικού χώρου, αξιοποιώντας τα καλά παραδείγματα, δημιουργικές προτάσεις και εμπειρίες από τη χώρα μας και την υπόλοιπη Ευρώπη.
- Το κέντρο και οι γειτονιές της πόλης να οργανωθούν με τρόπο ώστε να αποτελέσουν ένα καλό παράδειγμα για το πώς μπορεί να επιλύονται σύγχρονα θέματα, όπως η ρύπανση, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευση, με την προώθηση λύσεων που συμβάλλουν στην ευημερία όλων των πολιτών ανεξαρτήτως καταγωγής, φύλου, γλώσσας, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής δύναμης.

Συνέντευξη στη "Δημοκρατική" της Ρόδου

στη Ρένα Διακίδη από την εφημερίδα «Δημοκρατική»

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι η πολιτική των Οικολόγων Πρασίνων στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης; Σε ποιες περιφέρειες και δήμους θα έχετε αυτόνομη παρουσία;

Ν. Χρυσόγελος: Είναι …αυτοδιοικητική. Δεν επιδιώκουμε κομματική καταγραφή ούτε σύμπραξη κομμάτων. Τα μέλη μας σε κάθε περιοχή θα στηρίξουν ή θα συμμετάσχουν στη δημιουργία ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων των ευρύτερων δυνατών συνεργασιών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών για συνεκτικές λύσεις που διασφαλίζουν προστασία περιβάλλοντος, βιώσιμη τοπική οικονομία, κοινωνική υπευθυνότητα – αλληλεγγύη, διαφάνεια κι αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Μακάρι σχήματα με τέτοιο πρόγραμμα να κερδίσουν και την πλειοψηφία, ώστε να δείξουμε στην πράξη πως μια περιφέρεια ή ένας δήμος μπορούν να προωθήσουν μια πράσινη/οικολογική πολιτική.

Ρ. Διακίδη: Τι σηματοδοτεί η διεκδίκηση της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους Οικολόγους Πράσινους;

Ν. Χρυσόγελος: Η περιφερειακή κίνηση για το Ν. Αιγαίο “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” δεν είναι ένα κομματικό παράρτημα αλλά μια πρόταση ευρύτερης συνεργασίας με ενεργούς πολίτες, κινήσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα, που, ανεξαρτήτως της προηγούμενης πολιτικής συμπάθειας ή καταγωγής τους, αντιλαμβάνονται ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. αναγνωρίζετε ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. παλιές πολιτικές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεωκοπία, και σήμερα χρειάζονται νέες, οικολογικές, πράσινες προτάσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών.

Η πρόσκλησή μας για συνεργασία είναι δημόσια και ανοικτή (προεκλογικά και μετεκλογικά) προς όλες τις δημιουργικές δυνάμεις που επιδιώκουν ένα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον, εναντιώνονται στη διαφθορά και στην καταστροφή του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας, κάνουν πράξη σε προσωπικό, επαγγελματικό και συλλογικό επίπεδο αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο της πολιτικής.

Θέλουμε νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, υπαρκτές στην κοινωνία, να επηρέασουν καθοριστικά το σχεδιασμό και τις πολιτικές για τα νησιά σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιδιώκουμε διάλογο με φορείς κι ενεργούς πολίτες, προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις στο σχέδιο προγράμματος που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας http://ecoanemos.wordpress.com) ώστε το τελικό να διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο.

Ρ. Διακίδη: Εσείς προσωπικά, για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιφέρεια;

Ν. Χρυσόγελος: Η νησιωτικότητα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών, του τρόπου ζωής και των οικολογικών / πράσινων πολιτικών αντιλήψεων μου. Κατάγομαι από ένα μικρό νησί, τη Σίφνο, αλλά έχω σφαιρική εικόνα για ολόκληρο το Ν. Αιγαίο γιατί ήταν πάντα στην καρδιά, στο μυαλό και στις δράσεις μου. Είμαι από εδώ αλλά ταυτόχρονα μπορώ να βλέπω τα πράγματα και με μια ματιά μεσογειακή και ευρωπαϊκή, να αντιλαμβάνομαι τι πάει καλά ή στραβά, τι μπορούμε να αλλάξουμε, ποια είναι τα πλεονεκτηματα και οι δυνατότητες αυτών των κοινωνιών.

Είναι αλήθεια ότι με ενδιαφέρει να συμβάλλω να αλλάξει η κεντρική πολιτική σκηνή, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στη βαθιά κρίση αλλά στάθηκε κι ανίκανο να την διαχειριστεί με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πεποίθησή μου είναι, όμως, ότι απαιτούνται ταυτοχρόνως αλλαγές σε κάθε περιφέρεια, ώστε να αναδειχθούν στην κοινωνία δυνάμεις που θα αναγεννήσουν πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά τη χώρα.

Τα νησιά έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στην πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Βλέπω δημιουργικές δυνάμεις σε πολλά νησιά, δραστήριους πολίτες, πρωτοβουλίες, προσπάθειες που επιδιώκουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Αποτελεί πρόκληση να μπορέσω να συμβάλλω, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, μέσα από τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, σε αλλαγές στην περιφέρεια.

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι η πρόταση του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ” για το Νότιο Αιγαίο; Ποιοι τομείς αποτελούν προτεραιότητα για σας;

Ν. Χρυσόγελος: Προτείνουμε μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την περιφέρεια, πολύ διαφορετικό από το σημερινό, που θέλουμε να υλοποιηθεί μαζί με τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση: να αξιοποιήσουμε τη σοφία του παρελθόντος, τις εμπειρίες από την αρμονική σχέση μεταξύ οικονομίας – κοινωνίας – περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο σύγχρονων, οικολογικών, πράσινων πολιτικών αντιλήψεων, αξιών, στάσεων ζωής και πρακτικών σε όλους τους τομείς.

Η κεντρική φιλοσοφία του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ” συνοψίζεται στο εξής: Κάθε νησί, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της απόστασής του από την Αθήνα, αλλά και συνολικά η περιφέρεια, είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα, έχει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί μια κοινότητα με δυνατότητες, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τοπικής οικονομίας. Αντί να ισοπεδώνονται όλα αυτά, να κυριαρχεί η μονοκαλλιέργεια και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των νησιών, πρέπει να αναδείξουμε, προστατέψουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αναντικατάστατο πλούτο ως βάση για μακροχρόνια ευημερία των νησιών και συνοχή μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών.

Προτείνουμε, λοιπόν, μια νέα στρατηγική για να (ξανα)κάνουμε το Ν. Αιγαίο κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρο άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών.

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι τα λάθη που έγιναν μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου;

Ν. Χρυσόγελος: Αναπτύχθηκε η διαφθορά που έπληξε τις ηθικές βάσεις των νησιωτικών κοινωνιών. Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής υποκαταστήθηκε από την κυριαρχία της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων. Δεν υπήρξε κεντρικός και περιφερειακός σχεδιασμός για το τι είδους μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσει ο νησιωτικός χώρος. Δεν εξειδικεύτηκαν οι διάφορες πολιτικές στη νησιωτικότητα αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε νησί, μεγάλο ή μικρό. Οι συγκοινωνίες σχεδιάζονται λες και τα νησιά έχουν κατοίκους μόνο δυο μήνες. Τα μικρότερα νησιά μένουν στο περιθώριο λες και το Ν. Αιγαίο αποτελούνταν πάντα μόνο από μεγάλα νησιά. Γνώσεις, δεξιότητες, πολιτισμός, τοπικές ποικιλίες σπόρων και φυλών ζώων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των νησιών χάνονται αντί να αναδεικνύονται και να αποτελούν τη βάση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το μοντέλο μαζικού τουρισμού που κυριαρχεί σήμερα είναι ευάλωτο, αφήνει μεγάλο χρέος κρυμένο κάτω από το χαλί, και οδηγεί σε παρακμή τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, κάνοντας τις ασύμφορες σε σύγκριση με το εύκολο – κάποιες φορές “μαύρο”- χρήμα.

Ενώ έχουν διατεθεί στο Ν. Αιγαίο σημαντικά ποσά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί βασικά προβλήματα, δεν έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Αποδεχτήκαμε ως κοινωνίες και πολίτες να γίνουμε μέρος της οικονομικής “φούσκας”. Αλλά πλέον, όλο και πιο λίγοι θα μπορούν να επωφελούνται από την κερδοσκοπία γης, οι πιο πολλοί – ιδιαίτερα οι νέοι – δεν θα μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους μαγαζί, γη για να καλλιεργήσουν.

Ενώ δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει προβλήματα σαν κι αυτά, βρισκόμαστε απροετοίμαστοι απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες απειλές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ρ. Διακίδη: Ειδικά για το νησί της Ρόδου, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα;

Ν. Χρυσόγελος: Χρειάζεται μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό ώστε να είναι ήπιος, βιώσιμος και συμβατός με άλλες, πράσινες, οικονομικές δραστηριότητες. Παράλληλα, απαιτείται:

Μια στρατηγική “μηδενικών αποβλήτων” που θα στηριχθεί στη πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών, ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ώστε να επιτευχθεί μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή κατά 90%.

* Βιώσιμη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, ήπιες και όχι βίαιες παρεμβάσεις που οδηγούν σε διάβρωση ή υποβάθμιση
* Βιώσιμη αλιεία
* Μείωση της σπατάλης νερού κι ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση του νερού της βροχής και αυτού μετά την επεξεργασία των λυμάτων
* Υπεύθυνη προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των πολιτών
* Βελτίωση των οικονομικών των δήμων μέσα από περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πράσινες μορφές οικονομίας
* Πολιτική και δράσεις για πράσινη και βιώσιμη Ρόδο.

Ρ. Διακίδη: Τουρισμός και οικολογία πόσο συμβατές έννοιες είναι σε μια χώρα που στηρίζεται στο μαζικό τουρισμό;

Ν. Χρυσόγελος: Η Περιφέρεια πρέπει να διαμορφώσει στρατηγική, πολιτικές και υποστηρικτικά εργαλεία που θα στοχεύουν σε:

* Υιοθέτηση προδιαγραφών και δεσμεύσεων ώστε ο μαζικός τουρισμός να μην μεταρέπεται σε καταστροφική για το περιβάλλον και την κοινωνία δραστηριότητα
* Κυριαρχία, σταδιακά, στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου/οικολογικού τουριστικού μοντέλου που συνδέεται με άλλες δραστηριότητες ώστε η οικονομική δραστηριότητα να συμβάλλει στην προστασία – διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Ρ. Διακίδη: Ο νέος θεσμός της αιρετής περιφέρειας είναι θεσμικά «εξοπλισμένος» ώστε να έχει ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών;

Ν. Χρυσόγελος: Η μεταρρύθμιση της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αναγκαία αλλά η προωθούμενη “μεταρρύθμιση” δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές πραγματικότητες στην περιφέρεια. Αμφιβάλλουμε αν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και σχεδιασμός για να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό της σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόρους, δυνατότητες.

Ρ. Διακίδη: Οι θεσμοί διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη χώρα αλλάζουν. Οι νοοτροπίες ;

Ν. Χρυσόγελος: Πρέπει να θέσουμε στο περιθώριο όσους μας οδήγησαν στην κρίση και λεηλάτησαν τα δημόσια αγαθά. Παράλληλα, οι νησιωτικές κοινωνίες πρέπει να σταματήσουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, να ανέχονται καταστροφικές πρακτικές, πελατειακές συμπεριφορές, με την ελπίδα μια μικρής “εξυπηρέτησης” από τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο, τον υπάλληλο μιας υπηρεσίας που θα “οφελήσει” εμάς ή θα “βολέψει” το παιδί μας.

Η αυτοδιοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αλλαγή πολιτικών αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας. Φυσικά πρέπει να εκλεγούν άνθρωποι και σχήματα που εκπροσωπούν νέες αξίες, προτάσεις και νοοτροπίες. Σύνθημά μας παραμένει το “αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε και εμείς”.

Ρ. Διακίδη: Πριν λίγες ημέρες βρεθήκατε στη Ρόδο . Ποιες επαφές είχατε με υποψηφίους για τον δήμο της Ρόδου; Έχετε αποφασίσει με ποιόν υποψήφιο θα συνεργαστείτε;

Ν. Χρυσόγελος: Συναντήσαμε τον Δήμαρχο Ροδίων κ Χατζηευθυμίου, τα στελέχη της νομαρχιακής κίνησης “12 συν 5”, Δημήτρη Γάκη και Νεκτάριο Σαντορινιό, της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννη Καλαποδάκη, καθώς και τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γ. Χατζημάρκο. Θα έχουμε επαφές με όλες τις κινήσεις για το Δήμο. Οι τελικές αποφάσεις μας θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, σχετικά σύντομα, στη βάση δεσμεύσεων σε προγραμματικό επίπεδο για την προώθηση μια πράσινης πολιτικής για το Δήμο Ροδίων.

Συνέντευξη στον "Σταθμό της Ενημέρωσης" της Κω

στο Χρήστο Μπάρδα από τον “Σταθμό στην Ενημέρωση”

Χ. Μπάρδας: κ. Χρυσόγελε, στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα σχεδόν όλα τα κόμματα έχουν «προσθέσει» στο πρόγραμμά τους και «πράσινες πολιτικές». Γιατί να ψηφίσει κάποιος ένα κόμμα που έχει ως μοναδικό προσανατολισμό την οικολογία και όχι κάποιο από τα άλλα; Ποια είναι η διαφορά σας με το ΠΑΣΟΚ αλλά και τον ΣΥΡΙΖΑ;

Ν. Χρυσόγελος: Προτείνουμε λύσεις για την αυτοδιοίκηση που είναι …αυτοδιοικητικές και συνδυάζουν προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική αλληλεγγύη, βιώσιμη τοπική οικονομία, αντιμετώπιση της διαφθοράς και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων, δηλαδή μια συνεκτική και όχι αποσμασματική πρόταση.

Σε επίπεδο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η κίνηση που δημιουργήσαμε, ο “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ”, απευθύνεται σε όσους/ες, ανεξαρτήτως της προηγούμενης πολιτικής συμπάθειας ή αφετηρίας τους, αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα απέτυχαν και οδήγησαν τη χώρα και την κοινωνία σε βαθιά κρίση και χρεωκοπία. Για να βγούμε από αυτήν, απαιτούνται βαθιές αλλαγές σε πολιτικές, πρακτικές, νοοτροπίες και αξίες, καθώς και πράσινες συνεκτικές λύσεις, όχι μόνο κριτική ή μετάθεση των ευθυνών στους “άλλους” ή αντιφατικές μεταξύ τους πολιτικές, όπως συχνά κάνουν τα κόμματα που διαχειρίστηκαν την εξουσία τις τελευταίες δεκαετίες.

Δεν επιδιώκουμε σύμπραξη κομμάτων ή καταγραφή κομματικών δυνάμεων αλλά ευρεία συνεργασία στη βάση, όμως, ενός συγκροτημένου πράσινου προγράμματος που επιδιώκει να (ξανα)κάνει το Ν. Αιγαίο κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρο άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών. Με όσες δυνάμεις, πολίτες και κινήσεις μπορέσουμε να συμφωνήσουμε προγραμματικά θα συνεργαστούμε για να φυσήξει άνεμος αλλαγής στο Ν. Αιγαίο και να προωθηθούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα.

Χ. Μπάρδας: Σε μια εποχή που επικρατεί μία οικονομική και κοινωνική κρίση πιστεύεται πως ο Έλληνας πολίτης αντιλαμβάνεται την σημασία της οικολογίας και σε πολιτικό οικονομικό επίπεδο; Είναι έτοιμος να αφήσει το μοντέλο ανάπτυξης που έχει εφαρμοστεί μέχρι τώρα για κάποιο πιο «πράσινο»;

Ν. Χρυσόγελος: Η κρίση είναι αποτέλεσμα του μοντέλου ανάπτυξης που ακολουθήθηκε και του πολιτικού συστήματος που αναπτύχθηκε στη χώρα μας τις τελευταίες δεκαετίες, λανθασμένων πολιτικών επιλογών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, όσα θεωρούσαμε μέχρι σήμερα δεδομένα κινδυνεύουν.

Για την έξοδο από την κρίση αλλά και την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων της περιφέρειας Ν. Αιγαίου δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αποτυχημένες πολιτικές. Βλέπουμε ότι αποτυχγάνουν ακόμα και να διαχειριστούν την κρίση που προκάλεσαν. Απαιτούνται αλλαγές του μοντέλου ανάπτυξης, αλλαγές στον τρόπο που ασκείται η πολιτική, ανάδειξη νέων κοινωνικών δυνάμεων.

Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ καταθέτει μια αναλυτική και συνεκτική πρόταση που αφορά στην οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στον πολιτισμό συνολικά στην περιφέρεια αλλά και σε κάθε νησί. Θα ψηφίσουν οι πολίτες για την περιφέρεια και τους Δήμου με βάση προγράμματα και πρόσωπα ή με βάση πελατειακές σχέσεις και προσωπικές “εξυπηρετήσεις”; Ας μην ξεχάσουμε ότι επιλέγουμε με την ψήφο μας πως θέλουμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας.

Χ. Μπάρδας: Σε μία περιφέρεια όπου ο τουρισμός, που είναι η κύρια ενασχόληση, βρίσκεται σε κρίση, ποιες είναι οι πράσινες πολιτικές που μπορούν να εφαρμοστούν ως λύση;

Ν. Χρυσόγελος: Πρέπει με οργανωμένο τρόπο και στη βάση ενός σχεδίου για το μοντέλο ανάπτυξης της περιφέρειας Ν. Αιγαίου, που θα διαμορφωθεί με διάλογο με τις νησιωτικές κοινωνίες, να προωθηθούν βαθιές αλλαγές που θα αλλάξουν το είδος τουρισμού, θα τον κάνουν πιο υπεύθυνο, λιγότερο ευάλωτο και θα τον συνδέσουν με άλλες βιώσιμες δραστηριότητες.

Ο τουρισμός πρέπει να είναι εργαλείο για να αναδείξουμε τα πλεονεκτήματα, την εμπειρία, τις γνώσεις κάθε νησιού, ακόμα και του πιο μικρού, αντί να ισοπεδώνει και περιθωριοποιεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού, ακόμα και του πιο μικρού, και να αφήνει σημαντικά προβλήματα και χρέη κάτω από το χαλί.

Να αναφέρω ένα παράδειγμα για τη δική μας στρατηγική για το Ν. Αιγαίο: Αν ένα νησί είχε εμπειρία παραγωγής αρωμάτων θα είναι βιώσιμο να στραφεί αποκελιστικά στον τουρισμό ή χρειάζεται να αξιοποιήσει αυτή τη γνώση για το σήμερα και το αύριο, για να γίνει κέντρο επιστημονικής έρευνας (σε συνεργασία με πανεπιστήμια – μικρομεσαίες εταιρίες), εκπαίδευσης ντόπιων αλλά και άλλων ενδιαφερομένων, επίδειξης καλών πρακτικών, παραγωγής σε τοπικό επίπεδο προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας (πρώτες ύλες για αρωματοποιεία αλλά και αρώματα από φυσικά υλικά), οικολογικού τουρισμού, φιλοξενίας εθελοντών και φοιτητών από όλο τον κόσμο;

Χ. Μπάρδας: Έχετε γράψει ότι, η «Ελλάδα διαθέτει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο (υπάρχει ανάγκη φυσικά για βελτίωση και συμπλήρωσή του) για μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών που καταλήγουν σε απόβλητα» ωστόσο βλέπουμε να προωθούνται τεχνικές που δεν συνάδουν με το παραπάνω , όπως η καύση των αποβλήτων. Γιατί συμβαίνει αυτό;

Ν. Χρυσόγελος: Οι τοπικές αρχές αδυνατούν ή αποφεύγουν να επεξεργαστούν και να υλοποιήσουν μια συγκροτημένη στρατηγική, με στόχους, χρονοδιαγράματα και εργαλεία εφαρμογής για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση των απορριμμάτων. Συχνά παρασύρονται από προτάσεις επενδυτών που υπόσχονται μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν, σχέδια με τεράστιο κόστος, ψεύτικες υποσχέσεις ότι θα απαλλαγούν από ένα πρόβλημα χωρίς να κάνουν τίποτα. Γιαυτό απαιτείται να έρθουν στο προσκήνιο νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που έχουν την ικανότητα να οργανώσουν αυτό που σε άλλες κοινωνίες είναι πλέον υπόθεση “ρουτίνας”.

Χ. Μπάρδας: Έχετε γνώση για συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Κω, π.χ. λειψυδρία, δόμιση κοντά σε υδροβιότοπους, και ποια είναι η άποψή σας για τη δημιουργία εγκαταστάσεων γκόλφ στο νησί;

Ν. Χρυσόγελος: Η κλιματική αλλαγή, η μείωση των βροχοπτώσεων και η σπατάλη νερού που γίνεται σήμερα, δεν επιτρέπουν την αποδοχή σχεδίων για εγκαταστάσεις γκολφ στην Κω αλλά και γενικότερα στο Ν. Αιγαίο. Το γκολφ μπορεί να είναι κατάλληλο για άλλες κλιματικές ζώνες, όχι για τη δική μας. Όπως και σε άλλα νησιά, η προστασία του περιβάλλοντος, των υγροτόπων, η ανακύκλωση, η εξοικονόμηση ενέργειας και η υπεύθυνη προώθηση των ΑΠΕ πρέπει να γίνουν η κινητήρια δύναμη για αλλαγές στην οικονομία.

Το να χτίζουμε παλάτια στην άμμο, πολύ κοντά στο κύμα ή τους υγρότοπους, δείχνει και άγνοια κινδύνου, με δεδομένο ότι αυξάνονται τα ακραία καιρικά φαινόμενα και στη δική μας ζώνη. Σημαντικό κομμάτι των παράκτιων περιοχών θα καλυφθεί μόνιμα, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας λόγω της κλιματικής αλλαγής (η Ελλάδα μέσα στον αιώνα θα χάσει 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα ακτών) ή θα πλήττεται από ανεμοστρόβιλους και τσουνάμι (όπως συνέβη στην Μυανμάρ και την Ν.Ορλεάνη). Αν δεν σταθούμε προνοητικοί και δεν οργανωθούμε καλύτερα ως κοινωνίες, θα έχουμε όλο και πιο συχνά όχι μόνο μεγάλες περιβαλλοντικές και οικονομικές καταστροφές αλλά και χιλιάδες θύματα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής που προκαλούμε. Τα 70.000 θύματα του καύσωνα στη Γαλλία και Ιταλία το 2003, τα εκατοντάδες χιλιάδες θύματα στη Ν. Ορλεάνη και την Μυανμάρ (από τον τυφώνα και το τσουνάμι αντίστοιχα), τα θύματα στη Ρωσία από τις πρωτοφανείς πυρκαγιές, η καταστροφή στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Αττική (2007-2009) είναι μια ακόμα υπενθύμιση ότι πρέπει να λάβουμε σοβαρά μέτρα για να προστατέψουμε όσο μπορούμε ακόμα το κλίμα αλλά και για να προστατευθούμε απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που γίνονται όλο και πιο άγριες. Αναλογιστείτε πως είναι το φετινό καλοκαίρι και σε τι συνθήκες θα ζούμε σε λίγα χρόνια, όταν η μέση θερμοκρασίας στην περιοχή μας ανέβει κατά 3-3,5 βαθμούς Κελσίου (σήμερα η αύξηση είναι 1 βαθμός Κελσίου) και έχουμε πάνω από 30 μέρες τα καλοκαίρια με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 37-40 βαθμούς Κελσίου.

Χ. Μπάρδας: Σκοπεύετε να πραγματοποιήσετε κάποια παρουσίαση ή συνέντευξη τύπου στην Κω το ερχόμενο διάστημα;

Ν. Χρυσόγελος: Οργανώνουμε περιοδείες σε όλα τα νησιά, μικρά και μεγάλα. Φυσικά θα έρθω στην Κω -μέσα στον Σεπτέμβριο – όπως και σε όλα τα Δωδεκάνησα. Επιδιώκουμε να κινητοποιηθούν σε κάθε νησί ενεργοί πολίτες και να συμμετάσχουν στον “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ” (ήδη υπάρχουν στην κίνησή μας μέλη από την Κω και ευελπιστούμε ότι θα γίνουν πάρα πολλοί), να υπογράψουν τη Διακήρυξη και να καταθέσουν – ώστε να διαμορφωθεί συμμετοχικά – προτάσεις και παρατηρήσεις στο σχέδιο προγράμματός μας που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα: http://ecoanemos.wordpress.com

Επαφές και δραστηριότητες στη Σαντορίνη εν όψει εκλογών στην περιφέρεια

Συνάντηση με ενεργούς πολίτες της Σαντορίνης, συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ και συζητήσεις με τους 3 υποψήφιους για το Δήμο Θήρας είχε ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, της κίνησης για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, που επισκέφθηκε τη Σαντορίνη την Τετάρτη 18 Αυγούστου στο πλαίσιο της περιοδείας του στα νησιά που έχει ξεκινήσει από τη Σύρο στις 3 Ιουλίου.

Στη συνάντηση του Ν. Χρυσόγελου με τον δήμαρχο κ. Αγ. Ρούσσο συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στα απορρίμματα, στο νερό, στην ενέργεια, στο βυθισμένο πλοίο SEA DIAMOND καθώς και στο ΠΔ 139 του 1990. Mε τον έπαρχο κ. Χρ. Ρούσσο o Νίκος Χρυσόγελος και το μέλος της Γραμματείας του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Μανώλης Καραμολέγκος συζήτησαν θέματα που αφορούν στη σωστή προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (μεταξύ άλλων τις δυσκολίες που συναντούν ακόμα και τα αυτονόητα, όπως είναι η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία), τις δυνατότητες να μειωθεί η σπατάλη ενέργειας και να εξοικονομηθούν πόροι για τον Δήμο καθώς και θέματα χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης. Με τον Ν. Ζώρζο, υποψήφιο, επίσης, για το Δήμο, ο Νίκος Χρυσόγελος και ο Μανώλης Καραμολέγκος συζήτησαν θέματα που αφορούν στο πως θα μπορούσε η Σαντορίνη να ακολουθήσει ένα πιο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης αλλά και χωροταξικού σχεδιασμού, για την δυνατότητα να αποτελέσει το νησί πρώτυπο για μια σωστή τουριστική πολιτική που ενθαρρύνει αντί να περιθωριοποιεί άλλες μορφές οικονομίας, θέματα βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων, νερού, ενέργειας, θέματα συμμετοχής των πολιτών -συμπεριλαμβανομένων και των νέων – στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων καθώς και του νέου ρόλου που καλούνται να αναλάβουν οι δήμοι με τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ.

Στη συνέντευξη τύπου προς τα τοπικά ΜΜΕ, ο Νίκος Χρυσόγελος, παρουσίασε τους κύριους άξονες του προγράμματος του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για την περιφέρεια του Ν. Αιγαίου και τους λόγους που οδήγησαν στη δημιουργία της, αναφέρθηκε στις προτάσεις για την Σαντορίνη και προσκάλεσε τους κριτικούς πολίτες, ανεξαρτήτως προηγούμενης πολιτικής συμπάθειας ή τοποθέτησης, να συμμετάσχουν σε αυτό το μεγάλο ρεύμα που δημιουργείται στην περιφέρεια για ένα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον στο Ν. Αιγαίο, την περιθωριοποίηση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων και την μετατροπής του νησιωτικου συμπλέγματος σε κέντρο πνευματικής, πολιτιστικής και οικολογικής / πράσινης δημιουργίας. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ζήτησε από τους πολίτες και ιδιαίτερα τους νέους “να μην κλείνουν τα μάτια μπροστά στη λεηλασία του δημόσιου πλούτου και στη διαφθορά”, ενώ, κατέληξε, ότι “όπως τόνισα και στους τρεις υποψηφίους για το Δήμο είναι δεδομένη η διάθεση να συνεργαστούμε μετά τις εκλογές – και η κίνηση μας και ο εγώ προσωπικά – με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προωθηθούν από κοινού πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις νησιωτικές κοινωνίες του Ν. Αιγαίου”.

Στη δική του παρέμβαση ο Γιάννης Τσιρώνης, συντονιστής της Γραμματείας των Οικολόγων Πράσινων, αναφέρθηκε στη σημασία που έχει το γεγονός ότι ένα στέλεχος των Οικολόγων Πράσινων όπως ο Νίκος Χρυσόγελος, επέλεξε συνειδητά να ασχοληθεί ενεργά με την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης. Για την περιοχή. Υπενθύμισε, επίσης τις πρωτοβουλίες των ΟΠ σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανέλκυση του ναυαγίου του κρουαζιερόπλοιου SEA DIAMOND από τον βυθό της Καλντέρας και για την απομάκυνση του ραντάρ του ΝΑΤΟ από τον χώρο της Μονής Προφήτη.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων, ο Νίκος Χρυσόγελος επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει δημόσιες συζητήσεις με δημοτικά σχήματα, με κινήσεις πολιτών καθώς και με τις νομαρχιακές κινήσεις “ΣυνΚυκλαδική Πρωτοβουλία” και “12 συν 5”, στη βάση πάντα προγραμματικής συμφωνίας. Εφόσον διαπιστωθεί συμφωνία στα περισσότερα σημεία του προγράμματος μπορεί να υπάρξει ευρύτερη εκλογική συνεργασία – όχι πάντως μεταξύ κομματικών δυνάμεων – με στόχο να αλλάξουν ριζικά οι συσχετισμοί στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε, εξάλλου, συναντήσεις με ενεργούς πολίτες του νησιού ώστε ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να αποκτήσει γερές ρίζες και στη σαντορίνη, όπως είναι ο στόχος σε όλο το Ν. Αιγαίο, και να δημιουργηθεί μετά τις εκλογές ένα ευρύ δίκτυο με κινήσεις πολιτών αλλά και άτομα εκλεγμένα στην αυτοδιοίκηση για να μπορούν να προωθηθούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα των νησιών, να υπάρχει ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών, στήριξη και βοήθεια σε πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν αλλά και για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου στρατηγικής για μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης στο Ν. Αιγαίο.

Δήλωση στην εφ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Δήλωση Ν. Χρυσόγελο στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Η αλλαγή της πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζει με αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας αλλά και σε κάθε περιφέρεια. Με δεδομένη και την καταγωγή μου από τον νησιωτικό χώρο ήταν μια πρόκληση να ασχοληθώ ενεργά με την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Η κίνησή μας “Οικολογικός Άνεμος” απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών που αντιλαμβάνονται ότι οι πρακτικές του παρελθόντος απέτυχαν και χρειάζεται νέα πρόταση για την περιφερειακή και τοπική πολιτική, που να διαθέτει όραμα αλλά και ρεαλιστικές λύσεις για τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στο Ν. Αιγαίο. Κεντρικά θέματα της εκλογικής καμπάνιας μας είναι η ανάγκη εξειδίκευσης όλων των πολιτικών στα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, η (αναδι)οργάνωση των νησιών αλλά και των δήμων στη βάση μιας λογικής δικτύων, η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και η αλληλοστήριξη-αλληλοσυμπλήρωσή τους.

Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών, ώστε να μειωθούν το οικονομικό χάσμα αλλά και η έλλειψη κοινωνικών υποδομών που υπάρχει στο εσωτερικό της περιφέρειας, η προστασία του περιβάλλοντος και των νησιωτικών οικοσυστημάτων ως μια βάση για ένα βιώσιμο μέλλον και μια βιώσιμη οικονομία, καθώς και η στροφή των νησιών σε ένα πράσινο μοντέλο που συνδυάζει με συνεκτικό τρόπο προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη οικονομία είναι οι βασικές κατευθύνσεις της διακήρυξης και του πολιτικού προγράμματός μας.

Τρίτη 17 Αυγούστου 2010

Στην Σαντορίνη και στην Πάρο

Επίσκεψη στη Σαντορίνη πραγματοποιεί την Τετάρτη 18 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της κίνησης για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου "ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ". Θα έχει επαφές με ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς, ενώ θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα τοπικά ΜΜΕ στις 12.00 στην αίθουσα του Κλειστού Γυμναστηρίου.

Την Πέμπτη 19 Αυγούστου, στις 19.00, ο Νίκος Χρυσόγελος δίνει συνέντευξη Τύπου στην Πάρο, στον χώρο του ΑΓΡΟ-ΚΗΠΙΟΥ (για συμβολικούς λόγους), στην Παροικιά της Πάρου, (στο πρώτο τετράγωνο, κοντά στην είσοδο.

Τετάρτη 11 Αυγούστου 2010

Δηλώσεις Ν. Χρυσόγελου στη Ρόδο

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε στη συνέντευξη τύπου στη Ρόδο:
“Το Ν. Αιγαίο μπορεί να ξαναγίνει κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρος άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας που σέβεται το περιβάλλον και διασφαλίζει την μακροχρόνια ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών.
“Ο μαζικός τουρισμός μπορεί να αποκτήσει πιο υπεύθυνα περιβαλλοντικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά και σταδιακά η περιφέρεια να στραφεί σε άλλες, πιο ήπιες, υπεύθυνες και, μακροχρόνια βιώσιμες μορφές τουρισμού. Η οικονομία της περιφέρειας Ν. Αιγαίου πρέπει να στραφεί σε δραστηριότητες που είναι καινοτόμες, αλληλο-συμπληρούμενες, πιο “πράσινες”, ανταποκρίνονται στην αυξανόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη. Μπορούμε ακόμα και τη σύγχρονη μετανάστευση να τη μετατρέψουμε σε μια ευκαιρία να αναδείξουν τα νησιά το διαχρονικό τους ρόλο ως σταυροδρόμι και χώρος συνάντησης πολιτισμών, να δημιουργήσουν πολιτισμικές γέφυρες με άλλες κοινωνίες, να διασφαλίσουν τους όρους για μια μεταναστευτική πολιτική, που θα δίνει λύσεις επωφελείς και για τους νησιώτες και για τους ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις χώρες τους με το όνειρο μιας καλύτερης ζωής ή απλώς για να σώσουν τη ζωή τους”.
“Χρειάζεται, όμως, να αξιοποιήσουμε τη σοφία του παρελθόντος, τις εμπειρίες από την αρμονική σχέση μεταξύ οικονομίας – κοινωνίας - περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο σύγχρονων, οικολογικών, πράσινων πολιτικών αντιλήψεων, αξιών, στάσεων ζωής και πρακτικών σε όλους τους τομείς: στον τρόπο που καλλιεργούμε τη γη, χτίζουμε, παράγουμε και χρησιμοποιούμε τη ενέργεια, χρησιμοποιούμε τον δημόσιο χώρο, αντιμετωπίζουμε το περιβάλλον, οργανωνόμαστε κοινωνικά, διαχειριζόμαστε το νερό”.
“ Αυτή είναι η πρότασή μας για το Ν. Αιγαίο, ένα ρεαλιστικό και εφικτό όνειρο. Όμως, η σημερινή πραγματικότητα είναι άλλη”, επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος. “Σήμερα βιώνουμε μια βαθιά κρίση που δεν είναι μόνο δημοσιονομική ή οικονομική αλλά και περιβαλλοντική-κλιματική, κοινωνική και πολιτική. Όσα θεωρούσαμε δεδομένα κινδυνεύουν εξαιτίας λανθασμένων πολιτικών επιλογών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας δεν αφορούν μόνο στο εισόδημα ή σε οικονομικά μεγέθη, αφορούν στο ίδιο το μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, στο μοντέλο ανάπτυξης της Περιφέρειας, στο πως θα ζουν τα παιδιά μας στα νησιά. Ενώ έχουν διατεθεί στο Ν. Αιγαίο σημαντικά ποσά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί βασικά προβλήματα όπως οι αξιόπιστες, για ολόκληρο το χρόνο και για όλα τα νησιά συγκοινωνίες, η πρόσβαση όλων των νησιωτών σε υπηρεσίες υγείας (από την πρόληψη και την πρωτοβάθμια φροντίδα μέχρι την περίθαλψη), η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, η προστασία-εξοικονόμηση και επαναχρησιμοποίηση του νερού, η επεξεργασία των λυμάτων, ο περιορισμός της σπατάλης ενέργειας, η προστασία των ακτών και της θάλασσας. Ακόμα και στα πιο τουριστικά νησιά τα σκουπίδια καίγονται ανεξέλεγτα, χωματερές καταλήγουν στη θάλασσα, ακόμα συζητάνε για τα προγράμματα ανακύκλωσης, ενώ υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να επιβάλλει το ευρωπαϊκό δικαστήριο πρόστιμο ύψους 34.000 ευρώ τη μέρα για κάθε χώρο ανεξέλεγκτης απόρριψης σκουπιδιών που λειτουργεί ακόμα.
“Και ενώ δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει προβλήματα σαν κι αυτά, βρισκόμαστε απροετοίμαστοι απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες απειλές, στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στην περιφέρεια δεν υπάρχει προετοιμασία, έστω συζήτηση για το πως θα απεξαρτηθούν τα νησιά από τα ορυκτά καύσιμα και θα μειώσουν τη συμμετοχή τους στην αλλαγή του κλίματος αλλά και για το πως θα οργανωθούν οι νησιωτικές κοινωνίες απέναντι στις επερχόμενες ολοταχώς ακραίες κλιματικές καταστάσεις, που βλέπουμε να πλήττουν ολόκληρο τον πλανήτη – άνοδος της μέσης θερμοκρασίας, ανεμοστρόβιλοι, καύσωνες, πλημμύρες, καταστροφικές πυρκαγιές, ξηρασία, καταστροφή της γεωργίας και των παράκτιων υποδομών, κατάρρευση της οικονομίας”
“Πρέπει να σταματήσουμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στο Ν. Αιγαίο”, τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, “να σταματήσουμε να αποδεχόμαστε καταστροφικές πρακτικές και πελατειακές συμπεριφορές, με την ελπίδα μια μικρής “εξυπηρέτησης” από τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο, τον υπάλληλο μιας υπηρεσίας που θα “οφελήσει” και εμάς ή θα “βολέψει” το παιδί μας. Τώρα καλούμαστε να καταβάλουμε όλοι – ακόμα και αυτοί που δεν αποδεχόντουσαν το “παιχνίδι” διαφθοράς - το τεράστιο τίμημα των συσσώρευσης λανθασμένων επιλογών, της λεηλασίας των δημόσιων αγαθών, του τεράστιου περιβαλλοντικού και κοινωνικού χρέους που θα κληροδοτήσουμε στα παιδιά μας. Και εδώ στο Ν. Αιγαίο κλείναμε τα μάτια μας -πολλοί, όχι όλοι - μπροστά στην κερδοσκοπία γης, τη λεηλασία του δημόσιου πλούτου, στη διαφθορά, γιατί υπήρχε η προσδοκία ότι θα επωφεληθούμε κι εμείς από αυτή την κατάσταση.
Αποδεχτήκαμε να γίνουμε μέρος της “φούσκας”. Ένα στρέμμα γης έχει φτάσει σήμερα σε αστρονομικά ύψη. Αλλά πλέον, όλο και πιο λίγοι θα μπορούν να επωφελούνται από την κερδοσκοπία γης, οι πιο πολλοί και ιδιαίτερα οι νέοι δεν θα μπορούν -λόγω των άπιαστων τιμών - να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους μαγαζί, να αποκτήσουν γη για να την καλλιεργήσουν. Οι Δήμοι πρέπει να καταβάλλουν τεράστια ποσά για να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στις ανάγκες για κάποιες υποδομές. Μόλις πριν λίγες μέρες ένας νησιωτικός δήμος αγόρασε δέκα στρέμματα γης κοντά στη χωματερή του έναντι του ποσού των 650.000 ευρώ! Όπως και με το χρηματιστήριο, όλοι πιστεύουν ότι θα είναι οι τυχεροί αλλά στο τέλος οι περισσότεροι έχουν χάσει τα πάντα όταν σκάει η φούσκα.”
“Έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχουν πια άλλα περιθώρια για πελατειακές σχέσεις, πλιάτσικο στα δημόσια αγαθά, δυνατότητες να πλουτίσουνε εύκολα και ανέξοδα όλοι. Ας δημιουργήσουμε, έστω και μέσα στην κρίση, τις συνθήκες εκείνες που θα ευνοήσουν την ευημερία και των ατόμων και της κοινωνίας μέσα από λογικές και ρεαλιστικές απαιτήσεις, που θα οδηγούν σε αρμονική σχέση οικονομίας, περιβαλλοντος, κοινωνίας και πολιτισμού. Πρέπει οι πολίτες σε καθημερινό επίπεδο αλλά και με την ψήφο τους να περιθωριοποιήσουν και τις πολιτικές και τους πολιτικούς φορείς που οδήγησαν τη χώρα στη βαθιά κρίση και άφησαν να κυριαρχήσουν στο Ν. Αιγαίο ευάλωτες μορφές οκονομίας, λάθος μοντέλο ανάπτυξης, διαφθορά και μαύρο χρήμα, κάθε είδους αυθαιρεσία, καταστροφή του φυσικού και πολιτιστικού κοινού μας πλούτου, η απόκλιση αντί για τη σύγκλιση μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών.
Η οργή για τη σημερινή κατάσταση πρέπει να γίνει συνειδητή επιλογή για αλλαγή πολιτικών και αξιών. Καλούμε τους πολίτες να συμβάλλουν ώστε να δυναμώσει ο άνεμος αλλαγής, να φυσήξει Οικολογικός Άνεμος στον Ν. Αιγαίο” κατέληξε ο Νίκος Χρυσόγελος,

Η περιοδεία στη Ρόδο

Στη Ρόδο ο επικεφαλής της περιφεριακής κίνησης Ν. Αιγαίου ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν.Χρυσόγελος

“Το Ν. Αιγαίο μπορεί να ξαναγίνει κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρος άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας που σέβεται το περιβάλλον και διασφαλίζει την μακροχρόνια ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών”, τόνισε σε συνέντευξη τύπου ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής της κίνησης για την περιφέρεια Ν. Αιγαίου “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” που βρέθηκε την Τρίτη 10 Αυγούστου στη Ρόδο, στο πλαίσιο της προεκλογικής περιοδείας που έχει ξεκινήσει από τη Σύρο στις 3 Ιουλίου. Ο Νίκος Χρυσόγελος παρουσίασε, μαζί με τα μέλη της Γραμματείας της κίνησης Αλέξανδρο Λουϊζίδη και Δημήτρη Γρηγοριάδη, τα κύρια σημεία της εκλογικής Διακήρυξης αλλά και του Προγράμματος του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ” (που μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι στο Blog της κίνησης http://ecoanemos.wordpress.com.).
Μια καινοτομία αλλά και ένδειξη του συμμετοχικού τρόπου που αντιλαμβάνεται ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ την πολιτική, είναι η συζήτηση του προγράμματος του με φορείς, ενεργούς πολίτες και δημοτικά σχήματα πριν λάβει την τελική μορφή του στα μέσα Σεπτεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τα στελέχη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, που οργανώνεται τώρα σε κάθε νησί του Ν. Αιγαίου, αλλά και να απευθύνονται ηλεκτρονικά στο ecoanemos@gmail.com .
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων ο Νίκος Χρυσόγελος επιβεβαίωσε ότι έχουν γίνει δημόσιες συζητήσεις με δημοτικά σχήματα, με τις νομαρχιακές κινήσεις “ΣυνΚυκλαδική Πρωτοβουλία” και “12 συν 5” αλλά και με ευρύτερες δυνάμεις στη βάση πάντα προγραμματικής συμφωνίας. Εφόσον διαπιστωθεί συμφωνία στα περισσότερα σημεία του προγράμματος μπορεί να υπάρξει εκλογική συνεργασία με στόχο να αλλάξουν ριζικά οι συσχετισμοί στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
Το πρωί τα στελέχη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Νίκος Χρυσόγελος, Αλέξανδρος Λουϊζίδης και Δημήτρης Γρηγοριάδης συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Ροδίων κ. Χατζή Χατζηευθυμίου και συζήτησαν αναλυτικά για:
το πως μπορούν να προωθηθούν τα θέματα της μείωσης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης των απορριμμάτων (αλλά και των αποβλήτων ελαιουργείων και της λάσπης από το βιολογικό καθαρισμό) με δεδομένο ότι ο διαθέσιμος χώρος για ταφή των απορριμμάτων εξαντλείται και η καύση απορριμμάτων δεν είναι αποδεκτή – όπως τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος – για λόγους κόστους και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,
των δυνατοτήτων μείωσης της σπατάλης νερού και επαναχρησιμοποίησης του νερού από τον βιολογικό καθαρισμό για άρδευση.
Ο Νίκος Χρυσόγελος εξέφρασε τη διάθεσή του να συνεργαστεί μετά τις εκλογές και η κίνηση και ο ίδιος προσωπικά με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για να προωθηθούν από κοινού πρωτοβουλίες στο πλαίσιο ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για τις νησιωτικές κοινωνίες του Ν. Αιγαίου.
Το μεσημέρι τα στελέχη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ συναντήθηκαν με τα στελέχη της Νομαρχιακής Κίνησης “12 συν 5”, Δημήτρη Γάκη και Νεκτάριο Σαντορινιό καθώς και με το στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννη Καλαποδάκη και συζήτησαν θέματα που σχετίζονται με την πιθανότητα εκλογικής συνεργασίας για την περιφέρεια του Ν. Αιγαίου, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ένα ευρύ φάσμα προγραμματικών θέσεων.
Πριν την αναχώρηση του, ο Νίκος Χρυσόγελος και τα στελέχη του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Ρόδου και ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γιώργο Χατζημάρκο και συζήτησαν θέματα που αφορούν στη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, στη βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων, στη μείωση της σπατάλης ενέργειας και στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στη δυνατότητα βελτίωσης των οικονομικών των δήμων μέσα από περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πράσινες μορφές οικονομίας καθώς και για μια πιο πράσινη και βιώσιμη Ρόδο. Εκφράστηκε και από τις δυο πλευρές η διάθεση να συνεχιστεί ο διάλογος για θέματα που αφορούν και τον Δήμο Ρόδου και την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Οι περιοδείες στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Ρόδο, Τρίτη 10/8: Συνάντηση με φορείς και συνέντευξη τύπου
Συνέντευξη τύπου έδωσε στη Ρόδο ο επικεφαλής της περιφερειακής κίνησης Ν. Αιγαίου “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” Νίκος Χρυσόγελος συνεχίζοντας την περιοδεία του σε διάφορα νησιά. Επίσης, συναντήθηκε με ενεργούς πολίτες με στόχο να συμμετάσχουν στην περιφερειακή κίνηση, ενώ είχε συναντήσεις με τον Δήμαρχο Ροδίων κ Χατζηευθυμίου, τα στελέχη της νομαρχιακής κίνησης “12 συν 5”, Δημήτρη Γάκη και Νεκτάριο Σαντορινιό, της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρη Καλαποδάκη, καθώς και με τον πρόεδρο του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου και ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γ. Χατζημάρκο.

Πάρο, Δευτέρα 9/8: Παρέμβαση στη συζήτηση για “Καλλικράτη” στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου
ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε τη Δευτέρα 9/8 στην ανοικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου με θέμα τον “Καλλικράτη”, που έγινε με την συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών, Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης κ Γιάννη Ραγκούση. Στην παρέμβασή του επισήμανε, μεταξύ άλλων, ότι “μια μεταρρύθμιση της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αναγκαία αλλά δεν φαίνεται η μεταρρύθμιση αυτή να έχει λάβει υπόψη της τις διαφορετικές πραγματικότητες που υπάρχουν στον εσωτερικό της περιφέρειας Ν. Αιγαίου και δεν φαίνεται να έχει γίνει η κατάλληλη προετοιμασία και σχεδιασμός για να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει εσωτερικό της σε υποδομές ανθρώπινο δυναμικό, πόρους, δυνατότητες. Το Υπουργείο, και η κυβέρνηση γενικότερα, δεν έχουν παρουσιάσει ένα σχέδιο για το πως και που θα υπάρξουν πράγματι περικοπές σπατάλης, πως θα στηριχθεί η εμεταρρύθμιση αλλά και πως θα εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι, επιπλέον πόροι και στελέχη στην αυτοδιοίκηση όλων των νησιών, ώστε να είναι πράγματι σε θέση όλες οι νησιωτικές αυτοδιοικήσεις να αναλάβουν τους νέους ρόλους και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον “Καλλικράτη”. Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε, επίσης, ότι “η μεταφορά, για παράδειγμα, των αρμοδιοτήτων της πολεοδομίας στους Δήμους χωρίς χρήσεις γης σε κάθε νησί, εξειδικευμένα στελέχη και αξιόπιστους μηχανισμούς ελέγχου μπορεί να οδηγήσει σε γενίκευση της διαφθοράς μια και τα (μαύρα) χρήματα είναι πολλά και οι πιέσεις τεράστιες σε ότι αφορά στην κερδοσκοπία γης”.

Σίφνος, 20-31/7: Συναντήσεις με φορείς, συζητήσεις με στελέχη που θα συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο της κίνησης
Ο Νίκος Χρυσόγελος είχε από τις 20 Ιουλίου συναντήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες στη Σίφνο, το νησί από το οποίο κατάγεται. Κοινή διαπίστωση ότι αυξάνονται οι πολίτες που αντιλαμβάνονται ότι οι πρακτικές του παρελθόντος απέτυχαν και χρειάζεται νέα πρόταση για την περιφερειακή και τοπική πολιτική, που να διαθέτει όραμα αλλά και ρεαλιστικές λύσεις για τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα των νησιών. Ο επικεφαλής της κίνησης έκανε, επίσης, συζητήσεις με στελέχη της τοπικής κοινωνίας που αναμένεται να είναι υποψήφια με το σχήμα και συμμετείχε σε εκδηλώσεις στο νησί που γίνεται τα τελευταία χρόνια κέντρο μιας σημαντικής πολιτιστικής δραστηριότητας χάρη στις πρωτοβουλίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Σίφνου αλλά και άλλων φορέων. Έχει συμβάλλει, εξάλλου, και ο ίδιος στη διοργάνωση στη Σίφνο διεθνών συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων, συναντήσεων νέων, εθελοντικών προγραμμάτων και περιβαλλοντικών δράσεων μέσα από την συμμετοχή του σε περιβαλλοντικές οργανώσεις καθώς και
Έχει βοηθήσει την αυτοδιοίκηση της Σίφνου – όπως και αυτή της Πάρου – στη συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης κι Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), τον φορέα που έχει την ευθύνη για την επίτευξη των στόχων του νόμου 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων. Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε - εκπροσωπόντας τις οικολογικές οργανώσεις - στην διαμόρφωση του νόμου που ψηφίστηκε από τη Βουλή το 2001 καθώς και στην Επιτροπή Παρακολούθησης Εναλλακτικής Διαχείρισης απορριμμάτων (2002-2009), επιιδώκοντας από την αρχή να δωθεί ιδιαίτερο βάρος και στην συμμετοχή των νησιών στην ανακύκλωση με βιώσιμο τρόπο. Η Σίφνος και η Πάρος ήταν από τα πρώτα νησιά που ξεκίνησαν εκτεταμμένα προγράμματα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας με την παροχή δωρεάν από την ΕΕΑΑ των κάδων ανακύκλωσης, των οχημάτων συλλογής καθώς και με κάλυψη του κόστους μεταφοράς των ανακυκλώσιμων υλικών από τα νησιά στην Αττική.

Περιοδείες σε Σίφνο, Μήλο, Νάξο, Πάρο

Μήλος, 31/7: Συναντήσεις, επίσκεψη στον βιολογικό καθαρισμό και στην αφαλάτωση
Το Σάββατο 31/7 ο Νίκος Χρυσόγελος επισκέφθηκε τη Μήλο και είχε συνάντηση με τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και υποψήφιο δήμαρχο Μήλου Αβέρκιο Γαϊτανή. Συζήτησαν θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης των απορριμμάτων και του νερού, καθώς και βιώσιμης οικονομίας. Αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την δυνατότητα μετεκλογικής συνεργασίας μεταξύ της περιφερειακής κίνησης¨ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” και θεσμικών φορέων από τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα για την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Ο επικεφαλής της κίνησης “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ¨είχε επαφές και με στελέχη της τοπικής κινωνίας, ενώ επισκέφθηκε τον βιολογικό καθαρισμό και την αφαλάτωση. Η περιφεριακή κίνηση “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” σχεδιάζει τη διοργάνωση στρογγυλού τραπεζιού την Πεμπτη 2 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Μήλου, με θέμα “Περιβάλλον και Οικονομία στη Μήλο” με προσκεκλημένους φορείς και ενεργούς πολίτες του νησιού.

Νάξος, 2/8: Παρέμβαση στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΤΕΔΚ-Κυκλάδων για “Καλλικράτη”
Τη Δευτέρα 2 Αυγούστου ο Νίκος Χρυσόγελος, επισκέφθηκε τη Νάξο, είχε επαφέςμε ενεργούς πολίτες από το νησί, έδωσε συνέντευξη στα τοπικά ΜΜΕ και παρακολούθησε την ειδική συνεδρίαση του ΔΣ της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Κυκλάδων σχετικά με τον “Καλλικράτη”. Στην σύντομη παρέμβασή του τόνισε την ανάγκη:
εξειδίκευσης όλων των τομεακών πολιτικών στα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας,
(αναδι)οργάνωσης των νησιών αλλά και των αυτοδιοικήσεών τους στη βάση μιας λογικής δικτύων που θα συμβάλλει στην ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και την αλληλοστήριξη-αλληλοσυμπλήρωσή τους,
προώθησης της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών, ώστε να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει όχι μόνο σε εισοδήματα αλλά κυρίως σε κοινωνικές υποδομές στο εσωτερικό της περιφέρειας,
προστασίας του περιβάλλοντος και των νησιωτικών οικοσυστημάτων ως την βάση για ένα βιώσιμο μέλλον και μια βιώσιμη οικονομία,
στροφής των νησιών σε ένα πράσινο μοντέλο που συνδυάζει, με συνεκτικό τρόπο, προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη οικονομία, για να μην κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενιές μόνο χρέη και προβλήματα.

Νέες περιοδείες το διάστημα 11-23 Αυγούστου
Συναντήσεις με φορείς και ενεργούς πολίτες θα έχει ο επικεφαλής της κίνησης "Οικολογικός Άνεμος" και στην Πάρο, από τις 11 Αυγούστου, όπου θα βρίσκεται ξανά για μερικές μέρες. Στο διάστημα μέχρι 23 Αυγούστου προγραμματίζονται επισκέψεις στελεχών της κίνησης και του επικεφαλής της στην Σαντορίνη, την Τήνο και τη Μύκονο για συναντήσεις με φορείς και πολίτες από τα νησιά αυτά.

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Λύση για τη Μεσσαπία τώρα

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψη κλιμακίου των Οικολόγων Πράσινων στην περιοχή της Μεσσαπίας. Η αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετείχαν η Ελεάννα Ιωαννίδου, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο Ανδρέας Βασιλείου, μέλος του Πανελλαδικού Συμβουλίου, και ο Κων/νος Βοκοτόπουλος, συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Εύβοιας, την Δευτέρα 26/7 είχε διαδοχικές συναντήσεις με εκπροσώπους των συλλόγων Γαία, Οικιστές Δάφνης και Ταναΐς.

Οι εκπρόσωποι των συλλόγων ενημέρωσαν τους ΟΠ για τις εξελίξεις που έφερε σε τοπικό επίπεδο η υπ' αρ.1158/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διοχέτευση στο δίκτυο νερού με συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου μεγαλύτερη από 2 μg/l. Επίσημα πλέον, το νερό που κυκλοφορεί στο τοπικό δίκτυο είναι ακατάλληλο, προορίζεται δε αποκλειστικά για την πυρόσβεση και το αίτημα για άμεση παροχή καθαρού πόσιμου νερού έχει γίνει πιο επιτακτικό από ποτέ.

Επιπλέον οι σύλλογοι εξήγησαν ότι η μακροχρόνια δραστηριοποίηση της ΛΑΡΚΟ στην περιοχή, με τις παράπλευρες συνέπειες της, δεν συνάδει με την κατεύθυνση της γεωργικής παραγωγής και τυποποίησης που πρέπει να προστατευθεί ως βασικός πυλώνας της τοπικής οικονομίας, υπό την προϋπόθεση της συνδρομής και του αγροτικού κλάδου στην αντιμετώπιση του επίσης οξυμένου προβλήματος της ρύπανσης από νιτρικά. Στη διάρκεια της συζήτησης με τα μέλη των συλλόγων διαπιστώθηκε ταύτιση απόψεων με τους ΟΠ σχετικά με την αναγκαιότητα θέσπισης ξεχωριστού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στα επίπεδα της μη ανιχνευσιμότητας.

Με σκοπό τη διαμόρφωση της κατά το δυνατό συνολικότερης αντίληψης για το φλέγον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Μεσσαπία με το νερό της, την Τρίτη 27/7 το κλιμάκιο, με την συμμετοχή και του επιστημονικού συνεργάτη της Θεματικής Ομάδας Περιβάλλοντος, Νίκου Μάντζαρη, είχε συνάντηση διάρκειας 1,5 ώρας με τον Δήμαρχο Μεσσαπίας κ. Μπαζώτη καθώς και 6 μέλη του δημοτικού συμβουλίου.

Ο δήμαρχος έδωσε έμφαση στα εξώδικα που απέστειλε πρόσφατα προς το ΥΠΕΚΑ για παροχή νερού ύδρευσης, καθώς και στο κοστολογημένο αίτημα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την απορρύπανση της περιοχής ύψους 700.000 ευρώ από το Δεκέμβριο του 2009. Σε ένα από τα εξώδικα, μάλιστα, ο δήμαρχος, που ως τώρα μιλούσε μόνο για το νομοθετημένο όριο των 50 μg/l για το ολικό χρώμιο, υιοθετεί ότι «έρευνες που διεξήχθησαν από το Εθνικό Ινστιτούτο Υγείας των ΗΠΑ αποδεικνύουν ότι το εξασθενές χρώμιο παραμένει καρκινογόνο και στην κατάποση». Όπως δήλωσε, θεωρεί και αυτός πλέον ότι το εξασθενές χρώμιο δε θα πρέπει να ανιχνεύεται στο νερό.

Ο δήμαρχος έδωσε στο κλιμάκιο των ΟΠ φωτοτυπίες από τις τελευταίες μετρήσεις ολικού και εξασθενούς χρωμίου του Γενικού Χημείου από διάφορες γεωτρήσεις του δικτύου ύδρευσης. Σε 3 από αυτές καταγράφονται επίπεδα εξασθενούς μεταξύ 21 και 28 μg/l. Πάντως, σε πλήρη αντίθεση με την τοποθέτηση της κ. Τίνας Μπιρμπίλη στη Βουλή στις 15/7, η οποία μάλιστα χαρακτηρίστηκε από τον κ. Μπαζώτη ως πλήρης δικαίωσή του, συμφωνήθηκε από όλους τους παριστάμενους, ότι ο διαχωρισμός εξασθενούς χρωμίου από ολικό είναι τεχνολογικά εφικτός, δεδομένου ότι όλοι είδαν τις μετρήσεις του γενικού χημείου του κράτους που έκαναν ακριβώς αυτό!

Σχετικά με το άλλο βασικό σημείο της ομιλίας της κ. Μπιρμπίλη στη Βουλή που αφορά στη δυσκολία προσδιορισμού της προέλευσης του εξασθενούς χρωμίου στην περιοχή, ο δήμαρχος τόνισε ότι η βασική πηγή της ρύπανσης με εξασθενές χρώμιο είναι τα επικίνδυνα απόβλητα που μεταφέρονται από άλλες περιοχές της Ελλάδας στην Εύβοια, κατάσταση την οποία η οργανωμένη πολιτεία αδυνατεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά. Εντούτοις, μετά από ερώτηση των ΟΠ, ο δήμαρχος καθώς και άλλα μέλη του δημοτικού συμβουλίου διευκρίνισαν ότι είναι ξεκάθαρα υπέρ των συστηματικών ελέγχων στις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ τόσο για το ζήτημα της εναπόθεσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όσο και για τη διερεύνηση της μόλυνσης του υπόγειου υδροφορέα λόγω των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της εταιρείας σε συνδυασμό με το φαινόμενο της όξινης απορροής.

Το δημοτικό συμβούλιο και ο δήμαρχος εκτιμούν ότι ως τώρα δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την υγεία των κατοίκων της Μεσσαπίας, και δεσμεύτηκαν να μας δώσουν στοιχεία που δείχνουν μείωση των θανάτων από καρκίνο τα τελευταία χρόνια. Θεωρούν τη δημιουργία φράγματος και διυλιστηρίου ως τη μακροπρόθεσμη λύση του προβλήματος ύδρευσης και άρδευσης της ευρύτερης περιοχής, ενώ συμφώνησαν στη θέσπιση ξεχωριστού ορίου για το εξασθενές όχι μόνο για τη Μεσσαπία, αλλά πανελλαδικά.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση του κλιμακίου με αντιπροσωπεία του τοπικού παραρτήματος του Τ.Ε.Ε. με επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Μπουραντά από τον οποίο ζητήθηκε να αναλάβει πρωτοβουλία το τοπικό παράρτημα του Τ.Ε.Ε για την εξεύρεση ρεαλιστικών και βιώσιμων τεχνικών λύσεων τόσο για την αποκατάσταση του υπόγειου υδροφορέα όσο και για την εξασφάλιση καθαρού νερού στους κατοίκους της περιοχής.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι διαπιστώσαμε σύγκλιση απόψεων ακόμα και μεταξύ φορέων που στο παρελθόν είχαν διαφωνήσει σφόδρα, στο ζήτημα της θέσπισης ξεχωριστού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στα επίπεδα του μη ανιχνεύσιμου. Θεωρούμε ότι η πρόσφατη δικαστική απόφαση-σταθμός για όριο 2μg/l στο πόσιμο νερό ανοίγει τον δρόμο για την καθιέρωση πανελλαδικού ορίου και αναμένουμε από τις υπουργούς ΠΕΚΑ και Υγείας να κινηθούν άμεσα προς αυτή την κατεύθυνση.

Το δικαίωμα στο καθαρό πόσιμο νερό όχι μόνο στην Μεσσαπία, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι συνταγματική ευθύνη της κυβέρνησης που οφείλει να δημιουργήσει το σχετικό νομικό πλαίσιο, αλλά και να το υποστηρίξει με την ενίσχυση των υπαρχόντων θεσμών (Επιθεωρητές και Εισαγγελέας του Περιβάλλοντος) και την δημιουργία νέων (Συνήγορο Περιβάλλοντος και Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Εγκλήματος στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη).

Θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστεί με κάθε αυστηρότητα η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για την μη αδειοδότηση των βιομηχανιών σε χώρους όπου δεν έχουν θεσμοθετηθεί χρήσεις γης.

Ειδικά για την Μεσσαπία, οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε την άμεση παροχή καθαρού νερού ώστε να λυθεί βραχυπρόθεσμα το πρόβλημα. Φυσικά μία τέτοια λύση δεν μπορεί να είναι μόνιμη καθώς αυτό θα σήμαινε και την εγκατάλειψη της εξαιρετικά σημαντικής ευθύνης της πολιτείας για την απορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε την διενέργεια ολοκληρωμένης υδρολογικής χημικής μελέτης, με σκοπό να εντοπιστεί με ακρίβεια το μέγεθος του προβλήματος. Δεδομένου ότι η αρμόδια υπουργός κ. Μπιρμπίλη δήλωσε στη Βουλή ότι «ξέρουμε ποιοί προκάλεσαν την περιβαλλοντική ζημιά», ζητάμε την άμεση δρομολόγηση των απαραίτητων διαδικασιών έτσι ώστε οι ρυπαίνοντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους στην απορρύπανση του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής, με βάση την Ελληνική και την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η Εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων έκανε σχετικά την ακόλουθη δήλωση:

"Η έλλειψη άμεσης ενημέρωσης και λήψης μέτρων για το πρόβλημα της ύδρευσης περιοχών της Μεσσαπίας έχει οδηγήσει τους πολίτες δικαιολογημένα στην αγανάκτηση και την ανησυχία. Η κυβέρνηση έχει ήδη καθυστερήσει στην εφαρμογή ενός σχεδίου για την εξασφάλιση καθαρού νερού στην περιοχή και στην θέσπιση ξεχωριστού ορίου για το εξασθενές χρώμιο στα επίπεδα του μη αινιχνεύσιμου. Η απορρύπανση της περιοχής θα απαιτήσει συστηματική μελέτη, γενναίους πόρους, και προπάντων πολιτική βούληση για εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Η εξεύρεση μακροπρόθεσμων και βιώσιμων λύσεων στο πρόβλημα χρειάζεται στενή συνεργασία μεταξύ ΟΤΑ, κεντρικής εξουσίας, επιστημονικής κοινότητας και κινήσεων πολιτών αλλά και συχνούς και αυστηρούς έλεγχους για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και για τη αποτελεσματική παρεμπόδιση εναπόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή"

Κυριακή 25 Ιουλίου 2010

Μαζί στα νησιά του Ν. Αιγαίου

Αν είσαστε στη Σίφνο αυτές τις μέρες, ελάτε στη "μουσική πανσέληνο" με μουσική Jazz, διασκευές από Μ. Χατζηδάκη και παλιά ιταλική μουσική από τους ΑlJAZZera και τον τενόρο Οττο Meller στην πλατεία Θεολόγου, στο Κάστρο Σίφνοιυ. Θα είναι πολύ ωραία. Η θέα του φεγγαριού να βγαίνει μέσα από τη θάλασσα μοναδική. Την εκδήλωση οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου.

Πριν, μπορείτε να απολαύσετε την έκθεση φωτογραφίας "Σίφνος 1930-1980" στο πολιτιστικό κέντρο, στον Αρτεμώνα. Η έκθεση διαρκεί μέχρι 22 Αυγούστου και έχει οργανωθεί από το Φωτογραφικό Αρχείο του Μουσείου Μπενάκη, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, το Πολιτιστικό Κέντρο και τον Δήμο Σίφνου. Εντυπωσιακές ασπρόμαυρες φωτογραφίες από μια εποχή όμορφη -παρά τη φτώχια - που μπορεί να δώσει ιδέες για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Αν είσαστε την Πέμπτη 29/7 στη Σέριφο μπορεί να συναντηθούμε. Θα είμαι εκεί για συναντήσεις με φορείς και πολίτες.

Αν είσαστε το Σάββατο 29/7 στη Μήλο, μπορεί να τα πούμε από κοντά (μέχρι το απόγευμα).

Αλλά το Σάββατο βράδυ 31/7 επιστροφή στη Σίφνο. Στις 20.30, μην χάσετε τη βραδιά με σιφνέικους χορούς και τραγούδια στο λιμανάκι του Φάρου Σίφνου. Την οργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σίφνου. Ένα βραδυνό μπάνιο μπορεί να συμπληρώσει τη βραδιά. Για να θυμόμαστε τα παλιά που είναι πάντα όμορφα και σήμερα

Φιλικά
Νίκος Χρυσόγελος

Δευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Ο επικεφαλής των Γερμανών Πρασίνων Τζεμ Οζντεμίρ στο tvxs.gr

Στην Αθήνα βρέθηκε πριν από λίγες ημέρες o επικεφαλής των Γερμανών Πρασίνων Cem Ozdemir. Ο τουρκικής καταγωγής πρώην βουλευτής και νυν ευρωβουλευτής μίλησε στο tvxs.gr για τις συνεργασίες των Πρασίνων με άλλα κόμματα, τη σχέση οικολογίας και καπιταλισμού, την ελληνική και τη γερμανική οικονομία, αλλά και για τις θέσεις του κόμματός του στο ζήτημα του πολέμου του Αφγανιστάν και της τουρκικής ένταξης στην ΕΕ.

Το κόμμα σας συμμετείχε σε κυβέρνηση συνασπισμού με τους Σοσιαλδημοκράτες, ενώ σε τοπικό επίπεδο συνεργάζεστε με τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους. Ποια είναι η λογική πίσω από τις επιλογές σας για συνεργασίες;

Η πράσινη πολιτική: αυτή είναι η κατευθυντήριος γραμμή μας. Έχουμε την κατευθυντήριο γραμμή που είναι το πρόγραμμά μας και επιλέγουμε τους συνεργάτες μας για να υλοποιήσουμε τις πράσινες πολιτικές μας. Οι πιο κοντινοί μας σύμμαχοι είναι, φυσικά, οι Σοσιαλδημοκράτες αλλά έχουμε πάρει και τα μαθήματά μας από το παρελθόν -γιατί οι Σοσιαλδημοκράτες μας έβλεπαν για πολύ καιρό σαν παιδιά τους και κάποιες φορές μας φερόντουσαν έτσι. Σα να ανήκαμε στην ίδια οικογένεια. Ωστόσο, εμείς είμαστε ένα ανεξάρτητο πολιτικό κόμμα. Κι όταν δημιουργούμε συνεργασίες το κάνουμε βασιζόμενοι σε αμοιβαίους όρους κι όχι με όρους «πατέρα και γιου». Αυτή τη στιγμή οι Σοσιαλδημοκράτες είναι αποδυναμωμένοι και δυστυχώς στις τελευταίες εκλογές δεν πήραν καλά ποσοστά. Μιλάμε όμως και με άλλα κόμματα για να δούμε κατά πόσον είναι πρόθυμοι να χαράξουν πολιτική μαζί μας. Είμαστε πραγματιστές και, όπως τόνισα, προτάσσουμε την πράσινη πολιτική.

Μπορεί να υπάρξει ολοκληρωμένη προστασία του περιβάλλοντος σε ένα καπιταλιστικό σύστημα;

Είδαμε την πραγματοποίηση της καταστροφής και εκτός του καπιταλισμού. Το χειρότερο καπιταλιστικό σύστημα δεν ήταν τόσο κακό για το περιβάλλον, όσο ήταν η κυβέρνηση στην Ανατολική Γερμανία. Ήταν η απόλυτη καταστροφή. Δηλητηρίαζαν το λαό και τη χώρα. Οπότε αμφιβάλλω αν ο σοσιαλισμός, όπως έχει υλοποιηθεί, είναι μία καλύτερη εναλλακτική λύση. Πιστεύω, λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καταστήσουμε το σύστημα της ελεύθερης αγοράς φιλικό προς το περιβάλλον. Η πολιτεία πρέπει φυσικά να δημιουργήσει το κατάλληλο πλαίσιο. Δε βλέπω καμία αντίθεση με την ελεύθερη αγορά. Δεν μιλάμε για καπιταλισμό. Μιλάμε για οικονομίες της ελεύθερης αγοράς.

Το κόμμα σας προέρχεται από τα κοινωνικά κινήματα που αναπτύχθηκαν το 1968. Τι γνώμη έχετε για τα κοινωνικά κινήματα αντίδρασης στα σκληρά μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες;

Το κίνημα του 1968 έπαιξε καθοριστικό ρόλο και επηρέασε τη Γερμανία προς την πλευρά του εκσυγχρονισμού. Το κόμμα των Πρασίνων αναπτύχθηκε με τα χρόνια και μεγάλωσε τη βάση του. Όλη η κοινωνία πέρασε από διαφορετικά στάδια. Υπήρξε μία εποχή που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές υιοθετήθηκαν και αντιληφθήκαμε ότι πολλά πράγματα έφτασαν αρκετά μακριά κι υπήρξε πλέον ένα ρίσκο όχι μόνο για την κοινωνική πολιτική ,αλλά και για τις συνθήκες υπό τις οποίες ο άνθρωπος επιβιώνει στον πλανήτη. Είναι ξεκάθαρο ότι οι αγορές χωρίς περιορισμούς είναι πολύ επικίνδυνες όχι μόνο για τους ανθρώπους αλλά και για τον πλανήτη. Η οικονομία χρειάζεται κανόνες κι όπως είπα δε βλέπω αντιθέσεις με την ελεύθερη αγορά. Είναι, ωστόσο, ξεκάθαρο ότι πρέπει να μπουν περιορισμοί κι ένας σημαντικός περιορισμός είναι η δικαιοσύνη. Αυτοί που είναι πλουσιότεροι πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο από αυτούς που δεν μπορούν να συνεισφέρουν με τον ίδιο τρόπο. Και νομίζω σε αρκετές περιπτώσεις η ΕΕ δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Στη Γερμανία η παρούσα κυβέρνηση επιβάλλει κάποιες περικοπές για να βελτιώσει την οικονομία αλλά κυρίως στοχεύει τα μεσαία και χαμηλά στρώματα. Κι η ειρωνεία είναι ότι οι εκατομμυριούχοι είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερους φόρους. Μπορείτε να φανταστείτε μία χώρα όπου οι εκατομμυριούχοι δηλώνουν πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερους φόρους και η κυβέρνηση λέει «δε θέλουμε τα λεφτά σας»; Πρόκειται για μία εξαιρετικά ειρωνική κατάσταση. Μεγάλες εταιρείες, κάποιες από τις οποίες συμπεριφέρονται υπεύθυνα, αλλά και άνθρωποι πλούσιοι στη Γερμανία υποστηρίζουν ότι οι φόροι για τους πλούσιους είναι αρκετά χαμηλοί. Και είναι. Δεν καταλαβαίνω την κυβέρνηση της Γερμανίας και την καγκελάριο, την Άγκελα Μέρκελ, που δεν είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους φόρους για τα πιο πλούσια στρώματα.

Γνωρίζετε τα μέτρα που έχουν παρθεί στην Ελλάδα για την ανάκαμψη της οικονομίας. Υπάρχουν μάλιστα κι αντιδράσεις στη Γερμανία γι’ αυτά. Ποια είναι γνώμη σας για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας;

Είναι ξεκάθαρο ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις έκαναν απίστευτα λάθη. Κοιτώντας πίσω, θα ήταν σοφότερο να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια της ΕΕ για δημόσιες επενδύσεις, για σχολεία. Να χρησιμοποιηθούν ουσιαστικά αντί για να πλουτίσουν κάποιοι ή να ξοδεύονται στις εξοπλιστικές δαπάνες. Αυτά ήταν αδιανόητα λάθη. Η παρούσα κυβέρνηση έχει πολύ δύσκολο έργο προκειμένου να καταφέρει να αποδώσει τις μεταρρυθμίσεις που προωθεί. Φυσικά οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να έχουν ισορροπία. Οι πλουσιότεροι πρέπει να επωμιστούν το μεγαλύτερο μερίδιο. Αλλά ξεκινώντας από τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως τις άλλες μεταρρυθμίσεις πιστεύω ότι είναι αναπόφευκτες.

Από την άλλη πλευρά, ωστόσο, ασκώ κριτική στη δική μου κυβέρνηση και τις άλλες εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ, επειδή ήξεραν ακριβώς τι συνέβαινε στην Ελλάδα. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι πληροφορίες που λαμβάναμε από την Αθήνα δεν ήταν γνωστό ότι είναι ψευδείς. Οποιοσδήποτε γνωρίζει από οικονομία μπορούσε αμέσως να καταλάβει τι γινόταν. Η Eurostat είχε όλα τα στοιχεία αλλά η γερμανική κυβέρνηση δεν ήθελε η Eurostat να ελέγχει τα δικά μας στοιχεία, οπότε απέφυγε τον έλεγχο και των ελληνικών στοιχείων. Τώρα όλοι πρέπει να πιεστούμε εξαιτίας του χρέος και ιδιαίτερα η Ελλάδα φυσικά. Οπότε ένα από τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε είναι ότι χρειαζόμαστε πιο δυνατές Βρυξέλες και πιο δυνατή ΕΕ. Η σταθερότητα κλονίστηκε πρώτα από τη Γερμανία κι όχι από την Ελλάδα.

Επομένως, όταν ασκούμε κριτική στην Ελλάδα για τα λάθη που έγιναν δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κι εμείς κάναμε λάθη. Η ΕΕ δεν σημαίνει απομόνωση. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την Ελλάδα μόνη της, πρέπει η μία χώρα να υποστηρίζει και να βοηθάει την άλλη και να μαθαίνουμε από τα λάθη. Η Ελλάδα, λοιπόν, πρέπει να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις, όμως από την άλλη πλευρά και η ΕΕ πρέπει να κάνει βαθιές μεταρρυθμίσεις, ώστε όλα όσα συνέβησαν στα χρηματιστήρια να μην επαναληφθούν στο μέλλον. Και είμαστε μόλις στην αρχή.

Ποια είναι η θέση σας για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν, όπου συμμετέχουν γερμανικές δυνάμεις;

Να απεμπλακούμε το συντομότερο δυνατό. Ωστόσο, η απεμπλοκή σημαίνει κι ευθύνη προς τους ανθρώπους που στηρίζονται σε μας ελπίζοντας στη μη επανεμφάνιση των Ταλιμπάν και στην εγκαθίδρυση ενός είδους κράτους δικαίου στο Αφγανιστάν -γιατί είναι σαφές ότι το Αφγανιστάν δεν θα μετατραπεί σε Νορβηγία. Υπάρχουν ιδιαίτερες συνθήκες στο Αφγανιστάν αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο λόγος που πήγαμε ήταν να διασφαλίσουμε ότι η τρομοκρατία των Ταλιμπάν θα εξαλειφθεί. Αυτό που πρέπει να κάνουμε, λοιπόν, είναι να βοηθήσουμε το στρατό του Αφγανιστάν να αναλάβει την ευθύνη και φυσικά με τη σειρά του να εκπαιδεύσει την αστυνομία της χώρας αναφορικά με την ασφάλεια. Κατά το παρελθόν, δεν ξοδέψαμε αρκετά χρήματα για την εκπαίδευση του στρατού και της αστυνομίας και γι’ αυτό σήμερα καθυστερούμε να απεμπλακούμε. Ωστόσο, πιστεύω ότι σύντομα θα πρέπει να γίνει αυτό, χωρίς όμως να παραμένει το Αφγανιστάν μια πολιτεία του τρόμου.

Είστε υπέρ ή κατά της ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ;

Δεν υπάρχει μια απλή απάντηση «ναι» ή «όχι». Πρέπει οι συνθήκες να είναι δίκαιες. Η Τουρκία δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί διαφορετικά από τη Βουλγαρία ή τη Ρουμανία. Γνωρίζουμε το επίπεδο της διαφθοράς σε αυτές τις χώρες, τα προβλήματα στο επίπεδο της δικαιοσύνης και πρέπει να μείνουμε πιστοί στους κανόνες μας. Η Τουρκία πρέπει να πληροί τα κριτήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, την ισότητα ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν ακόμη πολλά που πρέπει να γίνουν από την Τουρκία. Αλλά εφόσον η Τουρκία πληροί τις προϋποθέσεις, το κόμμα μου έχει μία πολύ ξεκάθαρη άποψη. Σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία είναι ευπρόσδεκτη στην ΕΕ. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά. Και θα ήταν πλεονέκτημα για την ΕΕ, καθώς η Τουρκία θα μπορούσε να βοηθήσει στη διαπραγμάτευση μίας λύσης μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, που θα ήταν εξαιρετικής σημασίας. Ή, αν η Τουρκία έχει ομαλές σχέσεις με την Αρμενία, θα μπορούσε να μας βοηθήσει στην εγκαθίδρυση ειρήνης μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν. Επομένως, πιστεύω ότι όσο πιο γρήγορα η Τουρκία λύσει τα ισόβια προβλήματά της, τόσο πιο σημαντική θα καταστεί.

Διαβάζω ότι σας αρέσει να παρακολουθείτε ποδόσφαιρο. Η γερμανική εθνική ομάδα στο Μουντιάλ είχε επαινεθεί από ορισμένους και κατακριθεί από άλλους, για το γεγονός ότι περιλαμβάνει παίκτες που δεν έχουν γερμανική καταγωγή. Ως Γερμανός τουρκικής καταγωγής, πώς βλέπετε το ρόλο της εθνότητας στη γερμανική κοινωνία;

Ο ρόλος αυτός αλλάζει. Άνθρωποι όπως ο Κλόζε και άλλοι παίκτες έκαναν σπουδαία δουλειά και παίζουν διαφορετικά απ’ ό,τι συνήθιζαν να παίζουν οι Γερμανοί παίκτες. Δεν είναι «γερμανικά τανκς». Κατά ένα τρόπο, το ποδόσφαιρό μας είναι ένα αρκετά ισπανικό ποδόσφαιρο. Οι άνθρωποι που «κολλάνε» στα στερεότυπα μπορούν να καταλάβουν ότι η Γερμανία αλλάζει. Και η νέα Γερμανία εκπροσωπείται από μία ποδοσφαιρική ομάδα που περιλαμβάνει όλα τα ονόματα της κοινωνίας. Παλιότερα υπήρχε ο Μπεκενμπάουερ και τώρα υπάρχει ο Μάριο Γκόμεζ και ο Μίροσλαβ Κλόζε. Δεν πρόκειται για ονόματα που ακούγονται γερμανικά αλλά είναι Γερμανοί και εκπροσωπούν τη Γερμανία και την εκπροσωπούν καλά. Είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Δεν μπορείς να περιμένεις από το ποδόσφαιρο να υποκαταστήσει την πολιτική. Μας δείχνει όμως τι είναι δυνατό και στη συνέχεια είναι δική μας δουλειά και ευθύνη να λύσουμε τα κοινωνικά προβλήματα.

Κυριακή 18 Ιουλίου 2010

ΘΑ ΚΛΑΙΜΕ ΠΑΛΙ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΔΑΣΗ

Οι Οικολόγοι Πράσινοι, με επιστολές μας στην κ. Μπιρμπίλη και στον κ. Χρυσοχοΐδη από τον Μάρτιο προτείναμε σειρά άμεσων μέτρων που πρέπει να ληφθούν, προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση άμεσα και να συνδεθεί η δασοπροστασία με την εθνική οικονομία. Δεν υπάρχει πράσινη οικονομία χωρίς αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων. Είναι απαράδεκτο να αδιαφορεί η κυβέρνηση για τις πράσινες θέσεις εργασίας που δημιουργεί η προστασία των δασών, θέσεις που μπορούν να στηρίξουν και τις τοπικές οικονομίες.

Με κεντρικές παρεμβάσεις αλλά και με τοπικές δράσεις συνεχίζουμε να ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη για τα προβλήματα στη δασική πολιτική και την αναγκαιότητα ισχυρής δασικής διοίκησης, ενώ επιμένουμε στην αναγκαία συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στη δασοπροστασία και στην πυροφύλαξη. Πριν από λίγες μέρες εξάλλου επισκεφθήκαμε τον Υμηττό και οργανώσαμε συζήτηση για την προστασία του δάσους στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βύρωνα. Τα συμπεράσματα δυστυχώς επιβεβαιώνουν ότι τα λόγια τα μεγάλα έχουν μείνει λόγια και τα δάση κινδυνεύουν – ίσως και πολύ περισσότερο φέτος γιατί δεν έχουν γίνει ακόμα τα στοιχειώδη που απαιτούνται για την πρόληψη. Τα παθήματα των προηγούμενων χρόνων δεν έχουν γίνει μαθήματα.

Από τον Μάρτιο 2009 είχαμε επισημάνει «Πρέπει να αλλάξουν οι πολιτικές που υποτιμούν το δασικό πλούτο της χώρας μας και να αποκτήσει η χώρα την ενιαία και συνεκτική δασική πολιτική που θα θωρακίσει τα δασικά οικοσυστήματα από κάθε λογής κινδύνους. Φέτος, παρά τα ελάχιστα θετικά βήματα που έχουν σημειωθεί σε αυτή την κατεύθυνση, τίποτα δεν μας εγγυάται ότι η παρανομία στις δασικές εκτάσεις θα εξαλειφθεί ή ότι δεν θα ζήσουμε ξανά τα πύρινα καλοκαίρια των τελευταίων ετών».

Οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι μεγάλες (λέγαμε από τον Μάρτιο):
• Η δασική υπηρεσία παραμένει ερημωμένη και υποστελεχωμένη, με χιλιάδες οργανικές θέσεις δασικών υπαλλήλων κενές και τεράστια έλλειψη σε κονδύλια για τη δασοπροστασία. Το πρόσχημα δε της οικονομικής κρίσης δεν πιάνει τόπο στη συγκεκριμένη περίσταση, αφού οι προσλήψεις δασικών υπαλλήλων έχουν παγώσει εδώ και δεκαετίες, ενώ τα κονδύλια που αντιστοιχούσαν σε κάθε δασαρχείο ετησίως ήταν πάντα πενιχρά.
• Ακόμα δεν έχει λυθεί το θέμα της χρηματοδότησης της Δασικής Υπηρεσίας, αφού η μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, απέκοψε τη χρηματοδότησή της από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ το Πράσινο Ταμείο δεν έχει συσταθεί ακόμη.
• Η μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης Δασών στο ΥΠΕΚΑ είναι αποσπασματικό μέτρο και δεν συνδέεται με ριζοσπαστικές αλλαγές στη διοίκηση της Δασικής Υπηρεσίας (Γενική Γραμματεία Δασών, κάθετη διάρθρωση της υπηρεσίας).
• Δεν υλοποιήθηκε καμία προληπτική ενέργεια για τη δασοπροστασία, όπως οι καθαρισμοί των δασικών εκτάσεων από τη βιομάζα.
• Δεν έχει δρομολογηθεί ακόμη ο Ενιαίος Φορέας Δασοπροστασίας, που προβλέπει την ουσιαστική και έγκαιρη εμπλοκή στην δασοπυρόσβεση όλων των σχετικών υπηρεσιών (Δασική, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία) κάτω από ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και με υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων για την άμεση επέμβασή τους και την αποτελεσματική κατάσβεση των πυρκαγιών.
• Δεν έχει γίνει ποτέ Εθνική Απογραφή Δασών, που θα μας δίνει σαφή εικόνα για την κατάσταση των ελληνικών δασών, την υγεία τους και τους κινδύνους που διατρέχουν. Η απογραφή αποτελεί απαραίτητο εργαλείο ακόμη και για να αποδείξουμε ως χώρα την ποιότητα της διοίκησης και διαχείρισης που ασκούμε στα πλαίσια των διεθνών συμβάσεων για τη δασοπροστασία και την προστασία του περιβάλλοντος.
• Το Πυροσβεστικό Σώμα εξακολουθεί να έχει ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, ενώ δεν έχει σημειωθεί καμία εξέλιξη στο θέμα της εκπαίδευσης των πυροσβεστών στη δασοπυρόσβεση.
• Το Ταμείο Αποκατάστασης Πυροπλήκτων απέκτησε διοίκηση πρόσφατα, μετά την παραίτηση Μολυβιάτη, και δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τα χρήματα, που ας σημειωθεί συγκεντρώθηκαν από πρωτοβουλία φορέων και πολιτών, με αποτελεσματικό τρόπο

ΔΑΣΗ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΟΙ 13 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
1. Αναδιοργάνωση και στελέχωση της Δασικής Υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στα καθήκοντα και το ρόλο της, δηλαδή στην ορθή και βιώσιμη διαχείριση των δασών, στην προστασία και στην αξιοποίησή τους ως εθνικό φυσικό πόρο.
2. Επένδυση πόρων στην πρόληψη. Εκτός από τραγικό είναι και πολυέξοδο να επενδύονται χρήματα στην αποκατάσταση από τις πυρκαγιές, όταν θα μπορούσε με λιγότερα χρήματα να προληφθεί το κακό.
3. Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Δασοπυρόσβεσης, στον οποίο θα συνεργάζονται όλες οι εμπλεκόμενες με τη δασοπυρόσβεση υπηρεσίες (Δασική, Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία) κάτω από ένα σαφώς ορισμένο πλαίσιο αρμοδιοτήτων και με υποχρεωτική εκπαίδευση όλων των υπαλλήλων.
4. Σύνταξη των Δασικών Χαρτών και του Δασολογίου. Φτάνουν πια οι καθυστερήσεις και οι δικαιολογίες. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ε.Ε. που δεν έχει καταγράψει τις δημόσιες εκτάσεις της. Το ΥΠΕΚΑ οφείλει να ενημερώσει για την πορεία της σύνταξής τους και το χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης και κύρωσής τους.
5. Ισχυρό νομοθετικό πλαίσιο και εφαρμογή του νόμου. Η προστασία των δασών είναι συνταγματική υποχρέωση και η πολιτεία οφείλει να τα θωρακίσει από κάθε λογής κινδύνους. Οι πελατειακές σχέσεις, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων και η ατιμωρησία των καταπατητών μας βλάπτουν όλους.
6. Απόδοση ποινικών ευθυνών σε πολιτικά πρόσωπα που οικειοποιούνται δημόσια δασική γη και απομάκρυνσή τους από το κόμμα τους.
7. Συστηματική παρακολούθηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και προσαρμογή στα νέα δεδομένα των πολιτικών προστασίας των δασών, πρόληψης πυρκαγιών και έγκαιρης κατάσβεσης τους. Στον τομέα αυτό θα ήταν χρήσιμη η ανταλλαγή εμπειριών και η μόνιμη συνεργασία της χώρας μας με όλες τις μεσογειακές και βαλκανικές χώρες.
8. Κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης στην Αττική.
9. Εκπόνηση επί μέρους πολεοδομικών σχεδίων / χρήσεων γης με κατευθυντήριο άξονα τη μηδενική επέκταση του υφιστάμενου πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας και την οικολογική αναβάθμιση του υφιστάμενου ιστού.
10. Αφαίρεση αρμοδιοτήτων από την τοπική αυτοδιοίκηση σε ότι αφορά την χάραξη χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής, τουλάχιστον σε εκείνους τους δήμους που οι αδόμητες ιδιόκτητες εκτάσεις είναι περισσότερες από τις δομημένες. Η χωροταξική πολιτική είναι μια εθνική πολιτική και πρέπει να εκτελείται από κεντρικά, επιστημονικά όργανα τα οποία θα τηρούν τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης.
11. Ακύρωση του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου για τη Βιομηχανία, που μετατρέπει όλη τη Στερεά Ελλάδα σε εργοτάξιο και μεταλλευτική περιοχή, καταστρέφοντας τεράστιες δασικές εκτάσεις και περιοχές του Δικτύου Φύση 2000, δηλαδή ένα μεγάλο ποσοστό της δασοκάλυψης της χώρας.
12. Κλείσιμο όλων των ανεξέλεγκτων χωματερών και κυρίως αυτές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις, αφού πολλές πυρκαγιές ξεκινούν από αυτές και εξελίσσονται σε δασικές.
13. Εκπαίδευση και αξιοποίηση στη δασοπυρόσβεση του ανθρώπινου κεφαλαίου στις τοπικές κοινωνίες, αξιοποίηση των εθελοντικών ομάδων πυροπροστασίας, απόδοση κινήτρων στις τοπικές κοινωνίες για διαχείριση των ορεινών δασών, αξιοποίηση ανέργων σε πράσινα επαγγέλματα που σχετίζονται με τη δασοπροστασία.