Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Υπάρχουν εργαλεία για έξοδο από την κρίση...

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης και εξισορρόπησης των μέτρων λιτότητας

Νίκος Χρυσόγελος: Τα εργαλεία για διέξοδο από την κρίση υπάρχουν αλλά οι διεκδικητές της εξουσίας τα αγνοούν!

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη 13 Ιουνίου δυο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη, το λεγόμενο «δεύτερο πακέτο», αν και αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω διαβούλευση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και δεν έχουν άμεση εφαρμογή. Οι Πράσινοι καλωσόρισαν τα αποτελέσματα ως απαρχή μιας εναλλακτικής στην μονόπλευρη αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα ως ενδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου και της απαραίτητης εποπτείας στους εθνικούς προϋπολογισμούς από την ΕΕ.

Σχολιάζοντας τους κανόνες για τις χώρες που λαμβάνουν πακέτα διάσωσης (1), ο εκπρόσωπος των Πράσινων ευρωβουλευτών για τα οικονομικά Sven Giegold (Γερμανία) δήλωσε: 

«Η σημερινή ψήφος αποτελεί μια ξεκάθαρη και δημιουργική εναλλακτική στην αποτυχημένη μονόπλευρη λιτότητα που χαρακτήριζε έως τώρα την αντίδραση στην οικονομική κρίση. Είναι καταφανές εδώ και καιρό πως η στενόμυαλη επιλογή της λιτότητας αποτυγχάνει και διαχέει οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες σε όλη την ΕΕ. Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα  για τον συνδυασμό της δημοσιονομικής ενοποίησης με μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης στις χώρες σε κρίση. Στις δράσεις συμπεριλαμβάνεται η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ για τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, η εκ των προτέρων ανάλυση του πιθανού κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων αυτών, όπως και η διαφάνεια στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την ανάλυση βιωσιμότητας των κρατικών ομολόγων και της οικονομικής προοπτικής. Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για να διευκολύνει την είσοδο χωρών στην ενισχυμένη εποπτεία (2) και για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες με πρόγραμμα προσαρμογής διεξάγουν αναλυτικό έλεγχο στο ανεξόφλητο χρέος τους. Οι Ευρωβουλευτές στήριξαν, επίσης, τις πράσινες τροποποιήσεις που αφορούν στη διασφάλιση βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία από τις περικοπές του προϋπολογισμού».

Σχολιάζοντας τις προτάσεις για τις διαδικασίες ελλείμματος και την εποπτεία των προϋπολογισμών (3), ο εκπρόσωπος των Πράσινων ευρωβουλευτών για τα οικονομικά Philippe Lamberts (Βέλγιο) πρόσθεσε:

«Η ισχυρότερη εποπτεία και ο συντονισμός των εθνικών προϋπολογισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς κινούμαστε προς μια πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Θα πρέπει, όμως, να συνοδεύεται και από δημοκρατικό έλεγχο. Καλωσορίζουμε σήμερα την ψήφο των Ευρωβουλευτών για την ενδυνάμωση του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών νομοθεσιών ως μέρος αυτής της διαδικασίας.

Είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό πως δε θα βγούμε από την κρίση του Ευρώ χωρίς ρητά και κατηγορηματικά μέτρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στα εχέγγυα της ευρωζώνης, κυρίως μέσα από την μετατροπή μέρους των εθνικών χρεών σε ευρωπαϊκό χρέος. Οι ευρωβουλευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ψηφίζοντας την άμεση δημιουργία ενός Ταμείου Αποπληρωμής Χρέους και έναν οδηγό προς τα Ευρωομόλογα. Πολύ σημαντική ήταν και η ψήφος του Ευρωκοινοβούλίου για ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στην εξασφάλιση μιας αντικ-κυκλικής ισορροπίας στα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτό αποτελεί ένα συγκροτημένο τμήμα της διαδικασίας αντιμετώπισης της κρίσης.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους, να αφήσουν τις υπεκφυγές και να συμφωνήσουν τελικά στα μέτρα εκείνα που θα βοηθήσουν στον τερματισμό της κρίσης του Ευρώ»

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε: “Το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο εξέφρασε τους πολίτες της Ευρώπης που το εξέλεξαν. Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές και για την Ελλάδα, αν και δεν έχουν άμεση εφαρμογή και δεν αναφέρονται άμεσα στις χώρες που έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό διάσωσης. Όμως, από στρατηγική άποψη μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μια ρεαλιστική βάση σε μια προσπάθεια για να προσαρμοστούν οι όροι του Μνημονίου για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πολιτικές κι αξίες, όπως έχουν προτείνει οι Πράσινοι. Αυτή η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που ελήφθη με μεγάλη πελιοψηφία, δείχνει ότι ο τρίτος δρόμος, αυτός της λογικής, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, τον οποίο έχουμε προτείνει οι Πράσινοι, βασίζεται σε καλή γνώση των ευρωπαϊκών πολιτικών συσχετισμών, των κανόνων του παιχνιδιού καθώς και των δυνατοτήτων διαμόρφωσης ισχυρών ευρωπαϊκών συμμαχιών.

Δυστυχώς, οι κύριοι διεκδικητές της εξουσίας συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά όλα τα εργαλεία και τις πολιτικές που οδηγούν σε λύσεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 2010. Τότε το Ευρωκοινοβούλιο ψήφιζε την έκθεση του πράσινου ευρωβουλευτή Σβεν Γκίγκολν για μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μαζί κι η Ελληνική, χάραξαν τον  δρόμο που οδήγησε σε διεύρυνση της κρίσης.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα συνεκτικό, εναλλακτικό και ρεαλιστικό σχέδιο για να πετύχει η χώρα πραγματικά την εξυγίανση των δημοσιονομικών της αξιοποιώντας ακριβώς όσα προβλέπουν και τα “δυο πακέτα” που ψηφίστηκαν: διαβούλευση, δημοκρατικό έλεγχο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων που εφαρμόζονται, πολιτικές για ανάκαμψη της οικονομίας, διασφάλιση ότι δεν προωθούνται βίαιες περικοπές στον προϋπολογισμό των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία” 

(1)          Οι προτάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση Gauzès, καθιερώνοντας κανόνες για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν πακέτα διάσωσης.
(2)          Οι αποφάσεις για ενισχυμένη εποπτεία υπόκεινται σε ψηφοφορία αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας (RQVM) στο Συμβούλιο ώστε να μην μπλοκάρονται
(3)                Αυτές οι προτάσεις συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση Ferreira, καθιερώνοντας νέους κανόνες για τα κράτη μέλη του Ευρώ που βρίσκονται σε διαδικασία ελλείμματος.

Παρέμβαση στον Μπαρόζο για την ελληνική κρίσηΠαρέμβαση των Πράσινων και Ν. Χρυσόγελου για την κρίση
 Συζήτηση της Ομάδας των Πράσινων με τον Μπαρόζο

Δείτε βίντεο από τη συζήτηση με τον Μπαρόζο: http://youtu.be/xr-GMnTHfI4

Δείτε βίντεο με δηλώσεις Ν. Χρυσόγελου μετά τη συζήτηση: http://www.youtube.com/watch?v=qJVOYZZr2Dc


  Σε ειδική συνεδρίαση της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο προσκλήθηκε και συμμετείχε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ Μπαρόζο, την Τρίτη 12 Ιουνίου, στο Στρασβούργο, με θέμα την κρίση στην Ευρώπη. Οι πράσινοι ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων έθεσαν σειρά ερωτημάτων στον πρόεδρο της Κομισιόν σχετικά με τις πολιτικές που ακολουθούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Οι συμπρόεδροι της Ομάδας Ντάνυ Κον Μπεντίτ και Ρεβέκκα Χαρμς παρέδωσαν στον κ. Μπαρόζο και επιστολή για το θέμα της κατάρρευσης του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, με την οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση της ΕΕ για να ξεπεραστεί η κρίση. Στην επιστολή, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, περιγράφονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και στα νησιά. “Είναι ντροπή για την Ευρώπη να καταρρεύσει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα”, επισήμανε η Ρεβέκκα Χαρμς (δείτε την επιστολή εδώ).

Ο Νίκος Χρυσόγελος έθεσε το ερώτημα στον κ. Μπαρόζο, αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει:
- Παράταση του χρόνου που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων κατά δυο (2) χρόνια (έως το 2016 αντί του 2014), ώστε να πετύχει.
- Πακέτο Επενδύσεων Πράσινης Κοινωνικής Συμφωνίας για την Ελλάδα (Green New Deal Investment Package) για την Ελλάδα με στόχο την τόνωση και τον βιώσιμο αναπροσανατολισμό της πραγματικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
- Προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στις ευρωπαϊκές πολιτικές και τους στόχους τους.

Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουν τοποθετηθεί ξεκάθαρα ότι η θέση της Ελλάδας είναι στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι για να επιτευχθεί αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη για να ξεπεράσει την βαθύτερη κρίση της στην πιο πρόσφατη ιστορία της. Δεν πρέπει να υπάρχουν εκβιασμοί ή ασάφεια.  Κατέθεσαν μάλιστα εκ νέου προτάσεις για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης (δείτε πρόσφατη συνέντευξη Ντάνυ Κον Μπεντίτ και Νίκου Χρυσόγελου  http://youtu.be/M3fH1c2hxzs καθώς και προτάσεις των πράσινων στο ευρωκοινοβούλιο).  

Τα κύρια σημεία από την τοποθέτηση Μπαρόζο:
 • Η Αυστρία και το Λουξεμβούργο εμποδίζουν με την στάση τους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες για να δοθούν στοιχεία για καταθέσεις ελλήνων κι άλλων σε ελβετικές κι άλλες ευρωπαϊκές τράπεζες.
 • Γνωρίζουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι έλληνες πολίτες. Αλλά πολλές από αυτές οφείλονται σε μη βιώσιμες πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σεβόμαστε την ελληνική δημοκρατία, την Ελλάδα. Είναι σημαντικό μέλος της οικογένειας μας. Θέλουμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Αλλά πρέπει να θέλει και εκείνη να μείνει. Δεν μπορεί να αλλάξουν οι δεσμεύσεις. Αλλά μπορεί να γίνουν πολλά για την ανάπτυξη, και μάλιστα για την πράσινη ανάπτυξη, υπάρχουν πόροι που μπορεί να διατεθούν. Η Ελλάδα  έχει μεγάλες δυνατότητες για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία, την εξοικονόμηση ενέργειας, τις ΑΠΕ, την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Δεν υπάρχει μυστικό σχέδιο ούτε μυστικές συναντήσεις για ένα “μάστερ πλαν διάσωσης”. Όμως, οι αρχηγοί των κρατών μελών, στα τέλη Ιουνίου, πρέπει να συμφωνήσουν ότι θα προχωρήσει η δημοσιονομική, τραπεζική και πολιτική ένωση. Αλλιώς δεν θα μείνουμε εδώ που είμαστε, αλλά θα πάμε προς τα πίσω. 
 • Χρειάζεται ένα “Ταμείο Αποπληρωμής του Χρέους”, ένας προϋπολογισμός για την “ανάπτυξη και τις επενδύσεις” αλλά και μια ευρωπαϊκή δημοκρατική απάντηση στην κρίση του χρέους. Αν δεν υπάρχει αυτό το δημοκρατικό εργαλείο, τις αποφάσεις θα τις λαμβάνουν μη δημοκρατικά ελεγχόμενες δυνάμεις, η ανεξέλεγκτη αγορά. 
 •  Οι 27 χώρες - στην πρόσφατη σύνοδο υπουργών – επιδιώκουν να αποφασίζει κάθε χώρα μόνη της για την ελεύθερη διακίνηση των πολιτών και αντιτίθενται στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ισχυρότερη ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για την Σένγκεν. Είναι ένα βήμα προς τα πίσω.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε μετά τη συζήτηση με τον κ. Μπαρόζο: “Για να υποστηρίξει η πλειοψηφία της κοινωνίας μεταρρυθμίσεις κι αλλαγές με στόχο την δημοσιονομική εξυγίανση, η πολιτική που προωθείται πρέπει να είναι κοινωνικά δίκαιη και ισορροπημένη. Η εμμονή σε μια αποτυχημένη πολιτική ή η προώθηση μιας πολιτικής που θα οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη και πλήρη κατάρρευση δεν είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας και της Ευρώπης. Υπάρχει μια τρίτη στρατηγική, αυτή της λογικής, που μπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την κρίση και να συμβάλλει στην μεταρρύθμιση της ευρωζώνης. Η Ελλάδα πρέπει και μπορεί να επιτύχει την δημοσιονομική εξυγίανση ενισχύοντας ταυτoxρόνως την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη, αντισταθμίζοντας την απώλεια εισοδήματος με την αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών, προωθώντας την πράσινη στροφή της οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους. Χρειάζεται όμως σχέδιο, πολιτική βούληση, ενεργοποίηση της κοινωνίας και δέσμευση για υλοποίησή του. Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο δουλεύουν σταθερά προς μια τέτοια κατεύθυνση ”.
Μα τι λέει αυτός ο Αντώνης!;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη διακαναλική συνέντευξη του Α. Σαμαρά
 
Ο κ. Σαμαράς ξεκίνησε την ομιλία του υποσχόμενος ουσιαστικά αμνήστευση των φοροφυγάδων, σα να μην ήταν και αυτοί βασικοί υπαίτιοι που η χώρα έφτασε ως εδώ. Έθεσε ως πρότυπο προς μίμηση χώρες εκτός ευρώ, όπως η Τουρκία, έταξε κι άλλο fast track σαν αυτό που εφαρμόστηκε στη Λατινική Αμερική του Δ.Ν.Τ, υποσχέθηκε τουριστικές κατοικίες σαν αυτές που βούλιαξαν το τραπεζικό σύστημα στην Ισπανία, και εξορύξεις σαν αυτές που γίνονται στην Αλβανία και την Ρουμανία, ήδη από τα μέσα του προηγούμενου αιώνα, χωρίς να έχουν όμως φέρει την επιθυμητή ευημερία.

Υποσχέθηκε εξυγίανση του δημόσιου τομέα, ελπίζουμε όχι στο πνεύμα στελέχους του στη βόρεια Ελλάδα που κάλεσε όσους «βολεύτηκαν» από  τη ΝΔ να την ψηφίσουν στις εκλογές. Υποσχέθηκε επαναδιαπραγμάτευση του χρέους τη στιγμή που η νεολαία του κόμματός του το παρομοίασε σε γνωστό σποτ με λογαριασμό εστιατορίου που πρέπει να πληρωθεί…

Η αξιοπιστία του θα κριθεί από τους πολίτες. Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα θέλαμε να του υπενθυμίσουμε ότι ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ, την κριτική του οποίου στον ΣΥΡΙΖΑ αρέσκεται να υπενθυμίζει με έμφαση, ήταν εξ ίσου σαφής για την επικινδυνότητα της πολιτικής του μνημονιακού μετώπου, του οποίου ο κύριος Σαμαράς πλέον ηγείται.

Ο κύριος Σαμαράς εντέλει μιλάει για επαναδιαπραγμάτευση δίχως όραμα. Η εμμονή να κυβερνήσουν πάσει θυσία αυτοί που οδήγησαν τη χώρα ως εδώ, έχει ήδη καταδικαστεί στις 6 Μαΐου και στην ίδια κατεύθυνση, η ψήφος των πολιτών, θα θέσει στο περιθώριο τις πολιτικές που αναπαράγουν τα ίδια αδιέξοδα.
 

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012

Πρωτοβουλίες για την απασχόληση

   Συμβολή στην αντιμετώπιση της κρίσης και της ανεργίας με ρεαλιστικές προτάσεις στροφής της οικονομίας

Πρωτοβουλίες του ευρωβουλευτή Ν. Χρυσόγελου για την κοινωνική οικονομία, τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, το πρασίνισμα των λιμανιών και των ναυπηγείων 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας των Οικολόγων Πράσινων να αναδείξουν τις πραγματικές, ρεαλιστικές, βιώσιμες και εφαρμοσμένες στην Ευρώπη προτάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης, ο ευρωβουλευτής τους και περιφερειακός σύμβουλος Ν. Αιγαίου Νίκος Χρυσόγελος διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε συνεργασία με κοινωνικούς φορείς και ευρωπαίους πράσινους ευρωβουλευτές. Συγκεκριμένα: 

- στις 22 Ιουνίου διοργανώνει στη Σύρο, σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Νοτίου Αιγαίου και τον Οικολογικό Άνεμο, εκδήλωση διαλόγου με θέμα “Κοινωνική Οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη: μια πράσινη απάντηση στην κρίση και στην ανεργία”. Η εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρο της Ερμούπολης στις 6 μμ, έχει σκοπό να αναδείξει τη σημασία της Κοινωνικής Οικονομίας στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσα από πετυχημένα παραδείγματα νησιωτικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων ή καινοτόμων δράσεων που επιχειρούνται στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον τομέα των απορριμμάτων, στον αγροτικό και αγρο-τουριστικό τομέα, στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα της γυναικείας επιχειρηματικότητας. Στην εκδήλωση, μάλιστα, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών συνεταιριστικών επιχειρήσεων από τον τομέα της επαναχρησιμοποίησης – ανακύκλωσης – κομποστοποίησης απορριμμάτων, οι οποίοι θα βρίσκονται στη Σύρο από την προηγούμενη μέρα για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε παράλληλες εκδηλώσεις. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.
 
- Στις 27-28 Ιουνίου διοργανώνει στο Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες διημερίδα με θέμα "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίαςβιώσιμες ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών", όπου θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκές πολιτικές, καλές πρακτικές, δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά και καινοτόμες εφαρμογές για την πράσινη στροφή της ναυτιλίας και των λιμανιών, τη βιώσιμη ακτοπλοϊκή διασύνδεση των νησιών, καθώς και την αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότητας μέσω της κατασκευής περιβαλλοντικά και ενεργειακά αποτελεσματικών πλοίων και τμημάτων πράσινης τεχνολογίας, συμπληρωματικά με τις παραδοσιακές δραστηριότητες του κλάδου

- Στις 6-7-8 Ιουλίου διοργανώνει στην Τεχνόπολη στο Γκάζι της Αθήνας ευρωπαϊκή ημερίδα, σεμινάριο για ενδιαφερόμενους και έκθεση καλών πρακτικών με θέμα Κοινωνική οικονομία και συνεταιριστικές/συμμετοχικές επιχειρήσειςδυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης, όπου θα παρουσιαστούν ευρωπαϊκές και ελληνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, θα αναλυθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, θα ανταλλαχθούν εμπειρίες, προβλήματα και απορίες πάνω σε πρακτικά ζητήματα και θα λειτουργήσει έκθεση περιπτέρων με πληροφοριακό υλικό από ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις και σχετικούς με την κοινωνική οικονομία φορείς.

Πληροφορίες: Βασιλική Νάκου, 2281081319, 6983903061


“Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη:
μια πράσινη απάντηση στην κρίση και στην ανεργία”

Σύρος, Παρασκευή 22 Ιουνίου και ώρα 18.00-21.00, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης
Πρόγραμμα:
18.00-18.20: προσέλευση κοινού
18.20-18.40: χαιρετισμοί εκπροσώπων Αυτοδιοίκησης

α. Η κοινωνική οικονομία ως αντίδοτο στην κρίση και την ανεργία – Προοπτικές στα νησιά

18.40-18.50: Η κοινωνική οικονομία: η πράσινη λύση στην κρίση και την ανεργία. Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Περιφερειακός Σύμβουλος Ν. Αιγαίου

18.50-19.00: Το νέο θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και οι προοπτικές που δημιουργεί.  Πολύνα Γκιόκα, Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
  
19.00-19.10: Οι κοινωνικές επιχειρήσεις στις νησιωτικές περιοχές – υφιστάμενη κατάσταση, δυνατότητες, προοπτικές. Ελευθέριος Σ. Κεχαγιόγλου, Πρόεδρος ΔΣ του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Συντονίζει: Βασιλική Νάκου, μέλος των Οικολόγων Πράσινων Ν. Αιγαίου 

β. Πετυχημένα παραδείγματα κοινωνικών επιχειρήσεων στο νησιωτικό χώρο κι ελπιδοφόρα νέα συμμετοχικά σχήματα

19.10-19.20: Η περίπτωση του γυναικείου συνεταιρισμού Σύρου “ΤΟ ΚΑΣΤΡΙ”. Άννα Παλαιολόγου, Πρόεδρος ΔΣ Συνεταιρισμού

19.20-19.40: Η Χαμάδα της Κέας και η συλλογή – επεξεργασία βελανιδιών. Marcie Mayer, Συντονίστρια του εγχειρήματος
   
19.40-19.50:  Η προσπάθεια δημιουργίας Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στην Κω. Κώστας Καϊσερλής, Δήμαρχος Κω

19.50-20.00: Ανακύκλωση χαρτιού από τους Εθελοντές για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου. Δημήτρης Γρηγοριάδης, μέλος των Εθελοντών για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου

20.00-20.10: Καινοτόμες πολιτικές κοινωνικής οικονομίας για την ένταξη ευπαθών ομάδων. Όλγα Θεοδωρικάκου, ΚΛΙΜΑΚΑ – Κοινωνικός Συνεταιρισμός "Κλίμαξ plus" & Α.Σ. "Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία"

Συντονίζει: Χριστίνα Ευθυμιάτου, μέλος των Οικολόγων Πράσινων Ν. Αιγαίου  

γ. Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη – εμπειρίες, προοπτικές και δυνατότητες

20.10-20.20: Η εμπειρία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Rreuse στην ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, κομποστοποίηση (εκπρόσωποι του Δικτύου Rreuse).
  
20.20-21.00: Συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένα ερωτήματα για τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις, το φορολογικό καθεστώς, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τις αδυναμίες και τα προτερήματα ανάπτυξης κοινωνικής οικονομίας στα νησιά, κ.ά.
 
Συντονίζει ο Νίκος Χρυσόγελος

Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Οι πράσινοι για την κατάρρευση του συστήματος υγείας

Στρασβούργο, 13.6.2012
 
Παρέμβαση των Πράσινων στον Μπαρόζο για την κατάρρευση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα
Επιστολή Ντάνυ Κον Μπεντίτ, Ρεβέκκα Χαρμς σε συνεργασία με Ν. Χρυσόγελο

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ Μπαρόζο για το θέμα της κατάρρευσης του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, με την οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση της ΕΕ για να ξεπεραστεί η κρίση, παρέδωσαν ο Ντάνυ Κον Μπεντίτ και η Ρεβέκκα Χαρμς, συμπρόεδροι της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την συζήτηση που είχαν οι πράσινοι ευρωβουλευτές μαζί του την Τρίτη 12/6, με θέμα την κρίση στην Ευρωζώνη και τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για αντιμετώπισή της. 
 
Στην επιστολή, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, περιγράφονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και στα νησιά. Τονίζεται ότι “ παρά το ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός κοινού επιπέδου των Κρατών Μελών στον τομέα της υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές, στην περίπτωση της Ελλάδας, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας από τις αρχές της χώρας έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Η κρίση οδήγησε σε αύξηση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 30%, ενώ οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 20% ή περισσότερο και καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και περικοπές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό”.

Η επιστολή των δυο συμπροέδρων των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για να αντιμετωπιστεί η κρίση, γιατί είναι ντροπή για την Ευρώπη να καταρρέει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, όπως τόνισε η Ρεβέκκα Χαρμς κατά την συζήτηση με τον κ Μπαρόζο: Ενόψει του πανικού που βιώνει ο ελληνικός πληθυσμός στα θέματα υγείας και του σοκ της κοινής γνώμης σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, σας καλούμε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να πράξετε σύμφωνα με τις ευθύνες που σας έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και να διασφαλίσετε πως κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα ζει με αξιοπρέπεια, έχει πρόσβαση σε ποιοτική προληπτική περίθαλψη και το δικαίωμα σε ιατρική θεραπεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές, όπως ενσωματώνονται στο άρθρο 35 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας παρακαλούμε επίσης να διασφαλίσετε την πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακείων, είτε στηρίζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είτε καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές πρώτη προτεραιότητα, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ελλήνων πολιτών σε φάρμακα που θα σώσουν τις ζωές τους. 
 
Σας ζητάμε να επηρεάσετε τις προτεραιότητες της Τρόικα σύμφωνα με τις λύσεις που εκφράζουν οι Πράσινοι στη θέση τους για στήριξη της Ελλάδας και διέξοδό της από την κρίση, έτσι ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

'Οπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων: “Η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο είναι σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την πολύπλευρη κρίση κι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για λύσεις. Τα πολιτικά κόμματα δεν έπρεπε να έχουν αφήσει το σύστημα υγείας να καταρρεύσει “βλέποντας” μόνο τις εκλογές. Η διάσωση του ελληνικού συστήματος υγείας και η βοήθεια προς τους ανθρώπους που όχι μόνο έχουν υποστεί βίαιη μείωση μισθών και συντάξεων αλλά μένουν τώρα και χωρίς βασικές κοινωνικές υπηρεσίες είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτικών, και στα θέματα υγείας και με την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου της. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες των χωρών που βιώνουν την κρίση θα έχουν δίκαιη πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, όπως θέτει ως στόχο και το πολυετές πρόγραμμα για την υγεία που συζητιέται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι στην κυβέρνηση μετά τις 17 Ιουνίου, για την βελτίωση των οικονομικών της υγείας μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας και της αντιμετώπισης της διαφθοράς και της σπατάλης. Η διάλυση και ο αποκλεισμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων από τις υπηρεσίες υγείας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και στην κοινωνική συνοχής της .”

(Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς τον Πρόεδρο Μπαρόζο)

Αξιότιμε Πρόεδρε Μπαρόζο,
Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τις πτυχές της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, με την ελπίδα πως θα δεσμευτείτε προσωπικά προς μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Καθώς η υγεία και ασφάλεια των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ, οι πολιτικές υγείας της ΕΕ παρέχουν σε όλους το δικαίωμα του ίδιου επιπέδου περίθαλψης και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η ΕΕ παλεύει για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστατευτικού πλαισίου για την υγεία, διαμέσου των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 168 TFEU. Μολονότι η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους, οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός κοινού επιπέδου των Κρατών Μελών στον τομέα της υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές. 
 
Στην περίπτωση, βέβαια, της Ελλάδας, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας από τις αρχές της χώρας έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Η κρίση οδήγησε σε αύξηση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 30%, ενώ οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 20% ή περισσότερο και καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και περικοπές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Βεβαίως, η διαφθορά, η κακή οργάνωση και η αναποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πιο συγκεκριμένα, το εθνικό σύστημα υγείας απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό γιατρών σε γραφειοκρατικές θέσεις που πλήττουν τους πολίτες και ενισχύουν τη διαφθορά. Ταυτόχρονα υπάρχουν έντονες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς σε διάφορες περιοχές, ιδίως στα νησιά και στις αγροτικές περιοχές, όπως επίσης και στα νοσοκομεία και τις κοινωνικές δομές. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές εταιρείες μειώνουν σταδιακά από το 2010 τα αποθέματα φαρμάκων προς διάθεση στην αγορά και οι φαρμακοποιοί έχουν καταγράψει την έλλειψη περίπου 170 φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τους φαρμακοποιούς στο να μην πουλούν πλέον φάρμακα και σκευάσματα επί πιστώσει, με πρόσφατες αναφερόμενες περιπτώσεις καρκινοπαθών που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακα που θα τους κρατήσουν στην ζωή. Τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά παρατηρούνται σε πολλά νοσοκομεία τόσο της Αττικής όσο και άλλων περιφερειών. Σε κάποια νοσοκομεία, οι συγγενείς των ασθενών αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιοι καθετήρες, γύψο ή ασκούς αίματος ενώ σε άλλα οι ασθενείς μπαίνουν σε εξάμηνη ή δωδεκάμηνη αναμονή για χειρουργείο επειδή τα δεν μπορεί να καλυφθεί το κόστος των υλικών ή εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Πολλοί ηλικιωμένοι, δεν είδαν μόνο τις συντάξεις τους να μειώνονται σε μη βιώσιμα επίπεδα, αλλά υποχρεώνονται επιπλέον να πληρώσουν τόσο τους γιατρούς όσο και τα φάρμακά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις νοσοκομεία κλείνουν κλινικές εξαιτίας της έλλειψης υλικών ή προσωπικού. Άλλα μένουν χωρίς γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες. Για παράδειγμα, το Νοσοκομείο Αττικόν, (ένα από τα μεγαλύτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής) ανέστειλε τη λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε περιοχές μακριά από την πρωτεύουσα. Το Νοσοκομείο Κως, στο Νότιο Αιγαίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο και με έναν μόνο καρδιολόγο. Πολλά νησιά έχουν μείνει χωρίς έστω έναν γιατρό. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη, το Καρδιολογικό Ιατρείο αλλά και η Αγγειοχειρουργική Κλινική έκλεισαν, αφού τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ακριβά και δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αγορά τους. 
 
Ενόψει του πανικού που βιώνει ο ελληνικός πληθυσμός στα θέματα υγείας και του σοκ της κοινής γνώμης σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, σας καλούμε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να πράξετε σύμφωνα με τις ευθύνες που σας έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και να διασφαλίσετε πως κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα ζει με αξιοπρέπεια, έχει πρόσβαση σε ποιοτική προληπτική περίθαλψη και το δικαίωμα σε ιατρική θεραπεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές, όπως ενσωματώνονται στο άρθρο 35 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας παρακαλούμε, επίσης, να διασφαλίσετε την πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακείων, είτε στηρίζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είτε καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές πρώτη προτεραιότητα, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ελλήνων πολιτών σε φάρμακα που θα σώσουν τις ζωές τους. 
 
Σας ζητάμε να επηρεάσετε τις προτεραιότητες της Τρόικα σύμφωνα με τις λύσεις που εκφράζουν οι Πράσινοι στην θέση τους για στήριξη της Ελλάδας και διέξοδό της από την κρίση, έτσι ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. 
 
Ντάνυ Κον Μπεντίτ        Ρεβέκκα Χαρμς
συμπρόεδροι της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Κυριακή 10 Ιουνίου 2012

Μια εβδομάδα πριν τις εκλογές: Ο τρίτος δρόμος


Ο Τρίτος δρόμος, ο ευρωπαϊκός δρόμος της λογικής και της δημοκρατίας για έξοδο από την κρίση

Του Νίκου Χρυσόγελου,
ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων
/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο


Η αδιέξοδη, η ανόητη και η τρελή πολιτική

Σε συνθήκες πόλωσης, οργής, πανικού και φόβου ίσως δεν είναι εύκολο να αναπτύξει η κοινωνία μια στρατηγική που βασίζεται στην λογική. Όμως σε αυτές ακριβώς τις συνθήκες επιβεβαιώνεται η αξία της πολιτικής ως μεθόδου επίλυσης των προβλημάτων.

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και σε κάθε χώρα εξέφρασαν από την αρχή της κρίσης και συνεχίζουν να εκφράζουν και σήμερα την αλληλεγγύη τους προς την Ελλάδα αλλά και την υποστήριξή τους προς μεταρρυθμίσεις που επιβάλλεται να κάνει η ελληνική κοινωνία για να επιβιώσει. Αυτό αναδείξαμε πρόσφατα από κοινού με τον Ντάνυ Κον Μπεντίτ, συν-πρόεδρο της ομάδας των Πράσινων, σε συνέντευξη τύπου στο Ευρωκοινοβούλιο (http://youtu.be/M3fH1c2hxzs)ο και αυτό θα κάνουμε κατά την συνάντηση με τον κ. Μπαρόζο, την Τρίτη 12 Ιουνίου, στο Στρασβούργο, όταν θα έρθει στην συνεδρίαση των Πράσινων Ευρωβουλευτών για να του παρουσιάσουμε τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η πορεία που ακολουθήθηκε από την Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες ήταν αδιέξοδη. Πελατειακές σχέσεις, ανυπόληπτο πολιτικό σύστημα, διαφθορά, αναποτελεσματικό και γραφειοκρατικό κράτος - οικόπεδο προς διανομή, τεράστια σπατάλη πόρων που ανήκουν στα παιδιά μας, καταστροφή του περιβάλλοντος που είναι η βάση για βιώσιμη ευημερία, ανύπαρκτες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές παρά τα τεράστια ποσά των ευρωπαϊκών πακέτων.  

Η προσπάθεια αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας από το 2009 βασίστηκε σε μια πολιτική που είναι ανόητη, γιατί οδηγεί στην διάλυση της κοινωνικής συνοχής, της πραγματικής οικονομίας και σε πρωτοφανή ανεργία. Πολλές από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές.  Καμία χώρα δεν θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τα διαρθρωτικά προβλήματά της αλλά και τις συνέπειες μιας στρεβλής ανάπτυξης της ευρωζώνης με αυτόν τον κοινωνικά άδικο τρόπο, σε τόσο λίγο χρόνο, προωθώντας οριζόντια περιοριστικά μέτρα σε βάρος κυρίως των λιγότερα ευνοημένων. Η λογική λέει ότι για να πετύχουν κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, αυτές πρέπει να είναι ισόρροπες, να έχουν συζητηθεί με την κοινωνία και τους φορείς της και να υποστηρίζονται από την πλειοψηφία της κοινωνίας.

Υπάρχει, όμως, περίπτωση να ακολουθηθεί – στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή η ανόητη πολιτική – μια πολιτική που οδηγεί στην τρέλα, είτε με την μορφή αντιδημοκρατικών πρακτικών, συνθηκών βίας και πλήρους διάλυσης είτε/και με την μονομερή καταγγελία του Μνημονίου που οδηγεί στην έξοδο από την ευρωζώνη σε συνθήκες άτακτης χρεοκοπίας και σε επιστροφή όχι μόνο στην δραχμή αλλά και σε συνθήκες που επικρατούσαν πολλές δεκαετίες πριν.

Ο τρίτος δρόμος, ο δρόμος της λογικής

Εμείς, οι Πράσινοι, προτείνουμε έναν τρίτο δρόμο, μια Τρίτη στρατηγική, αυτή της λογικής και της εμβάθυνσης της δημοκρατίας, μια στρατηγική που επιδιώκει, διαμορφώνοντας συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλάζοντας τις δομές της διοίκησης και κινητοποιώντας την κοινωνία:

(α) Προσαρμογή των όρων του μνημονίου στις ευρωπαϊκές πολιτικές και αξίες όσον αφορά στην απασχόληση, την εξάλειψη της φτώχειας, τον κοινωνικό διάλογο και την αειφορία (βιωσιμότητα). Είμαστε υπέρ της αναστολής των κανονισμών που επιτρέπουν την νομοθετική παρέμβαση στους μισθούς κάτω από το όριο που προβλέπεται από συλλογικές συμβάσεις των κοινωνικών εταίρων, καθώς και υπέρ των ελάχιστων μισθών, της κοινωνικής συνοχής, των βιώσιμων και δίκαιων συντάξεων, της δίκαιης μεταναστευτικής πολιτικής, της κοινωνικής ένταξης ευάλωτων ομάδων, της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει την εμπειρία σε σχέση με αυτά, να καταθέσει νέες προτάσεις, κυρίως για να βοηθήσει τις πιο φτωχές οικογένειες, και να τις υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

(β) Ένα πράσινο επενδυτικό σχέδιο στη βάση ενός Πράσινου New Deal για την αναζωογόνηση της οικονομίας, την άμεση δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Δουλεύουμε ως πράσινοι ευρωβουλευτές, σε διάλογο με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς για προτάσεις που αφορούν συγκεκριμένους τομείς. Ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων έχω δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό (δείτε αναλυτικά στην ιστοσελίδα www.chrysogelos.gr) .
(γ) Την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και υπηρεσιών ώστε να εξισορροπηθεί η απώλεια εισοδημάτων (σε αντίθεση με την αριστερά που υπόσχεται γρήγορη αποκατάσταση των μισθών, κάτι εκτός πραγματικότητας) και διόρθωση ακραίων επιλογών στους μισθούς και συντάξεις, που έχουν οδηγήσει σε αδυναμία επιβίωσης μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού.

(δ) Την παράταση της επίτευξης των δημοσιονομικών στόχων (για μείωση ελλείμματος, χρέους όπως προβλέπονται για όλες τις άλλες χώρες της ευρωζώνης), κατά δύο χρόνια (2016 αντί για το 2014) και χρηματοδότηση αυτής της παράτασης (θα κοστίσει περίπου 30-35 δις επιπλέον) από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EMS).

(ε) Ρευστότητα στην πραγματική οικονομία στοχευμένα για ενίσχυση των ΜΜΕ, των ανέργων νέων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ώστε να αναζωογονηθεί η πραγματική οικονομία. Για να γίνει αυτό θα πρέπει :

(i)           Μέσα σε δυο μήνες τα Περιφερειακά Συμβούλια να έχουν καταθέσει, μετά από διάλογο με τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς, σχέδια για την πράσινη οικονομία, την απασχόληση και κοινωνική συνοχή. Προτείνουμε να διαμορφωθούν, δηλαδή, συγκεκριμένες κατευθύνσεις για τους τομείς που μπορούν σήμερα να αναζωογονήσουν την οικονομία και να συμβάλλουν στην καινοτομία και την απασχόληση, μειώνοντας τις ελλείψεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υπηρεσίες
(ii)         Η Κομισιόν να συμφωνήσει με την Ελληνική Κυβέρνηση αφενός να περάσουν οι πόροι στην πραγματική οικονομία μέσω των περιφερειακών δομών (αρχές που είναι σε κάθε περιφέρεια και διαχειρίζονται τα περιφερειακά προγράμματα ΕΣΠΑ) και αφετέρου να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έγκρισης, παρακολούθησης, αναφορών χωρίς να μειωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των πόρων που θα διατεθούν (αυτή η συζήτηση γίνεται έτσι κι αλλιώς στο κοινοβούλιο για την περίοδο 2014-2020)
(iii)       Να δημιουργηθεί άμεσα ένα Ταμείο Εγγυοδοσίας για Νέους που θα παρέχει άμεσα ρευστότητα (μια επιταγή) σε νέους που είτε θέλουν να εκπαιδευτούν σε νέους τομείς είτε θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους δουλειά είτε θέλουν να συμμετάσχουν σε μια κοινωνική επιχείρηση είτε θέλουν να εργασθούν σε μια μικρομεσαία επιχείρηση. Κάθε έξι μήνες οι νέοι, γενικότερα οι άνεργοι, θα πρέπει να συντάσσουν έκθεση με το τι έχουν κάνει στο διάστημα αυτό. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν πράγματι οι άνεργοι και οι νέοι να επωφεληθούν από τα 2-4 δις που υπάρχουν από Κοινωνικό Ταμείο και αδιάθετα ευρωπαϊκά κεφάλαια. Είναι κάτι που   εφαρμόζεται σε διάφορες χώρες αλλά και αποτελεί πρόσφατη απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου.
(iv)       Να αλλάξουν τα κριτήρια χρηματοδότησης ΜΜΕ από ευρωπαϊκούς πόρους, ώστε οι επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα προβλήματα ρευστότητας, προβλήματα εξεύρεσης κεφαλαίων κίνησης (αγοράς πρώτων υλών, αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών, μισθών, φόρων κα) να μπορούν πράγματι να επωφεληθούν από τα 4 δις που υπάρχουν από ΕΣΠΑ. Σήμερα το 80% των αιτήσεων ΜΜΕ απορρίπτονται ακριβώς γιατί οι όροι χρηματοδότησης τους είναι κατάλληλοι μόνο για την προ κρίσης εποχή.  

Τι συνεπάγεται αυτή η στρατηγική

Οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν συμμετέχουμε εκ των προτέρων σε ένα αντιτιθέμενο στρατόπεδο, όταν μάλιστα αυτά δεν διαθέτουν σήμερα σχέδιο και σαφή στρατηγική. Επιδιώκουμε να διαμορφωθούν πολιτικοί όροι για ευρύτερες συμφωνίες στη βάση ενός προγράμματος διεξόδου της χώρας από την κρίση.

Τα εκλογικά αποτελέσματα – όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις – δεν θα δώσουν αυτοδυναμία σε ένα κόμμα. Ακόμα όμως και να δώσουν, είναι αδύνατον ένα κόμμα να αντιμετωπίσει μόνο του την βαθιά κρίση που βιώνουμε και την μεγάλη διάλυση των πάντων, όταν κυριαρχούν από τη μία η οργή και από την άλλη ο φόβος. Είναι απίθανο οι απόψεις ενός κόμματος να έχουν την αναγκαία μεγάλη αποδοχή από ευρύτατες πλειοψηφίες, που θα δώσει ώθηση σε αλλαγές και μεταρρυθμίσεις αναγκαίες για να ανασυγκροτηθεί η χώρα, η διοίκηση και η οικονομία σε μια οικονομικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά βιώσιμη κατεύθυνση. Μια κυβέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ και ίσως κάποιου άλλου μικρού κόμματος δεν θα έχει την πολιτική νομιμοποίηση στην κοινωνία. Μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ή έστω ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ δεν θα συγκεντρώσει την απαραίτητη δυναμική για ισορροπημένες αλλά επώδυνες αλλαγές σε συνήθειες, δομές και αδράνειες της ελληνικής κοινωνίας. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ επιμείνει στην καταγγελία μονομερώς του Μνημονίου δύσκολα θα βρει κυβερνητικούς συμμάχους και σε κάθε περίπτωση δεν θα μπορεί να διαχειριστεί την άτακτη χρεοκοπία της χώρας. Αν όμως αναγκαστεί, όπως είναι πιθανότερο, να βάλει νερό στο κρασί του και να κάνει μια μεγάλη πολιτική κολοτούμπα, τότε θα αντιμετωπίσει την οργή μεγάλου μέρους της εκλογικής βάσης του.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι θα μπορούσαν να παίξουν ένα ρόλο καταλύτη για να διαμορφωθεί μια πολύ ευρύτερη κοινοβουλευτική αλλά ταυτοχρόνως και κοινωνική πλειοψηφία στη βάση ρεαλιστικών, ουσιαστικών και προς όφελος της κοινωνίας μεταρρυθμίσεων και ένα πράσινο επενδυτικό σχέδιο που θα ανακουφίσει την κοινωνία. Η ελληνική κι ευρωπαϊκή εμπειρία αποδεικνύει ότι οι Πράσινοι – όπου έχουν παρουσία, στο ευρωκοινοβούλιο, τα εθνικά κοινοβούλια, την αυτοδιοίκηση - είναι χρήσιμοι, επειδή πέρα από την κριτική επεξεργάζονται και καταθέτουν προτάσεις και λύσεις. Και η πιο αναγκαία σήμερα πολιτική είναι αυτή που προωθεί λύσεις άμεσα, για όσους έχουν ανάγκη, ανεξαρτήτως του ποια θα είναι η νέα κυβέρνηση, καθώς και αλλαγές στην διοίκηση, από την περιφέρεια προς το κέντρο, ώστε να είναι προς όφελος του πολίτη, αποτελεσματική, υπεύθυνη, αποκομμένη από το πελατειακό μοντέλο του παρελθόντος.

Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Εκδήλωση για την κρίση με τους ευρωβουλευτέςΠρόσκληση σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα:
Η ελληνική κρίση και η ευρωπαϊκή διάσταση. Οι απόψεις των ελλήνων ευρωβουλευτών”

Σας προσκαλούμε στην επίκαιρη συζήτηση - στρογγυλό τραπέζι με θέμα
Η ελληνική κρίση και η ευρωπαϊκή της διάσταση.
Οι απόψεις των ευρωβουλευτών
που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα (Αμαλίας 8),
την Παρασκευή 8 Ιουνίου, ώρα 17.00-19.30.

Η συζήτηση οργανώνεται με πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου και σε αυτήν έχουν μέχρι στιγμής δηλώσει την συμμετοχή τους:
 • Νίκος Χρυσόγελος, Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο
 • Άννυ Ποδηματά, Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Μαριλένα Κοππά, Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 • Γιώργος Κουμουτσάκος, Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
 • Γιώργος Παπανικολάου, Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
 • Ρόδη Κράτσα - Τσαγκαροπούλου, Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) και των Ευρωπαίωv Δημoκρατώv
 • Νίκος Χουντής* (αναμένεται επιβεβαίωση), Συνομοσπονδιακή Ομάδα της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς / Αριστερά των Πρασίνων των Βορείων Χωρών.
Αναμένεται η συμμετοχή κι άλλων ευρωβουλευτών.

Είναι δυνατόν να λέγονται πράγματα για "απόσυρση" του Ντάνυ;


Σχόλιο του Νίκου Χρυσόγελου σε σχέση με δημοσίευμα σε σαιτ ΜΜΕ http://www.tovima.gr/afieromata/elections2012/article/?aid=460994 που μιλάει για “απόσυρση” του Ντάνυ Κον Μπεντίτ.

Ο Ντάνυ Κον Μπεντίτ είναι από τους ελάχιστους πολιτικούς κύρους που από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν στο πλευρό της Ελλληνικής κοινωνίας με τις πολιτικές παρεμβάσεις του στο ευρωκοινοβούλιο και στα ευρωπαϊκά ΜΜΕ. Έχω την ευκαιρία να διαπιστώσω ως ευρωβουλευτής των ΠΡΑΣΊΝΩΝ πόσο βιώνει την ελληνική κρίση και πόσο επίμονα προσπαθεί να βοηθήσει την ελληνική κοινωνία.
Δείτε την κοινή συνέντευξη τύπου για τις θέσεις των πράσινων ευρωβουλευτών. http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1039:dcb-chrysogelos&Itemid=75%E2%8C%A9=el 

Δεν υπάρχει καμία “απόσυρση” του Ντάνυ, αντιθέτως προσπαθεί να βοηθήσει όπως μπορεί. Το εξαιρετικά φορτωμένο πρόγραμμά του, η κρίση στην Ισπανία και η συνάντηση της ομάδας των Πράσινων με τον Μπαρόζο είναι η αιτία για την αναβολή. Ίσως και η πόλωση που δεν αφήνει χώρο για πολιτική συζήτηση. Δεν υπάρχει κάποιο παρασκήνιο και πολύ περισσότερο δεν "απέσυραν" οι Οικολόγοι Πράσινοι τον Ντάνυ. Η Εκτ. Γραμματεία των ΟΠ είχε στείλει ενισχυτικά με την δική μου παρέμβαση επιστολή στον Ντάνυ να έρθει στην Ελλάδα. Μπορεί να μην προλάβει να έρθει ο Ντάνυ στην Ελλάδα προεκλογικά αλλά θα έρθει μετεκλογικά, ενώ στις 12 Ιουνίου υπάρχει συνάντηση με τον Μπαρόζο όπου θα τεθούν και οι προτάσεις των πράσινων στο ευρωκοινβούλιο για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης. Καμπάνια για αλληλεγγύη στην Ελλάδα διεξάγει και το Ευρωπαϊκό Πράσινο Κόμμα μαζί με άλλους φορείς
http://www.mfe2.it/genova/grecia/LaGreciaSiamoNoi-WeAreAllGreeks-31-05-2012.pdf

Οι Πράσινοι είναι εδώ. Καλό είναι να βλέπουμε το φεγγάρι κι όχι το δάκτυλο που δείχνει το φεγγάρι
Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής Οικολόγων Πράσινων

Ούτε οργή, ούτε φόβος, η λύση είναι στην λογική


Το άρθρο μου αυτό δημοσιεύθηκε 2/6/2012 στο eklogika.gr


Πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, πράσινες λύσεις, ευρωπαϊκές συμμαχίες

Η κρίση έρχονταν. Οι αξιωματικοί του πλοίου και ο καπετάνιος έβλεπαν την καταιγίδα αλλά σφυρούσαν αδιάφορα. Έχουμε ισχυρό σκάφος, δεν πρόκειται να μας επηρεάσει η καταιγίδα, ανακοίνωνε ο υπο-πλοίαρχος. Άσε για αργότερα τα μέτρα, έλεγε ο καπετάνιος, σε όποιον τον κοίταζε με απορία. Αλλά όταν είδε τον καιρό να αγριεύει και άκουσε έναν περίεργο θόρυβο από τις μηχανές, αποφάσισε να αφήσει το τιμόνι σε άλλον. Είχε εξάλλου κουραστεί.

Ο νέος καπετάνιος, που περίμενε με λαχτάρα να πιάσει στα χέρια του το τιμόνι, ενθουσιάστηκε. Γύρναγε στο κατάστρωμα και έβγαζε λόγους, έκανε παρουσιάσεις με power point, προσκαλούσε κόσμο από άλλα διερχόμενα σκάφη. Η ευθυμία επικρατούσε στο κατάστρωμα, το πλήρωμα δεν πήγαινε κάτω στις μηχανές να διαπιστώσει από που προήλθε ο θόρυβος. Οι επιβάτες περίμεναν να εκπληρώσει ο νέος καπετάνιος τις υποσχέσεις του και να βελτιώσει το μενου που σέρβιρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα, το σκαρί είναι καλό και θα συνεχιστεί το πάρτυ ακόμα πιο δυνατά, επέμενε ο καπετάνιος, όταν κάποιοι άρχισαν να ανησυχούν για κάτι νερά που είχαν εμφανιστεί. Το σκάφος πλησίαζε στα βράχια αλλά η μουσική έπαιζε δυνατά, Ξαφνικά, ο καπετάνιος άρχισε να φωνάζει ότι το πλήρωμα είναι διεφθαρμένο, το σκαρί μπάζει από παντού, η εταιρία χρωστάει παντού. Τηλεφωνούσε στις τράπεζες για δάνεια γιατί, έλεγε, οι προηγούμενοι είχαν αδειάσει τα ταμεία. Πανικός, το πλήρωμα άρχισε να πετάει τα πράγματα στη θάλασσα, να περιμένει σωτηρία από διερχόμενα πλοία. Στον πανικό που δημιουργήθηκε άρχισαν να αναλαμβάνουν το τιμόνι διάφοροι “διορισμένοι” καπετάνιοι για λίγες ώρες. Από τον ασύρματο δίνονταν διάφορες διαταγές, χωρίς να καταλαβαίνει κάποιος αν αυτές αφορούσαν στο συγκεκριμένο πλοίο ή σε κάθε πλοίο σε οποιαδήποτε θάλασσα του κόσμου. Οι επιβάτες άρχισαν να οργίζονται, να πετάει πιάτα και γιαούρτια στο πλήρωμα, να απειλούν να πετάξουν στην θάλασσα καπετάνιους και πλήρωμα, να ζητάνε από τους ναύτες να αναλάβουν την διακυβέρνηση του πλοίου.

Οι ναύτες ανταποκρίθηκαν. Ήταν σίγουροι ότι μπορούσαν να κυβερνήσουν το πλοίο, εξάλλου είναι απλό δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία, γνώση και σχέδιο. Υποσχέθηκαν ότι ξέρουν καλά πως θα σωθεί το πλοίο από τα βράχια. Καταγγέλανε ότι όσοι προειδοποιούσαν ότι το πλοίο έμπαζε νερά και βυθίζονταν, απλώς κινδυνολογούσαν. Ήταν σίγουροι ότι το σκάφος δεν είχε πέσει στα βράχια, τα άλλα πλοία επιβουλεύονταν το σκαρί. Οι άλλοι δημιουργούν το πρόβλημα για να το πάρουν όσο-όσο. Είναι γερό το σκαρί, και μπορεί ακόμα κι αν συγκρουστεί με τα βράχια να διαλύσει τα βράχια. Αλλά μπορεί να τα βάλει και με τα άλλα πλοία. Αν είναι να χαθεί θα πάρει μαζί του και τα άλλα πλοία. Υπόσχονταν ότι αυτοί, οι νέοι καπετάνιοι, ήξεραν καλύτερα. Το πλήρωμα άρχισε να ενθουσιάζεται, αν και η αλήθεια είναι ότι οι επιβάτες ήταν οργισμένοι αλλά ταυτόχρονα και φοβισμένοι. Ήθελαν να ξεφορτωθούν πια όλους τους άλλους, δεν νοιάζονταν αν υπήρχε σχέδιο για την διάσωση, αρκούσαν οι υποσχέσεις για να τονωθεί το ηθικό τους.

Ένας από τους παλιούς καπετάνιους υπόσχονταν - για να πιάσει αυτός το τιμόνι έστω κι αν το σκάφος βυθίζονταν - ότι θα μπορούσε να μοιράσει ξανά φαγητό σε όλους, αρκεί να αναλάμβανε αυτός τη διακυβέρνηση του πλοίου. Καλούσε όσους είχαν εγκαταλείψει πριν το σκάφος να γυρίσουν πίσω, να μαζευτούν γύρω του και να μοιράσουν τα γαλόνια. Ακούγονταν παράτερα στο κλίμα που επικρατούσε η προτροπή, λίγων είναι η αλήθεια, για την ανάγκη ενός σχεδίου διάσωσης, ότι έπρεπε να συνεργαστούν πλήρωμα και επιβάτες για να κλείσουν τις τρύπες, να αδιάσουν τα νερά, να συνεργαστούν με τα πλοία που βρισκονταν γύρω τους, με βάση το σχέδιο που θα έπρεπε να διαμορφώσουν οι επιβάτες μαζί με τα πιο αξιόπιστα μέλη του πληρώματος. Απ' έξω, βάρκες, βαρκούλες και πλοία φώναζαν, έδιναν συγκεχυμένες οδηγίες αλλά και προειδοποιούσαν ότι το καράβι είχε πέσει στα βράχια και έδιναν αντιφατικές οδηγίες για το πώς θα σωθεί το πλοίο ακόμα κι αν χαθεί το πλήρωμα και οι επιβάτες του. Κάποιοι, είναι αλήθεια, ότι προσπαθούσαν να βοηθήσουν το πλοίο που βυθίζονταν όλο και πιο γρήγορα.

Το τέλος της ιστορίας θα το μάθουμε σε μερικούς μήνες. Μπορούμε να φανταστούμε το τέλος; Σίγουρα ο καθένας μπορεί να φτανταστεί το τέλος της ιστορίας αλλά η πραγματικότητα έχει πάντα τη δυνατότητα να αιφνιδιάζει.

Και πάμε τώρα σε μια άλλη ιστορία που δεν έχει σχέση με το παραμύθι που περιέγραψα πιο πάνω. Αφορά την στρατηγική των πράσινων για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης: Η πολιτική που εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης απέτυχε και οδηγεί σε βαθιά ύφεση, κατάρρευση της πραγματικής οικονομίας, ανεργία και διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Αποδείχτηκε ότι αυτή η πολιτική ήταν ανόητη. Η εναλλακτική λύση δεν είναι όμως η διακινδύνευση της παραμονής της χώρας στην Ευρωζώνη, μέσα από μπλόφες και σπασμωδικές κινήσεις στη βάση ενός εύκολου λαϊκισμού που υπόσχεται πολλά αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Η εναλλακτική λύση στην ανοησία δεν μπορεί να είναι η τρέλα. Υπάρχει πράγματι μια τρίτη στρατηγική, την οποία έχουμε στηρίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Πράσινοι, ο δρόμος της λογικής, των κοινωνικά δίκαιων και ισορροπημένων μεταρρυθμίσεων που αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά προβλήματα της χώρας μέσα από την αναζωογόνηση της οικονομίας και την στροφή της προς πράσινη κατεύθυνση, την ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών ώστε να στηρίζουν τους πολίτες που βρίσκονται σήμερα στα όρια της επιβίωσης, τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε περιβαλλοντικές και κοινωνικές υπηρεσίες”.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο για διέξοδο της Ελλάδας από την κρίση παρουσιάστηκαν την Τετάρτη 23/5, στο Στρασβούργο, σε συνέντευξη τύπου στα διεθνή κι ελληνικά ΜΜΕ, από τους Ντάνυ Κον Μπεντίτ, συν-πρόεδρο των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων. Οι Πράσινοι θα αναλάβουν τις επόμενες μέρες μια σειρά πρωτοβουλίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσουν οι προτάσεις τους για μια κοινωνικά δίκαιη και ισορροπημένη λύση στην ελληνική κρίση. 
Ο συν-πρόεδρος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Ντάνυ Κον Μπεντίτ θα επισκεφθεί εκ νέου την Ελλάδα μετά τις εκλογές και θα έχει συνάντηση, μαζί με τον Νίκο Χρυσόγελο, με εκπροσώπους οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών φορεών καθώς και στελέχη της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης με αντικείμενο συζήτησης τη διαμόρφωση ενός εναλλακτικού σχεδίου διεξόδου από την κρίση. 
Στις 12 Ιουνίου οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για την Ελλάδα στον κ Μπαρόζο, σε ειδική συνεδρίαση στις Βρυξέλλες.