Πέμπτη 14 Ιουνίου 2012

Υπάρχουν εργαλεία για έξοδο από την κρίση...

Το Ευρωκοινοβούλιο ψηφίζει κανόνες οικονομικής διακυβέρνησης και εξισορρόπησης των μέτρων λιτότητας

Νίκος Χρυσόγελος: Τα εργαλεία για διέξοδο από την κρίση υπάρχουν αλλά οι διεκδικητές της εξουσίας τα αγνοούν!

Το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη 13 Ιουνίου δυο σημαντικές νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη, το λεγόμενο «δεύτερο πακέτο», αν και αυτές θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω διαβούλευση με την Κομισιόν και το Συμβούλιο και δεν έχουν άμεση εφαρμογή. Οι Πράσινοι καλωσόρισαν τα αποτελέσματα ως απαρχή μιας εναλλακτικής στην μονόπλευρη αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα ως ενδυνάμωση του δημοκρατικού ελέγχου και της απαραίτητης εποπτείας στους εθνικούς προϋπολογισμούς από την ΕΕ.

Σχολιάζοντας τους κανόνες για τις χώρες που λαμβάνουν πακέτα διάσωσης (1), ο εκπρόσωπος των Πράσινων ευρωβουλευτών για τα οικονομικά Sven Giegold (Γερμανία) δήλωσε: 

«Η σημερινή ψήφος αποτελεί μια ξεκάθαρη και δημιουργική εναλλακτική στην αποτυχημένη μονόπλευρη λιτότητα που χαρακτήριζε έως τώρα την αντίδραση στην οικονομική κρίση. Είναι καταφανές εδώ και καιρό πως η στενόμυαλη επιλογή της λιτότητας αποτυγχάνει και διαχέει οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες σε όλη την ΕΕ. Οι Ευρωβουλευτές ψήφισαν σήμερα  για τον συνδυασμό της δημοσιονομικής ενοποίησης με μέτρα που αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάκαμψης στις χώρες σε κρίση. Στις δράσεις συμπεριλαμβάνεται η διαβούλευση με κοινωνικούς εταίρους και ΜΚΟ για τα προγράμματα μακροοικονομικής προσαρμογής, η εκ των προτέρων ανάλυση του πιθανού κοινωνικού αντίκτυπου των προγραμμάτων αυτών, όπως και η διαφάνεια στις μεθόδους που χρησιμοποιεί η Επιτροπή για την ανάλυση βιωσιμότητας των κρατικών ομολόγων και της οικονομικής προοπτικής. Επιπλέον, το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε για να διευκολύνει την είσοδο χωρών στην ενισχυμένη εποπτεία (2) και για να διασφαλιστεί ότι οι χώρες με πρόγραμμα προσαρμογής διεξάγουν αναλυτικό έλεγχο στο ανεξόφλητο χρέος τους. Οι Ευρωβουλευτές στήριξαν, επίσης, τις πράσινες τροποποιήσεις που αφορούν στη διασφάλιση βασικών δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία από τις περικοπές του προϋπολογισμού».

Σχολιάζοντας τις προτάσεις για τις διαδικασίες ελλείμματος και την εποπτεία των προϋπολογισμών (3), ο εκπρόσωπος των Πράσινων ευρωβουλευτών για τα οικονομικά Philippe Lamberts (Βέλγιο) πρόσθεσε:

«Η ισχυρότερη εποπτεία και ο συντονισμός των εθνικών προϋπολογισμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί σημαντικό βήμα, καθώς κινούμαστε προς μια πραγματική οικονομική και δημοσιονομική ένωση. Θα πρέπει, όμως, να συνοδεύεται και από δημοκρατικό έλεγχο. Καλωσορίζουμε σήμερα την ψήφο των Ευρωβουλευτών για την ενδυνάμωση του ελεγκτικού ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών νομοθεσιών ως μέρος αυτής της διαδικασίας.

Είναι ξεκάθαρο εδώ και καιρό πως δε θα βγούμε από την κρίση του Ευρώ χωρίς ρητά και κατηγορηματικά μέτρα αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στα εχέγγυα της ευρωζώνης, κυρίως μέσα από την μετατροπή μέρους των εθνικών χρεών σε ευρωπαϊκό χρέος. Οι ευρωβουλευτές έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό ψηφίζοντας την άμεση δημιουργία ενός Ταμείου Αποπληρωμής Χρέους και έναν οδηγό προς τα Ευρωομόλογα. Πολύ σημαντική ήταν και η ψήφος του Ευρωκοινοβούλίου για ένα εργαλείο βιώσιμης ανάπτυξης που στοχεύει στην εξασφάλιση μιας αντικ-κυκλικής ισορροπίας στα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Αυτό αποτελεί ένα συγκροτημένο τμήμα της διαδικασίας αντιμετώπισης της κρίσης.

Οι κυβερνήσεις της ΕΕ θα πρέπει να τα λάβουν υπόψη τους, να αφήσουν τις υπεκφυγές και να συμφωνήσουν τελικά στα μέτρα εκείνα που θα βοηθήσουν στον τερματισμό της κρίσης του Ευρώ»

Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε: “Το Ευρωπαϊκό Κοινβούλιο εξέφρασε τους πολίτες της Ευρώπης που το εξέλεξαν. Οι αποφάσεις αυτές είναι σημαντικές και για την Ελλάδα, αν και δεν έχουν άμεση εφαρμογή και δεν αναφέρονται άμεσα στις χώρες που έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό διάσωσης. Όμως, από στρατηγική άποψη μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μια ρεαλιστική βάση σε μια προσπάθεια για να προσαρμοστούν οι όροι του Μνημονίου για την Ελλάδα στις ευρωπαϊκές πολιτικές κι αξίες, όπως έχουν προτείνει οι Πράσινοι. Αυτή η απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, που ελήφθη με μεγάλη πελιοψηφία, δείχνει ότι ο τρίτος δρόμος, αυτός της λογικής, για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, τον οποίο έχουμε προτείνει οι Πράσινοι, βασίζεται σε καλή γνώση των ευρωπαϊκών πολιτικών συσχετισμών, των κανόνων του παιχνιδιού καθώς και των δυνατοτήτων διαμόρφωσης ισχυρών ευρωπαϊκών συμμαχιών.

Δυστυχώς, οι κύριοι διεκδικητές της εξουσίας συνεχίζουν να αγνοούν επιδεικτικά όλα τα εργαλεία και τις πολιτικές που οδηγούν σε λύσεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό που έγινε τον Μάρτιο του 2010. Τότε το Ευρωκοινοβούλιο ψήφιζε την έκθεση του πράσινου ευρωβουλευτή Σβεν Γκίγκολν για μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης αλλά οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, μαζί κι η Ελληνική, χάραξαν τον  δρόμο που οδήγησε σε διεύρυνση της κρίσης.

Η Ελλάδα χρειάζεται ένα συνεκτικό, εναλλακτικό και ρεαλιστικό σχέδιο για να πετύχει η χώρα πραγματικά την εξυγίανση των δημοσιονομικών της αξιοποιώντας ακριβώς όσα προβλέπουν και τα “δυο πακέτα” που ψηφίστηκαν: διαβούλευση, δημοκρατικό έλεγχο, αξιολόγηση του κοινωνικού αντικτύπου των μέτρων που εφαρμόζονται, πολιτικές για ανάκαμψη της οικονομίας, διασφάλιση ότι δεν προωθούνται βίαιες περικοπές στον προϋπολογισμό των δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών, όπως η υγεία και η παιδεία” 

(1)          Οι προτάσεις αυτές συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση Gauzès, καθιερώνοντας κανόνες για τα κράτη μέλη που λαμβάνουν πακέτα διάσωσης.
(2)          Οι αποφάσεις για ενισχυμένη εποπτεία υπόκεινται σε ψηφοφορία αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας (RQVM) στο Συμβούλιο ώστε να μην μπλοκάρονται
(3)                Αυτές οι προτάσεις συμπεριλήφθηκαν στην έκθεση Ferreira, καθιερώνοντας νέους κανόνες για τα κράτη μέλη του Ευρώ που βρίσκονται σε διαδικασία ελλείμματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια: