Τρίτη 12 Ιουνίου 2012

Οι πράσινοι για την κατάρρευση του συστήματος υγείας

Στρασβούργο, 13.6.2012
 
Παρέμβαση των Πράσινων στον Μπαρόζο για την κατάρρευση του συστήματος υγείας στην Ελλάδα
Επιστολή Ντάνυ Κον Μπεντίτ, Ρεβέκκα Χαρμς σε συνεργασία με Ν. Χρυσόγελο

Επιστολή προς τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ Μπαρόζο για το θέμα της κατάρρευσης του συστήματος υγείας στην Ελλάδα, με την οποία ζητούν την άμεση παρέμβαση της ΕΕ για να ξεπεραστεί η κρίση, παρέδωσαν ο Ντάνυ Κον Μπεντίτ και η Ρεβέκκα Χαρμς, συμπρόεδροι της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, κατά την συζήτηση που είχαν οι πράσινοι ευρωβουλευτές μαζί του την Τρίτη 12/6, με θέμα την κρίση στην Ευρωζώνη και τις πρωτοβουλίες που απαιτούνται για αντιμετώπισή της. 
 
Στην επιστολή, που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, περιγράφονται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το σύστημα υγείας τόσο στην Αττική όσο και στην περιφέρεια και στα νησιά. Τονίζεται ότι “ παρά το ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός κοινού επιπέδου των Κρατών Μελών στον τομέα της υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές, στην περίπτωση της Ελλάδας, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας από τις αρχές της χώρας έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Η κρίση οδήγησε σε αύξηση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 30%, ενώ οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 20% ή περισσότερο και καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και περικοπές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό”.

Η επιστολή των δυο συμπροέδρων των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει δράση για να αντιμετωπιστεί η κρίση, γιατί είναι ντροπή για την Ευρώπη να καταρρέει το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, όπως τόνισε η Ρεβέκκα Χαρμς κατά την συζήτηση με τον κ Μπαρόζο: Ενόψει του πανικού που βιώνει ο ελληνικός πληθυσμός στα θέματα υγείας και του σοκ της κοινής γνώμης σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, σας καλούμε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να πράξετε σύμφωνα με τις ευθύνες που σας έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και να διασφαλίσετε πως κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα ζει με αξιοπρέπεια, έχει πρόσβαση σε ποιοτική προληπτική περίθαλψη και το δικαίωμα σε ιατρική θεραπεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές, όπως ενσωματώνονται στο άρθρο 35 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας παρακαλούμε επίσης να διασφαλίσετε την πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακείων, είτε στηρίζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είτε καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές πρώτη προτεραιότητα, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ελλήνων πολιτών σε φάρμακα που θα σώσουν τις ζωές τους. 
 
Σας ζητάμε να επηρεάσετε τις προτεραιότητες της Τρόικα σύμφωνα με τις λύσεις που εκφράζουν οι Πράσινοι στη θέση τους για στήριξη της Ελλάδας και διέξοδό της από την κρίση, έτσι ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών.

'Οπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων: “Η ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο είναι σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την πολύπλευρη κρίση κι αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για λύσεις. Τα πολιτικά κόμματα δεν έπρεπε να έχουν αφήσει το σύστημα υγείας να καταρρεύσει “βλέποντας” μόνο τις εκλογές. Η διάσωση του ελληνικού συστήματος υγείας και η βοήθεια προς τους ανθρώπους που όχι μόνο έχουν υποστεί βίαιη μείωση μισθών και συντάξεων αλλά μένουν τώρα και χωρίς βασικές κοινωνικές υπηρεσίες είναι απόλυτη προτεραιότητα. Η Ευρώπη πρέπει να συμβάλλει στην αποκατάσταση των ευρωπαϊκών αξιών και πολιτικών, και στα θέματα υγείας και με την προστασία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου της. Η ΕΕ πρέπει να διασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες των χωρών που βιώνουν την κρίση θα έχουν δίκαιη πρόσβαση σε ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας, όπως θέτει ως στόχο και το πολυετές πρόγραμμα για την υγεία που συζητιέται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αλλά και το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα πρέπει να κάνει περισσότερα, ανεξαρτήτως ποιος θα είναι στην κυβέρνηση μετά τις 17 Ιουνίου, για την βελτίωση των οικονομικών της υγείας μέσω της αποτελεσματικής οργάνωσης του δημόσιου συστήματος υγείας και της αντιμετώπισης της διαφθοράς και της σπατάλης. Η διάλυση και ο αποκλεισμός μεγάλων κοινωνικών ομάδων από τις υπηρεσίες υγείας θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και στην δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και στην κοινωνική συνοχής της .”

(Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή προς τον Πρόεδρο Μπαρόζο)

Αξιότιμε Πρόεδρε Μπαρόζο,
Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τις πτυχές της τρέχουσας κρίσης στον τομέα της υγείας στην Ελλάδα, με την ελπίδα πως θα δεσμευτείτε προσωπικά προς μια αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού.

Καθώς η υγεία και ασφάλεια των πολιτών αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ, οι πολιτικές υγείας της ΕΕ παρέχουν σε όλους το δικαίωμα του ίδιου επιπέδου περίθαλψης και πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Η ΕΕ παλεύει για την εξασφάλιση υψηλότερου επιπέδου προστατευτικού πλαισίου για την υγεία, διαμέσου των ευρωπαϊκών πολιτικών και δράσεων, σύμφωνα με το άρθρο 168 TFEU. Μολονότι η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας αποτελεί υποχρέωση του κάθε κράτους μέλους, οι ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός κοινού επιπέδου των Κρατών Μελών στον τομέα της υγείας συμπληρώνοντας τις εθνικές πολιτικές. 
 
Στην περίπτωση, βέβαια, της Ελλάδας, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας από τις αρχές της χώρας έχει καταστεί σχεδόν αδύνατη. Η κρίση οδήγησε σε αύξηση της νοσοκομειακής περίθαλψης σε ποσοστό 30%, ενώ οι δαπάνες για την υγεία μειώθηκαν κατά 20% ή περισσότερο και καταγράφονται σημαντικές ελλείψεις και περικοπές σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Βεβαίως, η διαφθορά, η κακή οργάνωση και η αναποτελεσματικότητα του συστήματος θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πιο συγκεκριμένα, το εθνικό σύστημα υγείας απασχολεί ένα μεγάλο αριθμό γιατρών σε γραφειοκρατικές θέσεις που πλήττουν τους πολίτες και ενισχύουν τη διαφθορά. Ταυτόχρονα υπάρχουν έντονες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό και γιατρούς σε διάφορες περιοχές, ιδίως στα νησιά και στις αγροτικές περιοχές, όπως επίσης και στα νοσοκομεία και τις κοινωνικές δομές. Επιπλέον, οι φαρμακευτικές εταιρείες μειώνουν σταδιακά από το 2010 τα αποθέματα φαρμάκων προς διάθεση στην αγορά και οι φαρμακοποιοί έχουν καταγράψει την έλλειψη περίπου 170 φαρμακευτικών σκευασμάτων. Η κατάσταση αυτή οδήγησε τους φαρμακοποιούς στο να μην πουλούν πλέον φάρμακα και σκευάσματα επί πιστώσει, με πρόσφατες αναφερόμενες περιπτώσεις καρκινοπαθών που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τα φάρμακα που θα τους κρατήσουν στην ζωή. Τεράστιες ελλείψεις σε αναλώσιμα υλικά παρατηρούνται σε πολλά νοσοκομεία τόσο της Αττικής όσο και άλλων περιφερειών. Σε κάποια νοσοκομεία, οι συγγενείς των ασθενών αναγκάζονται να αγοράζουν οι ίδιοι καθετήρες, γύψο ή ασκούς αίματος ενώ σε άλλα οι ασθενείς μπαίνουν σε εξάμηνη ή δωδεκάμηνη αναμονή για χειρουργείο επειδή τα δεν μπορεί να καλυφθεί το κόστος των υλικών ή εξαιτίας της σοβαρής υποστελέχωσης των νοσοκομείων. Πολλοί ηλικιωμένοι, δεν είδαν μόνο τις συντάξεις τους να μειώνονται σε μη βιώσιμα επίπεδα, αλλά υποχρεώνονται επιπλέον να πληρώσουν τόσο τους γιατρούς όσο και τα φάρμακά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις νοσοκομεία κλείνουν κλινικές εξαιτίας της έλλειψης υλικών ή προσωπικού. Άλλα μένουν χωρίς γιατρούς σε κρίσιμες ειδικότητες. Για παράδειγμα, το Νοσοκομείο Αττικόν, (ένα από τα μεγαλύτερα στο λεκανοπέδιο της Αττικής) ανέστειλε τη λειτουργία της Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη σε περιοχές μακριά από την πρωτεύουσα. Το Νοσοκομείο Κως, στο Νότιο Αιγαίο έχει μείνει χωρίς παιδίατρο και με έναν μόνο καρδιολόγο. Πολλά νησιά έχουν μείνει χωρίς έστω έναν γιατρό. Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ στην Θεσσαλονίκη, το Καρδιολογικό Ιατρείο αλλά και η Αγγειοχειρουργική Κλινική έκλεισαν, αφού τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ακριβά και δεν υπάρχουν τα χρήματα για την αγορά τους. 
 
Ενόψει του πανικού που βιώνει ο ελληνικός πληθυσμός στα θέματα υγείας και του σοκ της κοινής γνώμης σε όλη την Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, σας καλούμε, ως Πρόεδρο της Επιτροπής, να πράξετε σύμφωνα με τις ευθύνες που σας έχουν ανατεθεί από τις Συνθήκες και να διασφαλίσετε πως κάθε άνθρωπος στην Ελλάδα ζει με αξιοπρέπεια, έχει πρόσβαση σε ποιοτική προληπτική περίθαλψη και το δικαίωμα σε ιατρική θεραπεία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και πρακτικές, όπως ενσωματώνονται στο άρθρο 35 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Σας παρακαλούμε, επίσης, να διασφαλίσετε την πληρωμή των φαρμακευτικών εταιρειών και των φαρμακείων, είτε στηρίζοντας το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είτε καθιστώντας τις άμεσες πληρωμές πρώτη προτεραιότητα, με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης όλων των ελλήνων πολιτών σε φάρμακα που θα σώσουν τις ζωές τους. 
 
Σας ζητάμε να επηρεάσετε τις προτεραιότητες της Τρόικα σύμφωνα με τις λύσεις που εκφράζουν οι Πράσινοι στην θέση τους για στήριξη της Ελλάδας και διέξοδό της από την κρίση, έτσι ώστε οι ελληνικές αρχές να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν τα προαναφερόμενα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών. 
 
Ντάνυ Κον Μπεντίτ        Ρεβέκκα Χαρμς
συμπρόεδροι της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια: