Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Υπάρχουν δυνατότητες διάσωσης των ναυπηγείων.


Θα τις αξιοποιήσουμε;
Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει, με την απάντησή της σε ερώτηση που είχε καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, ότι υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για να βγει ο ναυπηγο-επισκευαστικός κλάδος από την κρίση μέσω της μεταστροφής του σε πράσινες δραστηριότητες (κατασκευή περιβαλλοντικά κι ενεργειακά αποτελεσματικών πλοίων, πράσινων τεχνολογιών, όπως πχ τμημάτων ανεμογεννητριών, πλωτών συστημάτων αφαλάτωσης κα). Οι παραπάνω απαντήσεις επιβεβαιώνουν τις προτάσεις που έχει καταθέσει ο Νίκος Χρυσόγελος, τόσο ως ευρωβουλευτής όσο και ως Περιφερειακός Σύμβουλος, για τον τρόπο αναζωογόνησης του κλάδου αλλά κι επισημαίνουν την ανάγκη ανάληψης συγκροτημένων πρωτοβουλιών από την κεντρική διοίκηση, τους φορείς του κλάδου, τις περιφερειακές αρχές και τους εργαζόμενους στο πλαίσιο ενός “σχεδίου για την διάσωση του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου μέσα από την πράσινη μεταστροφή του και την καινοτομία”.

Στην γραπτή ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέσα Απριλίου, ο Νίκος Χρυσόγελος είχε αναφερθεί στα προβλήματα αλλά και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος και ζητούσε από την Κομισιόν:
- σχέδιο για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας του κλάδου,
- στοιχεία για την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών πόρων με στόχο τον περιορισμό της κρίσης στον ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα και την μεταστροφή του προς πράσινες τεχνολογίες και συμπληρωματικές δραστηριότητες,

Έθετε, επίσης, το θέμα της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία για κάθε εμπορική δραστηριότητα και ζητούσε να πληροφορηθεί αν η Κομισιόν εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στο μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο να επανέλθει σε εμπορική δραστηριότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί αργά ή γρήγορα στο κλείσιμό του και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο.

Απαντώντας στην ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου η Κομισιόν επιβεβαιώνει ότι:

- Έχει δρομολογήσει διαδικασίες για την αναθεώρηση της πρωτοβουλίας Leaderhip, έτσι ώστε να στηριχτεί αυτός ο σημαντικός για την απασχόληση και την οικονομία κλάδος.

- Η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων σε συναφείς «πράσινες» δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως είναι η παραγωγή συστημάτων αιολικής ενέργειας, είναι σημαντική για την περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Ευρώπης.

- Η ΕΕ μπορεί να παράσχει στήριξη σε επιχειρηματικές πρωτοβουλίες μέσω του Ταμείου Συνοχής 2007-2013, των δανείων και χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, του Εργαλείου Διευκόλυνσης Καταμερισμού των Χρηματοπιστωτικών Κινδύνων και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έρευνας FP7.

- Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) έχει ήδη παράσχει βοήθεια σε εργαζομένους που απολύθηκαν στον ναυπηγικό τομέα και στους προμηθευτές του τομέα αυτού στη Δανία και την Πολωνία. Η Ελλάδα δεν φαίνεται να έχει προσφύγει στο ταμείο αυτό.

Τα περιβαλλοντικώς αποδοτικά πλοία, συμπεριλαμβανομένων και των οχηματαγωγών πλοίων, μπορούν να τύχουν χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ή και από τα διαρθρωτικά ταμεία ή και για μερική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Marco Polo.

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών προγραμμάτων σχετικά με τις (θαλάσσιες) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να οδηγήσουν στην παραγωγή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία. Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε έργου, αυτά μπορεί να είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση στο πλαίσιο των προγραμμάτων για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, τα ερευνητικά προγράμματα-πλαίσια της ΕΕ στηρίζουν μια σειρά έργων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και της βελτίωση των μηχανών των πλοίων.

Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επαναλαμβάνει την απάντηση που είχε δώσει και σε άλλους ευρωβουλευτές, “ότι δεν δικαιολογείται η άρση του περιορισμού των μη στρατιωτικών δραστηριοτήτων για τα Ελληνικά Ναυπηγεία. Λόγος γι αυτό είναι ότι η Ελλάδα δεν πραγματοποίησε ούτε μερική επιστροφή των παράνομων και ασύμβατων ενισχύσεων στα ΕΝΑΕ όπως είχε δεσμευθεί το 2010”.

Ο Νίκος Χρυσόγελος τόσο ως Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ όσο και ως ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ έχει αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών σε περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να προωθηθεί η αναζωογόνηση του κλάδου, η διατήρηση καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Σε συνέχεια των πρωτοβουλιών αυτών, διοργανώνει διημερίδα για την "Πράσινη Στροφή της Ναυτιλίας, των Λιμανιών, της Ακτοπλοΐας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας" την Τετάρτη 27 και την Πέμπτη 28 Ιουνίου, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με συναδέλφους του πράσινους Ευρωβουλευτές από την Γερμανία και Ισπανία. Επαγγελματικοί κι αυτοδιοικητικοί φορείς από την Ελλάδα έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν στην ημερίδα και να ανταλλάξουν εμπειρίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με δεδομένο ότι βασικοί ομιλητές είναι στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκπρόσωποι του κλάδου, ευρωπαϊκά δίκτυα σχετικά με ναυτιλία, ναυπηγεία, λιμάνια και περιβαλλοντικούς οργανισμούς.

Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: “Η κρίση σε έναν κλάδο που κάποτε απασχολούσε άμεσα 15.000 εργαζόμενους και έμμεσα 30.000, είναι γενικευμένη, με την ανεργία στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να ανέρχεται στο 95% και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελλείψει εργασιών, να παραμένουν κλειστές. Η ανάγκη ανάληψης συντονισμένων κι αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας του κλάδου θα πρέπει να βασιστεί ακριβώς στη μετατροπή της σημερινής συμβατικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια διαδικασία που θα ενσωματώνει ένταση γνώσης, ποιότητα, καινοτομία και υψηλή πράσινη τεχνολογία είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Απαιτείται άμεσα σχέδιο, συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και στοχευμένη αναζήτηση κι αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν όσο και τις καλές πρακτικές άλλων ναυπηγείων. Στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο η ομάδα των Πράσινων προσπαθεί να βοηθήσει με προτάσεις και παρεμβάσεις στην αναζωογόνηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά απαιτείται παράλληλα η κινητοποίηση των ελληνικών φορέων που θα αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που υπάρχουν”.

Δείτε την πλήρη ερώτηση του Νίκου Χρυσόγελου και την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: