Πέμπτη 7 Ιουνίου 2012

Δημοσιονομική εξυγίανση με αύξηση του περιβαλλοντικού χρέους;

 Η οικονομική κρίση και η δημοσιονομική εξυγίανση δεν αποτελούν άλλοθι για υποβάθμιση του περιβάλλοντος

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για την προσαρμογή του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο
 
Το θέμα της ασυμβατότητας της ακολουθούμενης ως τώρα πολιτικής, στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, με το ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, καθώς και της ανάγκης προσαρμογής των όρων του Μνημονίου στις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών πολιτικών φέρνει με γραπτή ερώτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.
 
Ζητάει από την Επιτροπή να απαντήσει αν είναι πρόθυμη να συντάξει και καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο έκθεση για την προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, ώστε να μην αντίκειται η δημοσιονομική εξυγίανση στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης τοποθέτηση ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση, δεν αρκεί. Επίσης, ζητάει να μάθει αν είναι πρόθυμη η Επιτροπή να προχωρήσει σε συνολική, Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση του προγράμματος προσαρμογής, με βάση την ευρωπαϊκή Οδηγία SEA2001/42/EK καθώς και αν εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει δείκτες αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης που διαμορφώνονται για οικονομικά προβληματικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία.
 
«Με βάση την ως τώρα στάση της Επιτροπής αλλά και την επιδεινούμενη κρίση που απλώνεται σε ολοένα και περισσότερες χώρες, οι διαβεβαιώσεις της Επιτροπής ότι κανένα μέτρο που θα ληφθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής δε θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο είναι δύσκολο να πείσουν αν δε συνοδεύονται από έργα και συνεκτικές πολιτικές. Τόσο οι χώρες σε κρίση όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος.
 
«Δεν αρκούν οι ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου για την Μέρα Περιβάλλοντος. Η  οικονομική κρίση που επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερες ευρωπαικές χώρες, δε θα πρέπει ν' αποτελέσει άλλοθι για να χαθούν κατακτήσεις χρόνων σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση δεν ήταν και δεν είναι μόνο δημοσιονομική ή και οικονομική αλλά ήταν και είναι και περιβαλλοντική (και κοινωνική). Η εξυγίανση των δημοσιονομικών δεν μπορεί να αποτελέσει διακιολογία για τη μεγέθυνση του περιβαλλοντικού χρέους και τη διόγκωση των ελλειμμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής.
 
Η Επιτροπή, ως μέλος της Τρόικα που χρηματοδοτεί τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής αλλά και ως θεσμική εγγυήτρια της εφαρμογής της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στα κράτη μέλη, πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική θωράκιση στις χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τη δημοσιονομική προσαρμογή της Ελλάδας και άλλων χωρών δεν πρέπει να εξετάζονται μεμονωμένα ως προς τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις ή να γίνεται αποδεκτή η καταπάτηση της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξει μια έκθεση για την προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο και να εξετάσει την ένταξη δεικτών αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης.
 
Η άποψη ότι η βελτίωση των οικονομικών και δημοσιονομικών των χωρών σε κρίση θα επιτευχθεί με υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της περιβαλλοντικής προστασίας όχι μόνο είναι αναχρονιστική αλλά οδηγεί και σε καταστροφικές πολιτικές για την οικονομία και την απασχόληση. Πρόσφατη έκθεση της Κομισιόν μιλάει για 20.000.000 θέσεις εργασίας στην Πράσινη Οικονομία, η ανταγωνιστικότητα των χωρών μπορεί να βελτιωθεί μέσω της πράσινης καινοτομίας, ενώ τα ελλείματα των χωρών μπορούν να περιοριστούν μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας στη χρήση ενέργειας και φυσικών πόρων. Οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε καταθέσει πρόταση για την προώθηση ενός Πράσινου Συμφώνου Επενδύσεων, για την αντιμετώπιση της κρίσης».     
 
 
(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης)
 
Θέμα: «Προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο»
 
Σε απάντηση της Επιτροπής [1] σε επιστολή του WWF[2] σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, οι Επίτροποι Ρεν και Ποτόσνικ δεσμεύονται ότι κανένα μέτρο που θα ληφθεί στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής δε θα αντίκειται στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο. Εντούτοις, ήδη οι εφαρμοζόμενες πολιτικές του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Χαρακτηριστικά αναφέρονται η απορρόφηση του Πράσινου Ταμείου από τον κεντρικό προϋπολογισμό, η δέσμευση των πόρων του Ταμείου Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών (που τα έσοδά του προέρχονταν από εισφορές και δωρεές πολιτών) για δημοσιονομικούς σκοπούς, η νομιμοποίηση αυθαιρέτων σε προστατευόμενες περιοχές, η προσπάθεια παράκαμψης της τήρησης περιβαλλοντικών όρων σε επενδύσεις, η μείωση της περιβαλλοντικής στελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών και η στήριξη στο άνοιγμα της αγοράς λιγνίτη.
 
Δεδομένης της δέσμευσης της Επιτροπής για διαφύλαξη του ευρωπαϊκού περιβαλλοντικού κεκτημένου και του γεγονότος ότι συγχρηματοδοτεί το πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας, ερωτάται:
-      Ποια μεθοδολογία ακολουθεί για την παρακολούθηση και αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής;
-      Είναι πρόθυμη να συντάξει και καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο έκθεση για την προσαρμογή των όρων του Μνημονίου στο ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο, ώστε να μην αντίκειται η δημοσιονομική εξυγίανση στην ευρωπαϊκή περιβαλλοντική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνήθης τοποθέτηση ότι τα μέτρα εγκρίθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση, δεν αρκεί;
-      Εκτιμά ότι το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής υπάγεται στην εφαρμογή της Οδηγίας SEA2001/42/ΕΚ; Αν ναι, σχεδιάζει να συνεργαστεί με τις Ελληνικές αρχές στην εκπόνηση Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής συνολικά;
-      Εξετάζει το ενδεχόμενο να εντάξει δείκτες αειφορίας στα πακέτα οικονομικής στήριξης που διαμορφώνονται για οικονομικά προβληματικές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία;
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: