Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Βρυξέλλες: Ημερίδα για παραγωγή ΑΠΕ από συνεταιριστικές επιχειρήσεις


«Κονωνικές-Συμμετοχικές Επιχειρήσεις και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»
Επίσκεψη εργασίας 7-9 Μαρτίου στις Βρυξέλλες
Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Παρά το γεγονός ότι αυτός ο τομέας θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση της χώρας, η Ελλάδα βρίσκεται ακόμα στα πρώτα της βήματα.
Από την άλλη μεριά, η χώρα μας είναι προικισμένη με πολύ σημαντικό δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο δίνει γενναίες εγγυημένες τιμές για διάφορες μορφές ΑΠΕ με αποτέλεσμα την προσέλκυση του επενδυτικού ενδιαφέροντος από εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού. Ένα βασικό μειονέκτημα της υπάρχουσας κατάστασης είναι ότι το οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες εγκαθίστανται οι ΑΠΕ δεν είναι το μεγαλύτερο δυνατόν. Σε μια περίοδο που οι οικονομικοί πόροι λείπουν από την υπερχρεωμένη συχνά και χωρίς επαρκές ανθρώπινο δυναμικό τοπική αυτοδιοίκηση, η ενεργοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών μέσω της δημιουργίας κοινωνικών και πολύ-συμμετοχικών εταιρειών (με μετόχους πολίτες, επαγγελματικούς φορείς, κοινωνικές οργανώσεις, αυτοδιοίκηση) με στόχο την ανάπτυξη αποκεντρωμένων συστημάτων ΑΠΕ θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανάσα στα προβλήματα των τοπικών οικονομιών και εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας. Ταυτόχρονα η δημιουργία τέτοιων εταιρειών θα συμβάλλει στη διείσδυση των ΑΠΕ που τόσο έχει ανάγκη η χώρα, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα μας είναι εξαρτημένη σημαντικά από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, καταβάλλει μεγάλο δημοσιονομικό και περιβαλλοντικό κόστος λόγω αυτής της εξάρτησης, ενώ η συζήτηση για εξορύξεις υδρογονανθράκων έχει αρχίσει να φουντώνει παρά το γεγονός ότι δεν έχουμε αξιοποιήσει ακόμα επαρκώς τις ΑΠΕ.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος διοργανώνει αυτή την εκδήλωση με στόχο να φέρει ομάδες πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.α. που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικές-συμμετοχικές επιχειρήσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, σε επαφή με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαïκό επίπεδο, την πλούσια εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τέτοιες προσπάθειες.
Η επίσκεψη εργασίας προγραμματίζεται για τις 7- 9 Μαρτίου 2012 και περιλαμβάνει:
Επίσης οι συμμετέχοντες στην επίσκεψη θα παρακολουθήσουν δυο επιπλέον δραστηριότητες στο χώρο του Ευρωκοινοβουλίου που συνδιοργανώνουν και συμμετέχουν η συμπρόεδρος των Πράσινων Rebecca Harms και οι Πράσινοι ευρωβουλευτές Claude Turmes, Janick Jadot και Bas Eickhout:
  • Συνέδριο των Πρασίνων για την επέτειο 1 χρόνου από το πυρηνικό ατύχημα της Φουκοσίμα και τις επιπτώσεις του, με τη συμμετοχή ειδικών και από την Ιαπωνία.
  • Ημερίδα των Πρασίνων για τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για την Ενέργεια 2050

Ο Ν Χρυσόγελος στην Επιτροπή Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΟ Νίκος Χρυσόγελος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

- Ομόφωνη η εκλογή του Νίκου Χρυσόγελου ως 4ου αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συνεδρίαση της στις Βρυξέλλες
- Συζήτηση κι αποφάσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίασή της, 27 και 28 Φεβρουαρίου, για θέματα εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργία συστήματος επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν θέματα δημοσιονομικής σταθερότητας, καθορισμός δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.Κατά την συνεδρίασή της στις 27 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), συζήτησε κι ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στη θέση του 4ου αντιπροέδρου της, μετά από πρόταση της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Μ. Τρεμόπουλου, στις αρχές του μήνα, στο πλαίσιο της εναλλαγής και την αντικατάστασή του από τον Νίκο Χρυσόγελο.
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέχισε τη συνεδρίαση της, με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ) της ΕΕ. Ο Ν. Χρυσόγελος υποστήριξε τις παρεμβάσεις των Πρασίνων στην σχετική έκθεση, εκ μέρους της απούσας από τη συνεδρίαση συναδέλφου του K. Greze, τονίζοντας τη σημασία που έχει η διασύνδεση αυτών των νησιωτικών περιοχών με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για την τόνωση των οικείων οικονομιών μικρής κλίμακας.
Στη συνέχεια συζητήθηκε ο κανονισμός του ΕΚ σχετικά με ορισμένες διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα μέσα διάχυσης της κρίσης για όσα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. Το θέμα σίγουρα ακουμπάει ευαίσθητες νομικές και τεχνικές πτυχές, αποτελεί όμως ένα σημαντικό βήμα που έτυχε της θετικής αποδοχής από τους ευρωβουλευτές όλων των ομάδων και χωρών. Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη τοποθέτηση του έκανε λόγο για στόχους που θα δίνεται προτεραιότητα στα έργα που σχετίζονται με τη πολιτική συνοχής. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναμένεται να ενδυναμωθεί περαιτέρω. Σχετικές παρεμβάσεις θα κάνουν και οι πράσινοι, επιδιώκοντας να περιληφθούν κυρίως έργα που να έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνική συνοχή.
Η πρόταση που αφορά τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ήταν ένα από τα επόμενα θέματα που συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή. Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο εκτός από κάποιες κύριες πολιτικές κατευθυντήριες οδηγίες, καλούν για ανάγκη υψηλότερων επιπέδων ευελιξίας. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν η ενίσχυση της λειτουργίας του Μηχανισμού Ευελιξίας, του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας, ενώ έγινε λόγος για την εισαγωγή του Μηχανισμού Υποδομών. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται πρόταση για ένα νέο Ειδικό Αποθεματικό για τις κρίσεις στο γεωργικό τομέα ενώ η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων με μεγάλο δημοσιονομικό αντίκτυπο.
Τέλος συζητήθηκε έκθεση σχετικά με τα νέα κριτήρια κατανομής στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, με δεδομένο ότι διαφαίνεται μια στροφή από την “απορροφητικότητα” στην επίτευξη επιδόσεων και τελικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο και μιας πολιτικής για την διοίκηση που επιζητά καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες με βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Με άλλα λόγια, η προσοχή θα πρέπει να είναι στο πώς θα επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα και όχι στο πώς θα απορροφηθούν περισσότεροι πόροι.
Δείτε φωτογραφία από συνεδρίαση εδώ:

Δείτε τα πλήρη κείμενα των εκθέσεων εδώ:

Απαιτείται πιο ενεργή παρέμβαση του Ευρωκοινοβουλίου στην κρίση

Μεγαλύτερη εμπλοκή του Ευρωκοινοβουλίου για έξοδο από την κρίση
Προτάσεις του Νίκου Χρυσόγελου στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος, συμμετείχε στην κοινή συνεδρίαση των 2 Διαρκών Επιτροπών της Ελληνικής Βουλής, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών Υποθέσεων, καθώς και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, όπου μίλησε την Τρίτη 28/2 ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Martin Schulz.
  Κατά την συνάντηση που είχε ο κ. Σούλτς μετά την ομιλία του με τους επικεφαλής των ελληνικών πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο, δόθηκε η ευκαιρία στο Νίκο Χρυσόγελο να τον συγχαρεί για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί την ελληνική Βουλή και να μιλήσει με τους έλληνες βουλευτές για το θέμα της ελληνικής κρίσης. Είχε επίσης την ευκαιρία να ζητήσει από τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου να συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο να συμμετάσχει θεσμικά το μόνο εκλεγμένο ευρωπαϊκό όργανο, το ευρωκοινοβούλιο, σε όλες τις αποφάσεις και τις πολιτικές που αφορούν την ελληνική κρίση και επηρεάζουν το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και κατά συνέπεια το μέλλον των ευρωπαϊκών λαών και της Ευρώπης. Είναι κάτι που θέτουν ήδη πολλοί ευρωβουλευτές, πιο έντονα οι Πράσινοι, με δεδομένο ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο Μνημόνιο ΙΙ είναι αμφίβολο αν συνάδουν με τις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές και σε κάθε περίπτωση δεν έχουν λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η πολιτική ομάδα στην οποία ανήκει ο Νίκος Χρυσόγελος, η ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ήδη προγραμματίσει μια σειρά πρωτοβουλιών στο πλαίσιο ενός πνεύματος αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία. Μεταξύ άλλων έρχεται στην Αθήνα στις 27 Μαρτίου για κοινή συνέντευξη τύπου με τον ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ Νίκο Χρυσόγελο, ο συμπρόεδρος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Ντάνυ Κον Μπεντίτ. Το βράδυ της ίδιας μέρας διοργανώνεται δημόσια εκδήλωση – διάλογος για την ελληνική και ευρωπαϊκή κρίση. Η επίσκεψη του Ντάνυ Κον Μπεντίτ καθώς και της Γενικής Γραμματέας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Βούλας Τσέτση αποτελεί και μια έμπρακτη έκφραση συμπαράστασης και στήριξης στους έλληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ, ενόψει των εθνικών εκλογών και της προσπάθειας να εκπροσωπηθούν στο εθνικό κοινοβούλιο, ιδιαίτερα αυτή την εποχή των σημαντικών πολιτικών εξελίξεων.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον υποδέχθηκαν οι Πράσινοι Ευρωβουλευτές την αναλυτική ενημέρωση που ετοίμασε ο Νίκος Χρυσόγελος σχετικά με τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις τόσο της κρίσης όσο και των πολιτικών που προωθούνται, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ομάδας http://www.greens-efa.eu/greek-crisis-and-a-green-way-out-5430.html
 

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012

Κατάργηση ΟΕΚ και κοινωνικών πολιτικών;


Επίθεση στην κοινωνική βιωσιμότητα ή αναβάθμιση των κοινωνικών υποδομών;
Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου για την κατάργηση ΟΕΚ και ΟΕΕ

Το ζήτημα της κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) και της ανάγκης να υπάρξει εναλλακτική λύση για αποτελεσματική παροχή των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών και διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων, φέρνει με ερώτησή του στο Ευρωκοινοβούλιο, στις 27/2/2012, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Νίκος Χρυσόγελος.

Ο Νίκος Χρυσόγελος ρωτάει την Επιτροπή κατά πόσο το σκεπτικό της κατάργησης βασίστηκε σε συστηματική μελέτη αλλά και κατά πόσο είναι πρόθυμη να στηρίξει εναλλακτικές λύσεις που θα συμβάλλουν ταυτοχρόνως στην δημοσιονομική εξυγίανση, στο αντιστάθμισμα των αρνητικών συνεπειών από την κατάργηση των 2 Οργανισμών, στην συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων καθώς και στην επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας κι οικολογικής – αντισεισμικής αναβάθμισης γειτονιών και κτιρίων.

«Η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικών πολιτικών που είναι απαραίτητες για να εξισορροπήσουν την τεράστια απώλεια εισοδημάτων» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Άλλο βελτίωση των δημοσιονομικών κι άλλο κατάργηση σημαντικών κοινωνικών πολιτικών. Η κοινωνική κατοικία, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, θα έπρεπε να είναι στο κέντρο πολιτικών για την στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η κατάργηση των 2 Οργανισμών θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ΜΟΝΟ αν συνοδεύονταν από σχεδιασμό για αναβάθμιση και καλύτερη οργάνωση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κοινωνικού τουρισμού και λοιπών προγραμμάτων και διασφάλιζε δημιουργικές διεξόδους για το προσωπικό τους. Αυτό θα απαιτούσε προηγουμένως διαβούλευση με τους εργαζόμενους, με κοινωνικούς φορείς καθώς και με εκπροσώπους των ίδιων των επωφελούμενων από τις κοινωνικές πολιτικές. Θα έπρεπε να ληφθεί, επίσης, υπόψη η ποικιλομορφία των αναγκών, τα διαθέσιμα εργαλεία παρέμβασης, η ανάγκη έμφασης στην ποιότητα και την τοπικότητα, η υποχρέωση στήριξης βρεφονηπιακών υπηρεσιών, καθώς και η διασφάλιση πρόσβασης των εργαζομένων σε ποιοτικούς πολιτιστικούς πόρους, αλλά και η στήριξη του τουρισμού μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο με αυξημένη προστιθέμενη αξία (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός).

Μια εναλλακτική λύση για υψηλού επιπέδου παροχές με βελτιστοποίηση των δαπανών, η οποία θα διασφάλιζε και ένα βιώσιμο μέλλον για το προσωπικό των οργανισμών, θα μπορούσε να είναι η παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν αυτοδιοικούμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή να ενταχθούν στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να μεταφέρουν την εμπειρία τους εκεί στελεχώνοντας νέους αποτελεσματικότερους θεσμούς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής κατοικίας και κοινωνικών υποδομών, στο πλαίσιο, μάλιστα, ενός σχεδίου επίτευξης των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Αν, όμως, το τελικό αποτέλεσμα είναι η διάλυση - μαζί με τους 2 οργανισμούς – και των κοινωνικών πολιτικών και η απόλυση των 1400 εργαζομένων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων η κυβέρνηση θα έχει εγκληματήσει».

Αναλυτικά για την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας και της Εργατικής Εστίας

Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου, το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε να υιοθετήσει νομοθεσία για να κλείσουν μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές υποδομές και παροχές, όπως οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Δημιουργούνται απορίες σχετικά με το κλείσιμο, αφού οι δύο οργανισμοί βασίζονται σε μικρές εισφορές ασφαλιζόμενωνκι εργοδοτών, και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία. Ακόμα κι αν το κλείσιμο γίνεται για να μειωθούν οι εισφορές – περίπου 1% - και να «αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα», είναι μια λανθασμένη επιλογή και θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε μια σειρά από τομείς της κοινωνικής πολιτικής και της οικονομίας, αν δεν επανασχεδιαστεί κι αναβαθμιστεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών μέσα από νέες, αποτελεσματικότερες δομές. Δεν είναι τυχαίο που και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κοινωνικής, συνεταιριστικής και δημόσιας κατοικίας CECODHAS HOUSING EUROPE – ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι ο ΟΕΚ- εκφράζει την αντίθεσή της στην επιλογή αυτή

Η κατάργησή, των δύο αυτών οργανισμών χωρίς εναλλακτική λύση, σημαίνει ότι:
  • Μένουν «στον αέρα», τα υπό εξέλιξη κατασκευαστικά προγράμματα του ΟΕΚ τη στιγμή που βρίσκονται υπό ανέγερση 20 οικισμοί πανελλαδικά, που περιλαμβάνουν 1300 κατοικίες, εκ των οποίων 5 οικισμοί αποτελούμενοι από 200 κατοικίες μόλις ξεκίνησαν. Ο ΟΕΚ είχε μάλιστα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ένταξη οικολογικών κριτηρίων στο σχεδιασμό νέων αστικών περιοχών και είχε συνυπογράψει την “Χάρτα των Αθηνών για οικολογικές γειτονιές(http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-17-16/2009-01-27-12-32-46/medocc/592-2009-07-22-09-40-16.html
  • Καταργείται η επιδότηση ενοικίου 120.000 χιλιάδων οικογενειών.
  • Καταργείται η παροχή 10.000 δανείων ανά έτος για αγορά και επισκευή κατοικίας.
  • Ακυρώνεται η διαδικασία που είχε ξεκινήσει για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΚ, που ανέρχεται σε 1.259 καταστήματα και 258 αίθουσες συγκέντρωσης στους ανά την επικράτεια οικισμούς, καθώς και σε 221 ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 5.233.471,45 τ.μ. σε 45 νομούς της χώρας.
  • Σταματά η ενίσχυση του τουριστικού τομέα της Ελλάδας από τον ΟΕΕ εξαιτίας της παύσης συνεργασίας με 2.700 ξενοδοχειακές μονάδες και περίπου 900 πρακτορεία τουριστικών λεωφορείων μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, ένα πρόγραμμα που έδινε ζωή και σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές, χωριά και νησιά, ιδιαίτερα σε εκτός τουριστικής εποχής περιόδους.
  • Σταματά η διάθεση δελτίων θεατρικών χειμερινών και θερινών παραστάσεων από τον ΟΕΕ, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, καθώς και η διάθεση κουπονιών αγοράς βιβλίων από συμβεβλημένους εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, επιτείνοντας τα προβλήματα βιωσιμότητας πολλών δραστηριοτήτων στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων.
  • Στα ήδη υψηλά ποσοστά της ανεργίας προστίθενται οι 1400 υπάλληλοι από τους δύο οργανισμούς, στους οποίους δεν δίνεται καμία ευκαιρία αξιολόγησης και μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες με ανάγκες σε προσωπικό.

Η παροχή κινήτρων για τη δημιουργία αυτοδιοικούμενων οικοδομικών συνεταιρισμών, με τη συμμετοχή των ήδη εργαζομένων στον ΟΕΚ, όπως αυτοί που λειτουργούν σε ευρωπαϊκές χώρες ή/και μεταφορά αρμοδιοτήτων, πόρων και του προσωπικού από τους καταργούμενους οργανισμούς στην αυτοδιοίκηση για να αναλάβει αυτόν το ρόλο, θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση, στο πλαίσιο μάλιστα ενός σχεδίου για οικολογική αναβάθμιση υποβαθμισμένων περιοχών και οικολογικής, ενεργειακής κι αντισεισμικής αναβάθμισης υπαρχόντων κτιρίων, με δεδομένο ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΕΚ έχουν εμπειρία σε παρόμοιους τομείς.

«Η ανάγκη εξοικονόμησης πόρων δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικών πολιτικών που είναι απαραίτητες για να εξισορροπήσουν την τεράστια απώλεια εισοδημάτων» δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος. «Άλλο βελτίωση των δημοσιονομικών κι άλλο κατάργηση σημαντικών κοινωνικών πολιτικών. Η κοινωνική κατοικία, ιδιαίτερα σε εποχές κρίσης, θα έπρεπε να είναι στο κέντρο πολιτικών για την στήριξη των πιο ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η κατάργηση των 2 Οργανισμών θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή ΜΟΝΟ αν συνοδεύονταν από σχεδιασμό για αναβάθμιση και καλύτερη οργάνωση των πολιτικών κοινωνικής κατοικίας, κοινωνικού τουρισμού και λοιπών προγραμμάτων και διασφάλιζε δημιουργικές διεξόδους για το προσωπικό τους. Αυτό θα απαιτούσε προηγουμένως διαβούλευση με τους εργαζόμενους, με κοινωνικούς φορείς καθώς και με εκπροσώπους των ίδιων των επωφελούμενων από τις κοινωνικές πολιτικές. Θα έπρεπε να ληφθεί, επίσης, υπόψη η ποικιλομορφία των αναγκών, τα διαθέσιμα εργαλεία παρέμβασης, η ανάγκη έμφασης στην ποιότητα και την τοπικότητα, η υποχρέωση στήριξης βρεφονηπιακών υπηρεσιών, καθώς και η διασφάλιση πρόσβασης των εργαζομένων σε ποιοτικούς πολιτιστικούς πόρους, αλλά και η στήριξη του τουρισμού μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο με αυξημένη προστιθέμενη αξία (π.χ. αγροτουρισμός, οικοτουρισμός).

Μια εναλλακτική λύση για υψηλού επιπέδου παροχές με βελτιστοποίηση των δαπανών, η οποία θα διασφάλιζε και ένα βιώσιμο μέλλον για το προσωπικό των οργανισμών, θα μπορούσε να είναι η παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους για να συμμετάσχουν ή να δημιουργήσουν αυτοδιοικούμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή να ενταχθούν στην αυτοδιοίκηση για να μπορέσουν να μεταφέρουν την εμπειρία τους εκεί στελεχώνοντας νέους αποτελεσματικότερους θεσμούς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής κατοικίας και κοινωνικών υποδομών, στο πλαίσιο, μάλιστα, ενός σχεδίου επίτευξης των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020. Αν, όμως, το τελικό αποτέλεσμα είναι η διάλυση - μαζί με τους 2 οργανισμούς – και των κοινωνικών πολιτικών και η απόλυση των 1400 εργαζομένων στο όνομα της εξοικονόμησης πόρων η κυβέρνηση θα έχει εγκληματήσει».

(Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης του Νίκου Χρυσόγελου)

Θέμα: «Κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας»


Σύμφωνα με το ψηφισθέν νέο μνημόνιο [1], το Ελληνικό Κοινοβούλιο δεσμεύτηκε να υιοθετήσει νομοθεσία για να κλείσουν μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές υπηρεσίες, όπως οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) [1]. Δημιουργούνται απορίες σχετικά με τη στόχευση αυτής της επιλογής, αφού οι δύο οργανισμοί βασίζονται σε εισφορές εργαζομένων/εργοδοτών και δεν επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία. Αν οι καταργήσεις δεν συνδυαστούν με την αναγκαία μέριμνα για την πολιτική κοινωνικής κατοικίας και των λοιπών κοινωνικών προγραμμάτων, θα οδηγήσουν σε νέο σοβαρό πλήγμα στην κοινωνική συνοχή και πολιτική σε ευαίσθητους και κρίσιμους τομείς, όπως η στέγαση ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, η προσχολική μέριμνα, ο πολιτισμός και θα επιφέρουν επιπλέον αύξηση στα ήδη εκρηκτικά επίπεδα ανεργίας [2]. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία κοινωνικής, συνεταιριστικής και δημόσιας κατοικίας CECODHAS HOUSING EUROPE – ιδρυτικό μέλος της οποίας είναι ο ΟΕΚ- εκφράζει την αντίθεσή της στην επιλογή αυτή [3].

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Έχουν μελετηθεί οι επιπτώσεις από μια τέτοια κίνηση σε θέματα  τοπικής οικονομίας, τουρισμού, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης;  
2. Είναι συμβατή η απόφαση αυτή με την εφαρμογή της προβλεπόμενης από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας «οριζόντιας κοινωνικής ρήτρας», αλλά και την ανάγκη κοινωνικής σύγκλισης και προστασίας στη βάση διατύπωσης πανευρωπαϊκών κοινωνικών στόχων και πανευρωπαϊκής ισχύος κοινωνικών δικαιωμάτων;
3. Σκοπεύει να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση για εξεύρεση ισοδύναμων μέτρων που αντισταθμίζουν τις συνέπειες της κατάργησης των οργανισμών; Θα συγχρηματοδοτούσε ένα σχέδιο για να δημιουργήσει το προσωπικό των 2 οργανισμών αυτοδιοικούμενους οικοδομικούς συνεταιρισμούς ή/και για να ενταχθεί στην αυτοδιοίκηση στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας κατά 20% μέχρι το 2020, με δεδομένο ότι έχουν σημαντική σχετική τεχνογνωσία;

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012

Σχετικά με τα γενόσημα φάρμακα και την συζήτηση για αυτά

(Ένα κατατοπιστικό άρθρο του Φίλιππου Κουκουριτάκη, Βιολόγου, Λειτουργού Δημόσιας Υγείας που δημοσιεύτηκε στο blog.gr στις 24/2/2012)

Τα γενόσημα φάρμακα (διεθνώς: «generics» ή «genericdrugs») είναι αντίγραφα εγκεκριμένων φαρμάκων που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και έχουν συγκρίσιμα έως ίδια χαρακτηριστικά δοσολογίας, αποτελεσματικότητας, ποιότητας και τρόπου χορήγησης με τα πρωτότυπα φάρμακα.
Στην πραγματικότητα, περιέχουν την ίδια δραστική φαρμακευτική / θεραπευτική ουσία ή συνδυασμό δραστικών ουσιών με τα πρωτότυπα φάρμακα και η τιμή τους είναι συνήθως πολύ χαμηλότερη σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων αναφοράς.

Προκειμένου να πάρουν άδεια για κυκλοφορία, τα γενόσημα φάρμακα υπόκεινται τους προβλεπόμενους ελέγχους από τις διεθνείς και τοπικές αρχές, ώστε να εξασφαλίζεται η βιοϊσοδυναμία τους με τα φάρμακα με εταιρική ταυτότητα που ήδη έχουν εγκριθεί από τις αρχές αυτές, δηλαδή απαιτείται να έχουν χαρακτηριστικά φαρμακοκινητικής, φαρμακοδυναμικής αλλά και ασφάλειας εντός ενός προσυμφωνηθέντος ορίου σε σύγκριση με το αρχικό φάρμακο. Συνεπώς όλα τα γενόσημα φάρμακα που κυκλοφορούν ή πρόκειται να κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά έχουν πάρει έγκριση από τον Ευρωπαικό και τον Εθνικό (ελληνικό) Οργανισμό φαρμάκων (ΕΜΑ και ΕΟΦ αντίστοιχα).

Εφόσον, λοιπόν, τα γενόσημα περιέχουν την ίδια δραστική ουσία με τα «ακριβότερα» φάρμακα, έχουν επίσημα την ίδια θεραπευτική ένδειξη και η τιμή τους είναι (κατά τεκμήριο) πολύ χαμηλότερη, γιατί έχει γίνει τις τελευταίες μέρες τέτοιος «ντόρος» με την προσπάθεια του Υπουργείου Υγείας να επιβάλει (έμμεσα) τη συστηματικότερη συνταγογράφησή τους στην Ελλάδα ; Γιατί έχουν εκδηλωθεί τόσες αντιδράσεις από Ιατρικούς Συλλόγους, Ενώσεις Φαρμακευτικών Εταιριών, αρθρογράφους / δημοσιογράφους κ.ά., με λάβαρο την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια των ασθενών, έναντι των προθέσεων της Κεντρικής Εξουσίας; 

Γιατί απλούστατα και προφανέστατα θίγονται συμφέροντα. Ισχυρά οικονομικά συμφέροντα.
Ενώ τα γενόσημα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα αποτελούν το 40% περίπου του συνόλου των φαρμάκων, καταλαμβάνουν μόλις το 18% της αγοράς από πλευράς συνταγογράφησης, τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι περίπου 50%. Λογικά, λοιπόν, οι ιθύνοντες της Αριστοτέλους, θέλοντας να εξορθολογήσουν τις δαπάνες για φάρμακα και να καταπολεμήσουν την υπερ-συνταγογράφηση και μέσα στο ρυθμιστικό πλαίσιο του μνημονίου προχωρούν στην «άνοιξη» των γενοσήμων και στην ελληνική αγορά.

Ας ξετυλίξουμε κάπως το νήμα της επικαιρότητας, εν συντομία και από την αρχή. Ένα φαρμακευτικό προϊόν, βγαίνοντας στην αγορά, έχει πατέντα που διαρκεί περίπου 20 χρόνια. Όμως αυτή η περίοδος ξεκινά να μετρά από τη στιγμή που αρχίζει η ανάπτυξη του φαρμάκου. Κάθε καινούρια δραστική ουσία που προορίζεται για θεραπευτικούς σκοπούς σε ανθρώπους δοκιμάζεται σε πειραματόζωα, μετά σε υγιείς εθελοντές, μετά σε ασθενείς (όπου χωριστά μελετάται τόσο η ασφάλεια όσο και η αποτελεσματικότητα του φαρμάκου) και μετά αν όλα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και νόμους και το προϊόν είναι «καλό», αποκτά συγκεκριμένη θεραπευτική ένδειξη και κυκλοφορεί στο εμπόριο. 

Αυτή η διαδικασία ανάπτυξης διαρκεί από 7 ως και 12 χρόνια, επομένως η πατέντα του φαρμάκου από τη στιγμή που θα βγει στην αγορά για ευρεία χρήση διαρκεί, ουσιαστικά, περίπου μια δεκαετία. Επειδή το κόστος ανάπτυξης ενός νέου / πρωτότυπου φαρμακευτικού προϊόντος μπορεί να κυμαίνεται από 100 εκατομμύρια ευρώ ως και 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, η κάθε φαρμακευτική ή βιοτεχνολογική εταιρία υπολογίζει να ρεφάρει αυτό το τεράστιο κόστος μέσα σε 10 χρόνια εμπορικής αποκλειστικότητας και παράλληλα να προλάβει να μπει στα κέρδη μέσα σ’ αυτό το διάστημα. Γιατί, μετά κάποιο γενόσημο φάρμακο θα μπορεί επίσημα και εγκεκριμένα να κυκλοφορήσει και να αρχίσει με όπλο την καλύτερη τιμή να παίρνει ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Έχει αποδειχθεί διεθνώς πως όταν ένα γενόσημο βγαίνει στην αγορά, ο ανταγωνισμός οδηγεί σε ουσιαστική μείωση των τιμών τόσο του πρωτότυπου φαρμάκου που έχει το «brandname», όσο και του αντιγράφου / γενοσήμου.

Γιατί όμως τα γενόσημα είναι τόσο πιο φτηνά σε σχέση με τα πρωτότυπα ;
Πρώτον, γιατί αυτονόητα ο ανταγωνισμός αυξάνεται όταν τα φάρμακα δεν προστατεύονται πλέον από την πατέντα και η τιμή πέφτει.

Δεύτερον, γιατί ο κατασκευαστής του γενοσήμου δεν έχει ξοδέψει τα τεράστια κόστη για την ανακάλυψη και κλινική δοκιμή του φαρμάκου, όπως ο «αυθεντικός» κατασκευαστής.

Τρίτον γιατί ο κατασκευαστής του γενοσήμου δεν έχει ξοδέψει τα επίσης πολύ μεγάλα κόστη για μάρκετινγκ του προιόντος, δηλαδή τα κόστη της διαδικασίας ενημέρωσης της ιατρικής κοινότητας για τα οφέλη που επιφέρει στη θεραπεία των ασθενών το καινούριο σκεύασμα.  Είπαμε πως τα γενόσημα στην πραγματικότητα κυκλοφορούν, με άλλο εταιρικό όνομα, ήδη μια δεκαετία τουλάχιστον στην αγορά, συνεπώς είναι γνωστά ως δραστικές ουσίες στους φαρμακοποιούς, στους γιατρούς και σε κάποιες περιπτώσεις και στους ασθενείς. 

Τέταρτον, γιατί τα γενόσημα συνήθως κατασκευάζονται σε χώρες με φτηνά εργατικά χέρια (πρώτη χώρα σε παραγωγή γενοσήμων στον κόσμο είναι η Ινδία) και γενικά το όλο κόστος κατασκευής (παραγωγή, πακετάρισμα, «labeling», διάθεση κ.λπ.) είναι χαμηλότερο σε σχέση με το πρωτότυπο.
Υπάρχουν αρκετές χώρες στον κόσμο στα συστήματα υγείας των οποίων οι γιατροί υποχρεώνονται να συνταγογραφούν δραστικές ουσίες και όχι εμπορικές ονομασίες φαρμάκων. Από κει και πέρα είναι θέμα των φαρμακοποιών ή άλλων διοικητικών μηχανισμών να διαθέσουν στο γιατρό, δηλαδή στον ασθενή, το φάρμακο με την εμπορική ονομασία που «συμφέρει» περισσότερο οικονομικά το Κράτος, το Νοσοκομείο, το Ασφαλιστικό Ταμείο ή απ’ ευθείας την «τσέπη» του πολίτη / ασθενή.
Σε αυτήν την κατεύθυνση κινείται η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και πέρα από ιδιοτελή οικονομικά συμφέροντα και μικροπολιτικές αντιλήψεις, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε το ορθό και συνετό για το δημόσιο και υγειονομικό συμφέρον του σκεπτικού της προσπάθειας.

Ποιοι και γιατί αντιδρούν στη νέα πολιτική για τα γενόσημα

Καταρχήν η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) γιατί θίγονται τα συμφέροντα των Ελλήνων κατασκευαστών γενοσήμων, αν ανοίξει η αγορά τέτοιων φαρμάκων και οι προμήθειες γίνονται με βάση τα προϊόντα με τη χαμηλότερη τιμή, ανεξαρτήτως προέλευσης. Εδώ, πρόκειται για καθαρή σύγκρουση συμφερόντων, καθώς οι ίδιοι στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν δήλωσαν ξεκάθαρα πως ο κλάδος εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας (που στηρίζεται εν πολλοίς στην κατασκευή γενοσήμων) θα απειληθεί με μαρασμό και ίσως σε αφανισμό. Από την πλευρά τους έχουν δίκιο σε κάποια σημεία (προφανώς απειλούνται θέσεις εργασίας και επίπεδα μισθών των εργαζομένων), από την άλλη όμως ίσως είναι και μια ευκαιρία να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί σε τιμές και να εξορθολογήσουν τις διαδικασίες παραγωγής και κυρίως εμπορικής διάθεσης των προϊόντων τους.
Αυτό, πάντως, είναι ένα μεγάλο θέμα, πολύπλοκο, πολύπλευρο και χωρίς ξεκάθαρες απαντήσεις. Ας πούμε πως παρουσιάζει ορατές αναλογίες με τον άλλοτε κραταιό και ευημερούντα  κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας. Πώς οι ελληνικές εταιρίες για παράδειγμα θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στον κινέζικο ανταγωνισμό όταν εκεί τα μεροκάματα είναι από 1 δολάριο.
Έντονα, ωστόσο, αντέδρασαν και Ιατρικοί Σύλλογοι τις τελευταίες μέρες, προεξάρχοντος του ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μάλιστα, αυτοί μίλησαν για τεράστιους κινδύνους στην υγεία των πολιτών. Προφανώς κάτι τέτοιο είναι υπερβολή και τα κίνητρα είναι πολύπλευρα, επίσης. Πέρα από μια αντιπολιτευτική διάσταση που μπορεί να έχει μια τέτοια δήλωση, ας  θίξουμε κάποια κακώς κείμενα στο χώρο της υγείας και συγκεκριμένα τη διαπλοκή μεταξύ φαρμακευτικών εταιριών (και μάλιστα πολυεθνικών που έχουν πολύ έντονες και καλά εγκατεστημένες σχέσεις εξάρτησης με τους γιατρούς) και ιατρικής κοινότητας, από το χώρο του ποδοσφαίρου !!

Ας υποθέσουμε πως υπάρχει ένας θεραπευτικός χώρος (μια πάθηση δηλαδή και οι εναλλακτικές φαρμακευτικές θεραπευτικές αγωγές). Ο χώρος αυτός είναι ένα πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. Οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες (πολυεθνικές αλλά και ελληνικές) προσπαθούν να δημιουργήσουν στην Ελλάδα κυριολεκτικά «οπαδούς» στον ιατρικό κόσμο, δηλαδή ιατρούς ιδιώτες ή συνηθέστερα ιατρούς κλινικών μεγάλων δημόσιων αλλά και ιδιωτικών νοσοκομείων που θα συνταγογραφούν το προϊόν τους. Κατά προτίμηση κατ’ αποκλειστικότητα. Έτσι δημιουργούνται ας πούμε ομάδες αλληλεξάρτησης ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Εμφανίζεται μια μικρότερη επαρχιακή ομάδα, με πολύ μικρότερο μπάτζετ, η οποία όμως έχει πολύ καλούς παίκτες, προπονητή και διοίκηση (γενόσημο με άριστα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας σε σχέση με τα πρωτότυπα, μεγάλα εμπορικά φαρμακευτικά προϊόντα) και επιχειρεί να μπει σφήνα στο κυνήγι του τίτλου (της συνταγογράφησης). Ευνοείται μάλιστα από τις οικονομικές συγκυρίες και την ΕΠΟ (όπως επιχειρεί να πράξει το Υπουργείο Υγείας στο συγκεκριμένο θέμα). Φανταστείτε, λοιπόν, πόσες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει αυτή η ομάδα από το κατεστημένο των μεγάλων και με πόσους διαφορετικούς τρόπους θα την εμπόδιζαν να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αν η ΕΠΟ (το Υπουργείο) ήταν μια απόλυτα διαφανής Αρχή και στήριζε όχι μόνο προγραμματικά αλλά και στην πράξη (ελεγκτικά και πειθαρχικά) την ισονομία, τότε και μόνο τότε θα μπορούσε να πάρει το πρωτάθλημα η μικρή ομάδα, αν και εφόσον φυσικά το άξιζε. 

Μάλλον στην ίδια θέση βρίσκονται τα γενόσημα στην Ελλάδα και ανάλογη είναι και η πρόκληση για την Κεντρική εξουσία της υγείας, προκειμένου να βάλει σε μια τάξη την υπέρογκη και πέρα από κάθε κλινική λογική φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας. Μια χώρα που έχει από τις υψηλότερες κατά κεφαλήν φαρμακευτικές δαπάνες στον κόσμο (πρώτη σε κατά κεφαλήν κατανάλωση αντιβιοτικών κ.λπ.) μια χώρα με σύστημα υγείας που συνολικά χαρακτηρίζεται από προκλητή ζήτηση φαρμάκων και υπηρεσιών, που μαστίζεται από πελατειακές σχέσεις και έχει πολλά μα πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης της οργανωτικής του επάρκειας και περιορισμού των δαπανών, χωρίς κινδύνους για την ποιότητα της περίθαλψης και την ασφάλεια των ασθενών. Αν βέβαια το εγχείρημα για καλύτερη αποδοτικότητα του συστήματος υγείας γίνει με μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, δημόσια διαβούλευση, απόλυτη διαφάνεια, λογοδοσία, υπομονή και επιμονή.
Ας το ευχηθούμε. Άλλωστε είναι μονόδρομος.

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική Ρόδου

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου (21/2/2012)

1. Προσφάτως καταθέσατε πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.  Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της πρότασης;
 Νίκος Χρυσόγελος (ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ): Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 48%, ενώ η ανεργία στο γενικό πληθυσμό έχει ξεπεράσει το 20,9%. Η προώθηση συνεκτικών ενεργητικών πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα επιβίωσης αλλά και μπορεί να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Για να δημιουργηθούν όμως νέες θέσεις εργασία απαιτούνται πόροι που μπορούν να προέλθουν από (α) σωστό επαναπρογραμματισμό υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της, (β) πόρους που θα μείνουν αδιάθετοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα διαρθωτικά ταμεία και (γ) προώθηση συμμετοχικών – πολυμετοχικών δραστηριοτήτων σε παραγωγικούς τομείς που θα αποφέρουν έσοδα στις τοπικές κοινωνίες (πχ παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ανακύκλωση – κομποστοποίηση κα) και (δ) από νέες πηγές χρηματοδότησης όπως η φορολόγηση της μεγάλης αλλά και της γκρίζας περιουσίας καθώς και των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Όπως τόνισα και στην πρώτη μου παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, αν και δεν είναι γνωστό ποιοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα παραμείνουν αδιάθετοι στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, είναι θετική η ανακοίνωση του κ Μπαρόζο για επαναπρογραμματισμό με στόχο ώστε να διατεθούν  αυτοί για να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων και οι ΜΜΕ. Η πρότασή μου – και πρόταση των Πράσινων – είναι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των περιφερειών, μέσα στις περιφέρειες, και με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες που είναι έντασης εργασίας, δημιουργούν δηλαδή πολλές θέσεις εργασίας ενώ δεν απαιτούν μεγάλα κεφάλαια ή βαριές υποδομές. Τέτοιοι τομείς, με μεγάλη δυναμική για την απασχόληση νέων, που συμβάλλουν παράλληλα στην κοινωνική συνοχή αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η πράσινη οικονομία και καινοτομία. Η πρότασή μου προς την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου είναι να συζητηθεί άμεσα το θέμα, στην επόμενη συνεδρίαση στις 2 Μαρτίου, με την συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων, των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για την απασχόληση στο Ν Αιγαίο που θα αφορά κρίσιμους τομείς για την περιοχή μας. Είναι αναγκαίο να το κάνουμε άμεσα με δεδομένο ότι – όπως δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Joh. Hahn – η Κομισιόν  θα ζητήσει με τις κυβερνήσεις των 8 κρατών μελών που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο αρχές Μαρτίου. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνουμε να αναλάβουμε εμείς ως περιφέρεια Ν Αιγαίου να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να μην περιμένουμε την κεντρική κυβέρνηση να αποφασίσει για μας χωρίς εμάς.  
 
2. Εκτός από την απασχόληση σε  ποιους άλλους  τομείς θα δώσετε έμφαση με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή;

 
Νίκος Χρυσόγελος: Στις συνθήκες κρίσης που βιώνουμε, ο ρόλος του Έλληνα πράσινου ευρωβουλευτή είναι ιδιαίτερα απαιτητικός λόγω τόσο των υποχρεώσεων του στο ευρωκοινοβούλιο και της διεκδίκησης της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης όσο και της ανάγκης να έχουμε ως κοινωνία πραγματικούς συμμάχους στην προσπάθεια αλληλεγγύης προς τη χώρας μας, για κοινωνικά ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις που αποτελούν διέξοδο από την κρίση αντί να οδηγούν σε κοινωνική  εξαθλίωση και οικονομική κατάρρευση.

 
Έτσι οι βασικοί άξονες της δουλειάς μου στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα από την ομάδα των Πρασίνων Ευρωβουλευτών, την συμμετοχή σε επιτροπές του κοινοβουλίου αλλά και άτυπες επιτροπές των ευρωβουλευτών είναι η πράσινη οικονομία, η κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη της νησιωτικότητας, η ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, θα εργαστώ για την προώθηση μιας (πράσινης) πολιτικής που επικεντρώνει στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, στην προώθηση της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.

 
Μετέχω στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου (α)  Περιφερειακής Ανάπτυξης   (τακτικό μέλος) και (β) Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (αναπληρωματικό μέλος) αλλά και σε άτυπες επιτροπές των ευρωβουλευτών για (α) κοινωνική οικονομία, (β) νησιά (γ) παράκτια ζώνη (δ) νερό.  

 
Με δεδομένο ότι είμαι και εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, αποφασίσαμε συλλογικά ως περιφερειακή παράταξη να παραμείνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο με στόχο, αξιοποιώντας την διπλή ιδιότητα, να φέρουμε πιο κοντά τις νησιωτικές κοινωνίες και τις περιφέρειες στην Ευρώπη, να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη νησιωτικότητα, να επιδιώξουμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ελληνικών περιφερειών, ιδιαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων. Θα δώσω, λοιπόν, σημαντική έμφαση στην συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης Στρατηγικών Σχεδίων Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης, που θα αξιοποιούν όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά και τους ανθρώπινους, οικονομικούς και φυσικούς - ανανεώσιμους πόρους κάθε περιοχής με τρόπο βιώσιμο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Έχουμε πάρει ήδη μια πρωτοβουλία μαζί με συναδέλφους πράσινους ευρωβουλευτές και θα απευθυνθούμε σε όλους τους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό νησιωτικές κοινωνίες με στόχο να δημιουργήσουμε μια ομάδα (intergroup) για τα νησιά, ώστε να παρεμβαίνουμε πιο οργανωμένα σε θέματα νησιωτικότητας.
Αναλυτικά τις προτεραιότητες της θητείας μου μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα μου: http://www.chrysogelos.gr/ 

 
3. Πόσο ολέθρια είναι για τους εργαζόμενους  η ψήφιση του νέου μνημονίου; Αλλάζει ριζικά πλέον η ζωή των  Ελλήνων;


 Νίκος Χρυσόγελος:Ήδη μαζί με τοςυ συναδέλφους στην Ομάδα των Πρασίνων αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες για να πάρει θέση το ευρωκοινοβούλιο απέναντι στην προώθηση πολιτικών που στρέφονται ενάντια στις ευρωπαϊκές αξίες. ¨οπως τόνισα στις παρεμβάσεις μου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι δυνατόν από τη μία η ΕΕ να συζητάει για κοινωνική συνοχή και ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας κι από την άλλη να προωθεί μέσω των προτάσεων της Τρόικα μια σειρά μέτρων που οδηγούν στην έκρηξη της ανεργίας και στο κλείσιμο χιλιάδων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 
   Στο Νέο Μνημόνιο υπάρχουν μέτρα που αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές, όπως πχ η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% με αποτέλεσμα η αμοιβή ενός νέου κάτω των 25 ετών που εισέρχεται στην εργασία να είναι 440 ευρώ για 8ωρη απασχόληση, όταν λόγω απουσίας κοινωνικών υποδομών και του υψηλού κόστους ζωής είναι αδύνατον να επιβιώσει κάποιος χωρίς ένα μίνιμουμ εισοδήματος 800 ευρώ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότεροι νέοι απογοητέυονται και μεταναστεύουν. 

 
  Η Κομισιόν πρέπει να επανεξετάσει τις πολιτικές της για την Ελλάδα ώστε η προσπάθεια αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης να μην οδηγεί σε διάλυση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας, εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. 

 
4.Η Ελλάδα έζησε δραματικές ώρες  τις τελευταίες ημέρες με την αναβολή της συνεδρίασης του Eurogroup και τις δηλώσεις του κ Σοίμπλε. Γιατί φθάσαμε  στο σημείο να καθορίζουν οι ευρωπαίοι τη τύχη της χώρας μας;

 
Ν Χρυσόγελος: Αυτό ήταν άλλο ένα επεισοδιο σε μια λάθος πορεία. Οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν αποτύχει. Δεν πρέπει όμως και εμείς να μένουμε στην οργή και στην άρνηση. Οι πολιτικές για τα δημοσιονομικά απέτυχαν γιατί επιβλήθηκαν από πολιτικούς συσχετισμούς που θέλουν να τιμωρήσουν την Ελλάδα. Δεν είναι η Ευρώπη που μας επιβάλλει λάθος συνταγές, είναι πολιτικές αντιλήψεις που τις επιβάλλουν, δυνάμεις προσκολημένες σε ιδιοληψίες περί αγοράς που δήθεν τα ρυθμίζει όλα, νεοφιλελεύθερες απόψεις που θεοποίησαν την ανεξέλεγκτη αγορά και από την άλλη με ευθύνη του δικούς μας πολιτικού συστήματος δεν μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μια δική μας, συνεκτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Είναι η ώρα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία από τα κάτω και μέσα από διάλογο και να διαμορφώσουμε την εναλλακτική πρότασή μας, να εξασφαλίσουμεσημαντικές συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα υπάρχει αυτές τις μέρες. Δεν πρέπει να ζούμε με το παρελθόν, που δεν ήταν προς βιώσιμη κατεύθυνση, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον και να αλλάξουμε τόσο τις πολιτικές και τις επιλογές που οδήγησαν στην χρεοκοποπία αλλά και να έρθουν στο προσκήνιο νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θα έχουν προτάσεις και λύσεις.   

 
5. Μπορεί πράγματι να αποφευχθεί η  έξοδος από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στη δραχμή καθώς τα σενάρια επιμένουν;

 
Ν Χρυσόγελος: Μπορεί εφόσον υπάρξει αλληλεγγύη από την πλευρά της ευρώπης, όχι τιμωρία, και ενεργοποίηση από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας για να προωθήσουμε κι εφαρμόσουμε μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου που πετυχαίνουμε δημοσιονομικούς στόχους αλλά με αλλαγές στην οικονομία, την διοίκηση, την κοινωνική οργάνωση που είναι δίκαιες και ισορροπημένες. 

 
6.Πρέπει να γίνουν σύντομα εκλογές  για να αναλάβει την τύχη της χώρας νέα κυβέρνηση και τι θα αλλάξει για τους πολίτες στη στιγμή που το νέο μνημόνιο ψηφίστηκε;

 
Ν. Χρυσόγελος: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αλλά μπορούμε να πείσουμε για αλλαγές αν υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα συνδιαμορφωθεί με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία και θα έχει την υποστήριξη της κοινωνίας. Θα αναλάβουμε ως Πράσινοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι και άλλες πολιτικές ομάδες έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν σε αλλαγές μέσα από ευρωπαϊκές συμμαχίες. Χρειάζεται όμως κι αλλαγή πολιτικών συχσχετισμών, και ελπίζω ότι οι εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία θα γκρεμίσουν τον άξονα Μερκοζύ (Μέρκελ – Σαρκοζί) και θα αναδείξουν ισχυρό πόλο τους πράσινους σε αυτές τις δυο σημαντικές χώρες
 

7. Πως κρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων   που δείχνουην πως το πολιτικό σκηνικό αλλάζει;
 
Ν. Χρυσόγελος: Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα από τις πολιτικές δυνάμεις που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Αλλά από την άλλη οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν πολιτικά κόμματα που έχουν προτάσεις διεξόδου, όχι κόμματα που απλώς προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους ποντάροντας στην αγανάκτηση. Ελπίζουμε ότι ως ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα έχουμε μια ισχυρή παρουσία και στην επόμενη εθνική βουλή για να συμβάλλουμε με προτάσεις, παρεμβάσεις και συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αλλαγές που απαιτούνται για να ξαναγεννηθούμε ως χώρα και κοινωνία.

 
8. Πως κρίνετε τον ένα χρόνο  λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   με βάση και τον απολογισμό που έγινε; 

 
Νίκος Χρυσόγελος: Ο ¨Καλλικράτης” έχει αποδειχθεί πολύ λίγος. Από την άλλη και η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν παίζουν ακόμα τον ρόλο που έχουν υποχρέωση να παίξουν, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης. Έχουμε ασκήσει και συνεχίζουμε να ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική σε πολλά θέματα. Αλλά, δεν μένουμε εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλες οι παρατάξεις και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για να οργανωθεί η περιφέρεια, να προχωρήσουμε μέσα από διάλογο σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Να αναλάβει πραγματικά η περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο έναν πιο αποφασιστικό ρόλο κυρίως στο θέμα της διαμόρφωσης αλλά και προώθησης μιας συνεκτικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που θα έχει 4 πυλώνες: (α) μεταρρύθμιση της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, (β) σύγχρονη κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη που βασίζεται και στις κοινοτικές παραδόσεις των νησιών αλλά αντιμετωπίζει και τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν τα νησιά, (γ) δημιουργία θέσεων εργασίας, (δ) προστασία και διαχείριση του περιβαλλοντικού και πολιτισμικού πλούτου.

 
Πιστεύω ότι οι νησιωτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο, είναι πολύ πιο κοντά σε προτάσεις όπως οικολογία, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, κοινωνική υπευθυνότητα κα. Επίσης, οι περισσότεροι νησιώτες έχουν μια ευγένεια και δημοκρατικότητα στις αντιλήψεις, κάτι που είναι απαραίτητο για να ριζώσουν οι πράσινες προτάσεις. Αυτό είναι μια καλή βάση για να συζητάμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις: καλύτερη προετοιμασία, ρόλος σε όλους του Περιφερειακούς Συμβούλους, δομημένος διάλογος με τους κοινωνικούς και επαγγλεματικούς φορείς, ουσιαστική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι απαίτηση των καιρών να συνδιαμορφώνουμε μέσα από διάλογο τις αλλαγές αλλά και τις ρήξεις που απαιτούνται με τα λάθη του παρελθόντος. 

 
9.Πόσο μπορεί να προσφέρει στους πολιτες  η  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη στιγμή που υφίσταται περικοπές στους πόρους της ενώ κλείνουν και κάποιες από τις δομές της όπως τα ΚΤΕΟ;

 
Νίκος Χρυσόγελος: Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε άλλες επιλογές,  δηλαδή να κάνουμε μια αποφασιστική στροφή προς πράσινες οικολογικές πολιτικές και σε στρατηγικό σχεδιασμό. Να αποκτήσει η Περιφέρεια δικούς της πόρους. Σε έναν συνολικόπροϋπολογισμό 100.000.000 Ευρώ περίπου δεν μπορεί οι δικοί της πόροι να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γιατί τότε δεν μπορεί να ασκήσει περιφερειακή πολιτική. Οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ταυτοχρόνως προς πολλές κατευθύνσεις: ριζική αλλαγή του φορολογικού συστήματος ώστε σημαντικό ποσοστό των φόρων να πηγαίνει στην περιφέρεια, βελτίωση της πρόσβασης της περιφέρειας σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χωρίς να είναι κάθε φορά απαραίτητη η μεσολάβηση της κεντρικής διοίκησης, ανάπτυξη συμμετοχικών – πολυμετοχικών παραγωγικών διαδικασιών που κρατούν τοπικά κεφάλαια στα νησιά και φέρνουν έσοδα στις τοπικές κοινωνίες που σήμερα εξάγονται για να εισάγουμε στα νησιά τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, καταναλωτικά αγαθά.   

 
Μια βασική ανατροπή που πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κεντρική διοίκηση την ελεημοσύνη της αλλά να οργανωθούμε ως αυτοδιοίκηση και ως τοπικές κοινωνίες, να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να χτίσουμε εμείς στα νησιά και στην περιφέρεια μια πιο βιώσιμη οικονομία. Η περιφέρεια και οι δήμοι πρέπει να πάρουν μέρος στην αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου που ακολουθήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες που αποδείχτηκε μη βιώσιμο. Να ενισχύσουν νέες μορφές συμμετοχικής οικονομίας, να συμβάλλουν μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και αναζήτηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στη σύνδεση διαφόρων οικονομικών τομέων σε μια συνεκτική περιφερειακή ανάπτυξη (πχ τουρισμό με γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και διαχείριση περιβάλλοντος, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με την πολιτική για προστασία του κλίματος, την αλιεία με τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και οικολογικές ξεναγήσεις κα). Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι επίσης αυτή που θέτει κανόνες που προστατεύουν τον πλούτο μας (περιβάλλον, πολιτισμός), το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρέπει να ανέχεται  ή να κάνει τα στραβάμέτια απέναντι στην λεηλασία των δημόσιων αγαθών. Οι καιροί άλλαξαν και πρέπει να αλλάξουμε όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοδιοίκησης.
 

10. Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα των  μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ .   Είναι πράγματι αυτό το κεκτημένο διασφαλισμένο από την ΕΕ;
 
Νίκος Χρυσόγελος: Καθόλου διασφαλισμένο. Γιαυτό πρέπει να κινητοποιηθούμε δυναμικά. Θα φέρω και εγώ το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο


Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2012

Λανθασμένες εκτιμήσεις της Τρόικα, υψηλό κόστος;


Υψηλός ο κίνδυνος για μη επίτευξη  των στόχων έως το 2020, με πιθανότητα να χρειαστεί και νέο πακέτο στήριξης

► Γραπτές ερωτήσεις για την Έκθεση «Aνάλυσης της Bιωσιμότητας του Ελληνικού Xρέους» που διέρρευσε στην δημοσιότητα κατέθεσε ο Dany Cohn-Bendit προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

► Οι λανθασμένες προβλέψεις της Τρόικα και η ύφεση μπορεί να οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο κόστος για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και τους Έλληνες πολίτες, δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.
Σύμφωνα με την ανάλυση βιωσιμότητας χρέους (Debt Sustainability Analysis- DSA) της Τρόικα που παρουσιάσθηκε στο Eurogroup απαιτείται η κάλυψη ενός χρηματοδοτικού κενού ύψους 20 δισ. ευρώ περίπου. Η έκθεση, που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, υποστηρίζει πως εάν η ύφεση βαθύνει μεσοπρόθεσμα και δεν εφαρμοσθούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, το ελληνικό χρέος, παρά το κούρεμα, θα φτάσει το 160% του ΑΕΠ το 2020. Σύμφωνα με την έκθεση, το πιο πιθανό σενάριο για το ελληνικό χρέους είναι να ανέλθει στο 129%.
Πρόκειται για τη 10σέλιδη «ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους», βάσει της οποίας προκύπτει πως η ύφεση που θα δημιουργηθεί από τη δρακόντεια πολιτική λιτότητας θα είναι τόσο βαθιά που δεν θα επιτρέψει την έξοδο της Ελλάδας από την παγίδα του χρέους μέσα στα επόμενα χρόνιαΕπιπλέον, υπαινίσσεται ότι θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο στήριξης. Επίσης, κάνει λόγο πως οι δύο βασικές αρχές του νέου προγράμματος, μείωση του χρέους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας, είναι αυτοαναιρούμενες. Επισημαίνει ότι η λιτότητα θα οδηγήσει σε αύξηση του χρέους, με παράλληλη σημαντική αποδυνάμωση της οικονομίας.
Με τις γραπτές ερωτήσεις του τόσο προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όσο και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Dany Cohn-Bendit, συμπρόεδρος της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ζητάει να δοθεί μια σαφής και ειλικρινής απάντηση στα επιμέρους ζητήματα που προκύπτουν από την αποκαλυπτική αυτή έκθεση. Οι ερωτήσεις αυτές, έρχονται σε συνέχεια της ομιλίας του Dany Cohn-Bendit την προηγούμενη εβδομάδα, σχετικά με τη στάση που πρέπει να κρατήσουν οι Ευρωπαϊκές χώρες και κυρίως η Γερμανία.
Για το θέμα αυτό, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, σε δηλώσεις του τόνισε:
"Αν η Τρόικα παραμένει προσκολλημένη σε μια λανθασμένη πολιτική, λόγω ιδεολογικής και μόνο εμμονής, αν επιμένει σε οριζόντιες, κοινωνικά άδικες κι αναποτελεσματικές, τελικώς, περικοπές και σε μια βίαιη εσωτερική υποτίμηση, είναι πιθανόν, όπως αποκαλύπτει η έκθεση που διέρρευσε, να αποδειχτεί ανέφικτη και η επίτευξη του στόχου της σταδιακής μείωσης του ελληνικού χρέους σε βιώσιμα επίπεδο. Αν είναι σωστές οι εκτιμήσεις της έκθεσης θα χρειαστεί και τρίτο πακέτο οικονομικής στήριξης της Ελλάδας. Οι λανθασμένες προβλέψεις της Τρόικα και η ύφεση θα οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερο κόστος τόσο για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και τους Έλληνες πολίτες.
 Έστω και με καθυστέρηση, η χώρα πρέπει να αποκτήσει ένα σχέδιο αλλά και μέσα για την αναζωογόνηση της οικονομίας και στροφή της προς πράσινη κατεύθυνση,  την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, τη δημιουργία θέσεων εργασίας ιδιαίτερα για νέους. Η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων δεν θα επιτευχθεί χωρίς την συμμετοχή της κοινωνίας σε μια βαθιά μεταρρύθμιση που θα περιλαμβάνει ισορροπημένα και κοινωνικά δίκαια μέτρα, κινητοποίηση για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς, βελτίωση των αποδόσεων της διοίκησης, εκπαίδευση του προσωπικού καθώς κι εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών μέσω του περιορισμού της γραφειοκρατίας, της σπατάλης ενέργειας και φυσικών πόρων.
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι και οι Πράσινοι στο Ευρωκοινοβούλιο έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για να υπάρξει ένα σχέδιο αναζωογόνησης της οικονομίας, ιδιαίτερα σε πράσινους τομείς. Στις 27 Μαρτίου θα έρθει στη χώρας μας, προσκεκλημένος μου, ο Ντάνυ Κον Μπεντίτ για μια δημόσια εκδήλωση – συζήτηση με φορείς. Ο συμπρόεδρος της Ομάδας των Πρασίνων έχει ζητήσει από τους προέδρους των 4 σημαντικότερων πολιτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο να έρθουν μαζί στην Ελλάδα για να συζητήσουν με τους κοινωνικούς φορείς ένα σχέδιο πραγματικής διεξόδου από την κρίση αλλά και να αναλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενεργό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης». 

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ερώτησης:
Γραπτή Ερώτηση
Από: Daniel Cohn-Bendit
Προς: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Θέμα: Η διαρροή της έκθεσης της Τρόικα για την Ανάλυση της Βιωσιμότητας του Χρέους (DSA)

Το κύριο σενάριο της ανακοίνωσης του Eurogroup της 21ης Φεβρουαρίου επιβεβαιώνει ότι η συνεισφορά του ιδιωτικού και του επίσημου τομέα πρέπει να εξασφαλίζει ότι το ποσοστό του δημοσίου χρέους μειώνεται σταδιακά ώστε να φτάσει στο 120,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Παρά ταύτα, μια έκδοση που διέρρευσε, η οποία περιείχε μια προκαταρκτική ανάλυση της βιωσιμότητας του χρέους και έχει συνταχθεί από την Τρόικα, περιέχει σοβαρές αμφιβολίες για τη δυνατότητα της επιτευχθείσας συμφωνίας να πετύχει τους στόχους της.

- Επιβεβαιώνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ύπαρξη αυτού του εγγράφου και την εκτίμηση που αναφέρθηκε παραπάνω; Η έκθεση αναφέρει συγκεκριμένα πως "υπάρχει μια θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ των στόχων του προγράμματος μείωσης του χρέους και αύξησης της επιχειρηματικότητας, στο ότι η εσωτερική υποτίμηση που χρειάζεται για την επαναφορά της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε υψηλότερο χρέος ως προς το ΑΕΠ στο κοντινό μέλλον (...) Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα μια υψηλότερη τροχιά του χρέους, αφήνοντας το χρέος σε υψηλά επίπεδα έως και 160% του ΑΕΠ το 2020. Δεδομένων των κινδύνων, το Ελληνικό πρόγραμμα μπορεί να παραμείνει επιρρεπές σε ατυχήματα, με ερωτήματα για την βιωσιμότητα του να επικρέμονται." Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ανάγκες χρηματοδότησης του Ελληνικού δημοσίου τομέα μέχρι το 2020 θα ανέλθουν σε περίπου 245 δις ευρώ. Ακόμα και αν ληφθούν δεόντως υπόψη τα πρόσθετα μέτρα που προστέθηκαν στα μέτρα που ήδη ενσωματώθηκαν στην Ανάλυση της Βιωσιμότητας του Χρέους (DSA), ένα λογικό σενάριο που εμπεριέχει τους κινδύνους που προβλέπονται στη DSA είναι εξαιρετικά απίθανο να οδηγήσει σε ένα χρέος ως προς το ΑΕΠ κάτω του 150%.
- Μπορεί να εξηγήσουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή γιατί πιστεύουν πως ο στόχος του 120,5% είναι αξιόπιστος;
- Γιατί η ανακοίνωση του Eurogroup αγνοεί τους κινδύνους συρρίκνωσης που υπολογίζεται στην έκθεση της Ανάλυσης της Βιωσιμότητας του Χρέους (DSA) και ως εκ τούτου οδηγεί σε μια υπερ-αισιόδοξη πρόβλεψη;
-Τι μέτρα έχουν προβλέψει το Συμβούλιο και η Επιτροπή αν οι κίνδυνοι που υπογραμμίζονται στη DSA γίνουν πραγματικότητα;
- Πώς προτείνουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, να διαχειριστούν πιθανώς τεράστιες οικονομικές απώλειες για τα Κράτη Μέλη και το μηχανισμό EFSF, αν οι κίνδυνοι συρρίκνωσης γίνουν πραγματικότητα;
- Πώς μπορεί το Συμβούλιο και η Επιτροπή να υποστηρίζουν πως κάτω από αυτές τις συνθήκες η πρόσβαση στις αγορές θα αποκατασταθεί στα αμέσως προσεχή χρόνια μετά την εφαρμογή του προγράμματος;
- Τι μέτρα προβλέπονται για να αντιμετωπιστούν οι θεμελιώδης διαφορές μεταξύ των στόχων του προγράμματος για τη μείωση του χρέους και τη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας;
- Παραδέχονται το Συμβούλιο και η Επιτροπή ότι οι προβλέψεις που περιείχαν τα πρώτα δύο πακέτα οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα ήταν επικίνδυνα υπεραισιόδοξα και οδήγησαν σε υπερβολικά κόστη τόσο για τους Ευρωπαίους φορολογούμενους όσο και τους Έλληνες πολίτες;

Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2012

Οι Αυστριακοί Πράσινοι για την ελληνική κρίση

Οι Έλληνες χρειάζονται αλληλεγγύη και όχι ταπείνωση υποστηρίζουν οι Πράσινοι της Αυστρίας

«Αυτό που χρειάζονται τώρα οι άνθρωποι στην Ελλάδα, είναι ελπίδα αντί ταπείνωση, καθώς και πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη αντί κυνικές συμβουλές που ταπεινώνουν επιπλέον τον δοκιμαζόμενο λαό», διαμηνύει σε σημερινή ανοικτή επιστολή του προς τον πρόεδρο του Αυστριακού Οικονομικού Επιμελητηρίου, Κρίστοφ Λάιτλ, ο εκπρόσωπος του Κόμματος των Πρασίνων στο Επιμελητήριο, Φόλκερ Πλας, καταγγέλλοντάς τον συγχρόνως για λαϊκισμό και δημαγωγία, εξαιτίας της πρότασής του για πώληση ελληνικών νησιών -και μάλιστα στη γειτονική Τουρκία.

Την πρωτοφανούς κυνικότητας πρότασή του, ο Κρίστοφ Λάιτλ, την έκανε σε σημερινή συνέντευξή του στο αυστριακό εβδομαδιαίο περιοδικό «Προφίλ», ισχυριζόμενος προκλητικά, πως με την παραίτησή της από ένα μέρος της κυριαρχίας της, με την πώληση απομακρυσμένων και ακατοίκητων νησιών, η Ελλάδα θα έστελνε μήνυμα «ευγνωμοσύνης» για τη βοήθεια που της παρέχεται, καθώς, όπως ο ίδιος προσθέτει, με κάθε νέο πακέτο βοήθειας αυξάνεται το ανθελληνικό κλίμα στην Ευρώπη.

Στην ανοικτή επιστολή του, ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, εκφράζοντας την αγανάκτησή του, κατηγορεί τον κ. Λάιτλ πως, τη στιγμή που ο ίδιος προειδοποιεί, στην απαράδεκτη πρότασή του, για δημαγωγικό και λαϊκιστικό ρεύμα κατά της Ελλάδας, ο ίδιος χρησιμοποιεί τέτοια δημαγωγικά και λαϊκιστικά μέσα. Είναι χαρακτηριστικό πως νωρίτερα, σε συνέντευξή της στη δημόσια ραδιοφωνία της χώρας, η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών, Μαρία Φέκτερ, του συγκυβερνώντος συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος, είχε επίσης καταγγείλει ως «προκλητική ιδέα, που η ίδια δεν θέλει να τη σχολιάσει», την πρόταση Λάιτλ (ο οποίος προέρχεται από το κόμμα της).

Από την πλευρά του ο κ. Πλας υπενθυμίζει «την απόγνωση στην οποία βρίσκονται οι άνθρωποι στην Ελλάδα, την κατάσταση στους δρόμους που θυμίζει εμφύλιο, την πείνα των παιδιών, την αύξηση του αριθμού των αστέγων και των αυτοκτονιών» και καταγγέλλει στην ανοικτή επιστολή του, πως η χώρα έχει φτάσει ξαφνικά στο χάος, εξαιτίας των δομικών λαθών της ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης, αλλά και εξαιτίας της αποτυχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της όσον αφορά την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

Παραπέμπει στη συνέχεια στα βαρύτατα εγκλήματα που διέπραξε εναντίον του ελληνικού λαού, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η ναζιστική Βέρμαχτ, με την ενεργό υποστήριξη Αυστριακών στελεχών της, εγκλήματα για τα οποία συνεχίζονται να μην καταβάλλονται αποζημιώσεις στις εκατοντάδες χιλιάδες θύματα και στους οικείους τους.

«Παρ’ όλα αυτά, η Ελλάδα ήταν μια από εκείνες τις χώρες, που το 1953 επέδειξαν γενναιοδωρία, διαγράφοντας το χρέος της κατεστραμμένης Γερμανίας και δίνοντάς της έτσι τη δυνατότητα να ανασυγκροτηθεί», υπενθυμίζει στον πρόεδρο του στο Αυστριακού Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, επισημαίνοντάς του πως μερικές φορές κανείς είναι καλύτερο να θυμάται εκείνες τις εποχές, αντί να δίνει τέτοιες απαράδεκτες συμβουλές.
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_20/02/2012_428930