Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Συνέντευξη στην εφημερίδα Δημοκρατική Ρόδου

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου (21/2/2012)

1. Προσφάτως καταθέσατε πρόταση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.  Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες της πρότασης;
 Νίκος Χρυσόγελος (ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ και περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ): Η ανεργία των νέων στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 48%, ενώ η ανεργία στο γενικό πληθυσμό έχει ξεπεράσει το 20,9%. Η προώθηση συνεκτικών ενεργητικών πολιτικών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας για νέους, ιδιαίτερα σε τομείς που συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος είναι θέμα επιβίωσης αλλά και μπορεί να συμβάλλει στην αναζωογόνηση της οικονομίας και την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων. Για να δημιουργηθούν όμως νέες θέσεις εργασία απαιτούνται πόροι που μπορούν να προέλθουν από (α) σωστό επαναπρογραμματισμό υπαρχόντων ευρωπαϊκών πόρων που έχει η Ελλάδα στη διάθεσή της, (β) πόρους που θα μείνουν αδιάθετοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα διαρθωτικά ταμεία και (γ) προώθηση συμμετοχικών – πολυμετοχικών δραστηριοτήτων σε παραγωγικούς τομείς που θα αποφέρουν έσοδα στις τοπικές κοινωνίες (πχ παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, ανακύκλωση – κομποστοποίηση κα) και (δ) από νέες πηγές χρηματοδότησης όπως η φορολόγηση της μεγάλης αλλά και της γκρίζας περιουσίας καθώς και των βραχυχρόνιων χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Όπως τόνισα και στην πρώτη μου παρέμβαση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, αν και δεν είναι γνωστό ποιοι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων θα παραμείνουν αδιάθετοι στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-2013, είναι θετική η ανακοίνωση του κ Μπαρόζο για επαναπρογραμματισμό με στόχο ώστε να διατεθούν  αυτοί για να ενισχυθεί η απασχόληση των νέων και οι ΜΜΕ. Η πρότασή μου – και πρόταση των Πράσινων – είναι ότι κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει με τη συμμετοχή των περιφερειών, μέσα στις περιφέρειες, και με ιεράρχηση προτεραιοτήτων, ώστε να χρηματοδοτηθούν πρωτοβουλίες που είναι έντασης εργασίας, δημιουργούν δηλαδή πολλές θέσεις εργασίας ενώ δεν απαιτούν μεγάλα κεφάλαια ή βαριές υποδομές. Τέτοιοι τομείς, με μεγάλη δυναμική για την απασχόληση νέων, που συμβάλλουν παράλληλα στην κοινωνική συνοχή αυτή την περίοδο της βαθιάς κρίσης, είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, ο πολιτισμός, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας, η πράσινη οικονομία και καινοτομία. Η πρότασή μου προς την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου είναι να συζητηθεί άμεσα το θέμα, στην επόμενη συνεδρίαση στις 2 Μαρτίου, με την συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων, των επιμελητηρίων, των εργατικών κέντρων, και να διαμορφώσουμε μια στρατηγική για την απασχόληση στο Ν Αιγαίο που θα αφορά κρίσιμους τομείς για την περιοχή μας. Είναι αναγκαίο να το κάνουμε άμεσα με δεδομένο ότι – όπως δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο ο Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Joh. Hahn – η Κομισιόν  θα ζητήσει με τις κυβερνήσεις των 8 κρατών μελών που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα ώστε να παρουσιάσει τις προτάσεις της στο Ευρωκοινοβούλιο αρχές Μαρτίου. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ προτείνουμε να αναλάβουμε εμείς ως περιφέρεια Ν Αιγαίου να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις, να μην περιμένουμε την κεντρική κυβέρνηση να αποφασίσει για μας χωρίς εμάς.  
 
2. Εκτός από την απασχόληση σε  ποιους άλλους  τομείς θα δώσετε έμφαση με την ιδιότητα του ευρωβουλευτή;

 
Νίκος Χρυσόγελος: Στις συνθήκες κρίσης που βιώνουμε, ο ρόλος του Έλληνα πράσινου ευρωβουλευτή είναι ιδιαίτερα απαιτητικός λόγω τόσο των υποχρεώσεων του στο ευρωκοινοβούλιο και της διεκδίκησης της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, περιβαλλοντικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης όσο και της ανάγκης να έχουμε ως κοινωνία πραγματικούς συμμάχους στην προσπάθεια αλληλεγγύης προς τη χώρας μας, για κοινωνικά ισορροπημένες μεταρρυθμίσεις που αποτελούν διέξοδο από την κρίση αντί να οδηγούν σε κοινωνική  εξαθλίωση και οικονομική κατάρρευση.

 
Έτσι οι βασικοί άξονες της δουλειάς μου στο Ευρωκοινοβούλιο και μέσα από την ομάδα των Πρασίνων Ευρωβουλευτών, την συμμετοχή σε επιτροπές του κοινοβουλίου αλλά και άτυπες επιτροπές των ευρωβουλευτών είναι η πράσινη οικονομία, η κοινωνική συνοχή, η περιφερειακή ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανάδειξη της νησιωτικότητας, η ενδυνάμωση της κοινωνικής οικονομίας. Επίσης, θα εργαστώ για την προώθηση μιας (πράσινης) πολιτικής που επικεντρώνει στην υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, στην προώθηση της βιωσιμότητας, της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης, της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν.

 
Μετέχω στις Επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου (α)  Περιφερειακής Ανάπτυξης   (τακτικό μέλος) και (β) Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (αναπληρωματικό μέλος) αλλά και σε άτυπες επιτροπές των ευρωβουλευτών για (α) κοινωνική οικονομία, (β) νησιά (γ) παράκτια ζώνη (δ) νερό.  

 
Με δεδομένο ότι είμαι και εκλεγμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, αποφασίσαμε συλλογικά ως περιφερειακή παράταξη να παραμείνω στο Περιφερειακό Συμβούλιο με στόχο, αξιοποιώντας την διπλή ιδιότητα, να φέρουμε πιο κοντά τις νησιωτικές κοινωνίες και τις περιφέρειες στην Ευρώπη, να προωθήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη νησιωτικότητα, να επιδιώξουμε να φέρουμε την Ευρώπη πιο κοντά στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ελληνικών περιφερειών, ιδιαίτερα των νησιωτικών, ορεινών και αραιοκατοικημένων. Θα δώσω, λοιπόν, σημαντική έμφαση στην συνεργασία με την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, τους δήμους, τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς στο πλαίσιο της διαμόρφωσης Στρατηγικών Σχεδίων Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης, που θα αξιοποιούν όλα τα ευρωπαϊκά εργαλεία, αλλά και τους ανθρώπινους, οικονομικούς και φυσικούς - ανανεώσιμους πόρους κάθε περιοχής με τρόπο βιώσιμο, κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνα. Έχουμε πάρει ήδη μια πρωτοβουλία μαζί με συναδέλφους πράσινους ευρωβουλευτές και θα απευθυνθούμε σε όλους τους ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν στον ένα ή στον άλλο βαθμό νησιωτικές κοινωνίες με στόχο να δημιουργήσουμε μια ομάδα (intergroup) για τα νησιά, ώστε να παρεμβαίνουμε πιο οργανωμένα σε θέματα νησιωτικότητας.
Αναλυτικά τις προτεραιότητες της θητείας μου μπορείτε να τις δείτε στην ιστοσελίδα μου: http://www.chrysogelos.gr/ 

 
3. Πόσο ολέθρια είναι για τους εργαζόμενους  η ψήφιση του νέου μνημονίου; Αλλάζει ριζικά πλέον η ζωή των  Ελλήνων;


 Νίκος Χρυσόγελος:Ήδη μαζί με τοςυ συναδέλφους στην Ομάδα των Πρασίνων αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες για να πάρει θέση το ευρωκοινοβούλιο απέναντι στην προώθηση πολιτικών που στρέφονται ενάντια στις ευρωπαϊκές αξίες. ¨οπως τόνισα στις παρεμβάσεις μου στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, δεν είναι δυνατόν από τη μία η ΕΕ να συζητάει για κοινωνική συνοχή και ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας κι από την άλλη να προωθεί μέσω των προτάσεων της Τρόικα μια σειρά μέτρων που οδηγούν στην έκρηξη της ανεργίας και στο κλείσιμο χιλιάδων Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
 
   Στο Νέο Μνημόνιο υπάρχουν μέτρα που αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές αξίες και πολιτικές, όπως πχ η μείωση του κατώτατου μισθού κατά 32% με αποτέλεσμα η αμοιβή ενός νέου κάτω των 25 ετών που εισέρχεται στην εργασία να είναι 440 ευρώ για 8ωρη απασχόληση, όταν λόγω απουσίας κοινωνικών υποδομών και του υψηλού κόστους ζωής είναι αδύνατον να επιβιώσει κάποιος χωρίς ένα μίνιμουμ εισοδήματος 800 ευρώ. Κάτω από αυτές τις συνθήκες όλο και περισσότεροι νέοι απογοητέυονται και μεταναστεύουν. 

 
  Η Κομισιόν πρέπει να επανεξετάσει τις πολιτικές της για την Ελλάδα ώστε η προσπάθεια αντιμετώπισης της δημοσιονομικής κρίσης να μην οδηγεί σε διάλυση της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής, αύξηση της ανεργίας και της ανέχειας, εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. 

 
4.Η Ελλάδα έζησε δραματικές ώρες  τις τελευταίες ημέρες με την αναβολή της συνεδρίασης του Eurogroup και τις δηλώσεις του κ Σοίμπλε. Γιατί φθάσαμε  στο σημείο να καθορίζουν οι ευρωπαίοι τη τύχη της χώρας μας;

 
Ν Χρυσόγελος: Αυτό ήταν άλλο ένα επεισοδιο σε μια λάθος πορεία. Οι πολιτικές που ακολουθούνται έχουν αποτύχει. Δεν πρέπει όμως και εμείς να μένουμε στην οργή και στην άρνηση. Οι πολιτικές για τα δημοσιονομικά απέτυχαν γιατί επιβλήθηκαν από πολιτικούς συσχετισμούς που θέλουν να τιμωρήσουν την Ελλάδα. Δεν είναι η Ευρώπη που μας επιβάλλει λάθος συνταγές, είναι πολιτικές αντιλήψεις που τις επιβάλλουν, δυνάμεις προσκολημένες σε ιδιοληψίες περί αγοράς που δήθεν τα ρυθμίζει όλα, νεοφιλελεύθερες απόψεις που θεοποίησαν την ανεξέλεγκτη αγορά και από την άλλη με ευθύνη του δικούς μας πολιτικού συστήματος δεν μπορέσαμε να διαμορφώσουμε μια δική μας, συνεκτική πρόταση διεξόδου από την κρίση. Είναι η ώρα να αναλάβουμε μια πρωτοβουλία από τα κάτω και μέσα από διάλογο και να διαμορφώσουμε την εναλλακτική πρότασή μας, να εξασφαλίσουμεσημαντικές συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα υπάρχει αυτές τις μέρες. Δεν πρέπει να ζούμε με το παρελθόν, που δεν ήταν προς βιώσιμη κατεύθυνση, πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά και διαμορφώσουμε ένα βιώσιμο μέλλον και να αλλάξουμε τόσο τις πολιτικές και τις επιλογές που οδήγησαν στην χρεοκοποπία αλλά και να έρθουν στο προσκήνιο νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις που θα έχουν προτάσεις και λύσεις.   

 
5. Μπορεί πράγματι να αποφευχθεί η  έξοδος από την Ευρωζώνη και η επιστροφή στη δραχμή καθώς τα σενάρια επιμένουν;

 
Ν Χρυσόγελος: Μπορεί εφόσον υπάρξει αλληλεγγύη από την πλευρά της ευρώπης, όχι τιμωρία, και ενεργοποίηση από την πλευρά της ελληνικής κοινωνίας για να προωθήσουμε κι εφαρμόσουμε μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου που πετυχαίνουμε δημοσιονομικούς στόχους αλλά με αλλαγές στην οικονομία, την διοίκηση, την κοινωνική οργάνωση που είναι δίκαιες και ισορροπημένες. 

 
6.Πρέπει να γίνουν σύντομα εκλογές  για να αναλάβει την τύχη της χώρας νέα κυβέρνηση και τι θα αλλάξει για τους πολίτες στη στιγμή που το νέο μνημόνιο ψηφίστηκε;

 
Ν. Χρυσόγελος: Δεν είναι εύκολα τα πράγματα αλλά μπορούμε να πείσουμε για αλλαγές αν υπάρξει ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα συνδιαμορφωθεί με τους κοινωνικούς φορείς και την κοινωνία και θα έχει την υποστήριξη της κοινωνίας. Θα αναλάβουμε ως Πράσινοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι και άλλες πολιτικές ομάδες έχουν υποχρέωση να συμβάλλουν σε αλλαγές μέσα από ευρωπαϊκές συμμαχίες. Χρειάζεται όμως κι αλλαγή πολιτικών συχσχετισμών, και ελπίζω ότι οι εκλογές σε Γαλλία και Γερμανία θα γκρεμίσουν τον άξονα Μερκοζύ (Μέρκελ – Σαρκοζί) και θα αναδείξουν ισχυρό πόλο τους πράσινους σε αυτές τις δυο σημαντικές χώρες
 

7. Πως κρίνετε τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων   που δείχνουην πως το πολιτικό σκηνικό αλλάζει;
 
Ν. Χρυσόγελος: Δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα στην Ελλάδα από τις πολιτικές δυνάμεις που μας έφεραν σε αυτό το χάλι. Αλλά από την άλλη οι πολίτες πρέπει να ψηφίσουν πολιτικά κόμματα που έχουν προτάσεις διεξόδου, όχι κόμματα που απλώς προσπαθούν να κερδίσουν ψήφους ποντάροντας στην αγανάκτηση. Ελπίζουμε ότι ως ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα έχουμε μια ισχυρή παρουσία και στην επόμενη εθνική βουλή για να συμβάλλουμε με προτάσεις, παρεμβάσεις και συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις αλλαγές που απαιτούνται για να ξαναγεννηθούμε ως χώρα και κοινωνία.

 
8. Πως κρίνετε τον ένα χρόνο  λειτουργίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου   με βάση και τον απολογισμό που έγινε; 

 
Νίκος Χρυσόγελος: Ο ¨Καλλικράτης” έχει αποδειχθεί πολύ λίγος. Από την άλλη και η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν παίζουν ακόμα τον ρόλο που έχουν υποχρέωση να παίξουν, ιδιαίτερα αυτή την εποχή της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης. Έχουμε ασκήσει και συνεχίζουμε να ασκούμε τεκμηριωμένη κριτική σε πολλά θέματα. Αλλά, δεν μένουμε εκεί. Νομίζω ότι πρέπει να συμβάλλουμε όλες οι παρατάξεις και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι για να οργανωθεί η περιφέρεια, να προχωρήσουμε μέσα από διάλογο σε επαναπροσδιορισμό των προτεραιοτήτων. Να αναλάβει πραγματικά η περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο έναν πιο αποφασιστικό ρόλο κυρίως στο θέμα της διαμόρφωσης αλλά και προώθησης μιας συνεκτικής πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης που θα έχει 4 πυλώνες: (α) μεταρρύθμιση της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, (β) σύγχρονη κοινωνική συνοχή κι αλληλεγγύη που βασίζεται και στις κοινοτικές παραδόσεις των νησιών αλλά αντιμετωπίζει και τα ιδιαίτερα προβλήματα που έχουν τα νησιά, (γ) δημιουργία θέσεων εργασίας, (δ) προστασία και διαχείριση του περιβαλλοντικού και πολιτισμικού πλούτου.

 
Πιστεύω ότι οι νησιωτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα στο Νότιο Αιγαίο, είναι πολύ πιο κοντά σε προτάσεις όπως οικολογία, κοινωνική συνοχή, αλληλεγγύη, κοινωνική υπευθυνότητα κα. Επίσης, οι περισσότεροι νησιώτες έχουν μια ευγένεια και δημοκρατικότητα στις αντιλήψεις, κάτι που είναι απαραίτητο για να ριζώσουν οι πράσινες προτάσεις. Αυτό είναι μια καλή βάση για να συζητάμε με πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αλλά δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται να αλλάξει και ο τρόπος που λαμβάνονται οι αποφάσεις: καλύτερη προετοιμασία, ρόλος σε όλους του Περιφερειακούς Συμβούλους, δομημένος διάλογος με τους κοινωνικούς και επαγγλεματικούς φορείς, ουσιαστική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι απαίτηση των καιρών να συνδιαμορφώνουμε μέσα από διάλογο τις αλλαγές αλλά και τις ρήξεις που απαιτούνται με τα λάθη του παρελθόντος. 

 
9.Πόσο μπορεί να προσφέρει στους πολιτες  η  Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στη στιγμή που υφίσταται περικοπές στους πόρους της ενώ κλείνουν και κάποιες από τις δομές της όπως τα ΚΤΕΟ;

 
Νίκος Χρυσόγελος: Αυτό θα πρέπει να μας οδηγήσει σε άλλες επιλογές,  δηλαδή να κάνουμε μια αποφασιστική στροφή προς πράσινες οικολογικές πολιτικές και σε στρατηγικό σχεδιασμό. Να αποκτήσει η Περιφέρεια δικούς της πόρους. Σε έναν συνολικόπροϋπολογισμό 100.000.000 Ευρώ περίπου δεν μπορεί οι δικοί της πόροι να είναι μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ γιατί τότε δεν μπορεί να ασκήσει περιφερειακή πολιτική. Οι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν ταυτοχρόνως προς πολλές κατευθύνσεις: ριζική αλλαγή του φορολογικού συστήματος ώστε σημαντικό ποσοστό των φόρων να πηγαίνει στην περιφέρεια, βελτίωση της πρόσβασης της περιφέρειας σε ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις χωρίς να είναι κάθε φορά απαραίτητη η μεσολάβηση της κεντρικής διοίκησης, ανάπτυξη συμμετοχικών – πολυμετοχικών παραγωγικών διαδικασιών που κρατούν τοπικά κεφάλαια στα νησιά και φέρνουν έσοδα στις τοπικές κοινωνίες που σήμερα εξάγονται για να εισάγουμε στα νησιά τρόφιμα, υπηρεσίες, ενέργεια, καταναλωτικά αγαθά.   

 
Μια βασική ανατροπή που πρέπει, λοιπόν, να κάνουμε είναι να σταματήσουμε να περιμένουμε από την κεντρική διοίκηση την ελεημοσύνη της αλλά να οργανωθούμε ως αυτοδιοίκηση και ως τοπικές κοινωνίες, να συνεργαστούμε μεταξύ μας για να χτίσουμε εμείς στα νησιά και στην περιφέρεια μια πιο βιώσιμη οικονομία. Η περιφέρεια και οι δήμοι πρέπει να πάρουν μέρος στην αλλαγή του παραγωγικού και καταναλωτικού προτύπου που ακολουθήσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες που αποδείχτηκε μη βιώσιμο. Να ενισχύσουν νέες μορφές συμμετοχικής οικονομίας, να συμβάλλουν μέσα από στρατηγικό σχεδιασμό και αναζήτηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων στη σύνδεση διαφόρων οικονομικών τομέων σε μια συνεκτική περιφερειακή ανάπτυξη (πχ τουρισμό με γεωργία και κτηνοτροφία, αλλά και διαχείριση περιβάλλοντος, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με την πολιτική για προστασία του κλίματος, την αλιεία με τη δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και οικολογικές ξεναγήσεις κα). Η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι επίσης αυτή που θέτει κανόνες που προστατεύουν τον πλούτο μας (περιβάλλον, πολιτισμός), το δημόσιο συμφέρον. Δεν πρέπει να ανέχεται  ή να κάνει τα στραβάμέτια απέναντι στην λεηλασία των δημόσιων αγαθών. Οι καιροί άλλαξαν και πρέπει να αλλάξουμε όλοι, συμπεριλαμβανομένης και της αυτοδιοίκησης.
 

10. Παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα των  μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ .   Είναι πράγματι αυτό το κεκτημένο διασφαλισμένο από την ΕΕ;
 
Νίκος Χρυσόγελος: Καθόλου διασφαλισμένο. Γιαυτό πρέπει να κινητοποιηθούμε δυναμικά. Θα φέρω και εγώ το θέμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο


Δεν υπάρχουν σχόλια: