Τετάρτη 29 Φεβρουαρίου 2012

Ο Ν Χρυσόγελος στην Επιτροπή Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΟ Νίκος Χρυσόγελος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωκοινοβουλίου

- Ομόφωνη η εκλογή του Νίκου Χρυσόγελου ως 4ου αντιπροέδρου της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη συνεδρίαση της στις Βρυξέλλες
- Συζήτηση κι αποφάσεις της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά τη συνεδρίασή της, 27 και 28 Φεβρουαρίου, για θέματα εξόχως απομακρυσμένων περιοχών, δημιουργία συστήματος επιμερισμού του κινδύνου για τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν θέματα δημοσιονομικής σταθερότητας, καθορισμός δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020.Κατά την συνεδρίασή της στις 27 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), συζήτησε κι ενέκρινε ομόφωνα την εκλογή του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στη θέση του 4ου αντιπροέδρου της, μετά από πρόταση της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Η θέση έμεινε κενή μετά την αποχώρηση του Μ. Τρεμόπουλου, στις αρχές του μήνα, στο πλαίσιο της εναλλαγής και την αντικατάστασή του από τον Νίκο Χρυσόγελο.
Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συνέχισε τη συνεδρίαση της, με το ρόλο της πολιτικής συνοχής στις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες (ΕΑΠ) της ΕΕ. Ο Ν. Χρυσόγελος υποστήριξε τις παρεμβάσεις των Πρασίνων στην σχετική έκθεση, εκ μέρους της απούσας από τη συνεδρίαση συναδέλφου του K. Greze, τονίζοντας τη σημασία που έχει η διασύνδεση αυτών των νησιωτικών περιοχών με την υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και η διαμόρφωση κατάλληλων πολιτικών για την τόνωση των οικείων οικονομιών μικρής κλίμακας.
Στη συνέχεια συζητήθηκε ο κανονισμός του ΕΚ σχετικά με ορισμένες διατάξεις που έχουν να κάνουν με τα μέσα διάχυσης της κρίσης για όσα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες αναφορικά με την χρηματοοικονομική τους σταθερότητα. Το θέμα σίγουρα ακουμπάει ευαίσθητες νομικές και τεχνικές πτυχές, αποτελεί όμως ένα σημαντικό βήμα που έτυχε της θετικής αποδοχής από τους ευρωβουλευτές όλων των ομάδων και χωρών. Ο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη τοποθέτηση του έκανε λόγο για στόχους που θα δίνεται προτεραιότητα στα έργα που σχετίζονται με τη πολιτική συνοχής. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναμένεται να ενδυναμωθεί περαιτέρω. Σχετικές παρεμβάσεις θα κάνουν και οι πράσινοι, επιδιώκοντας να περιληφθούν κυρίως έργα που να έχουν θετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στην κοινωνική συνοχή.
Η πρόταση που αφορά τον Κανονισμό του Συμβουλίου για τον καθορισμό του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014-2020 ήταν ένα από τα επόμενα θέματα που συζητήθηκε εκτενώς στην Επιτροπή. Οι νέες προτεινόμενες διατάξεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο εκτός από κάποιες κύριες πολιτικές κατευθυντήριες οδηγίες, καλούν για ανάγκη υψηλότερων επιπέδων ευελιξίας. Ενδεικτικά αναφέρθηκαν η ενίσχυση της λειτουργίας του Μηχανισμού Ευελιξίας, του Αποθεματικού Επείγουσας Βοήθειας, ενώ έγινε λόγος για την εισαγωγή του Μηχανισμού Υποδομών. Τέλος, συμπεριλαμβάνεται πρόταση για ένα νέο Ειδικό Αποθεματικό για τις κρίσεις στο γεωργικό τομέα ενώ η αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου θα εξακολουθήσει να είναι αναγκαία σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων με μεγάλο δημοσιονομικό αντίκτυπο.
Τέλος συζητήθηκε έκθεση σχετικά με τα νέα κριτήρια κατανομής στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, με δεδομένο ότι διαφαίνεται μια στροφή από την “απορροφητικότητα” στην επίτευξη επιδόσεων και τελικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο και μιας πολιτικής για την διοίκηση που επιζητά καλύτερα αποτελέσματα για τους πολίτες με βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων πόρων. Με άλλα λόγια, η προσοχή θα πρέπει να είναι στο πώς θα επιτευχθεί το καλύτερο αποτέλεσμα και όχι στο πώς θα απορροφηθούν περισσότεροι πόροι.
Δείτε φωτογραφία από συνεδρίαση εδώ:

Δείτε τα πλήρη κείμενα των εκθέσεων εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια: