Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ν. ΑΙΓΑΙΟ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟ ΜΕΛΛΟΝ

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου, περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, μετά την ορκωμοσία στις 22/12/2010 στη Σύρο:

«Κατ’ αρχήν να ευχηθώ σε όσους εκλέχτηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου να έχουν έναν δημιουργικό ρόλο για το καλό των νησιών και των νησιωτικών κοινωνιών. Θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν σημαντικό ρόλο μια και είμαστε οι πρώτοι που εκλέχτηκαν σε ένα θεσμό που έχει αρκετά θετικά, πολλές αδυναμίες και πολλά λάθη και θα πρέπει εμείς να βάλουμε τις βάσεις για το πως θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός με βιώσιμο τρόπο μακροχρόνια.

Ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες σήμερα να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυτό που ονομάζουμε πολιτική αλλά και οι πολιτικοί έχουν απαξιωθεί, εξαιτίας βέβαια των λαθών και επιλογών που έκαναν οι ίδιοι οι πολιτικοί. Η σημερινή κρίση δεν είναι άσχετη με το πώς αναπτύχθηκε η πολιτική στη χώρα μας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Οι πολίτες του Ν. Αιγαίου με την ψήφο τους μας επέλεξαν ως αντιπολίτευση, όμως θα είμαστε μια δημιουργική αντιπολίτευση, θα ασκούμε κριτική αλλά ταυτοχρόνως θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και θα καταθέτουμε προτάσεις πολιτικών αλλαγών στις οποίες θα επιδιώκουμε να διαμορφώνονται πλειοψηφίες. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θα επιδιώξουμε σ' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσουμε μια πολιτική που δίνει λύσεις στα προβλήματα, που βοηθάει στο να αλλάξουνε όσα σήμερα είναι στραβά και ανάποδα στην περιοχή μας, αφού είναι μια περιοχή με μεγάλα προβλήματα, σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, με μικρά και μεγάλα νησιά, με τεράστιες ελλείψεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές αλλά και με πλήρη σχεδόν εξάρτηση από το πετρέλαιο. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεκινήσει, λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τοπικιστικές και γεωγραφικές αντιπαραθέσεις, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να προωθήσουμε μια διαφορετική πολιτική για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε διατυπώσει και δημόσια την πρότασή μας, πριν ακόμα την ορκωμοσία των Περιφερειακών Συμβούλων, ώστε να φτάσει η Περιφέρεια κοντά στους πολίτες σε κάθε νησί, ακόμα και στο πιο μικρό, με ουσιαστικό και όχι τυπικό/ μηχανικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται εκεί που είναι, να μην χρειάζεται να μετακινείται για θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια. Το κύριο θέμα, λοιπόν, δεν αφορά στο που θα είναι τα γραφεία των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αλλά στο πώς θα οργανωθεί η Περιφέρεια, έτσι ώστε ο πολίτης ακόμα και στο νησί με τους 100 κατοίκους να έχει κοντά του μία υπηρεσία, κάτι σαν Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για την Περιφέρεια, μέσω της οποία θα ενημερώνεται ισότιμα με όλους τους άλλους νησιώτες, θα έχει πρόσβαση σε προγράμματα και σε αμφίδρομη πληροφόρηση, θα μπορεί να καταθέτει προτάσεις και απόψεις και αυτές να φτάνουν στους φορείς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να μετέχει στην διαβούλευση για θέματα και πολιτικές που αφορούν στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, να παίρνει τις απαντήσεις που χρειάζεται από τις υπηρεσίες όπου κι αν είναι η έδρα τους, άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ίδιος.

Το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί για τον Οργανισμό της Περιφέρειας είναι μια πρόχειρη συρραφή της μέχρι τώρα λειτουργίας της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηρίζεται από απουσία οράματος αλλά και άγνοια των δομών και του ρόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεν υπάρχει στοιχειωδώς αντιστοιχία του τρόπου οργάνωσης της Περιφέρειας με αυτόν της κεντρικής ή ευρωπαϊκής διοίκησης (πχ δεν αντιστοιχούν οι Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας με τα υπουργεία ή με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην Περιφέρεια συσσωρεύεται μεγάλος όγκος γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων χωρίς να διαφαίνεται η διαδικασία που θα συμβάλλει στην αλληλεπίδραση περιφερειακής, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής. Ένα δεύτερο, λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα, με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί αμέσως μετά την συγκρότησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η επεξεργασία του τρόπου και της δομής οργάνωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η επεξεργασία δηλαδή ενός Οργανισμού για την Περιφέρεια που να είναι σύγχρονος, ευρωπαϊκός, να ανταποκρίνεται στη νησιωτικότητα, στην ανάγκη για κοινωνική και οικονομική σύγκλιση καθώς και κοινωνική αλληλεγγύη, για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα προωθεί την στροφή της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση, θα θέτει την προστασία του νησιωτικού περιβάλλοντος στο κέντρο των επιλογών των διαφορετικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.

Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε διαβούλευση με τους φορείς του Ν. Αιγαίου και τις νησιωτικές κοινωνίες, πρέπει μέσα στο 1ο εννεάμηνο του 2011 να επεξεργαστεί σε βάθος ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα του Ν. Αιγαίου και την ανάπτυξη συνεκτικών επιμέρους πολιτικών και εργαλείων εφαρμογής. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιφέρειά μας, πρέπει να δούμε άμεσα πως θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από τον νόμο. Ο κίνδυνος όμως εκφυλισμού και αδρανοποίησής της ήδη από την αρχή είναι μεγάλος αφού δεν φαίνεται να υπάρχουν εργαλεία υποστήριξης της λειτουργίας της. Επίσης, ως Περιφέρεια πρέπει να κερδίσουμε από την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, να συμμετάσχουμε και να παίξουμε ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά και να επιδιώξουμε οργανωμένα και αποτελεσματικά όλες οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί να ενσωματώνουν τη νησιωτικότητα όταν λαμβάνουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή και το μέλλον των νησιωτικών κοινωνιών.

Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μεγάλες ευθύνες, υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες για να συμβάλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα κάνουν την νησιωτικότητα πλεονέκτημα και θα επιτρέπουν να αξίζει να ζουν οι πολίτες και στο πιο μικρό νησί 12 μήνες το χρόνο, ιδιαίτερα σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης και εφαρμογής κοινωνικά άδικων πολιτικών. Πρέπει να δείξουμε ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουν διακοσμητικό ρόλο αλλά μπορούν να επεξεργάζονται πολιτικές, να συντάσσουν εκθέσεις, να αξιολογούν σε βάθος τις επιμέρους και συνολικές πολιτικές, να αναλαμβάνουν ουσιαστικούς ρόλους, να κερδίζουν από τον πλούτο ιδεών αλλά και απ

Μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους

Είναι καιρός μια μεγάλη καμπάνια από τους Οικολόγους Πράσινους και πολλές άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να απαιτήσει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων ειδικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων. Μια τέτοια επιτροπή πρέπει να δημιουργηθεί όμως με απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου (για να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία) με έργο να εξετάσει πως δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος και ποιο κομμάτι του είναι "απεχθές". Υπάρχει η εμπειρία του Ισημερινού αλλά προφανώς στην Ελλάδα θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ισημερινού (δηλαδή στάση πληρωμών) που δεν είναι εφικτό σε μια χώρα μέλος της ΟΝΕ. Μπορούμε όμως να πιέσουμε ώστε μέσα από τη δουλειά μιας ανεξάρτητης επιτροπής να απαντηθούν πολλά ερωτήματα, όπως πχ πώς φτάσαμε σε αυτό το χρέος, που σπαταλήθηκαν οι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πόροι, αν και που έγιναν υπερκοστολογίσεις, ποια έργα δεν είχαν ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα της χώρας

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010

Καλύτερα ενεργοί, παρά θεατές

(γράφτηκε για το Blog protagon.gr στις 30/11/2010)

Οι κυρίαρχες μέχρι χθες πολιτικές δυνάμεις απέτυχαν στο ρόλο τους, να διαμορφώσουν τις προϋποθέσεις για ένα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον της χώρας. Έθεσαν λάθος στόχους, προώθησαν ένα αποτυχημένο μοντέλο ανάπτυξης, που βασίζονταν σε πήλινα πόδια κι είχε μεγάλο περιβαλλοντικό αποτύπωμα (κρίση αστικού χώρου, ρύπανση, υποβάθμιση νερών, εξάντληση εδαφών, σπατάλη φυσικών πόρων, ανεξέλεγκτη «διαχείριση» αποβλήτων), διασπάθισαν εθνικούς και ευρωπαϊκού πόρους, ενώ διεύρυναν το χάσμα μεταξύ πραγματικής οικονομίας και κατανάλωσης αλλά και μεταξύ αυτών που δεν έχουν τα βασικά για να επιβιώσουν και αυτών που σπαταλούν προκλητικά.
Τα παραδοσιακά κόμματα δεν έλαβαν εγκαίρως τα μέτρα που θα απέτρεπαν ή μετρίαζαν την κρίση, θα αντιμετώπιζαν με κοινωνικά δίκαιο κι αποτελεσματικό τρόπο τα διαρθρωτικά προβλήματα που οδηγούσαν με βεβαιότητα σε βαθιά δημοσιονομική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση.
Το πολιτικό σύστημα έχει όμως μεγάλη ευθύνη γιατί ενώ έβλεπε την κρίση να έρχεται ολοταχώς, δεν μπόρεσε να τη διαχειριστεί με τρόπο ώστε η ένταση και οι επιπτώσεις της να είναι όσο το δυνατόν πιο περιορισμένες. Αντίθετα, έκανε το παν για να βαθύνει την κρίση. Η μεν ΝΔ βλέποντας το σκάφος να κατευθύνεται ολοταχώς προς τα βράχια το εγκατέλειψε βιαστικά, ενώ το ΠΑΣΟΚ, που ανέλαβε μέσα στην τρελή χαρά τη διακυβέρνησή του υποσχόμενο την συνέχιση του πάρτι, διαβεβαίωνε αρχικά ότι δεν υπάρχουν βράχια και στη συνέχεια, μέσα σε πλήρη πανικό, έριξε το σκάφος με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα μπορούσε πάνω τους. Ευθύνες έχει όμως και η αριστερά γιατί όλα αυτά τα χρόνια διεκδικούσε κυρίως το «πιο πολύ» και όχι το «διαφορετικό» για το ταξίδι.
Η κοινωνία και οι πολίτες είναι σήμερα πολύ οργισμένοι, και δικαίως. Όμως αν αυτή η οργή δεν εμπεριέχει και στοιχείο αυτοκριτικής (γιατί ανεχθήκαμε ως κοινωνία όλα αυτά;) και κυρίως διάθεση αλλαγής τόσο των πολιτικών όσο και των προσωπικών μας προτεραιοτήτων, στάσεων και επιλογών, η διέξοδος από την κρίση δεν θα φανεί.
Η ευθύνη της κοινωνίας και των πολιτών για την κρίση είναι υπαρκτή αλλά όχι στη λογική της διάχυσης των ευθυνών μεταξύ πολιτικού συστήματος και πολιτών. Οι πολίτες ευθύνονται γιατί υιοθέτησαν αξίες και συμπεριφορές που δεν μπορούσαν να υποστηριχθούν από την πραγματική οικονομία και τις οικολογικές αντοχές της χώρας (αγνοώντας τις όποιες προειδοποιήσεις) αλλά και γιατί ανέχθηκαν τη γενίκευση της διαφθοράς και των πελατειακών σχέσεων πάνω στα οποία στηρίχθηκε σε σημαντικό βαθμό η κυριαρχία των δυο κομμάτων εξουσίας τις τελευταίες 3 δεκαετίες.
Υπήρξε τα τελευταία χρόνια ένας πολιτικός χώρος που μίλησε εγκαίρως για την κρίση αλλά και για την ανάγκη αλλαγής τόσο των πολιτικών όσο και των αξιών και προτεραιοτήτων που κυριαρχούσαν στους πολίτες. Ο χώρος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ τόλμησε να έχει ως πολιτικό του σύνθημα το «αλλάζουμε πολιτική, αλλάζουμε κι εμείς», αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορούν αλλά και πρέπει να αναλάβουν οι πολίτες τόσο σε προσωπικό όσο και σε οργανωμένο/συλλογικό επίπεδο. Υπάρχουν αρκετά που μπορούμε να κάνουμε για να μην μένουμε παθητικοί θεατές, έστω και οργισμένοι:
- Σε ατομικό επίπεδο, μπορούμε να ζούμε καλύτερα με λιγότερα. Επανεξετάζοντας πόσα και που ξοδεύουμε μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τον οικογενειακό προϋπολογισμό μας, να επανακτήσουμε τον έλεγχο της «οικονομίας» μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Μια περιβαλλοντικά πιο υπεύθυνη καθημερινότητα κάνει καλό και στην τσέπη μας. Περιορίζοντας την χρήση ΙΧ, κάνοντας πολλές από τις μετακινήσεις με ποδήλατο, περιορίζοντας τη σπατάλη νερού και ενέργειας, καταργώντας την πλαστική σακούλα και τα προϊόντα μιας χρήσης, επαναχρησιμοποιώντας αγαθά, ανταλλάσσοντας μεταξύ μας «υπηρεσίες» χωρίς να μεσολαβούν χρήματα («εξω-χρηματικές συναλλαγές») μπορούμε να διαμορφώσουμε υψηλή ποιότητα ζωής χωρίς να δαπανάμε άσκοπα χρήματα. Και μπορούμε με πιο «ενεργές» επιλογές (πχ παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο και τον άνεμο, κλιματισμός με την αξιοποίηση της γεωθερμίας χαμηλής ενθαλπίας, παραγωγή πράσινων προϊόντων, αναβάθμιση των γειτονιών και του περιβάλλοντος χώρου, δημιουργία χώρων συνάντησης και αναψυχής με συνένωση ακάλυπτων χώρων ή/και πράσινες στέγες κα) μπορούμε να έχουμε συμπληρωματικά εισοδήματα ή σημαντικές αλλά χωρίς κόστος υπηρεσίες. Μπορούμε να «πάρουμε» πίσω όσα μας έχουν αφαιρέσει από το εισόδημα.
- Προστατεύοντας και αποκαθιστώντας μερικές από τις «υπηρεσίες» που παρέχει δωρεάν η φύση και τα οικοσυστήματα (καθαρός αέρας και νερό, ζωντανά δάση, ανοικτά και καθαρά ρέματα και παραλίες, βιοποικιλότητα), εξασφαλίζουμε για όλους μεγαλύτερη κοινωνική και περιβαλλοντική δικαιοσύνη, πρόσβαση σε υπηρεσίες που αλλιώς θα έπρεπε να «αγοράσουμε» με υψηλό κόστος. Όταν δεν έχεις χρήματα και η θάλασσα κοντά σου είναι βρώμικη είσαι πραγματικά διπλά φτωχός.
- Με δική μας πίεση και πρωτοβουλία ωθούμε σε αλλαγές πολιτικών από τους δήμους. Για να είναι περιβαλλοντικά αποδοτικές κι ολοκληρωμένες οι πρωτοβουλίες των πολιτών, απαιτείται αλλαγή πολιτικών από τους δήμους και την κεντρική διοίκηση, διαφάνεια, κοινωνική αποτελεσματικότητα. Ας τους δείξουμε την κατεύθυνση που πρέπει να ακολουθήσουν, κι αν καταλαβαίνουν ας τους πιέσουμε. Κι αν κάποιοι δήμοι έχουν καλή πρόθεση, ας πάρουμε μέρος ενεργά, ας βοηθήσουμε να πραγματοποιηθούν αυτές οι αλλαγές, να μην μείνουν μόνο προθέσεις. Η νέα δημοτική πλειοψηφία στο Δήμο Αθηναίων και σε ορισμένους άλλους δήμους έχει δεσμευτεί να αναλάβει πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Μην περιμένουμε απλώς να δούμε τι θα γίνει, ας αναλάβουμε από κοινού δράση.
- Να ανακαλύψουμε ξανά την πραγματική έννοια της κοινωνικής αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας των πολιτών, το μόνο αντίδοτο στις πελατειακές σχέσεις, την επαιτεία προς την εκάστοτε εξουσία για μια θέση εργασίας και την γραφειοκρατικοποίηση των δημοσίων υπηρεσιών. Να ενθαρρύνουμε ομάδες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα ανεργίας, φτώχειας, κοινωνικού αποκλεισμού να δημιουργήσουν - με την υποστήριξη δήμων και κοινωνικών φορέων – κοινωνικές επιχειρήσεις, εκπληρώνοντας κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα στραφεί η οικονομία προς κοινωνικά και περιβαλλοντικά υπεύθυνη κατεύθυνση. Αν υπάρξουν σημαντικές πρωτοβουλίες, θα διαμορφωθεί το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, θα αναπτυχθούν εργαλεία στήριξης της κοινωνικής οικονομίας.
Η κυβέρνηση δεν είναι αποτυχημένη μόνο εξαιτίας των πολιτικών που επέλεξε για να αντιμετωπίσει, υποτίθεται, την κρίση. Αλλά, κυρίως, γιατί, ενώ μιλάει για μια μεγάλη μεταρρύθμιση, ουσιαστικά έχει προκαλέσει τεράστια απογοήτευση, παθητικοποίηση και διάλυση. Δεν έχει κατανοήσει ότι μεταρρύθμιση χωρίς την κοινωνία και τους πολίτες δεν είναι σε καμία περίπτωση εφικτή, πολύ περισσότερο «μεταρρύθμιση» που διαλύει την όποια κοινωνική συνοχή οδηγεί αργά ή γρήγορα σε αδιέξοδο.
Σε μια εποχή κατά την οποία δεν έχει απομείνει πλέον σχεδόν τίποτα όρθιο από τη σιγουριά και το αυτονόητο του παρελθόντος, οι παραδοσιακοί πολιτικοί απογοητεύουν, η πραγματική οικονομία καταρρέει, ο κοινωνικός ιστός διαλύεται και το πολιτικό σύστημα στέκει αμήχανο και πανικόβλητο, χρειάζεται ως πολίτες και ως κοινωνικές ομάδες να τα δούμε όλα ξανά από την αρχή. Να ξαναστήσουμε την ζωή μας, την κοινωνική οργάνωση και την πολιτική σε νέες, βιώσιμες βάσεις. Να αναδείξουμε καινούργιες, δημιουργικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Να πάρει η κοινωνία των πολιτών το μερίδιο της πολιτικής που της ανήκει. Είναι η ώρα των πολιτών. Διαφορετικά η κοινωνία θα πέσει και σε βαριά συλλογική κατάθλιψη. Απαξιώνοντας την ίδια την έννοια της πολιτικής, της αλληλεγγύης και της πρωτοβουλίας η κοινωνία θα παραδοθεί σε αυτούς που εκμεταλλεύονται την οργή για να επιβληθούν, χωρίς να ενδιαφέρονται καν να συνεισφέρουν στην επίλυση των πραγματικών προβλημάτων.
Η αποχή από τη ζωή δεν είναι λύση.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ φυσάει στο Ν. Αιγαίο

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους 6880 πολίτες από όλα τα νησιά του Ν. Αιγαίου που έκριναν τις προτάσεις μας, μας εμπιστεύτηκαν και ψήφισαν τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ που θα εκπροσωπηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου από τον Νίκο Χρυσόγελο, στο πλαίσιο όμως μιας συλλογικής δουλειάς. Για ελάχιστες ψήφους δεν θα έχουμε δεύτερο Περιφερειακό Σύμβουλο, μια και το εκλογικό σύστημα αφαιρεί από τους μικρότερους σχηματισμούς έδρες προς όφελος των μεγαλύτερων. Με 50% των ψήφων ο πρώτος συνδυασμός θα έχει 60% των εδρών στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους και όσες συμμετείχαν ως υποψήφιοι/ες στο ψηφοδέλτιο μας αλλά και όσους/ες βοήθησαν στην καμπάνια που ήταν κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή εκλογική διαδικασία. Είχε ουσία, περιεχόμενο και ποιότητα.
Σε ένα δύσκολο πολιτικά περιβάλλον και σε μια περιοχή όπου λειτουργούν σημαντικοί πελατειακοί και κομματικοί μηχανισμοί, εμείς δείξαμε ότι μπορούμε να μιλάμε με προτάσεις και πρόγραμμα, να αναδεικνύουμε αξίες και να αναλαμβάνουμε σημαντικές πρωτοβουλίες για λύσεις των προβλημάτων. Η εκλογική μας καμπάνια στηρίχτηκε σε προτάσεις, πρόγραμμα, ουσιαστικό διάλογο με φορείς στα νησιά, σε εκδηλώσεις και ημερίδες.
Έχουμε την πεποίθηση ότι όσοι και όσες μας επέλεξαν, ψήφισαν υπέρ μιας πολιτικής που θα συνδυάζει την σοφία του παρελθόντος με σύγχρονες, πράσινες, οικολογικές λύσεις και για αλλαγές στο Ν. Αιγαίο. Δεσμευόμαστε ότι στο Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και στα νησιά θα εργαστούμε για να φυσήξει άνεμος αλλαγής σήμερα που βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια βαθιά πολύπλευρη κρίση και με κοινωνικά άδικες κι αναποτελεσματικές πολιτικές, για να γίνουν ξανά τα νησιά κέντρα πολιτιστικής και πνευματικής δημιουργίας, για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά και οι πελατειακές σχέσεις.
Η Σίφνος έδωσε ένα εξαιρετικά υψηλό ποσοστό (26,27%). Με εξαιρετικά σημαντικά ποσοστά μας τίμησαν και η Φολέγανδρος (10,05%), η Μήλος (9,78%), η Πάτμος (9,34%), η Σύρος (6,15%), η Άνδρος (5,62%), η Ίος (5,56%), η Κέα (5,39%), οι Λειψοί (5,37%,), η Αστυπάλαια (5,07%), η Πάρος (4,93%), η Τήλος(4,87%), η Αντίπαρος (4,17%), η Σέριφος (4,07%), η Μύκονος (4,06%) και η Λέρος (4,05%). Σημαντικά αποτελέσματα έδωσαν και νησιά όπως η Νάξος, η Σαντορίνη, η Κάσσος, η Κάρπαθος, η Σαντορίνη, η Σύμη, η Κως αλλά και περιοχές της Ρόδου. Το επόμενο διάστημα θα δουλέψουμε για να πείσουμε περισσότερους ανθρώπους στα νησιά μας για τις αλλαγές που χρειάζεται να γίνουν.
Οργανωνόμαστε τώρα σε επίπεδο περιφέρειας αλλά και κάθε νησιού, μπορείτε και εσείς να …παρασυρθείτε από τον άνεμο αλλαγής που έχει σηκωθεί :
- Το blog του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ θα παραμείνει ελκυστικό και δραστήριο, χώρος ενημέρωσης κι ανταλλαγής απόψεων. Συστηματοποιούμε την ηλεκτρονική επικοινωνία, αναπτύσσουμε συνολικότερα τα δικά μας social media. Ελάτε στην παρέα μας όπου κι αν είστε. Στείλτε ένα μήνυμα στο email του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. Αιγαίου με τις προτάσεις σας για κοινές παρεμβάσεις, προβάλλετε καλές πρακτικές, γράψτε τις απόψεις σας.
- Συζητάμε τώρα το πρόγραμμα δράσης και τις παρεμβάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ τόσο μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και σε κάθε νησί για το 2011. Δεν θα παρεμβαίνουμε, όμως, μόνοι μας αλλά από κοινού με ενεργούς πολίτες και φορείς, επεκτείνοντας το δίκτυο συνεργασίας που έχουμε ήδη δημιουργήσει, με στόχο να προωθούμε από κοινού παρεμβάσεις, προτάσεις, αλλαγές στην οικονομία, την κοινωνική και περιβαλλοντική πολιτική.
- Καταγράφουμε τα προβλήματα, τις ευκαιρίες, τα δυνατά σημεία κάθε νησιωτικής κοινωνίας. Επιδίωξή μας είναι να αποτελέσουμε τη γέφυρα επικοινωνίας και μεταφοράς καλών πρακτικών, συνεργασίας μεταξύ γειτονικών νησιών, παράγοντα ανάδειξης μέσα από το διάλογο μιας στρατηγικής για την βιωσιμότητα της περιφέρειας συνολικά αλλά και κάθε νησιού. Με παρεμβάσεις, προτάσεις και πρωτοβουλίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο επιδιώκουμε την ανάδειξη των πράσινων προοπτικών και του πιο μικρού νησιού συνδέοντας τη σοφία του παρελθόντος με ότι πιο σύγχρονο πράσινο/οικολογικό στην οικονομία, στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Η νησιωτικότητα μπορεί έτσι να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα, αντί να είναι μειονέκτημα όπως σήμερα.
- Ο εκπρόσωπος του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ συμμετέχει στη δημιουργία ενός δικτύου πράσινων συμβούλων εκλεγμένων στις περιφέρειες και στους δήμους, που θα συνεργαστεί στενά με το ευρωπαϊκό πράσινο δίκτυο αυτοδιοικητικών.

Για επικοινωνία:
http://ecoanemos.wordpress.com, email: ecoanemos@gmail.com