Τρίτη 28 Δεκεμβρίου 2010

Μια Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους

Είναι καιρός μια μεγάλη καμπάνια από τους Οικολόγους Πράσινους και πολλές άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να απαιτήσει τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης Επιτροπής Λογιστικού Ελέγχου του Ελληνικού Χρέους με τη συμμετοχή ελλήνων και ξένων ειδικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και άλλων σχετικών φορέων. Μια τέτοια επιτροπή πρέπει να δημιουργηθεί όμως με απόφαση του ελληνικού κοινοβουλίου (για να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όλα τα στοιχεία) με έργο να εξετάσει πως δημιουργήθηκε το ελληνικό χρέος και ποιο κομμάτι του είναι "απεχθές". Υπάρχει η εμπειρία του Ισημερινού αλλά προφανώς στην Ελλάδα θα γίνει με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε το μοντέλο του Ισημερινού (δηλαδή στάση πληρωμών) που δεν είναι εφικτό σε μια χώρα μέλος της ΟΝΕ. Μπορούμε όμως να πιέσουμε ώστε μέσα από τη δουλειά μιας ανεξάρτητης επιτροπής να απαντηθούν πολλά ερωτήματα, όπως πχ πώς φτάσαμε σε αυτό το χρέος, που σπαταλήθηκαν οι ευρωπαϊκοί και ελληνικοί πόροι, αν και που έγιναν υπερκοστολογίσεις, ποια έργα δεν είχαν ευνοϊκό αποτέλεσμα για τη βιωσιμότητα της χώρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: