Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Ψυχική υγεία και κρίση

Συμμετοχή Ν. Χρυσόγελου στο Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Εταιρίας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WAPR): «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Ποιες οι αλλαγές, για ποιες νέες ανάγκες».

Ο Νίκος Χρυσόγελος συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι του συνεδρίου της Παγκόσμιας Εταιρίας για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση (WAPR), «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση σε συνθήκες οικονομικής κρίσης: Ποιες οι αλλαγές, για ποιες νέες ανάγκες». Στην ομιλία του μίλησε για τις επιπτώσεις της κρίσης και των ακολουθούμενων πολιτικών στην κοινωνική συνοχή και την υγεία. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, η κοινωνική και οικονομική κρίση έχει άμεσες αρνητικές επιπτώσεις στα θέματα της υγείας, ιδιαίτερα της ψυχικής υγείας, αλλά και η ενδο-οικογενειακή βία.

Τόνισε ότι είναι απαραίτητη η ενίσχυση των κοινωνικών υποδομών και της κοινωνικής πολιτικής για να εξισορροπηθεί η βίαιη μείωση των μισθών και να μπορέσουν οι πολίτες να επιβιώσουν στις σκληρές συνθήκες που επικρατούν σήμερα.

Στον τομέα της υγείας μια προληπτική πολιτική θα πρέπει να είναι προτεραιότητα όχι μόνο για ανθρωπιστικούς και κοινωνικούς λόγους αλλά και για οικονομικούς – δημοσιονομικούς. Ανέφερε ως παράδειγμα το κόστος αεροδιακομιδών από την Κω, που κοστίζει 3.000.000 ευρώ ετησίως, με τα μισά να αφορούν παιδιατρικά περιστατικά. Μεγάλο ποσοστό αυτής της δαπάνης θα μπορούσε να αποφευχθεί αν υπήρχε παιδίατρος στο νοσοκομείο (έχει μείνει χωρίς παιδίατρο). Καταλήγοντας επισήμανε ότι η νησιωτικότητα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ιδιαίτερα στα θέματα υγείας και ψυχικής υγείας.

Διαβάστε το πρόγραμμα του συνεδρίου:  http://www.wapr2012.gr/el/final_programme.pdf

ΑΠΕ στον νησιωτικό χώρο

Αναγκαία η διαβούλευση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στις προσπάθειες αξιοποίησης των ΑΠΕ στα νησιά


Ο Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων αλλά και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, συζήτησε με φορείς ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών για το πως θα μπορέσει, ιδιαίτερα σε μια εποχή πολλαπλής κρίσης, να προχωρήσει η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά, προς όφελος τόσο της προστασίας του κλίματος όσο και της αναζωογόνησης της τοπικής οικονομίας, της παραμονής των τοπικών κεφαλαίων σε τοπικό επίπεδο και της δημιουργίας θέσεων εργασίας. Η συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/3, στα γραφεία της Αντιπροσωπείας των Καναρίων Νήσων στις Βρυξέλλες, έγινε με πρωτοβουλία των εκπροσώπων 10 περιφερειακών, δημοτικών και επαγγελματικών φορέων από Κρήτη, Κανάρια νησιά (Ισπανία) και Samsø (Δανία), που συμμετέχουν ως εταίροι στο πρόγραμμα INRES (Ανανεώσιμη Ενέργεια στα Νησιά). Το έργο, που
χρηματοδοτήθηκε από το 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία, (γνωστό και ως FP7), είχε ως στόχο τη συνεργασία μεταξύ των τριών ευρωπαϊκών νησιωτικών περιφερειών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ.
Στην συνάντηση έγινε ουσιαστική συζήτηση για:
 • τα τεράστια ποσά που ξοδεύουν οι νησιωτικές περιοχές που εξαρτιόνται ακόμα από τα ορυκτά καύσιμα - για παράδειγμα, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη συνδεδεμένα με το δίκτυο ελληνικά νησιά υπερβαίνει ετησίως τα 700.000.000 ευρώ, ενώ για τα Κανάρια νησιά υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ (το ¼ του προϋπολογισμού της νησιωτικής αυτής περιφέρειας), ποσά που επιβαρύνουν σε σημαντικό βαθμό είτε το σύνολο των καταναλωτών, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού, είτε τους κρατικούς προϋπολογισμούς,
 • τις δυνατότητες εξασφάλισης εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες, ανάπτυξης βιώσιμων τοπικών οικονομικών δραστηριότητων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, όταν συμμετέχουν στις επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές οι πολίτες, οι τοπικοί επαγγελματικοί φορείς και η αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα μέσω συνεταιριστικών, συμμετοχικών ή δημοτικών επιχειρήσεων, - πετυχημένο παράδειιγμα αποτελεί το Samsø (Δανία), όπου οι κάτοικοι είναι συμ-μέτοχοι στην παραγωγή ενέργειας, που καλύπεται 100% από ανανεώσιμες πηγές (άνεμο, ήλιο και βιομάζα), ενώ τρακτέρ και φερυμποτ χρησιμοποιούν βιοκαύσιμα,
 • τα προβλήματα που δημιουργεί στην προώθηση των ΑΠΕ η λήψη αποφάσεων σε επίπεδο μόνο κεντρικού κράτους, χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, ή η ύπαρξη ενεργειακών μονοπωλίων στα νησιά (πχ Κανάρια) που δεν επιτρέπουν την ένταξη των ΑΠΕ στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
 • την ουσιαστική αντιμετώπιση των ανησυχιών των τοπικών κοινωνιών για τα ενεργειακά θέματα μέσω της οργανωμένης διαβούλευσης με τους τοπικούς φορείς, της διαμόρφωσης εκ των προτέρων χωροταξικών σχεδίων και της λήψης αποφάσεων με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών για την επιλογή των τεχνολογιών και του μίγματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε περιοχή,
 • την ανάγκη βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των νησιωτικών περιφερειών,
 • τις δυνατότητες χρηματοδότησης σχεδίων ενεργειακής αυτάρκειας των νησιών που θα βασίζεται στις διαθέσιμες στα νησιά ανανεώσιμες πηγές.
Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσε: "Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα ανταλλαγή εμπειριών και προτάσεων σχετικά με την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και του περιβάλλοντος. Αντί να σπαταλάμε χρήματα για να εισάγουμε πετρέλαιο ή για να αντλήσουμε πετρέλαιο από μεγάλα βάθη της θάλασσας, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται κάτι τέτοιο, όπως δείχνει η τραγική εμπειρία στον Κόλπο του Μεξικού, είναι πολύ πιο οικονομικό και αποδοτικό να επενδύσουμε άμεσα στην παραγωγή ενέργειας στα νησιά από πηγές ενέργειας που ήταν πάντα διαθέσιμες σε τοπικό επίπεδο και αξιοποιούνταν από τις προηγούμενες γενιές έξυπνα και αποτελεσματικά. Το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κι άλλα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία θα χρηματοδοτήσουν με σημαντικά ποσά την επόμενη προγραμματική περίοδο σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής συστημάτων ανανεώσιμων πηγών. Τα ευρωπαϊκά νησιά χρειάζεται, όμως, να ενισχύσουν τη μεταξύ τους συνεργασία και να προετοιμάσουν μέσα στο 2012-2013, σχέδια μείωσης της εξάρτησής τους από τα ορυκτά καύσιμα. Εξάλλου εκατοντάδες νησιωτικοί δήμοι και περιφέρειες, μεταξύ των οποίων και ελληνικοί, που έχουν υπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων, πρέπει μέσα στους επόμενους 4-5 μήνες να έχουν, όπως έχουν δεσμευτεί εγγράφως, παρουσιάσει συγκεκριμένα σχέδια για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλιώς θα εκτεθούν σοβαρά για σπατάλη σημαντικών ευρωπαϊκών πόρων σε συνέδρια και ταξίδια για δημόσιες σχέσεις και μόνο”.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το INRES εδώ

Έλληνικής καταγωγής στελέχη ευρωπαϊκών πράσινων κομμάτων

Ελληνικής καταγωγής στελέχη ευρωπαϊκών πράσινων κομμάτων: Η Ελλάδα χρειάζεται τους Οικολόγους Πράσινους στη Βουλή καθώς κι ένα ανοικτό, δημοκρατικό, αποτελεσματικό πράσινο κόμμα

Συνάντηση στις Βρυξέλλες μετά από πρόσκληση του Νίκου Χρυσόγελου


Στις Βρυξέλλες συναντήθηκαν την Δευτέρα 19 Μαρτίου ελληνικής καταγωγής στελέχη των Πράσινων κομμάτων της Γερμανίας, Αυστρίας και Βελγίου, ανταποκρινόμενα σε πρόσκληση του Νίκου Χρυσόγελου, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων , και εξέφρασαν τη δέσμευσή τους να βοηθήσουν τους Οικολόγους Πράσινους να εκπροσωπηθούν στη Βουλή στις επερχόμενες εκλογές καθώς και να συμβάλλουν, μεταφέροντας την εμπειρία τους και καλές πρακτικές, στην δημιουργία ενός ανοικτού, δημοκρατικού, αποτελεσματικού ελληνικού πράσινου κόμματος που θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από την οικονομική, δημοσιονομική, πολιτική και κοινωνική κρίση, στη στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση και στην προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής συνοχής.
 
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τον Νίκο Χρυσόγελο, ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων και διοργανωτή της συνάντησης, η Βούλα Τσέτση, Γενική Γραμματέας της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, η Μαρία Βασιλάκου, αντιδήμαρχος Βιέννης, υπεύθυνη σε θέματα συγκοινωνιών, ενεργειακού σχεδιασμού, χωροταξίας και στέγασης, αντιπρόεδρος του Αυστριακού Πράσινου κόμματος, ο Χρήστος Δουλκερίδης, υπουργός των Πρασίνων στην κυβέρνηση της περιφέρειας των Βρυξελλών, υπεύθυνος για θέματα πολιτισμού, τουρισμού και στέγασης, Ιορδάνης (Ντανιέλ) Μουρατίδης, πρώην πρόεδρος των Πρασίνων στη Βάδη Βυτεμβέργη, συντονιστής πολλών πετυχημένων εκλογικών εκστρατειών των Γερμανών Πρασίνων,  Δημήτρης Γουμάγιας, μέχρι προσφάτως Δημοτικός Σύμβουλος των Πρασίνων στο Kreutzberg- και Κωσταντίνος Κοντζίνος, δημοτικός σύμβουλος των Πρασίνων στο Ulm, υπεύθυνος σε θέματα διεθνών σχέσεων.
 
Τα ελληνικής καταγωγής στελέχη που δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκά πράσινα κόμματα εξέφρασαν τη διάθεσή τους να συμβάλλουν, επίσης, στην προσπάθεια αλληλεγγύης προς την ελληνική κοινωνία αλλά και προώθησης των αναγκαίων, κοινωνικά δίκαιων μεταρρυθμίσων που απαιτούνται σε κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και διοικητικό επίπεδο. Στην πρόσκλησή τους προς τους έλληνες πολίτες να υπερψηφίσουν τους  Οικολόγους Πράσινους τα ελληνικής καταγωγής στελέχη των Πρασίνων, τονίζουν ότι δεν είναι όλα τα κόμματα ίδια, ότι οι Πράσινοι αντιπροσωπεύουν μια εναλλακτική πολιτική πρόταση και προτείνουν λύσεις απέναντι στα αδιέξοδα που έχουν δημιουργηθεί σήμερα στη χώρα. Τονίζουν τη σημασία μιας ισχυρής πράσινης πολιτικής παρουσίας που θα βοηθήσει:

 • στη διαμόρφωση, ξεκινώντας από το περιφερειακό επίπεδο προς το κεντρικό κράτος, ενός σχεδίου βιωσιμότητας, πράσινης οικονομίας, κοινωνικής συνοχής και απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους, το οποίο θα αποτελέσει εργαλείο διεξόδου της χώρας από την κρίση,
 • στη συγκεκριμενοποίηση της αλληλεγγύης των ευρωπαϊκών κοινωνιών αλλά και των πολιτικών των ευρωπαϊκών θεσμών σε κοινωνικά δίκαιες και στοχευμένες πολιτικές μετά τις εκλογές που θα αντιμετωπίζουν όμως και τις παθογένειες και τα προβλήματα της χώρας (διαφθορά, φοροαποφυγή, φοροαπάτη, αναποτελεσματικότητα πολιτικού συστήματος και διοίκησης, πελατειακές σχέσεις, απουσία υπεράσπισης του δημόσιου συμφέροντος, καταστροφή του φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, απουσία αποτελεσματικών κοινωνικών πολιτικών)
 • στη διαμόρφωση ενός δημοκρατικού και ανοικτού στη διαφάνεια, στο δημοκρατικό έλεγχο μέσα στο κοινοβούλιο καθώς και στη συμμετοχή των πολιτών, συστήματος λήψης αποφάσεων που θα αναγεννήσει το ελληνικό πολιτικό σκηνικό και θα επιτρέψει σε δημιουργικές κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις να έρθουν στο προσκήνιο. Οι πολιτικές δυνάμεις που ευθύνονται για τη σημερινή χρεοκοπία ή εθνικιστικές και λαϊκιστικές δυνάμεις που θα μπορούσαν - αν κερδίσουν επιρροή- να εντείνουν την κρίση δεν πρέπει να είναι οι νικητές των εκλογών αν θέλουμε η χώρα να αλλάξει σελίδα.

Ο ρόλος ενός αυτοδιοικούμενου ΟΕΚ

Την εποχή της κρίσης χρειάζεται ενδυνάμωση, όχι διάλυση της κοινωνικής πολιτικής - Συνάντηση του Ν. Χρυσόγελου με το σύλλογο εργαζομένων στον ΟΕΚ

Τις συνέπειες της κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) αλλά και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης για αποτελεσματική παροχή των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων καθώς και επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας κι οικολογικής – αντισεισμικής αναβάθμισης γειτονιών και κτιρίων, μέσω αυτοδιοικούμενου οργανισμού,συζήτησε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων με τον Ηλία Αθανασίου καιΌλγα Πολυχρονιάδου, πρόεδρο και μέλος της διοίκησης του συλλόγου εργαζομένων καθώς και άλλους εργαζόμενους στονΟργανισμό Εργατικής Κατοικίας, σε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου, το Σάββατο 16 Μαρτίου.
 
Στη συζήτηση υπήρξε συμφωνία στις εκτιμήσεις ότι όσα γίνονται σήμερα δεν σχετίζονται με αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων της χώρας ούτε έχουν σχέση με μια μεταρρύθμιση της κοινωνικής πολιτικής, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική για αυτούς που την έχουν ανάγκη, αλλά οδηγούν σε κατάργηση κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών. Μαζί με τους δυο οργανισμούς καταργείται και η πολιτική για την κοινωνική κατοικία, με δεδομένο ότι:
 • Ενώ οι παροχές τόσο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας όσο της Εργατικής Εστίας βασίζονταν αποκλειστικά σε εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών και όχι σε κρατικές ενισχύσεις, μαζί με τους δυο οργανισμούς φαίνεται να καταργείται και η πολιτική για την κοινωνική κατοικία, παρά το γεγονός ότι αν και καταργήθηκαν οι εισφορές των εργοδοτών (25%), αυτές των εργαζομένων (75%) παραμένουν. Έτσι από 697.500.000 € που ήταν το σύνολο των παροχών του ΟΕΚ το 2008 (επιδότηση ενοικίου, στέγαση κα), ποσό ίσο περίπου με τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών (περίπου 55 εκατομμύρια Ευρώ το μήνα),αυτές το 2011 μειώθηκαν σε 285.800.000 € και  θα μηδενιστούν το 2020.
 • Το ΙΚΑ δεν απέδιδε πλήρως τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών στον ΟΕΚ και στην Εργατική Εστία (από τα 55.000.000 ευρώ/μήνα, απέδιδε συνήθως 30-35.000.000/μήνα), με αποτέλεσμα σήμερα τοχρέος του ΙΚΑ προς τον ΟΕΚ να ανέρχεται σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ, και στην Εργατική Εστία 1 δις.
 • Ενώ η ακίνητη περιουσία του ΟΕΚ εκτιμάται σε πάνω από 15 δισεκατομμύρια ευρώ,δεν έχει υπάρξει ενημέρωση  για το τι θα γίνει αυτή η περιουσία.
 • Σε μια εποχή κρίσης που οδηγεί σε υψηλά επίπεδα ανεργίας, σε αύξηση των αστέγων και των κοινωνικών προβλημάτων, η πλήρης κατάργηση της πολιτικής κοινωνικής κατοικίας (στέγαση ή/και επιδότηση ενοικίων) θα είναι καταστροφική. Η επιδότηση ενοικίου αλλά και η στεγαστική πολιτική με κοινωνικά κριτήρια αποτελεί, όμως, ένα ουσιαστικό εργαλείο στοιχειώδους εξισορρόπησης της βίαιης απώλειας εισοδημάτων για σημαντικές κατηγορίες πολιτών. Η κατάργησή του θα αυξήσει κατακόρυφα τον αριθμό αστέγων.
 
Οι συμμετέχοντες στη συζήτηση εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος συμφώνησαν στην ανάγκη να παρουσιαστεί σύντομα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός - συνέχεια του ΟΕΚ που θα διασφαλίζει συνέχεια στην απασχόληση των εργαζομένων αλλά και θα επιτυγχάνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους. Ο Νίκος Χρυσόγελος υποσχέθηκε να συμβάλλει σε μια τέτοια προοπτική. Με δεδομένη την τεχνογνωσία και την εμπειρία των εργαζομένων αυτός ο αυτοδιοικούμενος οργανισμός θα μπορούσε να:
 
 • συνδυάζει στόχους κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής κατοικίας με αυτούς για οικολογική-αισθητική αναβάθμιση των γειτονιών,
 • στηρίζει μέσα από προγράμματα κοινωνικής κατοικίας όχι μόνο τους σημερινούς δικαιούχους αλλά και ανέργους και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα,
 • συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιρίων, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες γειτονιές,
 • αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού του ΟΕΚ για να βοηθήσει τις περιφέρειες να χαράξουν συνεκτικές πολιτικές στα θέματα της στέγασης, της κοινωνικής συνοχής και της επίτευξης ενεργειακών στόχων αλλά και τους δήμους για να ανταποκριθούν στο ρόλο που προβλέπεται στον Καλλικράτη σε θέματα στέγασης
 • συμβάλλει στην αποκατάσταση εγκαταλειμμένων κτιρίων που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως πχ στο κέντρο ή σε γειτονιές της Αθήνας και στην επανάχρησή τους για στέγαση κοινωνικών και στεγαστικών αναγκών.
 
Στη συνάντηση συμφωνήθηκε, επίσης, η συστηματική συνεργασία μεταξύ του συλλόγου εργαζομένων και του Νίκου Χρυσόγελου για να στηριχθούν σε εθελοντική βάση σύλλογοι οικιστών που θα ήθελαν να συγκροτήσουν συνεταιρισμούς – συμμετοχικές εταιρίες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Με αυτό τον τρόπο μπορούν να αναπτυχθούν τοπικές οικονομικές δραστηριότητες, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας ιδιαίτερα για νέους ανθρώπους που οι οικογένειες τους διαμένουν σε οικισμούς που έχει κατασκευάσει ο ΟΕΚ αλλά και να επιτευχθούν περιβαλλοντικοί στόχοι. Εκπρόσωποι του συλλόγου οικιστών από το Ολυμπιακό Χωριό συμμετείχαν, ήδη, στην σχετική ημερίδα που διοργάνωσε προσφάτως ο Νίκος Χρυσόγελος στο ευρωκοινοβούλιο.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τις προοπτικές χρηματοδότησης παρόμοιων παρεμβάσεων – επιπλέον των υπαρχουσών εισφορών – κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης αλλά και πιθανώς του Ταμείου Συνοχής. Υπενθυμίζεται ότι ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων είναι υπεύθυνος για τα θέματα του Ταμείου Συνοχής στην Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο και ένας από τους προέδρους της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, και συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για το νέο κανονισμό χρηματοδοτήσεων των περιφερειακών πολιτικών και της πολιτικής συνοχής. Πρόσφατα κατέθεσε ερώτηση για το θέμα του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
 
Οι εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζομένων ανταποκρίθηκαν, επίσης, θετικά:
 
 • στην πρόσκληση να συμμετάσχουν στην συνάντηση κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων που οργανώνεται, στις 27/3/2012, στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, από τους συμπροέδρους της Ομάδας των Πρασίνων Ντάνυ Κον Μπεντίτ και Ρεβέκκα Χαρμς από κοινού με τον Νίκο Χρυσόγελο με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την αναζωογόνηση και τη μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας με παράλληλη στροφή της προς πράσινη κατεύθυνση,  ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα για νέους
 • στην πρόταση για διοργάνωση στο ευρωκοινοβούλιο,σε συνεργασία και με άλλους ευρωβουλευτές,μια ημερίδας για το μέλλον των κοινωνικών πολιτικών και της πολιτικής κοινωνικής κατοικίας την εποχή της κρίσης αλλά καιανταλλαγής εμπειριών από την λειτουργία αυτοδιοικούμενων οργανισμών και συνεταιρισμών στα θέματα κατοικίας,
 • στην πρόσκληση για από κοινού διοργάνωση σεμιναρίων εκπαίδευσης που θα απευθύνονται στους οικιστές προγραμμάτων κοινωνικής κατοικίας, με στόχο την καλύτερη διαχείριση των οικισμών αλλά και την δημιουργία συνεταιρισμών παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξοικονόμησης και ανακύκλωσης νερού, μείωσης – ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης των απορριμμάτων
 
Αναλυτικά για το θέμα της πολιτικής κοινωνικής κατοικίας και κατάργησης ΟΕΚ/ΟΕΕ 
 
1. Η κατάργηση των οργανισμών οδηγεί και σε κατάργηση της κοινωνικής πολιτικής
Σύμφωνα με το νέο μνημόνιο που ψηφίστηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2012, κλείνουν μικρά ταμεία ειδικού σκοπού που ασχολούνται με κοινωνικές υποδομές και παροχές, όπως οι Οργανισμοί Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ). Σύμφωνα με την Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου 7/28-2-2012 (ΦΕΚ 39, τ.Α/29.12.2012) κατά το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας των καταργούμενων οργανισμών, οι αρμοδιότητες τους μεταφέρονται στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, ο προϋπολογισμός του οποίου θα συμπεριλαμβάνει για το 2012 και τα στοιχεία των ανειλημμένων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων των δυο καταργούμενων οργανισμών. 
 
Οι δύο οργανισμοί βασίζονταν σε εισφορές εργαζομένων/εργοδοτών, σε αναλογία 75% ΟΕΚ και 25% ΟΕΕ και δεν επιβάρυναν τα δημόσια ταμεία. Ακόμα κι αν το κλείσιμο γίνεται για να μειωθούν οι εισφορές και να «αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα», είναι μια λανθασμένη επιλογή και θα έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε μια σειρά από τομείς, αν δεν επανασχεδιαστεί κι αναβαθμιστεί η παροχή των υπηρεσιών αυτών μέσα από νέες, αποτελεσματικότερες δομές. Όμως ενώ καταργούνται οι εισφορές εργοδοτών (25%) δεν καταργούνται οι εισφορές εργαζομένων αλλά μηδενίζονται οι παροχές!
 
Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, μαζί με τους δυο οργανισμούς καταργείται και η πολιτική για την κοινωνική κατοικία. Εντύπωση και απορίες προκαλεί λοιπόν το γεγονός ότι ενώ καταργήθηκε η εισφορά των εργοδοτών, θα συνεχιστεί η εισφορά των εργαζομένων αλλά συρρικνώνεται  το ποσό παροχών που αντιστοιχούσε στους σκοπούς του ΟΕΚ και της ΟΕΕ και το 2020 μηδενίζεται. Από 697.500.000 € που ήταν το σύνολο των παροχών το 2008 - περίπου όσα χρήματα συνεισέφεραν εργοδότες και εργαζόμενοι ετησίως - οι παροχές μειώθηκαν το 2011 σε 285.800.000 €, θα συρρικνωθούν το 2013 σε 133.600.000 €, το 2018 σε 9.000.000 €, ενώ θα μηδενιστούν το 2020
 
Η εξέλιξη των προγραμμάτων που διαχειρίζονταν ο ΟΕΚ (μεγάλα οικογενειακά δάνεια, μικρά δάνεια, δάνεια για οικογένειες με 3 παιδιά, επιδότηση ενοικίου, στέγαση) θα είναι ως εξής για τα επόμενα χρόνια, σε σύγκριση με τις προηγούμενες χρονιές:
 
Πίνακας: Σύνολοπαροχών προγραμμάτων ΟΕΚ 2008-2020 σε εκατομμύρια Ευρώ (€)
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
697,5
620,4
381,3
285,8
209,5
133,6
125
50,15
28
17,65
9
2
0,02
 
2. Οι συνέπειες από την κατάργηση των δυο οργανισμών και της κοινωνικής πολιτικής
Η κατάργησή των δύο αυτών οργανισμών χωρίς εναλλακτική λύση, σημαίνει ότι:
·      Μένουν «στον αέρα», τα υπό εξέλιξη κατασκευαστικά προγράμματα του ΟΕΚ τη στιγμή που βρίσκονται υπό ανέγερση 20 οικισμοί πανελλαδικά, που περιλαμβάνουν 1300 κατοικίες, εκ των οποίων 5 οικισμοί αποτελούμενοι από 200 κατοικίες μόλις ξεκίνησαν. Ο ΟΕΚ είχε μάλιστα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την ένταξη οικολογικών κριτηρίων στο σχεδιασμό νέων αστικών περιοχών και είχε συνυπογράψει την “Χάρτα των Αθηνών για οικολογικές γειτονιές”(http://medsos.gr/medsos/2008-08-12-07-17-16/2009-01-27-12-32-46/medocc/592-2009-07-22-09-40-16.html)
·      Καταργείται η επιδότηση ενοικίου 120.000 χιλιάδων οικογενειών.
·      Καταργείται η παροχή 10.000 δανείων ανά έτος για αγορά και επισκευή κατοικίας.
·      Ακυρώνεται η διαδικασία που είχε ξεκινήσει για αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΟΕΚ, που εκτιμάται σε περ’ίπου 15 δισεκατομμύρια Ευρώ και αποτελείται από 1.259 καταστήματα και 258 αίθουσες συγκέντρωσης στους ανά την επικράτεια οικισμούς, καθώς και από 221 ιδιόκτητες οικοπεδικές εκτάσεις συνολικής επιφάνειας 5.233.471,45 τ.μ. σε 45 νομούς της χώρας.
·      Σταματά η ενίσχυση του τουριστικού τομέα της Ελλάδας από τον ΟΕΕ εξαιτίας της παύσης συνεργασίας με 2.700 ξενοδοχειακές μονάδες και περίπου 900 πρακτορεία τουριστικών λεωφορείων μέσω των προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, ένα πρόγραμμα που έδινε ζωή και σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές, χωριά και νησιά, ιδιαίτερα σε εκτός τουριστικής εποχής περιόδους.
·      Σταματά η διάθεση δελτίων θεατρικών χειμερινών και θερινών παραστάσεων από τον ΟΕΕ, τόσο για ενήλικες όσο και για παιδιά, καθώς και η διάθεση κουπονιών αγοράς βιβλίων από συμβεβλημένους εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, επιτείνοντας τα προβλήματα βιωσιμότητας πολλών δραστηριοτήτων στον χώρο του πολιτισμού και των εκδόσεων.
·      Στα ήδη υψηλά ποσοστά της ανεργίας προστίθενται οι 1400 υπάλληλοι από τους δύο οργανισμούς, στους οποίους δεν δίνεται καμία ευκαιρία αξιολόγησης και μετάταξης σε άλλες υπηρεσίες με ανάγκες σε προσωπικό καθώς και οι 7200 εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις ορεινών και νησιωτικών περιοχών που συμμετείχαν στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού, σε θέατρα και σε άλλους φορείς που ενισχύονταν από τα προγράμματα της Εργατικής Εστίας.
 
3. Μια πρόταση για κοινωνική συνοχή, διασφάλιση της απασχόλησης των εργαζομένων και επίτευξη περιβαλλοντικών – κλιματικών στόχων
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος συμφώνησαν σε στενή συνεργασία και στην ανάγκη να παρουσιαστεί σύντομα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον ρόλο που θα μπορούσε να παίξει ένας αυτοδιοικούμενος οργανισμός - συνέχεια του ΟΕΚ που θα διασφαλίσει συνέχεια στην απασχόληση των εργαζομένων αλλά και θα επιτυγχάνει κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους.
Ο Νίκος Χρυσόγελος τόνισε ότι μια πολιτική αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων (που προέκυπταν πάντως κυρίως από την παρέμβαση των κομματικών μηχανισμών και την ανικανότητα ή πελατειακή αντίληψη των πολιτικών που εμπλέκονταν στη διαχείριση των πόρων του ΟΕΚ), θα οδηγούσε σε μεγαλύτερη αυτονομία κι αυτοδιοίκηση, και στην λειτουργία ενός σύγχρονουΟργανισμού Κοινωνικής Κατοικίας και Κοινωνικών Πολιτικών. Αυτός ο Οργανισμός θα μπορούσε να:
 
 • δώσει συνέχεια στα σημερινά προγράμματα κοινωνικών παροχών,με καλύτερα όμως αποτελέσματα,
 • αναλάβει νέους ρόλους, αξιοποιώντας την υπάρχουσα εμπειρία και τεχνογνωσία των εργαζομένων του, σε θέματα κοινωνικής κατοικίας και στέγασης και για άλλες κατηγορίες πολιτών (πχ άστεγοι, κοινωνικά αποκλεισμέναάτομα), συμπληρωματικά με αυτά για τους σημερινούς δικαιούχους,   
 • λειτουργεί ως συνεργάτης και σύμβουλος της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των συλλόγων οικιστών σε θέματα στέγασης αλλά και ενεργειακής-οικολογικής αναβάθμισης γειτονιών, περιοχών και κτιρίων,
 • συνδυάζει στόχους κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής κατοικίας με αυτούς για οικολογική-αισθητική αναβάθμιση των γειτονιών,
 • συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και αναβάθμισης της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιρίων, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες γειτονιές,
 • αξιοποιεί την υπάρχουσα τεχνογνωσία και εμπειρία του προσωπικού του ΟΕΚ για να βοηθήσει τις περιφέρειες να χαράξουν συνεκτικές πολιτικές στο θέματα της στέγασης, της κοινωνικής συνοχής και της επίτευξης ενεργειακών στόχων αλλά και τους δήμους για να ανταποκριθούν στο ρόλο που προβλέπεται στον Καλλικράτη σε θέματα στέγασης
 • συμβάλλει στην αποκατάσταση εγκαταλειμμένων κτιρίων που βρίσκονται σε υποβαθμισμένες περιοχές, όπως πχ στο κέντρο ή σε γειτονιές της Αθήνας και στην επανάχρησή τους για στέγαση κοινωνικών και στεγαστικών αναγκών.
 
Ένας αυτοδιοικούμενος Οργανισμός σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση θα μπορούσε παράλληλα με τους πόρους που προέρχονται σήμερα από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων, να αξιοποιεί κι ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, κυρίως μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, με βάση τους νέους όρους χρηματοδότησης που θα ισχύσουν για την περίοδο 2014-2020.
 

Πολιτική Συνοχής την εποχή της κρίσης

Η Πολιτική Κοινωνικής Συνοχής απαραίτητη την εποχή της κρίσης - Εισηγητής για τους Πράσινους ο Νίκος Χρυσόγελος σε θέματα πολιτικών συνοχής στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

"Πολλές από τις αναπτυγμένες περιοχές στις χώρες που βρίσκονται σε κρίση, μπορεί σήμερα στην πράξη να έχουν ήδη αλλάξει καθεστώς, επί το δυσμενέστερο, εξαιτίας της δραματικής μείωσης του ΑΕΠ τους, με συνέπεια την απομάκρυνσή τους από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο αντί για τη σύγκλιση", τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος, Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων , μιλώντας ως εισηγητής της Ομάδας των Πρασίνων κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης, στις 20 Μαρτίου, σχετικά με το Ταμείο Συνοχής και την αλλαγή του Κανονισμού 1084/2006.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος επισήμανε ότι "Για τον καθορισμό των διαφόρων κατηγοριών (αναπτυγμένες περιφέρειες με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μεγαλύτερο από 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, περιφέρειες σε μετάβαση, ή λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές δηλαδή περιοχές με κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από το 75%) και την ανάλογη χρηματοδότησή τους για την περίοδο 2014-2020, δεν επαρκεί να ληφθούν υπόψη στοιχεία που αφορούν το διάστημα 2006-2008 ή έστω μέχρι και το 2009, δηλαδή δεδομένα πριν την κρίση. Ήδη με βάση τα στοιχεία της μελέτης "Comparative study on the visions and options fo cohesion policy after 2013" τουEuropean Policies Research Center3 ελληνικές περιφέρειες (9 συνολικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο), που εντάσσονταν στην κατηγορία των αναπτυγμένων (ΑΕΠ μεγαλύτερο από το 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου), μεταπίπτουν στην κατηγορία των περιοχών υπό μετάβαση (κ.κ ΑΕΠ μεταξύ 75-90%). Είμαι σίγουρος ότι αν ληφθούν υπόψη στοιχεία του 2010, 2011 και του 2012 θα υπάρξουν ακόμα πιο δραματικές αλλαγές, πολύ περισσότερο δε αν συνυπολογιστούν μαζί με το ΑΕΠ και δείκτες όπως η ανεργία, ο κοινωνικός αποκλεισμός και η φτώχεια σημαντικών κοινωνικών ομάδων.
Με δεδομένο ότι η Πολιτική Συνοχής δεν αποβλέπει μόνο στην προώθηση της κοινής αγοράς και της οικονομικής μεγέθυνσης αλλά και στην περιβαλλοντική και κοινωνική συνοχή, το Ταμείο Συνοχής είναι λογικό να ενισχύει δράσεις που στοχεύουν όχι μόνο σε μια μεμονωμένη θεματική προτεραιότητα αλλά ταυτοχρόνως συνδυάζουν με συνεκτικό τρόπο διάφορες θεματικές ενότητες οριζόντια, για παράδειγμα η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού να επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων που δεν ανταγωνίζονται το στόχο της προστασίας του κλίματος. Όμως το Ταμείο δεν πρέπει να ενισχύει δράσεις σε μια θεματική προτεραιότητα που έρχονται σε αντίθεση με άλλη ή άλλες θεματικές προτεραιότητες.
 
Οι υποδομές που προωθούνται  με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση πρέπει να συνάδουν με τη βιωσιμότητα και την προστασία του περιβάλλοντος και να συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Να μην χρηματοδοτείται η προώθηση εκείνων των υποδομών που σπαταλούν ή βλάπτουν τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Οι υποδομές που ενισχύονται πρέπει να είναι έξυπνες, πράσινες και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιαιτερότητες και δυνατότητες κάθε περιοχής αλλά και να σέβονται το περιβάλλον. Χρειάζεται ενίσχυση των μορφών βιώσιμης κινητικότητας, αντί για μονομερή προσανατολισμό σε αυτοκινητοδρόμους, ενίσχυση σχημάτων τοπικής βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων με κατάλληλης κλίμακας τεχνολογίες με στόχο την ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση και επεξεργασία των οργανικών απορριμμάτων, με διαλογή στην πηγή, με απώτερο στόχο μηδενικά απόβλητα, αντί για βαριές υποδομές επεξεργασίας σύμμικτων απορριμμάτων. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργεια, χρειάζεται να ενισχύονται δράσεις που προωθούν την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών.
 
Κατευθύνοντας περισσότερο από το 40% των πόρων της Πολιτικής Συνοχής σε προτεραιότητες επωφελείς για το περιβάλλον(εξοικονόμηση ενέργειας, ανανεώσιμες πηγές, προστασία φύσης και βιοποικιλότητας, πράσινες υπηρεσίες και υποδομές) σε όλες τις περιοχές, συμπεριλαμβανομένων και των αναπτυγμένων (με βάση το ΑΕΠ) περιοχών, θα υπάρξει πολύ σημαντικό αποτέλεσμα στα θέματα απασχόλησης, καθώς αυτοί οι τομείς έχουν μεγάλο δυναμικό δημιουργίας μακροχρόνια βιώσιμων θέσεων εργασίας και σήμερα υποχρηματοδοτούνται.
 
Συμφωνούμε να περιληφθούν στις προτεραιότητες και του Ταμείου Συνοχής (όπως και του Ευρωπαϊκού ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης) η εξοικονόμηση ενέργειας και στις κατοικίες, όχι μόνο τα δημόσια κτίρια, και η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδιαίτερα μέσω συνεταιρισμών, δίνοντας ίσως έμφαση στις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Συνοχής σε σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές κοινωνικά υποβαθμισμένες, σε συγκροτήματα κοινωνικής κατοικίας και σε κατοικίες κοινωνικά ευάλωτων ομάδων, ώστε να συνδυάζονται οι στόχοι της κλιματικής προστασίας με αυτούς της κοινωνικής συνοχής και της αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας.
 
Η πολιτική συνοχής πολύ σωστά αποβλέπει στη μείωση του χάσματος μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών. Όμως, γνωρίζουμε καλά ότι στο εσωτερικό πολλών περιφερειών, ακόμα και αναπτυγμένων, υπάρχουν συχνά μεγάλες ανισότητες και εντοπίζονται περιοχές που αποκλίνουν κατά πολύ από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο του κατά κεφαλή Α.Ε.Π. Η πολιτική συνοχής χρειάζεται, λοιπόν, να δώσει έμφαση και στη συνοχή στο εσωτερικό κάθε περιοχής, να εντοπιστούν οι περιοχές με μεγάλες ανισότητες, τα hot-spots, ακόμα και στις αναπτυγμένες περιφέρειες, και να δοθεί προσοχή ώστε να συγκλίνουν κι αυτές. Στην κατεύθυνση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία πως θα εξειδικευθούν και θα εφαρμοστούν και οι προτάσεις για την CLLD (Community-Led Local Development) στο πλαίσιο της νέας Πολιτικής Συνοχής 2014-2020.
 
Σωστά η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει μεγάλη έμφαση στο ρόλο που μπορούν να παίξουν οι πόλεις στην επίτευξη της συνοχής αλλά και της κλιματικής - περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτό όμως δεν πρέπει να οδηγήσει στον παραμερισμό των νησιωτικών κι ορεινών περιοχών,  με δεδομένο ότι αυτές οι περιοχές αντιμετωπίζουν συχνά μεγαλύτερα προβλήματα συνοχής. Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για επενδύσεις σε υποδομές μεταφορών, δεν πρέπει να μένουν στην άκρη επενδύσεις για συνδέσεις μεταξύ νησιών και παράκτιων περιοχών, ιδιαίτερα με σύγχρονα, έξυπνα, πράσινα μέσα μεταφοράς που είναι αναγκαία για τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους ευρωπαίους πολίτες από διάφορες χώρες που ζουν εκεί ή θέλουν να επισκέπτονται αυτές τις περιοχές όχι μόνο το καλοκαίρι στη διάρκεια των διακοπών τους. Η προώθηση τέτοιων μέσων μεταφοράς μπορεί να συμβάλλει επίσης στην επίτευξη και περιβαλλοντικών ευρωπαϊκών στόχων σε σχέση με τα θαλάσσια μέσα μεταφοράς, όπως είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου καθώς και αερίων του θερμοκηπίου, που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή.
 
Επίσης, η βελτίωση της προσπελασιμότητας των ορεινών περιοχών έχει σημασία τώρα που σε περίοδο κρίσης σε ορισμένες χώρες όπως η Ελλάδα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται ένα ρεύμα επιστροφής στην ύπαιθρο σε ορισμένες περιφέρειες, γεγονός που θα δώσει νέο περιεχόμενο στην αναγκαία συνεργασία πόλης-υπαίθρου".
 
Είμαστε υπέρ των μέτρων που αντιμετωπίζουν τα δημοσιονομικά προβλήματα με κοινωνικά δίκαιο και ισορροπημένο τρόπο - όχι με μεθόδους τιμωρίας, αυστηρή λιτότητα και διάλυση του κοινωνικού ιστού- με μέτρα δηλαδή που ενισχύουν τη στροφή σε μια βιώσιμη, πιο πράσινη οικονομία, κάνουν πιο αποτελεσματική την κοινωνική οργάνωση και προστατεύουν το περιβάλλον στις χώρες και περιφέρειες που αντιμετωπίζουν την κρίση. Δεν υποστηρίζουμε μακρο-οικονομικούς όρους και προϋποθέσεις που τιμωρούν περιοχές, στηρίζουμε μέτρα αλληλεγγύης για να αντιμετωπίσουν οι χώρες και οι περιφέρειες τα προβλήματα και την κρίση αναλαμβάνοντας φυσικά και οι ίδιες τις ευθύνες που τους αναλογούν.
 
Υποστηρίζουμε τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στις Εταιρικές Συμβάσεις (Partnership Contracts orAgreements), όπως πολλά μέλη του Ευρωκοινοβουλίου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Περιφερειών ζητούν. Θα θέλαμε συστηματική διαβούλευση, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, σε κάθε περιφέρεια και τελικώς συν-απόφαση μεταξύ κυβερνήσεων και Περιφερειακών Συμβουλίων για τα σχέδια που προωθούνται για ενίσχυση από το Ταμείο Συνοχής (αλλά και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), ώστε πράγματι να αντανακλάται στα σχέδια η διάθεση, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των περιφερειών. Για να συμμετέχουν αποτελεσματικά οι περιφέρεις και οι τοπικοί φορείς στα θέματα σχεδιασμού, παρακολούθησης της υλοποίησης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των δράσεων, υποστηρίζουμε την ενίσχυση της βελτίωσης των ικανοτήτων τόσο των περιφερειακών και τοπικών αρχών όσο και των τοπικών κοινωνικών εταίρων σε θέματα πολιτικών συνοχής, σχεδιασμού και εφαρμογής των προγραμμάτων εκεί όπου διαπιστώνονται σημαντικές ελλείψεις και υπάρχει παρόμοια ανάγκη.
 
Σχετικά με το Connecting Europe Facility ("Συνδέοντας την Ευρώπη") μπορούμε να το υποστηρίξουμε εφόσον χρηματοδοτεί κατά προτεραιότητα σιδηροδρομικές συνδέσεις σε σχέση με το δίκτυα μεταφορών, χωρίς να παραληφθούν και οι δυνατότητες ενίσχυσης υποδομών μεταφορών κατάλληλων για τις συνδέσεις των νησιών που να ανταποκρίνονται επίσης στην ευρωπαϊκή πολιτική για μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου και του θείου καθώς και αερίων του θερμοκηπίου.
 
Προτείνουμε τέλος να συνδεθεί η χρηματοδότηση των περιφερειών μέσω του Ταμείου Συνοχής και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης με την υποχρέωση των κρατών μελών και των περιφερειών να ολοκληρώσουν και να εκσυγχρονίσουν τον χωροταξικό σχεδιασμό και το κτηματολόγιο στις χρηματοδοτούμενες περιφέρειες, κάτι που δεν είναι πραγματικότητα σήμερα σε χώρες όπως η Ελλάδα. Γι' αυτό δημιουργούνται πολλά προβλήματα μεταξύ των πολιτικών ενίσχυσης των υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος, εδαφικής και κοινωνικής συνοχής".
 
 
Δείτε την τοποθέτηση του Ν. Χρυσόγελου:


Η Σύνοδος Rio+20 και ο ρόλος της Ευρώπης

Σύνοδος Rio+20: Η Ευρώπη σε ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο ή παθητική δύναμη στα θέματα βιωσιμότητας;

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου στη διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων για τη  Σύνοδο Rio+20

Να αναλάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο με ευκαιρία την Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τα 20 χρόνια (Rio+ 20) από την πρώτη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη, το 1992, στο Ρίο της Βραζιλίας και δέκα χρόνια μετά στην παγκόσμια Συνδιάσκεψη για το Περιβάλλον και τη Βιωσιμότητα, στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002”  τόνισε ο Νίκος Χρυσόγελος ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, κατά την παρέμβασή του στην διακοινοβουλευτική συνάντηση Ευρωκοινοβουλίου και Εθνικών Κοινοβουλίων με θέμα το Rio+20, την Τετάρτη 21 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο, δυστυχώς, δεν εκπροσωπήθηκε στη διακοινοβουλευτική συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών Μελών, ενώ είχε ανακοινωθεί η συμμετοχή του κ. Καρτάλη. Η οικονομική κρίση της Ελλάδας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αποτελεί άλλοθι απουσίας τη στιγμή που το κόστος μη δράσης απέναντι στην κλιματική αλλαγή για την Ελληνική οικονομία αποτιμήθηκε στα 700 δις  ευρώ [1].  Βέβαια, δύσκολα θα μπορούσε να πείσει ότι υπάρχει σοβαρή πολιτική δέσμευση για προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας, της αντιμετώπισης της φτώχιας και της δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα.
“Έχοντας την εμπειρία συμμετοχής μου στις εργασίες της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης Ρίο +10, στο Γιοχάνεσμπουργκ, το 2002, με την αντιπροσωπεία των ελληνικών  περιβαλλοντικών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν τα λάθη της πολύ αδύναμης, τότε, παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της πολυφωνίας-κακοφωνίας και της απουσίας ισχυρής δέσμευσης, μια κατάσταση που μπορεί να είχε οδηγήσει σε εντελώς απογοητευτικά αποτελέσματα, αν η μεγάλη πίεση από την παγκόσμια κοινωνία των πολιτών και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είχε σώσει τη Συνδιάσκεψη κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.  
Η Ευρωπαïκή Επιτροπή  και το Ευρωπαïκό Κοινοβούλιο χρειάζεται να επιβεβαιώσουν την πρωτοπορία της Ευρώπης στα θέματα βιωσιμότητας σε παγκόσμιο επίπεδο αφενός με ισχυρή δέσμευσή τους σε στρατηγικές και καθορισμένους στόχους συνοδευόμενους από σαφή βούληση υλοποίησης και αφετέρου, μέσω της επίτευξης ισχυρών συμμαχιών, πριν τη Συνδιάσκεψη, για ένα ισχυρό και δεσμευτικό πολιτικό αποτέλεσμά της.
Το Ευρωκοινοβούλιο χρειάζεται να κινητοποιήσει και τα εθνικά κοινοβούλια. Σε αυτή την βάση είναι πολύ θετική η διακοινοβουλευτική αυτή συνάντηση με τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών. Δεν πρέπει, όμως, το Ευρωκοινοβούλιο να περιοριστεί στη συνεργασία του με τα κοινοβούλια των κρατών-μελών, αλλά να επεκτείνει τη συνεργασία του και με άλλες περιοχές του πλανήτη, αξιοποιώντας τις σχέσεις του σε παγκόσμιο επίπεδο. Η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις καθώς και η αυτοδιοίκηση πρέπει, επίσης, να έχουν ισχυρή παρουσία στη Συνδιάσκεψη αλλά και στο διάλογο με τα κοινοβούλια.
Η κρίση δεν πρέπει να αποτελέσει δικαιολογία για υπαναχώρηση από τους στόχους για βιωσιμότητα και κοινωνική συνοχή. Αντίθετα, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ευκαιρία για δεσμεύσεις που οδηγούν σε ενδυνάμωση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής διακυβέρνησης, σε στροφή προς την πράσινη οικονομία και προς βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και κατανάλωσης, σε φιλόδοξους στόχους για κοινωνική συνοχή, προστασία του κλίματος, καταπολέμηση της φτώχειας, δημιουργία θέσεων εργασίας και οικολογική δικαιοσύνη  για όλες τις γενεές και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Δεν χρειαζόμαστε άλλα ωραία λόγια χωρίς αντίκρισμα, αλλά δεσμεύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο”.
 ____________________
 [1] http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/Προλεγομενα και Συνοψη.pdf


Δείτε σε βίντεο την παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου:

Μπουλντόζες καταστρέφουν το δέλτα του Αχέροντα!

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου στο ευρωκοινοβούλιο 
 
Την κατασκευή του αποστραγγιστικού – αρδευτικού έργου Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και απειλεί με εξαφάνιση το προστατευόμενο δέλτα του Αχέροντα, θέτει με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.
 
Η περιοχή των εκβολών Αχέροντα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, GR2140001) και έχει θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες. Έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ΖΕΠ (GR2120008) λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά κατά τη εαρινή και φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο, καθώς και επειδή σε αυτή φωλιάζουν είδη πουλιών σημαντικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, φιλοξενεί 11 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού, μερικά από αυτά εξαιρετικά σπάνια και αυστηρώς προστατευόμενα.
 
Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει τις επιστημονικές ελλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τις νομικές πλημμέλειες τόσο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσο και της γενικότερης διαδικασίας, που ακολουθείται για την προώθηση του έργου και έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο έργο.
 
«H καταστροφή περιοχών που αποτελούν μοναδική φυσική μας κληρονομιά δεν αντίκειται μόνο στην κοινή λογική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι και λάθος οικονομική επιλογή», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. «Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πλούτου μας είναι η βάση για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία καθώς και για δημιουργία θέσεων εργασίας στο τοπικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν έχει διδαχθεί ακόμα από τα λάθη του παρελθόντος και συνεχίζει να καταστρέφει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης για διέξοδο από την κρίση. Προϋπόθεση για μια ευημερία βασισμένη σε βιώσιμες οικονομικές επιλογές αποτελεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, που συνεπάγεται ότι πριν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και των οικουστημάτων. Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας οφείλεται και στην υπονόμευση του φυσικού περιβάλλοντος που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες, με τις διάφορες ευκαριακές και κακοσχεδιασμένες παρεμβάσεις. Στην περιοχή του Αχέροντα απαιτείται συνολική διαχείριση των υδάτων, που θα λάβει υπ΄ όψη τις ιδιαιτερότητες και τη μοναδικότητα του χώρου, και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που υπάρχουν εκεί, με νέες πρακτικές που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον αλλά και καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Χρειάζεται σχέδιο για το πώς η περιοχή θα προστατεύσει τον πλούτο της μέσω μιας πιο πράσινης οικονομίας και θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους της περιοχής. Καλά παραδείγματα, λύσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης υπάρχουν, απαιτείται όμως αλλαγή αξιών και πολιτικών».
 
(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)
Θέμα: Κινδυνεύει με εξαφάνιση το οικοσύστημα των εκβολών του ποταμού Αχέροντα (Δίκτυο Natura 2000 – GR 2140001). 
 
Στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, στην Περιφέρεια Ηπείρου της Ελλάδας προωθείται η κατασκευή ενός αποστραγγιστικού–αρδευτικού έργου έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνει σήραγγα 280 μ. και απειλεί το δέλτα του ποταμού Αχέροντα. Η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, GR2140001), έχει θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ΖΕΠ (GR2120008) λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά. Σε αυτή φωλιάζουν είδη πουλιών σημαντικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ φιλοξενεί 11 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού, μερικά από αυτά εξαιρετικά σπάνια και αυστηρώς προστατευόμενα. Σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60, πριν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και των οικουστημάτων. Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν ότι οι περιβαλλοντικοί όροι δε διασφαλίζουν ούτε την ακεραιότητα των ελάχιστων υγροτοπικών εκτάσεων που θα επιβιώσουν μετά την ολοκλήρωση των έργων αποξήρανσης, αλλά ούτε και την επιβίωση προστατευόμενων ειδών και σημαντικών βιοτόπων. Καταγγέλουν επίσης, επιστημονικές ελλείψεις της ΜΠΕ και νομικές πλημμέλειες τόσο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσο και της γενικότερης διαδικασίας, που ακολουθείται για την προώθηση του έργου .
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
 1. Έχει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για το συγκεκριμένο έργο;
 2. Θεωρεί πως η διεξαγωγή του είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους οικοτόπους (92/43), τα πουλιά (2009/147) και τα νερά (2000/60); Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτρέψει μη-αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες;
 3. Είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για την επεξεργασία εναλλακτικών σχεδίων που θα διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών; 
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1423

Τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης αντίθετα με ευρωπαϊκές πολιτικές;

Αντιβαίνουν στις ευρωπαϊκές πολιτικές για μείωση της φτώχειας και κοινωνική συνοχή τα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης

Δυο ερωτήσεις του Ν. Χρυσόγελου στο Ευρωκοινοβούλιο 
Με ερώτησή του προς την ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος θέτει το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών διευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όταν αποφασίζονται οι πολιτικές που προωθούνται μέσω της Τρόικα στην περίπτωση της Ελληνικής κρίσης. Ζητάει να μάθει ιδιαίτερα αν υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, ώστε η προωθούμενη πολιτική της Επιτροπής να είναι συνεκτική και να μην έρχεται σε αντίθεση με βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές.
Ο Νίκος Χρυσόγελος, με την δεύτερη ερώτησή που κατέθεσε σήμερα (26/3/2012),αναφέρεται στο θέμα της φτώχειας και δείχνει πως οι θέσεις και τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης έρχονται σε αντίθεσημε βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για “επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις” καθώς και της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται μείωση της φτώχειας και μάλιστα, στην ελληνική περίπτωση, μείωση των φτωχών κατά περίπου 450.000 μέχρι το 2020!
Ο Νίκος Χρυσόγελος τονίζει ότι η μείωση των δαπανών του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής επιδιώκεται με πολύ βίαιη περικοπή μισθών και συντάξεων, κάτι που συντελεί στην μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης και στην αύξηση της φτώχειας μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Και ζητάει να μάθει αν η Επιτροπή
-        είναι έτοιμη να διερευνήσει ή έχει τυχόν διερευνήσει, ήδη, εναλλακτικές, ως προς την μονομερή αυστηρή λιτότητα, λύσεις για την ελληνική κρίση που συνδυάζουν αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος με κοινωνικά ισορροπημένα και στοχευμένα μέτρα, που διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, καθώς και για μείωση των φτωχών κατά 450.000 μέχρι το 2020, σε σχέση με το 2009,
-        είναι διατεθειμένη να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεών της, αλλά και με το Ευρωκοινοβούλιο για να διορθωθούν οι προωθούμενες πολιτικές που οδηγούν σε έκρηξη της ανεργίας, μείωση των εισφορών και απειλή πλήρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι το 2017.
(ακολουθεί το πλήρες κείμενο των δυο ερωτήσεων )
  
Θέμα 1:  Φτώχεια και βίαιες περικοπές συντάξεων
Η μείωση των δαπανών του ελληνικού κράτους στο πλαίσιο της δημοσιονομικής προσαρμογής [1] επιδιώκεται με πολύ βίαιη περικοπή μισθών και συντάξεων, κάτι που συντελεί στην μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης και στην αύξηση της φτώχειας μεγάλου τμήματος του πληθυσμού. Ταυτόχρονα ενισχύει τον φαύλο κύκλο της ύφεσης στην οικονομία και αποδεικνύεται οικονομικά-δημοσιονομικά αναποτελεσματική. Αυτή η πολιτική, αντιστρατεύεται, όμως, και βασικές ευρωπαϊκές πολιτικές όπως: (α) την πολιτική για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις [2], (β) την στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020, στο πλαίσιο της οποίας προβλέπεται μείωση της φτώχειας και μάλιστα, στην ελληνική περίπτωση, μείωση των φτωχών κατά περίπου 450.000 μέχρι το 2020 [3].
Με δεδομένο ότι (α) προωθούμενη πολιτική, με ευθύνη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τις αιτίες της ελληνικής κρίσης εστιάζοντας μονομερώς σε μια πολιτική αυστηρής λιτότητας και σε μέτρα που έχουν μεγάλο κοινωνικό - οικονομικό κόστος για τους έλληνες πολίτες και τους ευρωπαίους φορολογούμενους, και (β) οι συντάξεις στην Ελλάδα (παρά τα όποια διαρθρωτικά προβλήματα υπήρχαν στο σύστημα) συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της φτώχειας (κατά 19%, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) [4], ερωτάται η Επιτροπή:
1. Δέχεται οι προτάσεις της, μέσω του εκπροσώπου της στην τρόικα, για την αντιμετώπιση της κρίσης να έρχονται σε αντίθεση με βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας και αυτής για επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις;
2. Είναι έτοιμη να διερευνήσει ή έχει τυχόν διερευνήσει, ήδη, εναλλακτικές, ως προς την μονομερή αυστηρή λιτότητα, λύσεις για την ελληνική κρίση που συνδυάζουν αντιμετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος με κοινωνικά ισορροπημένα και στοχευμένα μέτρα, που διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή των ευρωπαϊκών πολιτικών, ιδιαίτερα σε σχέση με επαρκείς, ασφαλείς και βιώσιμες συντάξεις, καθώς και για μείωση των φτωχών κατά 450.000 μέχρι το 2020, σε σχέση με το 2009;
_________________________________________________
[1] Μνημόνιο ΙΙ και διαδικασία για τη μείωση του υπερβολικού ελλείμματος στην Ελλάδα (Απόφαση Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ)
 Ερώτηση 2: Συνεργασία και συνοχή μεταξύ των υπηρεσιών της Κομισιόν στο θέμα της ελληνικής κρίσης
Η προωθούμενη σήμερα πολιτική αντιμετώπισης της ελληνικής κρίσης αποτυγχάνει τόσο εξαιτίας διαρθρωτικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας κι αναποτελεσματικότητας του πολιτικού συστήματος και της διοίκησης, όσο όμως και εξαιτίας της λανθασμένης πολιτικής που επιβάλλει η τρόικα, εμμένοντας σε μια σκληρή πολιτική μονόπλευρης λιτότητας και περικοπών. Η μείωση των δαπανών του κράτους, κυρίως χάρη στη δραματική μείωση μισθών, συντάξεων και κοινωνικών παροχών, σε πολύ μικρότερο βαθμό λόγω μεταρρυθμίσεων ή αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, υπερκαλύπτεται από την αναγκαστική αύξηση δαπανών για ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων - ιδιαίτερα του Ιδρύματος Κρατικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)- που κινδυνεύουν να καταρρεύσουν, λόγω μείωσης των εσόδων τους ως αποτέλεσμα της βαθιάς ύφεσης [1], της αύξησης της ανεργίας [2] και της μείωσης των μισθών [3].
Η αύξηση αυτή των δαπανών για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2012 ανέρχεται στο 1,5%, ενώ προβλέπονταν μείωση κατά 8%, εξαιτίας κυρίως της υπέρβασης των πρωτογενών δαπανών κατά 774 εκ. για ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία, καθώς και για επιχορήγηση στο ΙΚΑ κατά 619 εκατ. Ευρώ με σκοπό την αναπλήρωση της μείωσης των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές [4]. Οι εν λόγω αυξήσεις δαπανών υπερκάλυψαν τη σημαντική μείωση των υπολοίπων κατηγοριών των δαπανών κατά 568 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, που προήλθε από μείωση δαπανών για μισθούς και λειτουργικά έξοδα στο δημόσιο.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ποιες Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποφασίζουν τις πολιτικές που προωθούνται μέσω της Τρόικα στην περίπτωση της Ελληνικής κρίσης; Υπάρχει συνεργασία μεταξύ της Διεύθυνσης Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων και της Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, ώστε η προωθούμενη πολιτική της Επιτροπής να είναι συνεκτική;
2. Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να ξεκινήσει ένα ουσιαστικό διάλογο όχι μόνο μεταξύ των διαφόρων διευθύνσεών της, αλλά και με το Ευρωκοινοβούλιο για να διορθωθούν οι προωθούμενες πολιτικές που οδηγούν σε έκρηξη της ανεργίας, μείωση των εισφορών και απειλή πλήρους κατάρρευσης του ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα το αργότερο μέχρι το 2017;
______________________________________
[1] Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 2012, Πίνακας 3.33
[4] Όπως (1), Πίνακας 3.35.

Προβλήματα στη χρηματοδότηση της προστασίας της φύσης;

Προβλήματα στη χρηματοδότηση της προστασίας της ευρωπαϊκής φύσης;

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου στο ευρωκοινοβούλιο 
Τα προβληματικά σημεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο Κανονισμό του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού προγράμματος LIFE, θέτει με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. Το LIFE είναι το μοναδικό χρηματοδοτικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στην προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης και συνεισφέρει στην εφαρμογή της σχετικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, υποστηρίζοντας ιδιαίτερα τους κανονισμούς για τα πουλιά και τους οικοτόπους, αλλά και το ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα επιτυχημένο από διεθνείς οργανώσεις όπως η BirdLife, το ΕΕΒ ή το WWF, καθώς έχει δημιουργήσει πράσινες θέσεις εργασίας, έχει υποστηρίξει καινοτόμες πρακτικές και έχει ενισχύσει προγράμματα σε υποβαθμισμένες και απομονωμένες περιοχές της ευρωπαϊκής υπαίθρου.
 
Η ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος εστιάζει κυρίως στον ιδιαίτερα χαμηλό προϋπολογισμό που προβλέπει η πρόταση της Επιτροπής (0,3% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης), στην διαφαινόμενη προτίμηση σε μεγάλα κυβερνητικά έργα αλλά και στη μειωμένη δυνατότητα των τοπικών φορέων, των MKO και χωρών σε κρίση, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που δε διαθέτουν πλέον δυνατότητες για την απαιτούμενη συγχρηματοδότηση, να συνεχίσουν να επωφελούνται με δίκαιο τρόπο από τα προγράμματα LIFE.
«Λόγω της οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα έχει δεχθεί ένα ισχυρό πλήγμα οπισθοχώρησης σε επίπεδο εθνικής περιβαλλοντικής πολιτικής» δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος. «Νόμοι που καταργούν ισχύοντα καθεστώτα προστασίας ψηφίζονται συνέχεια, η περιβαλλοντική αδειοδότηση έχει χαλαρώσει, μη συμβατές με την προστασία δραστηριότητες επιτρέπονται όλο και περισσότερο εντός των προστατευόμενων περιοχών με πρόσχημα την κρίση. Η Ελλάδα χάνει έτσι την δυνατότητα να πετύχει εξυγίανση των δημοσιονομικών της παράλληλα με, αλλά και μέσω της προώθησης μιας πράσινης οικονομίας και δημιουργίας θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η προστασία του περιβάλλοντος. Το να χάσουμε και τα προγράμματα LIFE θα αποτελέσει ισχυρό πλήγμα γιατί αποτελούν τη μόνη καθαρή χρηματοδότηση για θετικά μέτρα προστασίας της σημαντικής για την ΕΕ βιοποικιλότητας, ώστε η προστασία και διαχείριση του περιβάλλοντος να συμβάλλει σε κοινωνικά - περιβαλλοντικά υπεύθυνες οικονομικές δραστηριότητες και σε θέσεις εργασίας, ιδιαίτερα για νέους. Ωστόσο, το LIFE αποτελεί μια πρόκληση και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πιο πετυχημένα προγράμματα είναι συνήθως αυτά στα οποία εμπλέκονται περιβαλλοντικοί και τοπικοί φορείς, όπως έχει αποδειχθεί και από την πανευρωπαϊκή διαβούλευση που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από έρευνες. Χρειάζεται, όμως, απλοποίηση των διαδικασιών, επικέντρωση στα αποτελέσματα, μεγαλύτερη συμμετοχή των περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, ευέλικτα εργαλεία αντιμετώπισης των δυσκολιών εξεύρεσης συγχρηματοδότησης ή έστω άτοκου δανεισμού για χώρες σε κρίση, περιβαλλοντικούς και αυτοδιοικητικούς φορείς ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα. Εδώ θα φανεί εάν η Ευρώπη θα παραμείνει στην παγκόσμια πρωτοπορία της περιβαλλοντικής προστασίας ή αν θα θυσιάσει αυτό της το πλεονέκτημα στο βωμό της λιτότητας και των λάθος αναπτυξιακών επιλογών.»
 
(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)
Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για το πρόγραμμα LIFE
 
H πρόταση της Επιτροπής για νέο Κανονισμό του προγράμματος LIFE για την περίοδο 2014-2020, χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα χαμηλό προϋπολογισμό. Ενόψει της δημιουργίας νέων υποπρογραμμάτων όπως αυτό για την κλιματική αλλαγή, εκτιμάται [1] ότι το αναιμικό 0,3% επί του συνολικού προϋπολογισμού της Ένωσης, δε θα είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στην κάλυψη των πραγματικών αναγκών του μοναδικού αυτού χρηματοδοτικού εργαλείου για το περιβάλλον. H πρόταση φαίνεται να δίνει βάρος σε μεγάλα κυβερνητικά σχέδια και μειώνει κατά το ήμισυ τα πολυάριθμα μικρά, αλλά επιτυχημένα προγράμματα που πραγματοποιούνται κυρίως από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) σε συνεργασία συνήθως με τοπικές αρχές [2-4]. Η κατάργηση της χρηματοδότησης του μη ανακτώμενου ΦΠΑ και η μη επιλεξιμότητα μόνιμων θέσεων εργασίας μπορεί να κάνουν απαγορευτική τη συμμετοχή τοπικών φορέων, μικρών εταιρειών και ΜΚΟ στα προγράμματα LIFE, ακόμα και με τα υψηλότερα επίπεδα συγχρηματοδότησης.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.  Πόσα από τα πετυχημένα προγράμματα είχαν δικαιούχους MKO και τοπικούς φορείς στο σύνολο προγραμμάτων που έτυχαν ενίσχυσης από το πρόγραμμα LIFE;
2.  Υπάρχει δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του LIFE 2014-2020;
3.  Πώς διασφαλίζεται από τον νέο Κανονισμό η δυνατότητα των τοπικών φορέων, των MKO και χωρών σε κρίση, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που δε διαθέτουν πλέον δυνατότητες για την απαιτούμενη συγχρηματοδότηση, να συνεχίσουν να επωφελούνται με δίκαιο τρόπο από τα προγράμματα LIFE;
4. Πως διασφαλίζεται ταυτοχρόνως η ενίσχυση: (α) δράσεων σε θεματικούς τομείς προτεραιότητας και δράσεων που εστιάζουν σε τοπικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες και (β) προγραμμάτων που αφορούν σε προστασία απειλούμενων ειδών και σημαντικών οικοσυστημάτων προστατευόμενων από διεθνείς συμβάσεις, αλλά και περιοχών με ιδιαιτερότητες, όπως πχ νησιά και ορεινές περιοχές; 
 
__________________________________
[2] BirdLife - Conservation International - EEB - WWFLIFE for Nature and Biodiversity 2014-2020, Position paper on the reform of the EU’s financial instrument for the environment. Adopted 28 February 2011
[3] BirdLife – EEB – WWF. LIFE position statement, 19th January 2012.
[4] BirdLife – EEB – WWF. Eligibility and co-financing under LIFE: Case studies from Member States, 2nd February 2012.

Ο Ντάνυ και η Ρεβέκκα στην Ελλάδα

Ντάνυ Κον Μπεντίτ και Ρεμπέκκα Χάρμς στο πλευρό των Οικολόγων Πράσινων

Αναζητώντας εναλλακτικές λύσεις για την ελληνική κρίση, πέραν της λιτότητας
 
Τη στήριξή τους στους Οικολόγους Πράσινους στην προσπάθειά τους για είσοδό στη Βουλή εξέφρασαν στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ και η Ρεμπέκκα Χάρμς.
 
Δείτε βίντεο με δηλώσεις Ντανιέλ Κον Μπεντίτ: ΕΔΩ και ΕΔΩ.
Διαβάστε ενδεικτικά δημοσιεύματα: ΕΔΩ και ΕΔΩ
 
Οι συμπρόεδροι των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο επισκέφθηκαν την Αθήνα προσκεκλημένοι του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου, για να διερευνήσουν σε συνεργασία με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τρόπους για την αναζωογόνηση της Ελληνικής οικονομίας και την στροφή της προς την βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή.
 
Ο συμπρόεδρος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο, Ντανιέλ Κον Μπεντίτ εξήγησε πως πέρα απόν επιμερισμό ευθυνών για την ελληνική κρίση, χρειάζεται μια νέα εποχή συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ. Τόνισε πως η μεγάλη πλειοψηφία των Ευρωπαίων πολιτών θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα. Μια άλλη πολιτική κουλτούρα στην Ελλάδα και την ΕΕ για τις μεταξύ τους σχέσεις είναι απαραίτητη και εφικτή.
 
«Η Ελλάδα δε χρειάζεται μόνο χρήματα αλλά και μεταρρυθμίσεις όπως στη Διοίκηση και στο φορολογικό σύστημα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό πως ένα δίκαιο κράτος αποτελεί ίσως το σημαντικότερο συλλογικό αγαθό. Πιστεύουμε ότι οι Οικολόγοι Πράσινοι μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία μιας νέας Ελλάδας που τόσο έχετε ανάγκη. Πρέπει να μπουν στο κοινοβούλιο για να διαμορφώσουν μία άλλη πολιτική που θα βασίζεται στο διάλογο, τις συνεργασίες και κυρίως τις προτάσεις. Τα ακραία κόμματα δεξιάς και αριστεράς που μένουν μόνο στο «όχι» δεν μπορούν να επιδράσουν δημιουργικά στον απαραίτητο μετασχηματισμό της κοινωνίας».
 
Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις, είπε πως για την ουσιαστική και αποτελεσματική λύση του μεταναστευτικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Ελλάδα χρειάζεται από τη μία μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική και από την άλλη μια οικοδόμηση καλών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας τη σημασία της μείωσης των εξοπλισμών. Κάτι τέτοιο, είπε, θα βοηθούσε ταυτόχρονα και στην επίλυση του Κυπριακού
 
Οι Ευρωπαίοι Πράσινοι έχουν επανειλημμένα ασκήσει κριτική στα μονόπλευρα μέτρα δημοσιονομικής λιτότητας που πλήττουν την πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Στα πλαίσια αυτά, η συμπρόεδρος των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο Ρεμπέκα Χάρμς, εστίασε σε εναλλακτικές λύσεις διεξόδου από την κρίση:
 «Είναι ανάγκη να προχωρήσουμε προς δύο κατευθύνσεις: να αναπτύξουμε προγράμματα επενδύσεων και να δώσουμε ώθηση προς την υλοποίηση πράσινων ιδεών που θα αξιοποιήσουν συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας όπως η αγροτική της παραγωγή. Επίσης, με τον τρόπο που είναι δομημένη η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να αποκεντρώσει την ενεργειακή της παραγωγή και να ισορροπήσει ανάμεσα στη μικρή και τη μεγάλη κλίμακα». Η κα Χαρμς αναφέρθηκε στα σχέδια εξόρυξης υδρογονανθράκωνδιατυπώνοντας τις ενστάσεις της και τονίζοντας την ανάγκη διαμόρφωσης ενός οικολογικότερου ενεργειακού μοντέλου που θα στηρίζεται στην εξοικονόμηση ενέργειας και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος ανέφερε ότι το κόστος των εξοπλισμών για την Ελλάδα έφτασε στα 200 δις ευρώ και τόνισε ότι αυτού του είδους οι πολιτικές επιλογές, σε συνδυασμό με την έλλειψη διαλόγου και κουλτούρας συνεργασίας με τις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, οδήγησαν την Ελλάδα στην καταστροφή. «Πρέπει να αλλάξουμε το πολιτικό σύστημα, να γίνουμε πιο συμμετοχικοί. Να έρθουν στο προσκήνιο νέες δυνάμεις που έχουν προτάσεις για μια καλύτερη Ελλάδα. Να αλλάξουμε τη δομή και αυτό θα το καταφέρουμε αν ξεκινήσουμε από την περιφέρεια. Για ένα κράτος που θα υπηρετεί τον πολίτη. Αλλαγές στις κατασκευές, στα ναυπηγεία, στη γεωργία, στην ενέργεια. Μόνο έτσι θα δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον.»
 
«Οι Οικολόγοι Πράσινοι και το πράσινο κίνημα της Ευρώπης δεν μένουμε στα λόγια αλλά παίρνουμε πρωτοβουλίες», τόνισε η επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος Ιωάννα Κοντούλη. «Υιοθετούμε από τα κάτω πρακτικές που ενισχύουν  την δημιουργία κοινωνικών και οικονομικών δικτύων σε  άλλον προσανατολισμό με ηθική και ευαισθησία. Ένα σύστημα πολιτικών αξιών και ιδανικών που σχετίζονται άμεσα με την βιωσιμότητα της χώρας μας,  της Ευρώπης αλλά και ολόκληρου του πλανήτη. Χθες είμαστε αγανακτισμένοι σήμερα αποφασισμένοι και με προτάσεις για να μην επιτρέψουμε άλλο στα λάθη του παρελθόντος να συνεχίσουν να καταστρέφουν το παρόν και το μέλλον μας».
 
Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας των Οικολόγων Πράσινων Γιάννης Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε σε μία δήλωση του Ντανιέλ Κον Μπεντίτ προ διετίας που είχε πει σχετικά με το μνημόνιο και τα μέτρα ότι: «Ζητούν από την Ελλάδα το αδύνατο» για να συμπληρώσει ο ίδιος: «Εμείς από την αρχή είπαμε ότι το μνημόνιο δεν αποτελεί λύση και δυστυχώς δικαιωθήκαμε. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη Ελλάδα διαφορετική από αυτήν που εκπέμπει το πολιτικό μας σύστημα και αυτή που παρουσιάζουν τα περισσότερα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Χρωστάμε ως κοινωνία αλλαγές τον εαυτό μας. Χρειάζεται όμως να αλλάξει και η Ευρώπη με περισσότερη πολιτική ενοποίηση, δημοκρατική νομιμοποίηση αλλά και επαναθεμελίωση της ευρωζώνης σε βιώσιμα θεμέλια.» Έκλεισε θυμίζοντας μια παλιότερη φράση της Χαρμς πως οι πολιτικές της Μέρκελ την κάνουν να ντρέπεται που είναι Γερμανίδα, σημειώνοντας πως κανένας έλληνας πολιτικός δεν έχει πει ποτέ το αντίστοιχο.
 
Το πρωί της Τρίτης οι δύο πρόεδροι της Ομάδας των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο είχαν συνάντηση με τον πρώην και το νυν ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων, τον επικεφαλής του ψηφοδελτίου Επικρατείας και τους εκπροσώπους Τύπου, στην οποία έγινε συζήτηση για την πολιτική κατάσταση στη χώρα, τις προοπτικές και δυνατότητες για ένα διαφορετικό αναπτυξιακό μοντέλο και τη σημασία της εκλογής μιας ισχυρής κοινοβουλευτικής ομάδας των Οικολόγων Πράσινων που θα μπορεί να επηρεάζει και θεσμικά τις εξελίξεις.
 
Οι δυο συμπρόεδροι της Ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο είχαν, επίσης, συναντήσεις με τον πρωθυπουργό κ. Λ. Παπαδήμο και τον πρόεδρο της Τράπεζας της Ελλάδας κ. Γ. Προβόπουλο.
 
Το απόγευμα στις 16.00-18.15 στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ντανιέλ Κον Μπεντίτ και η Ρεμπέκκα Χάρμς διοργάνωσαν με το Νίκο Χρυσόγελο, συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σχεδίου για την οικονομία, την απασχόληση, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή.
Το βράδυ της ίδιας μέρας στις 19.00 οι συμπρόεδροι των Πρασίνων θα μίλησαν στο Μπενάκειο (Πειραιώς 138) σε ανοικτή εκδήλωση-συζήτηση με θέμα "Διέξοδος από την κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα", που οργάνωσε Νίκος Χρυσόγελος. Συμμετείχαν η Ιωάννα Κοντούλη και ο Γιάννης Παρασκευόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε η Βούλα Τσέτση.