Δευτέρα 16 Απριλίου 2012

Μπουλντόζες καταστρέφουν το δέλτα του Αχέροντα!

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου στο ευρωκοινοβούλιο 
 
Την κατασκευή του αποστραγγιστικού – αρδευτικού έργου Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει και απειλεί με εξαφάνιση το προστατευόμενο δέλτα του Αχέροντα, θέτει με ερώτησή του στο ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων.
 
Η περιοχή των εκβολών Αχέροντα έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, GR2140001) και έχει θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες. Έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ΖΕΠ (GR2120008) λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά κατά τη εαρινή και φθινοπωρινή μεταναστευτική περίοδο, καθώς και επειδή σε αυτή φωλιάζουν είδη πουλιών σημαντικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ακόμη, φιλοξενεί 11 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού, μερικά από αυτά εξαιρετικά σπάνια και αυστηρώς προστατευόμενα.
 
Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν καταγγείλει τις επιστημονικές ελλείψεις της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και τις νομικές πλημμέλειες τόσο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσο και της γενικότερης διαδικασίας, που ακολουθείται για την προώθηση του έργου και έχουν δηλώσει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο έργο.
 
«H καταστροφή περιοχών που αποτελούν μοναδική φυσική μας κληρονομιά δεν αντίκειται μόνο στην κοινή λογική και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Είναι και λάθος οικονομική επιλογή», δήλωσε ο Ν. Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων. «Η προστασία και βιώσιμη διαχείριση του φυσικού πλούτου μας είναι η βάση για μια κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη οικονομία καθώς και για δημιουργία θέσεων εργασίας στο τοπικό επίπεδο. Η Ελλάδα δεν έχει διδαχθεί ακόμα από τα λάθη του παρελθόντος και συνεχίζει να καταστρέφει ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης για διέξοδο από την κρίση. Προϋπόθεση για μια ευημερία βασισμένη σε βιώσιμες οικονομικές επιλογές αποτελεί η συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως για παράδειγμα η Οδηγία-Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60, που συνεπάγεται ότι πριν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και των οικουστημάτων. Η κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας οφείλεται και στην υπονόμευση του φυσικού περιβάλλοντος που συμβαίνει τις τελευταίες δεκαετίες, με τις διάφορες ευκαριακές και κακοσχεδιασμένες παρεμβάσεις. Στην περιοχή του Αχέροντα απαιτείται συνολική διαχείριση των υδάτων, που θα λάβει υπ΄ όψη τις ιδιαιτερότητες και τη μοναδικότητα του χώρου, και θα στοχεύει στην αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων που υπάρχουν εκεί, με νέες πρακτικές που προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον αλλά και καλύπτουν τις ανθρώπινες ανάγκες. Χρειάζεται σχέδιο για το πώς η περιοχή θα προστατεύσει τον πλούτο της μέσω μιας πιο πράσινης οικονομίας και θέσεων εργασίας για τους ανθρώπους της περιοχής. Καλά παραδείγματα, λύσεις, δυνατότητες χρηματοδότησης υπάρχουν, απαιτείται όμως αλλαγή αξιών και πολιτικών».
 
(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης)
Θέμα: Κινδυνεύει με εξαφάνιση το οικοσύστημα των εκβολών του ποταμού Αχέροντα (Δίκτυο Natura 2000 – GR 2140001). 
 
Στην περιοχή Βαθυπέδου Αμμουδιάς και Βαλανιδορράχης, στην Περιφέρεια Ηπείρου της Ελλάδας προωθείται η κατασκευή ενός αποστραγγιστικού–αρδευτικού έργου έκτασης περίπου 7.000 στρεμμάτων που περιλαμβάνει σήραγγα 280 μ. και απειλεί το δέλτα του ποταμού Αχέροντα. Η περιοχή αυτή έχει ενταχθεί στο Δίκτυο NATURA 2000 (ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, GR2140001), έχει θεσμοθετηθεί ως Περιοχή Προστασίας της Φύσης με Περιφερειακές Ζώνες και έχει χαρακτηριστεί ως περιοχή ΖΕΠ (GR2120008) λόγω της σημαντικότητάς της για τα πουλιά. Σε αυτή φωλιάζουν είδη πουλιών σημαντικά σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, ενώ φιλοξενεί 11 ιθαγενή είδη ψαριών του γλυκού νερού, μερικά από αυτά εξαιρετικά σπάνια και αυστηρώς προστατευόμενα. Σύμφωνα με τις επιταγές της Οδηγίας 2000/60, πριν την κατασκευή ενός τέτοιου έργου σε μια οικολογικά ευαίσθητη περιοχή, πρέπει να έχει προηγηθεί ένα σχέδιο συνολικής διαχείρισης των υδάτων, που θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες τόσο των ανθρώπινων κοινωνιών όσο και των οικουστημάτων. Επτά περιβαλλοντικές οργανώσεις καταγγέλουν ότι οι περιβαλλοντικοί όροι δε διασφαλίζουν ούτε την ακεραιότητα των ελάχιστων υγροτοπικών εκτάσεων που θα επιβιώσουν μετά την ολοκλήρωση των έργων αποξήρανσης, αλλά ούτε και την επιβίωση προστατευόμενων ειδών και σημαντικών βιοτόπων. Καταγγέλουν επίσης, επιστημονικές ελλείψεις της ΜΠΕ και νομικές πλημμέλειες τόσο της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, όσο και της γενικότερης διαδικασίας, που ακολουθείται για την προώθηση του έργου .
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Έχει ενημέρωση από τις ελληνικές αρχές για το συγκεκριμένο έργο;
  2. Θεωρεί πως η διεξαγωγή του είναι σύμφωνη με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους οικοτόπους (92/43), τα πουλιά (2009/147) και τα νερά (2000/60); Αν όχι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να αποτρέψει μη-αντιστρέψιμες περιβαλλοντικές βλάβες;
  3. Είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις ελληνικές αρχές για την επεξεργασία εναλλακτικών σχεδίων που θα διασφαλίζουν την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κάλυψη των αναγκών των ανθρώπινων κοινωνιών; 
 
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?aID=1423

Δεν υπάρχουν σχόλια: