Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Δήλωση στην εφ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Δήλωση Ν. Χρυσόγελο στην εφημερίδα ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ

Η αλλαγή της πολιτικής σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμβαδίζει με αλλαγή του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας αλλά και σε κάθε περιφέρεια. Με δεδομένη και την καταγωγή μου από τον νησιωτικό χώρο ήταν μια πρόκληση να ασχοληθώ ενεργά με την περιφέρεια Ν. Αιγαίου.

Η κίνησή μας “Οικολογικός Άνεμος” απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα πολιτών που αντιλαμβάνονται ότι οι πρακτικές του παρελθόντος απέτυχαν και χρειάζεται νέα πρόταση για την περιφερειακή και τοπική πολιτική, που να διαθέτει όραμα αλλά και ρεαλιστικές λύσεις για τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα στο Ν. Αιγαίο. Κεντρικά θέματα της εκλογικής καμπάνιας μας είναι η ανάγκη εξειδίκευσης όλων των πολιτικών στα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας, η (αναδι)οργάνωση των νησιών αλλά και των δήμων στη βάση μιας λογικής δικτύων, η ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών και η αλληλοστήριξη-αλληλοσυμπλήρωσή τους.

Η προώθηση της κοινωνικής συνοχής μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών, ώστε να μειωθούν το οικονομικό χάσμα αλλά και η έλλειψη κοινωνικών υποδομών που υπάρχει στο εσωτερικό της περιφέρειας, η προστασία του περιβάλλοντος και των νησιωτικών οικοσυστημάτων ως μια βάση για ένα βιώσιμο μέλλον και μια βιώσιμη οικονομία, καθώς και η στροφή των νησιών σε ένα πράσινο μοντέλο που συνδυάζει με συνεκτικό τρόπο προστασία περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή και βιώσιμη οικονομία είναι οι βασικές κατευθύνσεις της διακήρυξης και του πολιτικού προγράμματός μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: