Πέμπτη 26 Αυγούστου 2010

Συνέντευξη στη "Δημοκρατική" της Ρόδου

στη Ρένα Διακίδη από την εφημερίδα «Δημοκρατική»

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι η πολιτική των Οικολόγων Πρασίνων στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης; Σε ποιες περιφέρειες και δήμους θα έχετε αυτόνομη παρουσία;

Ν. Χρυσόγελος: Είναι …αυτοδιοικητική. Δεν επιδιώκουμε κομματική καταγραφή ούτε σύμπραξη κομμάτων. Τα μέλη μας σε κάθε περιοχή θα στηρίξουν ή θα συμμετάσχουν στη δημιουργία ανεξάρτητων αυτοδιοικητικών σχημάτων των ευρύτερων δυνατών συνεργασιών στη βάση προγραμματικών συμφωνιών για συνεκτικές λύσεις που διασφαλίζουν προστασία περιβάλλοντος, βιώσιμη τοπική οικονομία, κοινωνική υπευθυνότητα – αλληλεγγύη, διαφάνεια κι αντιμετώπιση της διαφθοράς, καθώς και συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων. Μακάρι σχήματα με τέτοιο πρόγραμμα να κερδίσουν και την πλειοψηφία, ώστε να δείξουμε στην πράξη πως μια περιφέρεια ή ένας δήμος μπορούν να προωθήσουν μια πράσινη/οικολογική πολιτική.

Ρ. Διακίδη: Τι σηματοδοτεί η διεκδίκηση της αιρετής Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από τους Οικολόγους Πράσινους;

Ν. Χρυσόγελος: Η περιφερειακή κίνηση για το Ν. Αιγαίο “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ” δεν είναι ένα κομματικό παράρτημα αλλά μια πρόταση ευρύτερης συνεργασίας με ενεργούς πολίτες, κινήσεις, αυτοδιοικητικά σχήματα, που, ανεξαρτήτως της προηγούμενης πολιτικής συμπάθειας ή καταγωγής τους, αντιλαμβάνονται ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. αναγνωρίζετε ότι οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. οι παλιές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, ότι οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεοκοπία και αν συμφωνείτε ότι πλέον απαιτούνται νέες, οικολογικές-πράσινες ιδέες και λύσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία αυτού του ξεχωριστού χώρου. παλιές πολιτικές συνταγές αποδείχτηκαν αποτυχημένες, οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν μας οδήγησαν σε χρεωκοπία, και σήμερα χρειάζονται νέες, οικολογικές, πράσινες προτάσεις για να διασφαλιστεί η ευημερία των νησιωτικών κοινωνιών.

Η πρόσκλησή μας για συνεργασία είναι δημόσια και ανοικτή (προεκλογικά και μετεκλογικά) προς όλες τις δημιουργικές δυνάμεις που επιδιώκουν ένα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμο μέλλον, εναντιώνονται στη διαφθορά και στην καταστροφή του μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού πλούτου του τόπου μας, κάνουν πράξη σε προσωπικό, επαγγελματικό και συλλογικό επίπεδο αλλαγές που πρέπει να γίνουν και στο επίπεδο της πολιτικής.

Θέλουμε νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, υπαρκτές στην κοινωνία, να επηρέασουν καθοριστικά το σχεδιασμό και τις πολιτικές για τα νησιά σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Επιδιώκουμε διάλογο με φορείς κι ενεργούς πολίτες, προτάσεις, ιδέες, παρατηρήσεις στο σχέδιο προγράμματος που έχουμε αναρτήσει στην ιστοσελίδα μας http://ecoanemos.wordpress.com) ώστε το τελικό να διαμορφωθεί με συμμετοχικό τρόπο.

Ρ. Διακίδη: Εσείς προσωπικά, για ποιο λόγο επιλέξατε τη συγκεκριμένη περιφέρεια;

Ν. Χρυσόγελος: Η νησιωτικότητα έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των αξιών, του τρόπου ζωής και των οικολογικών / πράσινων πολιτικών αντιλήψεων μου. Κατάγομαι από ένα μικρό νησί, τη Σίφνο, αλλά έχω σφαιρική εικόνα για ολόκληρο το Ν. Αιγαίο γιατί ήταν πάντα στην καρδιά, στο μυαλό και στις δράσεις μου. Είμαι από εδώ αλλά ταυτόχρονα μπορώ να βλέπω τα πράγματα και με μια ματιά μεσογειακή και ευρωπαϊκή, να αντιλαμβάνομαι τι πάει καλά ή στραβά, τι μπορούμε να αλλάξουμε, ποια είναι τα πλεονεκτηματα και οι δυνατότητες αυτών των κοινωνιών.

Είναι αλήθεια ότι με ενδιαφέρει να συμβάλλω να αλλάξει η κεντρική πολιτική σκηνή, το πολιτικό σύστημα που μας οδήγησε στη βαθιά κρίση αλλά στάθηκε κι ανίκανο να την διαχειριστεί με δίκαιο και αποτελεσματικό τρόπο. Πεποίθησή μου είναι, όμως, ότι απαιτούνται ταυτοχρόνως αλλαγές σε κάθε περιφέρεια, ώστε να αναδειχθούν στην κοινωνία δυνάμεις που θα αναγεννήσουν πολιτισμικά, πολιτικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά τη χώρα.

Τα νησιά έπαιζαν πάντα σημαντικό ρόλο στην πνευματική, πολιτιστική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας. Βλέπω δημιουργικές δυνάμεις σε πολλά νησιά, δραστήριους πολίτες, πρωτοβουλίες, προσπάθειες που επιδιώκουν ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης. Αποτελεί πρόκληση να μπορέσω να συμβάλλω, μαζί με πολλούς άλλους ανθρώπους, μέσα από τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, σε αλλαγές στην περιφέρεια.

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι η πρόταση του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ” για το Νότιο Αιγαίο; Ποιοι τομείς αποτελούν προτεραιότητα για σας;

Ν. Χρυσόγελος: Προτείνουμε μια νέα κατεύθυνση, ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για την περιφέρεια, πολύ διαφορετικό από το σημερινό, που θέλουμε να υλοποιηθεί μαζί με τους πολίτες και την αυτοδιοίκηση: να αξιοποιήσουμε τη σοφία του παρελθόντος, τις εμπειρίες από την αρμονική σχέση μεταξύ οικονομίας – κοινωνίας – περιβάλλοντος και πολιτισμού στο πλαίσιο σύγχρονων, οικολογικών, πράσινων πολιτικών αντιλήψεων, αξιών, στάσεων ζωής και πρακτικών σε όλους τους τομείς.

Η κεντρική φιλοσοφία του “ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ” συνοψίζεται στο εξής: Κάθε νησί, ανεξαρτήτως του μεγέθους ή της απόστασής του από την Αθήνα, αλλά και συνολικά η περιφέρεια, είναι ένα σημαντικό οικοσύστημα, έχει τα ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά του, αποτελεί μια κοινότητα με δυνατότητες, διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε θέματα τοπικής οικονομίας. Αντί να ισοπεδώνονται όλα αυτά, να κυριαρχεί η μονοκαλλιέργεια και να διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των νησιών, πρέπει να αναδείξουμε, προστατέψουμε και χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον αναντικατάστατο πλούτο ως βάση για μακροχρόνια ευημερία των νησιών και συνοχή μεταξύ των νησιωτικών κοινωνιών.

Προτείνουμε, λοιπόν, μια νέα στρατηγική για να (ξανα)κάνουμε το Ν. Αιγαίο κέντρο της πνευματικής και πολιτιστικής δημιουργίας, χώρο άνθισης μιας νέας, “πράσινης” οικονομίας, εργαστήρι νέων μορφών κοινωνικής αλληλεγγύης, γέφυρα στο διάλογο των πολιτισμών.

Ρ. Διακίδη: Ποια είναι τα λάθη που έγιναν μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου χώρου;

Ν. Χρυσόγελος: Αναπτύχθηκε η διαφθορά που έπληξε τις ηθικές βάσεις των νησιωτικών κοινωνιών. Η οργάνωση της κοινωνικής ζωής υποκαταστήθηκε από την κυριαρχία της διαπλοκής και των πελατειακών σχέσεων. Δεν υπήρξε κεντρικός και περιφερειακός σχεδιασμός για το τι είδους μοντέλο ανάπτυξης θα ακολουθήσει ο νησιωτικός χώρος. Δεν εξειδικεύτηκαν οι διάφορες πολιτικές στη νησιωτικότητα αλλά και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει κάθε νησί, μεγάλο ή μικρό. Οι συγκοινωνίες σχεδιάζονται λες και τα νησιά έχουν κατοίκους μόνο δυο μήνες. Τα μικρότερα νησιά μένουν στο περιθώριο λες και το Ν. Αιγαίο αποτελούνταν πάντα μόνο από μεγάλα νησιά. Γνώσεις, δεξιότητες, πολιτισμός, τοπικές ποικιλίες σπόρων και φυλών ζώων προσαρμοσμένων στο περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά των νησιών χάνονται αντί να αναδεικνύονται και να αποτελούν τη βάση για ένα βιώσιμο μέλλον.

Το μοντέλο μαζικού τουρισμού που κυριαρχεί σήμερα είναι ευάλωτο, αφήνει μεγάλο χρέος κρυμένο κάτω από το χαλί, και οδηγεί σε παρακμή τις υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες, κάνοντας τις ασύμφορες σε σύγκριση με το εύκολο – κάποιες φορές “μαύρο”- χρήμα.

Ενώ έχουν διατεθεί στο Ν. Αιγαίο σημαντικά ποσά, δεν έχουν αντιμετωπιστεί βασικά προβλήματα, δεν έχουν δημιουργηθεί οι αναγκαίες κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές.

Αποδεχτήκαμε ως κοινωνίες και πολίτες να γίνουμε μέρος της οικονομικής “φούσκας”. Αλλά πλέον, όλο και πιο λίγοι θα μπορούν να επωφελούνται από την κερδοσκοπία γης, οι πιο πολλοί – ιδιαίτερα οι νέοι – δεν θα μπορούν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι, το δικό τους μαγαζί, γη για να καλλιεργήσουν.

Ενώ δεν έχουμε ακόμα αντιμετωπίσει προβλήματα σαν κι αυτά, βρισκόμαστε απροετοίμαστοι απέναντι σε πολύ μεγαλύτερες απειλές εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Ρ. Διακίδη: Ειδικά για το νησί της Ρόδου, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα;

Ν. Χρυσόγελος: Χρειάζεται μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό ώστε να είναι ήπιος, βιώσιμος και συμβατός με άλλες, πράσινες, οικονομικές δραστηριότητες. Παράλληλα, απαιτείται:

Μια στρατηγική “μηδενικών αποβλήτων” που θα στηριχθεί στη πρόληψη παραγωγής απορριμμάτων, επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και υλικών, ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ώστε να επιτευχθεί μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή κατά 90%.

* Βιώσιμη διαχείριση και προστασία της παράκτιας ζώνης, ήπιες και όχι βίαιες παρεμβάσεις που οδηγούν σε διάβρωση ή υποβάθμιση
* Βιώσιμη αλιεία
* Μείωση της σπατάλης νερού κι ενέργειας, επαναχρησιμοποίηση νερού, αξιοποίηση του νερού της βροχής και αυτού μετά την επεξεργασία των λυμάτων
* Υπεύθυνη προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με ενεργή συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και των πολιτών
* Βελτίωση των οικονομικών των δήμων μέσα από περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πράσινες μορφές οικονομίας
* Πολιτική και δράσεις για πράσινη και βιώσιμη Ρόδο.

Ρ. Διακίδη: Τουρισμός και οικολογία πόσο συμβατές έννοιες είναι σε μια χώρα που στηρίζεται στο μαζικό τουρισμό;

Ν. Χρυσόγελος: Η Περιφέρεια πρέπει να διαμορφώσει στρατηγική, πολιτικές και υποστηρικτικά εργαλεία που θα στοχεύουν σε:

* Υιοθέτηση προδιαγραφών και δεσμεύσεων ώστε ο μαζικός τουρισμός να μην μεταρέπεται σε καταστροφική για το περιβάλλον και την κοινωνία δραστηριότητα
* Κυριαρχία, σταδιακά, στο Ν. Αιγαίο ενός πράσινου/οικολογικού τουριστικού μοντέλου που συνδέεται με άλλες δραστηριότητες ώστε η οικονομική δραστηριότητα να συμβάλλει στην προστασία – διατήρηση του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου και στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης.

Ρ. Διακίδη: Ο νέος θεσμός της αιρετής περιφέρειας είναι θεσμικά «εξοπλισμένος» ώστε να έχει ουσιαστικό ρόλο στη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών;

Ν. Χρυσόγελος: Η μεταρρύθμιση της κεντρικής, περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης ήταν αναγκαία αλλά η προωθούμενη “μεταρρύθμιση” δεν φαίνεται να λαμβάνει υπόψη της τις διαφορετικές πραγματικότητες στην περιφέρεια. Αμφιβάλλουμε αν υπάρχει κατάλληλη προετοιμασία και σχεδιασμός για να μειωθεί το χάσμα που υπάρχει στο εσωτερικό της σε υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό, πόρους, δυνατότητες.

Ρ. Διακίδη: Οι θεσμοί διοίκησης και αυτοδιοίκησης στη χώρα αλλάζουν. Οι νοοτροπίες ;

Ν. Χρυσόγελος: Πρέπει να θέσουμε στο περιθώριο όσους μας οδήγησαν στην κρίση και λεηλάτησαν τα δημόσια αγαθά. Παράλληλα, οι νησιωτικές κοινωνίες πρέπει να σταματήσουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν, να ανέχονται καταστροφικές πρακτικές, πελατειακές συμπεριφορές, με την ελπίδα μια μικρής “εξυπηρέτησης” από τον βουλευτή, τον δήμαρχο, τον δημοτικό σύμβουλο, τον υπάλληλο μιας υπηρεσίας που θα “οφελήσει” εμάς ή θα “βολέψει” το παιδί μας.

Η αυτοδιοίκηση σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να συμβάλλει όχι μόνο στην αλλαγή πολιτικών αλλά και στην αλλαγή νοοτροπίας. Φυσικά πρέπει να εκλεγούν άνθρωποι και σχήματα που εκπροσωπούν νέες αξίες, προτάσεις και νοοτροπίες. Σύνθημά μας παραμένει το “αλλάζουμε πολιτικές, αλλάζουμε και εμείς”.

Ρ. Διακίδη: Πριν λίγες ημέρες βρεθήκατε στη Ρόδο . Ποιες επαφές είχατε με υποψηφίους για τον δήμο της Ρόδου; Έχετε αποφασίσει με ποιόν υποψήφιο θα συνεργαστείτε;

Ν. Χρυσόγελος: Συναντήσαμε τον Δήμαρχο Ροδίων κ Χατζηευθυμίου, τα στελέχη της νομαρχιακής κίνησης “12 συν 5”, Δημήτρη Γάκη και Νεκτάριο Σαντορινιό, της Δημοκρατικής Αριστεράς Γιάννη Καλαποδάκη, καθώς και τον ανεξάρτητο υποψήφιο δήμαρχο Γ. Χατζημάρκο. Θα έχουμε επαφές με όλες τις κινήσεις για το Δήμο. Οι τελικές αποφάσεις μας θα ληφθούν σε τοπικό επίπεδο, σχετικά σύντομα, στη βάση δεσμεύσεων σε προγραμματικό επίπεδο για την προώθηση μια πράσινης πολιτικής για το Δήμο Ροδίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: