Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Στοχευμένη αξιοποίηση πόρων, όχι σπατάλη

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου με θέμα "Υποβολή πρότασης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στο πρόγραμμα “ψηφιακή σύγκλιση”, ύψους 750.000 ευρώ, με στόχο τον εκσυγχρονισμό του τουρισμού στο Ν. Αιγαίου και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού".

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου (ψήφισε την πρόταση με τον όρο να αλλάξει ο στόχος της πρότασης)

Να υποβληθεί πρόταση αλλά με διαφοροποιημένο στόχο. Κυρίως να αποτελέσει το εργαλείο για την δημιουργία του ψηφιακού ΚΕΠ της Περιφέρειας, ώστε να υπάρχουν όλα τα έγγραφα, μελέτες, εκθέσεις, ανακοινώσεις, προγράμματα της περιφέρειας και να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης από τον τόπο για υποθέσεις που σχετίζονται με την Περιφέρειας, όπως έχει προτείνει ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ.
Σε περιεχομενικό επίσης επίπεδο, να επικεντρώνεται σε πληροφορίες για ήπιες-οικολογικές μορφές τουρισμού και στον πολιτιστικό/περιβαλλοντικό πλούτο του Ν. Αιγαίου (όχι σε θέματα καταλυμάτων και δρομολογίων, κάτι που το κάνουν πολύ καλύτερα άλλα πόρταλ).
Να συγκεντρωθούν όλα τα βιβλία, εκθέσεις, μελέτες για την περιοχή και να ψηφιοποιηθούν ώστε να έχουν πρόσβαση ηλεκτρονικά οι πολίτες».

Δεν υπάρχουν σχόλια: