Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Μπορεί μια Οικονομική Επιτροπή να γνωμοδοτεί για Περιβαλλοντικές Μελέτες?

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου 31/1/2011

Σχετικά με την πρόταση (που ψήφισε τελικώς η πλειοψηφία) για μεταβίβαση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, αρμοδιότητας που αφορά σε γνωμοδότηση για έγκριση ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) (1ο θέμα)

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου (που καταψήφισε την πρόταση):

Θέλω να επισημάνω ότι ναι μεν σε κάποιες υποθέσεις Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θα μπορούσε το Περιφερειακό Συμβούλιο να μεταβιβάσει τις αρμοδιότητές του για γνωμοδότηση σε μια Επιτροπή, αλλά αυτή θα έπρεπε να είναι σχετική με τα θέματα περιβάλλοντος. Δεν μπορεί η Οικονομική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με βάση το άρθρο 176, και οι αρμοδιότητές της είναι αυτές που περιγράφονται αναλυτικά στο σχετικό άρθρο – και είναι άσχετες με θέματα περιβάλλοντος, να αναλάβει την ευθύνη γνωμοδότησης για αντικείμενα που απαιτούν εξειδικευμένη περιβαλλοντική γνώση, την οποία δεν είναι απαραίτητο να διαθέτουν τα μέλη μιας Οικονομικής Επιτροπής. Εξάλλου, τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν ενημερώθηκαν εγκαίρως ότι η επιτροπή αυτή θα αναλάμβανε παρόμοιες αρμοδιότητες εκτός του αντικειμένου της. Εκ των υστέρων δεν μπορεί το Περιφερειακό Συμβούλιο να μεταβιβάσει μια τόσο σοβαρή αρμοδιότητά του σε αυτήν την Επιτροπή.

Πρόταση: (που κατέθεσε ο Νίκος Χρυσόγελος αλλά απορρίφθηκε από την πλειοψηφία):

“Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ANEMOΣ έχουμε προτείνει μια από τις δυο επιπλέον Επιτροπές του Περιφερειακού Συμβουλίου να είναι η «Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», που θα πρέπει να εκλεγεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο. Με δεδομένο, όμως, ότι ήδη έχουν μαζευτεί για γνωμοδότηση πάνω από 120 Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, για το διάστημα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και μόνο για αυτό, η Οικονομική Επιτροπή εξετάζει τις Μελέτες αυτές, προετοιμάζει σχέδιο γνωμοδότησης για κάθε μία, ώστε να μπορέσει το Περιφερειακό Συμβούλιο να κάνει την τελική γνωμοδότηση και να μην χαθεί άλλος χρόνος. Για όλες τις υποθέσεις που είναι σε εκκρεμότητα να ενημερωθούν στο μεταξύ οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Για όσες από αυτές υπάρχει αντίρρηση κάποιου Περιφερειακού Συμβουλίου, οι υποθέσεις να συζητηθούν απευθείας στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Να αποφασίσουμε σήμερα ότι στο επόμενο ΠΣ θα συσταθεί Επιτροπή Περιβάλλοντος που θα συζητάει την περιβαλλοντική πολιτική και θα γνωμοδοτεί για ορισμένες κατηγορίες ΜΠΕ. Η αρμοδιότητα του ΠΣ στα θέματα ΜΠΕ να παραμείνει για σοβαρές υποθέσεις και για περιπτώσεις όπου διατυπώνονται έντονες επιφυλάξεις ή αντιρρήσεις από μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου”.

Δήλωση: Ο Νίκος Χρυσόγελος, δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:
“Καταθέσαμε μια ρεαλιστική και ισορροπημένη πρόταση για να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα που υπάρχει με τη συσσώρευση πολλών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων προς γνωμοδότηση, χωρίς όμως να ανοίξει παράθυρο για παράκαμψη της ανάγκης τήρησης της νομιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η πρότασή μας απορρίφθηκε.
Η υπερψήφιση από την πλειοψηφία της πρότασης για γνωμοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για θέματα Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - που φαίνεται να μην είναι απλώς εισήγηση του Περιφερειάρχη αλλά να προωθείται μάλλον κεντρικά από το Υπουργείο ως επιλογή για τις Περιφέρειες - και το γεγονός ότι η πλειοψηφία του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν συμφώνησε να μπει χρονικό όριο μεταβίβασης της αρμοδιότητάς του αυτής στην Οικονομική Επιτροπή περιοριστικά και μόνο μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του (ώστε να αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή από εκεί και πέρα μια Επιτροπή Περιβάλλοντος) μας κάνει καχύποπτους. Υπουργοί της κυβέρνησης διατυπώνουν δημοσίως την άποψη ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη χωρίς παράκαμψη της περιβαλλοντικής προστασίας.
Ελπίζουμε να μην κυριαρχήσει μια τέτοια αντίληψη και να αλλάξει η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μόλις δημιουργηθεί μια Επιτροπή Περιβάλλοντος. Αλλιώς δεν θα έχουμε διδαχθεί τίποτα από την κρίση. Είναι ευκαιρία να αλλάξουμε την οικονομία προς μια πιο πράσινη κατεύθυνση, αντί να επιστρέφουμε σε πολιτικές και αντιλήψεις που οδήγησαν στην σημερινή βαθιά κρίση. Αν οι ΜΠΕ δεν είναι κακή αντιγραφή έτοιμων μελετών μπορεί να αποτελέσουν εργαλείο για πράσινες πρακτικές στην παραγωγή, στις υπηρεσίες, στα προϊόντα. Και προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να είμαστε ανυποχώρητοι.
Ας μην ξεχνάμε, επίσης, ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις προς διερεύνηση που συνδέονται με παράκαμψη ή παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο Ν. Αιγαίο. Ας στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ότι θα βοηθήσουμε σε βαθιές αλλαγές που θα διαμορφώσουν μια αρμονικότερη σχέση οικονομίας – κοινωνίας - περιβάλλοντος, αλλά δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας μπροστά σε κραυγαλέες απειλές για το περιβάλλον, το κόστος των οποίων τελικώς θα κληθούν να πληρώσουν οι τοπικές κοινωνίες και τα παιδιά μας, όπως αποδείχτηκε για άλλη μια φορά από τις πλημμύρες στην Ρόδο εξαιτίας των μπαζωμένων ρεμάτων”.

Δείτε ποιες είναι οι αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως περιγράφονται στο άρθρο 176:

Άρθρο 176
Αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής
1. Η οικονομική επιτροπή είναι αρμόδια για:
α) Την κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού της περιφέρειας και την εισήγηση στο περιφερειακό συμβούλιο για ψήφιση.
β) Την κατάρτιση, επεξεργασία, προέλεγχο του απολογισμού και υποβολή σχετικής έκθεσης στο περιφερειακό συμβούλιο.
γ) Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
δ) Τη μελέτη της ανάγκης σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
ε) Την άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και την παραίτηση από αυτά.
στ) Την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ζ) Το συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
η) Την πρόσληψη δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. Η αμοιβή του δικηγόρου στις περιπτώσεις αυτές ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Περί Δικηγόρων, όπως ισχύουν κάθε φορά, με βάση πίνακα αμοιβών, που ελέγχεται ως προς το κανονικό των αμοιβών και θεωρείται από τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας της περιφέρειας.
2. Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.
3. Η Οικονομική Επιτροπή με ειδική απόφαση, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: