Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Επείγοντα θέματα στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου

Επιστολή του Νίκου Χρυσόγελου προς τον Περιφερειάρχη κ Γ.Μαχαιρίδη και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου κ Γ. Γκούφα:

Από: Ν. Χρυσόγελο, επικεφαλής Οικολογικού Ανέμου, Γραμματεάς ΠΣ
Προς: Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ Μαχαιρίδη
- πρόεδρο του ΠΣ κ Γ. Γκούφα
Κοιν: επικεφαλής των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου
- Περιφερειακούς Συμβούλους

Κύριε Περιφερειάρχη,
Κύριε Πρόεδρε του ΠΣ
Θα θέλαμε να επανέλθουμε στις προτάσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στις 3/3 στη Ρόδο, λαμβάνοντας φυσικά υπόψη ότι στη συνεδρίαση του, όπως μας είχατε ενημερώσει, θα παρουσιάσει τις προτάσεις του ΥΠΑΑΤ για την αγροτική πολιτική στο Ν. Αιγαίο ο υπουργός κ Κ. Σκανδαλίδης και φυσικά θα μιλήσουνε και οι επικεφαλής των παρατάξεων αλλά και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι επί του θέματος
A. Προτεινόμενα θέματα ημερήσιας διάταξης
Όμως, στη συνεδρίαση αυτή ζητάμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να μπουν στην ημερήσια διάταξη και να συζητηθούν και μια σειρά άλλα θέματα - επιπλέον αυτών που πιθανά έχετε προγραμματίσει ή είναι υποχρεωτικό να συζητήσουμε με βάση τον «οδικό χάρτη» (πχ παρουσίαση των υποψηφίων για τη θέση του Συμπαραστάτη του Πολίτη» και ψηφοφοριών)- όπως:
1. Οργανισμός – Οργάνωση Περιφέρειας: Η δημιουργία Επιτροπής για την επανεξέταση του Οργανισμού της Περιφέρειας, που θα αναλάβει να επεξεργαστεί προτάσεις για τον οργανισμό της Περιφέρειας στη βάση, όμως, του πώς θέλουμε να είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή εμπειρία. Θυμίζουμε, επίσης, ότι εκκρεμεί μια κατ΄ αρχή συζήτηση για το πώς αντιλαμβάνεται το Περιφερειακό Συμβούλιο την οργάνωση και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, πολύ περισσότερο που με απόφαση της πλειοψηφίας αποφασίστηκε στο τελευταίο ΠΣ να ανατεθεί μελέτη που αφορά ουσιαστικά στο Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης Ν. Αιγαίου στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, χωρίς να έχουν πρώτα οι άξονες προτεραιοτήτων και κατευθύνσεων.
2. Δημιουργία δυο επιπλέον Επιτροπών του ΠΣ. Εκκρεμεί η συζήτηση στο ΠΣ για την δημιουργία των δυο άλλων Επιτροπών του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως προβλέπει ο νόμος. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για τη δημιουργία δυο επιπλέον επιτροπών:
(α) «Επιτροπή Περιφερειακής Συνοχής, Σύγκλισης, Νησιωτικότητας και Βιωσιμότητας» που θα παρεμβαίνει για να προωθεί την κοινωνική, περιβαλλοντική και νησιωτική διάσταση σε όλες τις πολιτικές και σχεδιασμούς / δράσεις της Περιφέρειας, της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την σύγκλιση, συνοχή και βιωσιμότητα. Περιλαμβάνει θέματα κοινωνικά, εκπαίδευσης και πολιτισμού. Η Επιτροπή αυτή θα παρακολουθεί όλα τα νομοσχέδια, τις ευρωπαϊκές Οδηγίες, Κανονισμούς και πολιτικές, θα γνωμοδοτεί και θα παρεμβαίνει σε θέματα που επηρεάζουν και αφορούν την Περιφέρεια. Μπορεί να συνεργάζεται με ανάλογες επιτροπές από άλλα νησιωτικά Περιφερειακά Συμβούλια.
(β) «Επιτροπή Θαλάσσιας Πολιτικής, Αλιείας, Βιοποικιλότητας, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», ώστε να προωθηθούν αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες πολιτικές για τη βάση της ευημερίας και της επιβίωσης των νησιωτικών κοινωνιών (θάλασσα, αλιεία, βιολογικός πλούτος), να υπάρξει εκ νέου αλλά σύγχρονη σοφή διαχείριση των φυσικών πόρων και να λαμβάνεται υπόψη σε όλους τους σχεδιασμούς η ανάγκη προστασίας του κλίματος αλλά και προσαρμογής όλων των πολιτικών στις νέες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται.
3. Εσωτερικός Κανονισμός ΠΣ: Είναι απαραίτητο να αποκτήσει άμεσα το ΠΣ Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας μια και δεν μπορεί να λειτουργεί χωρίς κανόνες που να έχουν συμφωνηθεί. Χρειάζεται να δημιουργηθεί με απόφαση του ΠΣ στις 3/3 μια επιτροπή που θα επεξεργαστεί την τελική διαμόρφωση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, δουλεύοντας πάνω το σχέδιο στο οποίο κατέληξαν οι Περιφερειάρχες στην πρόσφατη συνάντησή τους στην Αθήνα.
4. Προβλήματα Πανεπιστημίου Αιγαίου: Ως ιδιαίτερα επείγον θέμα, που πρέπει να συζητηθεί στην συνεδρίαση του ΠΣ της 3/3, είναι τα προβλήματα που δημιουργεί στην λειτουργία του Πανεπιστημίου Αιγαίου η απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να περικόψει σημαντικά τον προϋπολογισμό του πανεπιστημιακού ιδρύματος. Ήδη στις 22 και 23 Φεβρουαρίου 2011, με απόφαση της Συγκλήτου, το πανεπιστήμιο προχωράει σε αναστολή της λειτουργίας του, ενώ οργανώνονται ανοικτές συζητήσεις σε νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος και η Χίος. Με πρόσφατη επιστολή μας, ως Οικολογικός Άνεμος, είχαμε ζητήσει από τον Περιφερειάρχη και το ΠΣ να αναλάβουν πρωτοβουλία.
Περιμένουμε, λοιπόν, να ενημερωθούμε από τον Περιφερειάρχη αν υπήρξε κάποια πρωτοβουλία μέχρι σήμερα.
Ζητάμε να συζητηθεί αναλυτικά το θέμα στο ΠΣ στην Ρόδο και να αποφασιστεί μια από κοινού παρέμβαση των φορέων και όλων των παρατάξεων των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου στο Υπουργείο Παιδείας για να αποτραπεί μια αρνητική εξέλιξη.
Ζητάμε, επίσης, από τον πρόεδρο του ΠΣ κ Γ. Γκούφα να προσκαλέσει στη συνεδρίαση του ΠΣ τις πρυτανικές αρχές του Πανεπιστημίου Αιγαίου για να ενημερώσουν ολοκληρωμένα τους περιφερειακούς συμβούλους στη συνεδρίαση της 3/3.
5. Εκποίηση ή «αξιοποίηση» δημόσιας περιουσίας: Επίσης, έχουμε ζητήσει με επιστολή μας να γίνει συζήτηση στο ΠΣ και να πάρει το σώμα θέση επί των μεθοδεύσεων της κυβέρνησης για την «εκποίηση» ή έστω «αξιοποίηση» των περιοχών που αναφέρονται μεταξύ άλλων στη λίστα που έχει παραδώσει η Κτηματική Εταιρία Δημοσίου (ΚΕΔ) στην Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων και αφορούν σε ολόκληρη την έκταση των κρατικών ακινήτων στη Ν. Ρόδο 80.000 στρεμμάτων συμπεριλαμβανομένου της νησίδας Πρασονήσι καθώς και της παραθαλάσσιας έκτασης 175 στρεμμάτων και το γκολφ Αφάντου Ρόδου. Από την εισήγηση μάλιστα της ΚΕΔ φαίνεται ότι προωθούνται και συγκεκριμένες χρήσεις, όπως πχ η κατασκευή μαρίνας, γηπέδου γκολφ, αεροδρομίου και τουριστικών εγκαταστάσεων στην περιοχή της Ν. Ρόδου - Πρασονήσι, ενώ και στην παραθαλάσσια περιοχή Αφάντου Ρόδου προτείνονται επενδύσεις μαζικού τουρισμού.
Ζητάμε από τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου κ Γ. Μαχαιρίδη να ενημερώσει αναλυτικά το ΠΣ για τις προθέσεις και τα σχέδια της κυβέρνησης.
Ζητάμε επίσης, από τον πρόεδρο του ΠΣ κ Γ. Γκούφα να προσκαλέσει επισήμως στη συνεδρίαση του ΠΣ το Δήμαρχο Ροδίων και φορείς της Ρόδου για να ενημερώσουν τους Περιφερειακούς Συμβούλους για τις απόψεις τους επί του θέματος.
6. Κίνδυνοι από το ναυάγιο SEA DIAMOND: Ζητάμε να προσκληθεί στη συνεδρίαση του ΠΣ στην Ρόδο ο καθηγητής κ Γιδαράκος για να παρουσιάσει τα συμπεράσματα της μελέτης που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Νομαρχίας Κυκλάδων από το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Διαχείρισης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ναυαγίου του Sea Diamond στην περιοχή της Καλντέρας. Με δεδομένο ότι η μελέτη διαπιστώνει «παρουσία βαρέων μετάλλων και ρύπων στην θαλάσσια περιοχή της Καλντέρας και σε θαλασσινά», καθώς και «δημιουργία ενός τοξικού μείγματος από την διάλυση συσκευών με επικίνδυνα/τοξικά υλικά» και χαρακτηρίζει ως «αναγκαιότητα την ανέλκυση ή την απομάκρυνση του ναυαγίου του Sea Diamond», η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου είναι υποχρεωμένα να διαμορφώσουν την πολιτική τους σε σχέση με την ανέλκυση ή απομάκρυνση του ναυαγίου πριν δημιουργηθούν μη αντιστρεπτές καταστάσεις.
7. Επεξεργασία σχεδίου για την συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης. Με βάση τον νόμο Ν 3852/2010, άρθρο178 πρέπει να συγκροτηθεί άμεσα και να συνεδριάζει κάθε τρίμηνο η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης που θα αποτελείται από εκπροσώπους φορέων, ΟΤΑ και πολίτες. Το Περιφερειακό Συμβούλιο πρέπει να συζητήσει άμεσα πώς θα συγκροτηθεί, ποιοι θα συμμετέχουν και πώς θα είναι αποτελεσματική η λειτουργία αυτής της επιτροπής, ώστε να αναπτυχθεί δομημένος διάλογος και κουλτούρα διαβούλευσης στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου.
8. Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων. Η Περιφέρεια έχει υποχρέωση με βάση της ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 60/2000 να συγκροτήσει ένα αντιπροσωπευτικό Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων, όπου θα συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι και να διαμορφώνει στρατηγική ολοκληρωμένης διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων. Επειδή η χώρα μας έχει καθυστερήσει στην εφαρμογή αυτής της πολύ σημαντικής ευρωπαϊκής Οδηγίας έχει κινηθεί η διαδικασία από την ΕΕ για παραπομπή και καταδίκης της από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
B. Αίτημα κατάθεσης εγγράφων – μελετών:
Προκειμένου να συζητηθεί – όπως προτείνουμε - στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο τέλη Μαρτίου το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων καθώς και το θέμα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, με αφορμή και θέματα όπως η πρόσφατη εκτεταμένη καταστροφή που προκλήθηκε από τα απορρίμματα του ΧΑΔΑ στην Άνδρο που παρασύρθηκαν από τη βροχή στη θάλασσα, η διατήρηση ακόμα ενεργών ΧΑΔΑ σε νησιά του Ν. Αιγαίου, η καθυστέρηση προώθησης προγραμμάτων βιώσιμης διαχείρισης των απορριμμάτων στον νησιωτικό χώρο, προβλήματα διαχείρισης και προστασίας των υδατικών πόρων, σχέδια για προώθηση νέων μονάδων αφαλάτωσης στον νησιωτικό χώρο, ζητάμε από τον Περιφερειάρχη κ. Γ. Μαχαιρίδη και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη κ Γ.Μακρυωνίτη να καταθέσουν στο ΠΣ:
(α) τον ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Αιγαίου) και την μελέτη επικαιροποίησής του
(β) τις όποιες μελέτες και διαχειριστικά σχέδια για τους υδατικούς πόρους στο Ν. Αιγαίο, τα οποία είναι υποχρεωμένη η Περιφέρεια να διαθέτει με βάση την Οδηγία Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 ήδη από το 2005.

Με εκτίμηση
Νίκος Χρυσόγελος
Επικεφαλής ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ Ν. Αιγαίου
Γραμματέας Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: