Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Για τις καταστροφές σε Ρόδο, Κω, Άνδρο

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου ια τις καταστροφές σε Ρόδο, Κω και Άνδρο (θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης)

Τοποθέτηση Νίκου Χρυσόγελου: Έχουμε μπει σε μια εποχή έντονων κλιματικών αλλαγών που οδηγούν σε μεγαλύτερη ένταση και συχνότητα ακραίων καιρικών φαινομένων. Δεν πρέπει να παρακολουθούμε παθητικά τις καταστροφές αλλά να μελετάμε κάθε περίπτωση και να μαθαίνουμε από τα παθήματα και τις καταστροφές. Γι’ αυτό χρειάζεται να διερευνηθούν – παράλληλα με την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση πληγέντων – τα αίτια που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση της καταστροφής. Χρειάζεται να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για την πολιτική προστασία την εποχή της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Πρέπει να μπει ως προτεραιότητα της Περιφέρειας η διαμόρφωση πολιτικής για την πρόληψη των καταστροφών αλλά και για την προσαρμογή των υποδομών μας στις νέες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται. Έμφαση πρέπει να δοθεί και στο πως (αυτο)οργανώνεται κάθε τοπική κοινωνία για τον περιορισμένο των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και των φυσικών καταστροφών. Να συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο οργανωμένα το θέμα και να διοργανωθεί ημερίδα στην οποία να προσκληθούν ειδικοί και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, που έχει δημοσιοποιήσει προσφάτως έκθεση για τις φυσικές καταστροφές, τα αίτια και τις επιπτώσεις τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πρόταση ψηφίσματος από Ν. Χρυσόγελο (συμπλήρωση ψηφίσματος που κατέθεσε ο κ, Χ. Κόκκινος):
“Παράλληλα με την αποζημίωση των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών, χρειάζεται να διερευνηθούν και οι παράγοντες που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση των καταστροφών ώστε να δοθεί έμφαση στην πρόληψη και την αποφυγή επανάληψης παρόμοιων καταστάσεων.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου θα συζητήσει σε επόμενη συνεδρίαση του ολοκληρωμένα τα θέματα πολιτικής προστασίας την εποχή της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Να διοργανωθεί ημερίδα του Περιφερειακού Συμβουλίου με το θέμα αυτό με την συμμετοχή ειδικών και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος που έχει συντάξει προσφάτως έκθεση για την εξέλιξη των φυσικών καταστροφών στην Ευρώπη.”

Δεν υπάρχουν σχόλια: