Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Πολιτική προστασία, παράκτια ζώνη, ανελκύσεις ναυαγίων και Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου στις 31/1/2011

Για την συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων στις επιτροπές πολιτικής προστασίας, χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών, ανέλκυσης ναυαγίων κα (θέματα 3ο και 5ο)

Τοποθέτηση Ν. Χρυσόγελου: Δυστυχώς, συζητάμε σήμερα αποσπασματικά την συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων σε διάφορες επιτροπές (πολιτικής προστασίας, ανέλκυσης ναυαγίων, χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιών κα) χωρίς να έχουμε συζητήσει για τις πολιτικές που πρέπει να εκφράσουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι που θα συμμετέχουν σε αυτές. Βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα. Για παράδειγμα, τι θέση θα υποστηρίξει ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα συμμετάσχει στην “επιτροπή ανέλκυσης ναυαγίων” της Θήρας; Έχει θέση η Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο για το θέμα της ανέλκυσης του ναυαγίου SEA DIAMOND που ζητούν φορείς και πολίτες της Σαντορίνης; Είναι διατεθειμένη η Περιφέρεια να προχωρήσει σε ανέλκυση του ναυαγίου απαιτώντας το κόστος να καλυφθεί από την εταιρία; Παρόμοια θέματα είναι κατεξοχήν πολιτικά και πρέπει να έχει το Περιφερειακό Συμβούλιο συγκεκριμένη άποψη την οποία θα εκπροσωπήσει στη συνέχεια ο Περιφερειακός Σύμβουλος που θα συμμετάσχει στην επιτροπή.
Το ίδιο ισχύει για τις επιτροπές Πολιτικής Προστασίας. Ξέρουμε ότι σήμερα η πολιτική προστασία περιορίζεται σε παρεμβάσεις μετά την καταστροφή. Έρχονται εκ των υστέρων οι υπηρεσίες για να αντιμετωπίσουν μέρος των συνεπειών μιας καταστροφής. Το κυρίαρχο, όμως, στην πολιτική προστασία θα έπρεπε να είναι η πρόληψη, δηλαδή να έχουν ληφθεί εγκαίρως μέτρα για να αποτρέπονται ή έστω να περιορίζονται οι επιπτώσεις των καταστροφών. Αν για παράδειγμα έχουμε μπαζωμένα ρέματα είναι σίγουρο ότι κάποια στιγμή θα συμβεί η καταστροφή από πλημμύρες. Αν δεν υπάρχει σωστή διαχείριση του δάσους, κάποια στιγμή αυτό θα καεί. Γι αυτό επιμένουμε ότι έπρεπε για τα θέματα αυτά να έχει προηγηθεί συζήτηση στο ΠΣ για τις πολιτικές που θα έπρεπε να ακολουθηθούν. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Σχεδιασμού είναι να χαράσσει στρατηγική, να αντιμετωπίζει τα προβλήματα με μια οπτική που είναι επιτελική”.

Δήλωση: Για το θέμα της εκλογής Περιφερειακών Συμβούλων στις επιτροπές Πολιτικής Προστασίας ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:

“Διαπιστώνεται αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως αλλά και στην περιοχή μας. Ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν πλήξει το Ν. Αιγαίο πρόσφατα και στο, όχι μακρινό, παρελθόν. Ανεμοστρόβιλοι και πλημμύρες στην Ρόδο, πλημμύρες στην Κω και στην Άνδρο πρόσφατα. Μεγάλο τσουνάμι στα μέσα της δεκαετίας του '50 σε νησιά των Κυκλάδων. Μεγάλες πυρκαγιές στην Ρόδο, με τελευταία αυτή του 2008. Απαιτείται, λοιπόν, άμεσα η χάραξη μιας νέας στρατηγικής για την πολιτική προστασία ώστε πράγματι: «…ουσιαστική πολιτική προστασία (να) είναι η πρόληψη μέσω ορθολογικής διαχείρισης των οικοσυστημάτων και βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου, οργάνωσης των πόλεων και εκπαίδευσης των πολιτών και ένταξής τους στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση δράσεων. Ο κίνδυνος πυρκαγιών, πλημμυρών, κατολισθήσεων, τσουνάμι, ασθενειών κ.λπ. είναι πολύ πιο περιορισμένος σε δάση με οικολογική διαχείριση, ακτές χωρίς διάβρωση αλλά με υγιή οικοσυστήματα, ύπαιθρο με ορθή γεωργική, κτηνοτροφική και οικιστική πρακτική, πόλεις σχεδιασμένες με κοινωνικά κριτήρια και με πολίτες που γνωρίζουν πώς να αντιδράσουν”.
Σημαντικό μέρος της πολιτικής προστασίας αποτελεί πλέον η προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα. Το υπάρχον σύστημα «πολιτικής προστασίας» δεν ταιριάζει στη σύγχρονη αντίληψη διαχείρισης φυσικών φαινομένων. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, λόγω της μεγάλης σοβαρότητας που αποδίδουμε στο θέμα, δεν επιθυμούμε να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στην απουσία μιας σύγχρονης αντίληψης για την πολιτική προστασία. Η ουσιαστική διαβούλευση σε επίπεδο Περιφέρειας αποκτά τον χαρακτήρα του επείγοντος μετά τις τελευταίες καταστροφές. Για το λόγο αυτό προτείνουμε να συνταχθεί άμεσα Έκθεση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο (με ευθύνη μιας επιτροπής που θα αποφασιστεί από το ΠΣ) μετά από σοβαρό διάλογο με ειδικούς, σχετικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και οργανώσεις πολιτών, συμπεριλαμβανομένης ημερίδας στην οποία θα συμμετέχουν και όλοι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι με προτεινόμενο αντικείμενο: «Πολιτική προστασία στην εποχή της αβεβαιότητας και της κλιματικής αλλαγής”. Μια τέτοια Έκθεση και η Ημερίδα μπορούν να αποτελέσουν πρόταση για κοινή δράση και με τις άλλες Περιφέρειες, ιδαίτερα με αυτή του Β. Αιγαίου, αξιοποιώντας και την ευρωπαϊκή εμπειρία.
Αν και τα φυσικά φαινόμενα μπορεί να έχουν διαφορετική μορφή σε κάθε περιοχή (πυρκαγιές, πλημμύρες, αποκλεισμοί από χιόνια, διάβρωση ακτών κ.ο.κ.), πρέπει να αποδείξουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των πολιτικών της Περιφέρειας για την πολιτική προστασία και της “παραδοσιακής” εικόνας του Νομάρχη ή Αντινομάρχη που μπροστά στις κάμερες ανεβαίνει στο εκχιονιστικό ή στο πυροσβεστικό και ...ξεκινάει.
Μια σχεδιασμένη “πολιτική προστασία” θα μεταστρέψει τους πόρους που δαπανώνται σήμερα εκ των υστέρων σε αποζημιώσεις και αποκατάσταση καταστροφών, κυρίως προς την κατεύθυνση της πρόληψης και σε δράσεις για αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και προσαρμογή στα νέα κλιματικά δεδομένα. Σε μια εποχή οικονομικής κρίσης με περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης, δεν είναι έξυπνο να σπαταλιόνται χωρίς λόγο (και συχνά με τη διαδικασία του …επείγοντος αλλά κατόπιν εορτής) πολλά χρήματα (συχνά από «περιβαλλοντικούς» πόρους και ευρωπαϊκά προγράμματα που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα) αντί να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα που οδηγούν στην μεγέθυνση των καταστροφών και των ζημιών από φυσικά φαινόμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: