Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Μόνο μελέτες ή συμμετοχικός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Συζήτηση στο Περιφειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου στις 31/1/201 με θέμα "Ανάθεση για την εκπόνηση Μελέτης Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πάντειου Πανεπιστημίου για τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων με σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Εξουσιοδότησης στην Οικονομική Επιτροπή για έλεγχο των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης και στον Περιφερειάρχη για υπογραφή (θέμα Νο 7)

Πρόταση Ν. Χρυσόγελου (από κοινού και με τους ¨Πολίτες Κόντρα στον Καιρό”):
Να γίνει πρώτα συζήτηση για το κύριο ζητούμενο, την διαμόρφωση ενός Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης για το Ν. Αιγαίο, να συγκεντρωθούν οι υπάρχουσες μελέτες και μετά να αποφασιστεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο οτιδήποτε για μελέτες. Να υπάρξει, επίσης, εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης.
(Η πρόταση μειοψήφησε. Η πλειοψηφία ψήφισε την ανάθεση της μελέτης με βάση μια προγραμματική σύμβαση που θα υπογραφεί με το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο)
Δήλωση:
Για το θέμα της εκπόνησης αναπτυξιακής μελέτης για το Ν, Αιγαίο του Νίκου Χρυσόγελου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Συμβουλίου:

“Ο Περιφερειάρχης δήλωσε ότι είναι αναγκαία η εκπόνηση μιας αναπτυξιακής μελέτης και για τις Κυκλάδες, από τον ίδιο φορέα που εκπόνησε τόσο την πρόσφατη μελέτη για τα Δωδεκάνησα αλλά και για το ΕΣΠΑ 2007-2013, ώστε να ομογενοποιηθεί ο σχεδιασμός για ολόκληρη την Περιφέρεια. Με την απόφαση της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου μπήκε για άλλη μια φορά το κάρο μπροστά από το άλογο. Το θέμα που θα έπρεπε να συζητήσουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο πρώτα-πρώτα είναι το πώς βλέπουμε να διαμορφώνεται ένα συνεκτικό “Σχέδιο Στρατηγικής για την Οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του Ν. Αιγαίου” σε μια εποχή οικονομικής, κοινωνικής και κλιματικής κρίσης. Το Περιφερειακό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να ολοκληρώσει αυτό το σχέδιο – με βάση τον “οδικό χάρτη” - μέσα στους επόμενους 9 μήνες. Το θέμα αυτό, όμως, μπήκε για συζήτηση παρεμπιπτόντως, μέσω της εκπόνησης μιας μελέτης από ένα παν/μιο.
Δεν έχουμε πρόβλημα με το Πανεπιστήμιο. Αλλά η μελέτη – όπως δήλωσε και ο Περιφερειάρχης – θα καθορίσει την πορεία της Περιφέρειας για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Όσο και καλή και αν μπορούσε να είναι μια μελέτη, αυτό που σήμερα απουσιάζει είναι οι ξεκάθαρες και συνεκτικές πολιτικές επιλογές. Σε αυτή την βάση, την όποια μελέτη θα έπρεπε να την δούμε ως ένα από τα εργαλεία για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Στρατηγικής, ενταγμένο, όμως, σε έναν σωστό σχεδιασμό για το τι θέλουμε να κάνουμε, πως θα το κάνουμε, με ποιον τρόπο.
Σε αυτό το πλαίσιο θα έπρεπε φυσικά να δούμε τον ρόλο των πανεπιστημίων (ενός ή περισσότερων Παν/μίων και Ινστιτούτων) αλλά και των υπηρεσιών της περιφέρειας, των φορέων και των τοπικών κοινωνιών του Ν. Αιγαίου. Πριν ανατεθεί μια νέα μελέτη προτείναμε -όπως κι άλλοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι – να συγκεντρωθούν πρώτα από τον Αντιπεριφερειάρχη με αρμοδιότητα τα θέματα περιβάλλοντος όλες οι υπάρχουσες μελέτες για να μην γίνονται μελέτες επί μελετών που μένουν σε συρτάρια. Έπρεπε, επίσης, να συζητηθούν οι απαιτήσεις για νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στην χάραξη μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο, όπως πχ η προσέγγιση του οικοσυστήματος, η υιοθέτηση δεικτών (βιωσιμότητας ή ανθρώπινης ευημερίας, πράσινο ισοζύγιο κα) για την ανάλυση της υπάρχουσας οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης αλλά και τον καθορισμό στόχων για την Περιφέρεια.
Θα έπρεπε να συζητήσει η Περιφέρεια – αναλαμβάνοντας τον επιτελικό ρόλο που της αρμόζει αλλά και συμβάλλοντας στην συνδιαμόρφωση κοινής στρατηγικής με τους Δήμους και τους άλλους φορείς του Ν. Αιγαίου (επαγγελματικούς, κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς) για τον σχεδιασμό τους, με δεδομένο ότι κάποιοι φορείς, όπως το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει εκπονήσει μελέτες ανά νησί και οι Δήμοι πρέπει να εκπονήσουν τα επιχειρησιακά τους προγράμματα.
Χρειάζεται, επίσης, να συμμετάσχουμε άμεσα ως Περιφέρεια στον ευρωπαϊκό διάλογο για τις πολιτικές που μας επηρεάζουν και μας αφορούν (πολιτικές για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και των δημοσιονομικών προβλημάτων, κοινή αγροτική πολιτική, μεταφορών, ταμείου συνοχής, προστασίας κλίματος, αλιευτική πολιτική, θαλάσσια στρατηγική, προστασία βιοποικιλότητας, κοινωνική πολιτική κα).
Χρειάζεται να σχεδιάσουμε μια σειρά ημερίδων, να αναλάβουν οι περιφερειακοί σύμβουλοι να δουλέψουν εισηγήσεις για επιμέρους πολιτικές. Και να δούμε τις συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων με διαφορετικό αντικείμενο, να έρθουμε σε επαφή με ευρωπαϊκές περιφέρειες και δίκτυα για να κερδίσουμε από την εμπειρία τους αλλά και να δομήσουμε τον διάλογο και τη διαβούλευση με τους δήμους και τις τοπικές κοινωνίες.
Δεν πρέπει να επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος όταν όλος ο σχεδιασμός επικεντρώνονταν στην εκπόνηση μιας μελέτης που συνήθως έμενε στα συρτάρια και αντικαθίσταντο αργότερα με μια άλλη μελέτη. Αν παγιωθεί αυτή η αντίληψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα χάσει τον πολιτικό ρόλο του, η Περιφέρεια θα μεταβιβάσει αλλού τον επιτελικό της χαρακτήρα ενώ η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού με συμμετοχικό τρόπο θα εκφυλιστεί σε μια συνήθη διαδικασία εκπόνησης κάποιων μελετών”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: