Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου 31/1/2011

Την κατά προτεραιότητα συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου των θεμάτων χάραξης πολιτικής της Περιφέρειας προέβαλε ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ και Γραμματέας του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου τόσο πριν όσο και κατά την συνεδρίαση στις 31/1/2011. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ξεκίνησε στην 2η συνεδρίασή του να συζητάει επί μέρους θέματα χωρίς να έχει προηγηθεί η συζήτηση για την Οργάνωση της Περιφέρειας αλλά και του Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από τα άλογα.
Όπως δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 2ης συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου: “Η επεξεργασία ενός Σχεδίου Στρατηγικής για την Οικονομική, Κοινωνική και Οικολογική Βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο δεν μπορεί να σημαίνει απλώς την εκπόνηση (άλλης) μιας μελέτης. Η συμμετοχή Περιφερειακών Συμβούλων σε διάφορες επιτροπές δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά αλλά στο πλαίσιο της εκπροσώπησης συγκεκριμένων πολιτικών και πρακτικών. Αν θέλει το Περιφερειακό Συμβούλιο να παίξει τον ρόλο του που του αναλογεί σε θέματα στρατηγικής και πολιτικού σχεδιασμού, πρέπει οι εκπρόσωποί του σε επιτροπές που διαμορφώνουν την καθημερινότητα να εκπροσωπούν συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές σε θέματα όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, η θαλάσσια πολιτική, η ανέλκυση ναυαγίων (όπως πχ του SEA DIAMOND κα). Δεν πρέπει να επαναληφθούν λάθη του παρελθόντος, όταν όλος ο σχεδιασμός επικεντρώνονταν στην εκπόνηση μιας μελέτης που συνήθως έμενε στα συρτάρια και την οποία αντικαθιστούσε αργότερα μια άλλη μελέτη. Αν παγιωθεί αυτή η αντίληψη, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα χάσει τον πολιτικό ρόλο του, η Περιφέρεια θα μεταβιβάσει αλλού τον επιτελικό της χαρακτήρα ενώ η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού με συμμετοχικό τρόπο θα εκφυλιστεί σε μια συνήθη διαδικασία εκπόνησης κάποιων μελετών”
Φαινόμενα όπως οι πρόσφατες καταστροφές σε Ρόδο, Κω και Άνδρο, μας υποχρεώνουν να επανασχεδιάσουμε πολιτικές, όπως αυτή για την πολιτική προστασία. Φυσικά σήμερα πρέπει να γίνει ότι απαιτείται για να αποκατασταθούν οι ζημιές και να κλείσουν οι πληγές από τις πρόσφατες καταστροφές. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Αντί για την εκ των υστέρων προσπάθεια αποκατάστασης των ζημιών και την αποζημίωση των πληγέντων από την αύξηση της έντασης και της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων, η οποία έτσι κι αλλιώς κοστίζει περισσότερο, η πολιτική προστασία πρέπει πλέον να επικεντρώνεται στην προσπάθεια πρόληψης και μετριασμού των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές και την προετοιμασία της κοινωνίας ώστε να περιοριστούν οι επιπτώσεις της ανατροπής των κλιματικών συνθηκών. Και βέβαια μέρος αυτής της προσπάθειας θα ήταν να λάβουμε μέτρα για την επιβράδυνση και τελικά την αναστροφή του φαινομένου της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όπως και να’ χει βέβαια χρειάζεται να διερευνηθούν, παράλληλα με την αποκατάσταση των ζημιών και την αποζημίωση πληγέντων, τα αίτια που συνέβαλλαν στην μεγέθυνση της καταστροφής. Χρειάζεται να γίνει ολοκληρωμένη συζήτηση για την πολιτική προστασία την εποχή της κλιματικής αλλαγής στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Πρέπει να μπει ως προτεραιότητα της Περιφέρειας η προσαρμογή των υποδομών στις νέες κλιματικές συνθήκες που διαμορφώνονται”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: