Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο: Σε αναζήτηση απαντήσεων

Απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με τους απολυμένους της ΚΟΝΤΙ

Απάντηση στην ερώτηση του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου για το θέμα των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ στο Βόλο έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας ταυτόχρονα στοιχεία για τις συνολικές χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η ArcelorMittal.
 
Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις που έχει λάβει η μητρική εταιρεία πανευρωπαïκά ανέρχονται σε 49,9 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, οι θυγατρικές της σε Γαλλία και Γερμανία έχουν λάβει επιδοτήσεις που ανέρχονται σε 9,3 και 30,18 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα. Αντιθέτως, η ελληνική θυγατρική εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. δεν έχει ενισχυθεί από τα κοινοτικά ταμεία μετά το 1999, γεγονός που δεν τη δεσμεύει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας που απορρέουν από κοινοτικές ενισχύσεις.
 
Παρόλα αυτά, η Επιτροπή, αναγνωρίζοντας προφανώς το κοινωνικό πρόβλημα που έχει δημιουργήσει με τις ομαδικές απολύσεις εργαζομένων η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) παραπέμπει τον ευρωβουλευτή στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα, προκειμένου να πληροφορηθεί για τη διαδικασία επανένταξης στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την προτροπή ο Ν. Χρυσόγελος έχει ήδη αποστείλει στον αρμόδιο επικοινωνίας του Ευρωπαïκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα επιστολή που ζητά πληροφορίες σχετικά με το εάν υπάρχει αίτηση η οποία να συνδέεται με τις απολύσεις των εργαζομένων της πρώην ΚΟΝΤΙ.
 
Οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων και η κοινωνική ευθύνη της Arcelor Mittal έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την Επιτροπή το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν πρόκειται για αμιγώς ελληνικό φαινόμενο: σε χώρες όπως το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και η Γαλλία, θυγατρικές της εταιρείας προέβησαν σε απολύσεις κατά χιλιάδες. Ευρωβουλευτές αυτών των χωρών, που έφεραν το θέμα στην Επιτροπή τον περασμένοΟκτώβριο εξέφραζαν την ανησυχία τους τόσο για το τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα που δημιουργεί η εταιρεία στις χώρες τους, όσο και για την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων ηθικής και δίκαιης συμπεριφοράς που θα έπρεπε να τηρούν οι πολυεθνικές που δραστηριοποιούνται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η ερώτηση αυτή του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων έγινε σε συνέχεια της συνάντησης που είχε με τους εργαζόμενους πριν αναλάβει ως Ευρωβουλευτής http://www.ecogreens.gr.org/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=2832:2011-12-15-10-05-03&catid=70:magnisia&Itemid=91 και σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Μαγνησίας, οι οποίοι, συνεχίζοντας την προσπάθεια στήριξης και δικαίωσης των απολυμένων της ΚΟΝΤΙ, έχουν ήδη καταθέσει αιτήσεις στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την παροχή στοιχείων σχετικών με τις ενισχύσεις της εταιρείας και της νεοϊδρυθείσας Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. Μεταξύ άλλων ζητούν ενημέρωση για τη σχέση της με την Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. και αντίγραφο του φακέλου που έχει καταθέσει, χωρίς να έχουν λάβει ακόμη κάποια απάντηση.
 
Επίσης, σε απάντηση ερώτησης των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας προς το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, επιβεβαιώνεται η ίδρυση της Arcelor Mittal Flat Carbon Europe S.A. στις 28/12/2011 με έδρα στη Γλυφάδα Αττικής και δηλωθέν αντικείμενο δραστηριότητας «χονδρικό εμπόριο σιδήρου και χάλυβα σε πρωτογενείς μορφές». Δυστυχώς, όμως, δεν παρατέθηκε κανένα άλλο στοιχείο για τυχόν επιχορηγήσεις, το προσωπικό, την εργασιακή και περιβαλλοντική πολιτική της εταιρείας καθώς και τη σχέση με την Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ).
 
Τα ερωτηματικά λοιπόν παραμένουν για το ποια είναι η σκοπιμότητα να ιδρυθεί μια νέα θυγατρική της ίδιας μητρικής εταιρείας στην ίδια χώρα με σχεδόν την ίδια δραστηριότητα. Αναμένουμε τις απαντήσεις…
 
Ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: «Οι ομαδικές απολύσεις εργαζομένων της πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ στο Βόλο έχουν αναμφισβήτητα δημιουργήσει ένα κοινωνικό πρόβλημα, που ειδικά στις μέρες μας με την ανεργία στα ύψη, προσλαμβάνει δραματικές διαστάσεις. Η συμπεριφορά της εταιρείας στο ζήτημα των απολύσεων αλλά και σε θέματα όπως η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων και η εφαρμογή ευρωπαïκών πολιτικών για μείωση των εκπομπών CO2, προφανώς και δεν συνάδουν με συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τις οποίες η Ευρωπαïκή Επιτροπή υποστηρίζει δραστήρια.
Σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Μαγνησίας, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και την έρευνα με πρώτο και κύριο στόχο την αποκατάσταση της δικαιοσύνης για τους απολυμένους από την πρώην ΚΟΝΤΙ.
Η Ελλάδα δεν έχει αξιοποιήσει κατάλληλα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κάτι που έχουν κάνει άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ανεργίας ως συνέπεια της παγκοσμιοποίησης. Γενικότερα, όμως, όπως έχω τονίσει και σε παρεμβάσεις μου στο Ευρωκοινοβούλιο αλλά και επιβεβαίωσε ο Επίτροπος Απασχόλησης κ, Andor, κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Αθήνα, είναι απορίας άξιο γιατί η Ελλάδα ενώ έχει τόσο υψηλά ποσοστά ανεργίας δεν είναι σε θέση να αξιοποιήσει υπάρχοντες ευρωπαϊκούς πόρους για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αλλά και να αντιμετωπίσει οξυμένα κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με την εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας.
Αλλά και η Κομισιόν πρέπει να συζητήσει πιο σοβαρά δεσμευτικούς και όχι εθελοντικούς κανόνες εταιρικής ευθύνης που θα πρέπει να τηρούν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές εταιρίες, πολύ περισσότερο αν αποκτούν πρόσβαση σε κοινοτικές χρηματοδοτήσεις που προέρχονται από τους ευρωπαίους φορολογούμενους. Η Κομισιόν δεν πρέπει να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό της. Η εταιρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει χρηματοδοτηθεί συνολικά με πάνω από 90 εκατομμύρια ευρώ αλλά από την άλλη απολύει χιλιάδες εργαζόμενους.
Όπως είχαμε τονίσει και κατά τη συζήτηση με τους εργαζόμενους, σε κάθε περίπτωση οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ  θα στηρίξουν, με μεταφορά εμπειριών και καλές πρακτικές από ανάλογες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τους εργαζόμενους αν αποφασίσουν να λειτουργήσουν την επιχείρηση στην περίπτωση που πωληθεί ή κλείσει η μονάδα».
  
Για περισσότερες πληροφορίες: Θεολόγος Παρδαλίδης (6974122773)
 
Ακολουθεί η ερώτηση και η απάντηση της Επιτροπής:
 
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-004484/2012
προς την Επιτροπή
Άρθρο 117 του Κανονισμού
Nikos Chrysogelos (Verts/ALE)
 
Θέμα:         Ομαδικές απολύσεις εργαζομένων της Arcelor Mittal Construction Hellas A.E (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ) και κοινωνική ευθύνη της Arcelor Mittal
 
Η εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas A.E. (πρώην ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ), θυγατρική της Arcelor Mittal με έδρα τη Γαλλία, που έχει προβεί σε ομαδικές απολύσεις χιλιάδων εργαζομένων σε ευρωπαϊκές χώρες, προέβη σε ομαδικές απολύσεις εργαζομένων στο εργοστάσιο Βόλου, μεταξύ 10.2010-01.2012, ενώ προηγουμένως είχε εξαγγείλει πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου. Η εταιρεία δικαιολογεί τις απολύσεις λόγω δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που την οδηγεί σε κλείσιμο, κατάσταση που δεν στοιχειοθετείται από τα οικονομικά της στοιχεία. Απεναντίας, πρόσφατα η εταιρεία προέβη σε επαναπροσλήψεις [1] πρώην εργαζομένων που είχαν δεχτεί την εθελούσια έξοδο και ασκεί πίεση με διάφορες πρακτικές στους απεργούς και λοιπούς απολυμένους, ενώ φαίνεται να ιδρύει νέα εταιρεία με το όνομα ΑRCELORMITAL FLAT CARBON S.A. και έδρα στην Αττική, με τον ίδιο σκοπό και τμήμα του παλιού της προσωπικού, όπως επιβεβαιώνεται από την απάντηση του περιφερειάρχη Αττικής σε επιστολή του δημάρχου Βόλου [2].Σε βάρος της εταιρείας εκκρεμεί δίκη για παραβίαση της εργατικής νομοθεσίας και κακουργηματική απάτη για εξαπάτηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς του Σωματείου Εργαζομένων [3] και του ΕΚΒ [4], καθώς και δίκη για τις ομαδικές απολύσεις, κατόπιν μηνυτήριας αναφοράς της Επιθεώρησης Εργασίας. Το 2010 διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία παραβιάζει τη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ενώ, όπως επισημαίνεται σε έκθεση της Greenpeace [5], η Arcelor Mittal είναι ανάμεσα στις εταιρείες που εµποδίζουν την πρόοδο για μείωση των εκπομπών CO2, παρά τις αµέτρητες οικονοµικές αναλύσεις που καταδεικνύουν τα μεγάλα οικονοµικά οφέλη από µια πιο φιλόδοξη κλιµατική πολιτική. Ερωτάται η Επιτροπή:
 
1.    Έχει λάβει η εταιρεία Arcelor Mittal Construction Hellas A.E. κοινοτικές ενισχύσεις και αν ναι, ποιες; Δεσμεύτηκε για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας στο πλαίσιο αυτών;
 
2.    Ποιες κοινοτικές ενισχύσεις έχει λάβει η μητρική Arcelor Mittal πανευρωπαϊκά;
 
3.    Αν και πώς μπορεί να δοθεί στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την επανένταξη στην εργασία των απολυμένων από την εταιρεία;
 
4.    Σκοπεύει να αναπτύξει δεσμευτικό κώδικα κοινωνικής ευθύνης για τις πολυεθνικές εταιρείες, ιδιαίτερα αυτές που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία ευρωπαϊκές χώρες;
 
[3] Σωματείο Εργαζομένων «ΚΟΝΤΙ ΑΒΕΕ ARCELOR MITTAL HELLAS»
[4] Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Βόλου
 
Απάντηση του κ. Andor
εξ ονόματος της Επιτροπής
(28.6.2012)
E-004484/2012
 
1.     Η KONTI Ελληνική Εταιρεία Χάλυβος Α.Β.Ε.Ε. έλαβε επιδοτήσεις από το επιχειρησιακό πρόγραμμα βιομηχανίας και υπηρεσιών (αριθ. 94.08.09.021) του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την περίοδο προγραμματισμού 1994-1999.
Η Arcelor Mittal Construction Hellas Α.Ε. δεν έχει λάβει καμία συνεισφορά από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και τον Χάλυβα (ΤΕΑΧ), αλλά ούτε και από το 6ο ή το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο (ΠΠ). Επίσης, δεν έχει λάβει καμία συνεισφορά από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αττική 2007-2013».
2.     Σε εταιρικό επίπεδο, η Arcelor Mittal έχει λάβει:
-7 398 177 ευρώ στο πλαίσιο του 6ου ΠΠ·
-732 979 ευρώ στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ·
-41 757 313 στο πλαίσιο του ΤΕΑΧ από το 2003 έως το 2012.
Καμία από τις εταιρείες του ομίλου που βρίσκονται στην ΕΕ δεν έχει λάβει ποτέ κρατικές ενισχύσεις για σκοπούς διάσωσης ή αναδιάρθρωσης κατά τα τελευταία έτη. Οι εταιρείες που έλαβαν πρόσφατα άλλα είδη κρατικών ενισχύσεων είναι:
-Η Arcelor Mittal Eisenhuettenstadt GmbH, στη Γερμανία, έλαβε 30,18 εκατ. ευρώ περιβαλλοντική ενίσχυση το 2010 για το έργο Top Gas Recycling, η οποία βασίζεται στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων N450/2009·
-Η Arcelor Mittal Al et SA και η Arcelor Mittal Geo Lorraine, και οι δύο στη Γαλλία, έλαβαν αντίστοιχα ενίσχυση 5,5 εκατ. ευρώ και 3,8 εκατ. ευρώ για την έρευνα στον τομέα των συστημάτων δέσμευσης των εκπομπών CO2, η οποία βασίζεται στο εγκεκριμένο καθεστώς κρατικών ενισχύσεων N397/2007.
3.     Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στον αρμόδιο επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση στην Ελλάδα [1] για να πληροφορηθεί εάν υπάρχει αίτηση η οποία να συνδέεται με τις εν λόγω απολύσεις.
4.     Η Επιτροπή δεν προτίθεται να καθιερώσει δεσμευτικό κώδικα κοινωνικής ευθύνης για τις πολυεθνικές εταιρείες, ωστόσο το 2011 δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη [2]. Η ανακοίνωση αυτή αναφέρεται σε συγκεκριμένες διεθνείς πρωτοβουλίες στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τις οποίες η Επιτροπή υποστηρίζει δραστήρια.
 
[2] Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών - Μια ανανεωμένη στρατηγική ΕΕ 2011-14 για την εταιρική κοινωνική ευθύνη [COM(2011)681 τελικό της 25ης Οκτωβρίου 2011).
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: