Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Υπάρχει λύση για τα “Ελληνικά Ναυπηγεία”;


Ένα θέμα που απασχόλησε τους συμμετέχοντες στην αποστολή στην διημερίδα που οργάνωσα τέλη Ιουνίου, για το πρασίνισμα της ναυτιλίας, των λιμανιών και των ναυπηγείων, ιδαίτερα όσους σχετίζονται με τα Ελληνικά Ναυπηγεία αλλά και συνολικότερα τους επαγγελματικούς φορείς και τους εργαζόμενους στον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο είναι το πώς θα μπορούσε να αρθεί η απαγόρευση εμπορικών δραστηριοτήτων που έχει επιβληθεί στα "Ελληνικά Ναυπηγεία".. Το πρόβλημα δεν θα μπορούσε να επιλυθεί στο πλαίσιο μιας διημερίδας, μια και πρόκειται για πολιτικές αποφάσεις που ελήφθησαν σε πιο υψηλό επίπεδο, αλλά μέσα από τις συζητήσεις διαφαίνονται κάποιες δυνατότητες που αξίζει να διερευνηθούν πιο συστηματικά. Αναμένεται να δημιουργηθεί σύντομα μια επιτροπή εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο, τα επιμελητήρια Πειραιά κι άλλους φορείς. Ο Νίκος Χρυσόγελος διαβεβαίωσε ότι θα παρέχει σταθερά την βοήθεια του σε συγκροτημένες πρωτοβουλίες που θα οδηγήσουν στην αναζωογόνηση του κλάδου και στην απασχόληση, και ταυτόχρονα στην στροφή του σε πράσινες κατευθύνσεις. 

Εκτίμηση μου σχετικά με την τιμωρία των Ελληνικών Ναυπηγείων - λόγω των παράνομων επιχορηγήσεων της δεκαετίας του '90 - που έχει οδηγήσει σήμερα σε απαγόρευση δραστηριοποίησης των ναυπηγείων αυτών σε εμπορικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες και έτσι σε μεγάλη ανεργία στον κλάδο: η μόνη ελπίδα – όπως διαφαίνεται εμμέσως από την απάντηση της Κομισιόν σε σχετική ερώτησή μου προσφάτως αλλά και από τις συζητήσεις στην διημερίδα – είναι η διαμόρφωση ενός σχεδίου πράσινης στροφής του ναυπηγείου, κατά αρχάς σε κατασκευές πράσινων τεχνολογιών και μεσοπρόθεσμα μέσω εξειδίκευσης των ναυπηγείων σε πράσινες τεχνολογίες πλοίων, και η δέσμευση παράλληλα για σταδιακή αποπληρωμή μέρους τους προστίμου μέσα από την εισροή πόρων που θα προέλθουν από την αναζωογόνηση του κλάδου. Είναι ακόμα πιο φανερή η ανάγκη τα ναυπηγεία της χώρας, να διαμορφώσουν μια στρατηγική με οπτική δεκαετίας λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις αλλά και τις προοπτικές όπως διαμορφώνονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: