Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Τολμηρές πρωτοβουλίες ζητά το ευρωκοινοβούλιο για διέξοδο από την κρίση

Είτε θα προχωρήσουμε όλοι μαζί είτε θα αποτύχουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη

Δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου  για τη σύνοδο κορυφής

Η θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στην Ευρώπη, αλλάζοντας, είτε θα βουλιάξουμε όλοι μαζί. Η απάντηση στην κρίση είναι περισσότερο Ευρώπη, όχι μόνο τραπεζική, νομισματική και οικονομική ένωση αλλά και πολιτική, με ουσιαστικό ρόλο για το Κοινοβούλιο και τη κοινωνία των πολιτών. Το κόστος διάσωσης χωρίς αυτές τις κινήσεις γίνεται όλο και πιο δυσβάστακτο. Στην Σύνοδο Κορυφής έγινε ένα βήμα αλλά αυτό πλέον δεν επαρκεί. Χρειάζονται τολμηρές πρωτοβουλίες. Το Ευρωκοινοβούλιο έδειξε και με  το πρόσφατο ψήφισμά του ότι θέλει να εμπλακεί περισσότερο στις πολιτικές για την αντιμετώπιση της κρίσης, αλλά και για την ώθηση της πολιτικής ενοποίησης, ώστε η Ευρώπη να ξανακερδίσει τις καρδιές των πολιτών” δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο μετά το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής.
 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την Τετάρτη 4 Ιουλίου, με μεγάλη πλειοψηφία, το κοινό ψήφισμα των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, των Σοσιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών, των Φιλελεύθερων και των Πράσινων σε σχέση με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28,29 Ιουνίου). Στο ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο:
 
1. Καλωσορίζει τα βήματα που έγιναν για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρωζώνη αλλά και την αναγνώριση της ανάγκης για μια απάντηση που συνδυάζει ταυτοχρόνως την δημοσιονομική εξυγίανση και την ανάπτυξη
 
2. Τονίζει τη σημασία της συμφωνίας της συνόδου της Ευρωζώνης για σημαντικά και ουσιαστικά μέτρα που σπάνε τον φαύλο κύκλο μεταξύ τραπεζών και δημόσιου χρέους και να μειώσουν το χάσμα στα spreadsγια τις διάφορες χώρες της ευρωζώνης. Καλωσορίζει την ευέλικτη και αποτελεσματική χρήση που θα μπορούσε να γίνει των εργαλείων του Ευρωπαϊκού Χρηματοπιστωτικού Μηχανισμού (EFSF) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (EMS) για τα κράτη μέλη που σέβονται τις Ειδικές Αναφορές Χωρών και τις υποχρεώσεις τους.
 
3.Θεωρεί ότι η Συμφωνία αυτή είναι ένα σημαντικό βήμα στο δρόμο για μια τραπεζική ενοποίηση για όλη την ΕΕ, αλλά υποδεικνύει ότι αυτό δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα αφού συνδέεται με μια συμφωνία των χωρών σε ένα ενιαίο μηχανισμό επίβλεψης
 
4. Καλωσορίζει το Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση – ιδιαίτερα τη συμφωνία για την κινητοποίηση 120 δις για την στήριξη επενδύσεων, ανάπτυξης και απασχόλησης και το κάλεσμα για διαφοροποιημένη, φιλική στην ανάπτυξη δημοσιονομική εξυγίανση, δίνοντας προσοχή στο ρόλο των επενδύσεων. Θεωρεί ότι αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για μια αναγκαία αναζωογόνηση μιας βιώσιμης ανάπτυξης – προσανατολισμένων δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ευρώπη, κυρίως προς την κατεύθυνση των στόχων της Ευρώπης 2020.
 
5. Καλωσορίζει τη δέσμευση για να μετατραπεί ο προϋπολογισμός της ΕΕ σε εργαλείο ανάπτυξης. Επισημαίνει ότι είναι απαραίτητη μια συμφωνία για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και το Πολυετές Οικονομικό Πλαίσιο (MFF) το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στις πραγματικές ανάγκες και τις φιλοδοξίες της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020 καθώς και για τη μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων, ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός ένα εργαλείο ανάπτυξης.
 
6. Καλωσορίζει τη δήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων για την αναζωογόνηση της διακυβέρνησης της Ενιαίας Αγοράς.
 
7. Χαιρετίζει τα σχέδια προτάσεων που περιέχονται στην έκθεση με τίτλο "Προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική Ένωση", όπως παρουσιάστηκε από τους προέδρους Van Rompuy, Juncker, Barroso και Draghi ως ένα καλό σημείο εκκίνησης για μια υγιή και γνήσια Οικονομική και Νομισματική Ένωση, επισημαίνοντας όμως ότι πρέπει να προωθηθεί και η διαφάνεια και η λογοδοσία
 
8. Τονίζει ότι χρειάζεται γρήγορη δράση στα 4 δομικά στοιχεία αυτής της έκθεσης:
(α) ολοκληρωμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ιδίως στη ζώνη του ευρώ και την ελαχιστοποίηση του κόστους της πτώχευσης τραπεζών για τους ευρωπαίους πολίτες.
(β) ολοκληρωμένο πλαίσιο προϋπολογισμού για την εξασφάλιση υγιούς δημοσιονομικής πολιτικής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, που περιλαμβάνει το συντονισμό, την κοινή λήψη αποφάσεων, μεγαλύτερη εφαρμογή και βήματα για την αμοιβαιοποίηση του χρέους (συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Απόσβεσης Χρέους). Το πλαίσιο αυτό θα μπορούσε επίσης να περιλαμβάνει διάφορες μορφές δημοσιονομικής αλληλεγγύης.
(γ) ολοκληρωμένο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής που διαθέτει επαρκείς μηχανισμούς ώστε να διασφαλιστεί ότι οι εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές είναι σε θέση να προωθήσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα, και να είναι συμβατή με την ομαλή λειτουργία της ΟΝΕ.
(δ) να διασφαλίσει την απαραίτητη δημοκρατική νομιμότητα και η λογοδοσία της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο της ΟΝΕ, με βάση την από κοινού άσκηση της κυριαρχίας για κοινές πολιτικές και την αλληλεγγύη.
 
9. Χαιρετίζει την απόφαση να γίνει πρόσκληση για περαιτέρω εργασίες στη διαμόρφωση ενός Οδικού Χάρτη για μια πραγματική οικονομική και νομισματική ένωση. Επιμένει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετέχει πλήρως ως ισότιμος εταίρος στο έργο αυτό πέρα από το ρόλο του ως συν-νομοθέτη. Ζητάει, επιπλέον, για τη διαδικασία μεταρρύθμισης των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων της Ένωσης και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων να συμμετέχουν όχι μόνο τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά και οι κοινωνικοί εταίροι, η κοινωνία των πολιτών και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς σε μια ευρεία δημόσια συζήτηση για μια βαθύτερη πολιτική, οικονομική, κοινωνική και δημοσιονομική ενοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπογραμμίζει ότι η στενή συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων θα είναι κεντρική, με σεβασμό της κοινοτικής μεθόδου. Το Πρωτόκολλο 1 της TFEU(Συνθήκη για τη Λειτουργία της ΕΕ) σχετικά με το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην ΕΕ παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο για τη διακοινοβουλευτική συνεργασία.
 
10. Πιστεύει, ωστόσο, ότι μπορούν ακόμα πολλά να γίνουν ώστε να επιτευχθεί μια παγκόσμια, συνολική και διαρθρωτική απάντηση στην κρίση. Καλεί συνεπώς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει έως το Σεπτέμβριο του 2012 δέσμη νομοθετικών προτάσεων σύμφωνα με την κοινοτική μέθοδο με βάση αυτά τα τέσσερα δομικά στοιχεία.

11. Καλεί το Συμβούλιο να συμφωνήσει σε ένα συντονισμένο πρόγραμμα στοχευμένων επενδύσεων σε εθνικό επίπεδο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: