Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

Φρούτα στα σχολεία: Η Ελλάδα δεν τα κατάφερε!

“Φρούτα στα σχολεία” με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση.

Καλό σχέδιο αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης!

Ερώτηση του Ν. Χρυσόγελου στην Κομισιόν για την αδυναμία της χώρας να εξασφαλίσει με ευρωπαϊκή συγχρηματοδότηση φρούτα σε μαθητές σχολείων

Το θέμα της αδυναμίας της Ελλάδας να αξιοποιήσει πόρους από το ταμείο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την αγορά και προώθηση φρούτων στα ελληνικά σχολεία, κυρίως των αστικών περιοχών, αναδεικνύει με ερώτησή του προς την Κομισιόν ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα των Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει από το 2009 ένα πρόγραμμα συγχρηματοδότησης της αγοράς φρούτων και λαχανικών για να προωθηθούν στους μαθητές των σχολείων με στόχο να εξοικειωθούν οι μαθητές με την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, να μειωθεί η επισιτιστική ανασφάλεια σε ορισμένες περιοχές, να ενισχυθεί η αγροτική παραγωγή. Το πρόγραμμα έχει απαιτήσεις για υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των αγροτικών προϊόντων για να διασφαλιστεί η υγεία των μαθητών που θα καταναλώνουν τα προϊόντα αυτά. Το πρόγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όμως σήμερα και για λόγους αναζωογόνησης της ελληνικής οικονομίας και αντιμετώπισης οξυμένων επισιτιστικών προβλημάτων σε αρκετά σχολεία λόγω της αδυναμίας πολλών οικογενειών να εξασφαλίσουν σωστή διατροφή στα παιδιά τους λόγω της οικονομικής κρίσης, της ανεργίας κα.
 
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, το σχολικό έτος 2009-2010, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με την απάντηση της Κομισιόν σε συνάδελφο ευρωβουλευτή, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2010-2011 η Ελλάδα χρησιμοποίησε μόλις το 56,6% των διαθέσιμων σε αυτήν ευρωπαïκών πόρων, ενώ παράλληλα διαπιστώθηκαν προβλήματα με υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων και δυσκολίες προσαρμογής των παραγωγών στις ποιοτικές απαιτήσεις του προγράμματος.
 
Με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για το σχολικό έτος 2011-2012 που μόλις τελείωσε.
 
Με την ερώτησή του ο Νίκος Χρυσόγελος ζητάει να μάθει από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων, ποια είναι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τι κονδύλια απορροφήθηκαν στα Κ.Μ. κατά το σχολικό έτος 2011-2012, για ποιο λόγο ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για αγορά και προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα ελληνικά σχολεία κατά το σχολικό έτος που μόλις τελείωσε, τι ποσοστό από τα φρούτα και λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν στα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ήταν βιολογικά, αν η Κομισιόν προτίθεται να θέσει ποσοτικούς στόχους για την προώθηση βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος και τέλος αν είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα.
 
Ακολουθεί αναλυτικά η ερώτηση προς την Κομισιόν
           
Θέμα: «Αξιοποίηση προγράμματος “Φρούτα στα σχολεία”»
 
Η υλοποίηση του Ευρωπαϊκού σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους, που ξεκίνησε το σχολικό έτος 2009/2010, θα μπορούσε να βοηθήσει στη μείωση της επισιτιστικής ανασφάλειας για τα παιδιά, στην εξοικείωση τους με την κατανάλωση φρούτων και στην στήριξη της αγροτικής παραγωγής, ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο οξείας πολύπλευρης κρίσης.
 
Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής του, το σχολικό έτος 2009-2010, το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε στην Ελλάδα [1], ενώ κατά το προηγούμενο σχολικό έτος 2010-2011 η Ελλάδα χρησιμοποίησε μόλις το 56,6% των διαθέσιμων σε αυτήν ευρωπαïκών πόρων [2]. Επιπλέον διαπιστώθηκαν προβλήματα με υπολλειματικότητα φυτοφαρμάκων [3] και υπήρξαν αναφορές σε δυσκολίες προσαρμογής των παραγωγών στις ποιοτικές απαιτήσεις του προγράμματος.
 
Με απόφαση του έλληνα Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων [4] ματαιώθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη φορέα εκτέλεσης του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία με συγχρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους για το σχολικό έτος 2011-2012 που μόλις τελείωσε.
 
Ερωτάται η Επιτροπή:
1.Ποια είναι η πορεία υλοποίησης του προγράμματος και τι κονδύλια απορροφήθηκαν στα Κ.Μ. κατά το σχολικό έτος 2011-2012;
2. Έχει ενημερωθεί για τους λόγους ματαίωσης του διαγωνισμού για αγορά και προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα ελληνικά σχολεία κατά το σχολικό έτος που μόλις τελείωσε;
3.  Τι ποσοστό από τα φρούτα και λαχανικά που χρησιμοποιήθηκαν στα Κ-Μ, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ήταν βιολογικά;
4.  Προτίθεται να θέσει ποσοτικούς στόχους για την προώθηση βιολογικών φρούτων και λαχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος;
5.  Είναι διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μείωση του ποσοστού εθνικής συγχρηματοδότησης της δράσης στα σχολεία για κράτη μέλη όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, που αντιμετωπίζουν σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα;
________________________________
[1]http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-007706&language=EL

Δεν υπάρχουν σχόλια: