Δευτέρα 6 Αυγούστου 2012

αποτελεσματική συμφωνία για τον έλεγχο εμπορίου όπλων

Διεθνής Συνθήκη Εμπορίου Όπλων: Το ΕΚ ζητά από τον ΟΗΕ μια εύρωστη συμφωνία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε στις 12 Ιουνίου μια πολύ ισχυρή θέση για τις επερχόμενες διαπραγματεύσεις στον ΟΗΕ σχετικά με την Συνθήκη Εμπορίου Όπλων. Για περισσότερα από 10 χρόνια οι Πράσινοι πίεζαν υπερ της σύναψης μιας Συνθήκης για την ρύθμιση του διεθνούς εμπορίου όπλων και το σημερινό ψήφισμα θα δώσει περαιτέρω ώθηση στις προσπάθειες της αντιπροσωπείες της ΕΕ  και στην προετοιμασία της για δύο εβδομάδες σκληρών διαπραγματεύσεων.
 
Το εμπόριο όπλων παραμένει γκρίζα ζώνη με περιορισμένη διεθνή ρύθμιση και διαφάνεια. Δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένης της ιδιότητας των μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ ως μεγαλοπαραγωγών όπλων. Η συνεχιζόμενη κρίση στην Συρία αποδεικνύει πόσο αναποτελεσματικό είναι το εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ όταν χώρες όπως η Ρωσία και η Κίνα επιθυμούν να προμηθεύσουν κάποιο καθεστώς με όπλα. Πράγματι, είναι εκτενέστερη η διεθνής νομοθεσία για την ρύθμιση του εμπορίου μπανάνας, παρά για όπλα, ενώ περισσότερες από 40 χώρες μέλη του ΟΗΕ δεν έχουν θεσπίσει κάποιο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον έλεγχο της μεταφοράς όπλων. Την ίδια στιγμή 1.500 άνθρωποι σκοτώνονται καθημερινά σε εμπόλεμες ζώνες.
 
Γι’αυτό απαιτείται μια ισχυρή και εύρωστη συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών που θα απαγορεύει τις εξαγωγές στις περιπτώσεις που ενέχουν κίνδυνους παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Σύμφωνα με την Tarja Cronberg, ευρωβουλευτή και Ύπατη Εκπροσώπο της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας, το ψήφισμα που υιοθετήθηκε θα καλύψει αυτή την ανάγκη. Οι Πράσινοι κατόρθωσαν να εισάγουν σημαντικές προτάσεις σχετικά με τους μηχανισμούς κατά της διαφθοράς και την εισαγωγή αγαθών διπλής χρήσης στην Συνθήκη για το εμπόριο όπλων. Αυτό αποτελεί εξέλιξη εξαιρετικής σημασίας, καθώς η διάκριση ανάμεσα σε στρατιωτική και πολιτική ασφάλεια είναι συχνά ασαφής. Τα περισσότερα από τα σχετικά προιόντα αποτελούνται από τα ίδια εξαρτήματα υψηλής τεχνολογίας.
 
Η ομάδα των Πράσινων δυστυχώς δεν κατόρθωσε να περάσει μια πολύ σημαντική τροποποίηση σχετικά με τον ρόλο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και την πρόσβασή τους στους μηχανισμούς εφαρμογής της Συνθήκης. Σχολιάζοντας σχετικά, μετά την ψηφοφορία, η Cronbergδήλωσε: «Η πρόσβαση των ΜΚΟ και του κοινού εν γένει σε ζητήματα όπως το εμπόριο όπλων είναι εξαιρετικής σημασίας και απαιτείται ενδυνάμωση όχι μόνο στο πλαίσιο της παγκόσμιας Συνθήκης για το εμποριο όπλων αλλά και στα πλαίσια της ΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: