Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2008

ΕιΔΙΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟ. ΝΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΑΥΤΟ

Το σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό που έχει δώσει στη δημοσιότητα το ΥΠΕΧΩΔΕ και είναι στη φάση της διαβούλευσης (ο Υπουργός έχει την δυνατόττα να αγνοήσει τις παρατηρήσεις και να εκδόσει ΚΥΑ, ενώ το σχέδιο δεν θα περάσει από τη Βουλή) αντιμετωπίζει τον τουρισμό ως μια δραστηριότητα που σχετίζεται κυρίως με κατασκευές και έργα και μάλιστα φαίνεται να ευνοεί την ακόμα μεγαλύτερη κλίμακα τουριστικών επενδύσεων (γκολφ, μεγάλα συγκροτήματα, παραθεριστικές κατοικίες με μεγάλους συντελεστές δόμησης). Κεντρική επιλογή του είναι η μαζική παραγωγή παραθεριστικής κατοικίας προς πώληση, με ευνοϊκότερη χρηματοδότηση αλλά και ευνοϊκότερους όρους από αυτούς που ισχύουν σήμερα, ένα μοντέλο που αν και εμφανίζεται ως "νέο πρότυπο" ήδη έχει αποτύχει σε άλλες χώρες που εφαρμόστηκε (π.χ Ισπανία) μια και κατέστρεψαν το περιβάλλον σε άλλες χώρες και ευνόησαν τη διαφθορά.

Βασική κατεύθυνση ενός σχεδίου Χωτοαξικού για τον Τουρισμό θα έπρεπε, αντίθετα, να είναι αφενός μια πολιτική αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που ήδη έχουν δημιουργηθεί από ένα, σε γενικές γραμμές, λάθος τουριστικό μοντέλο και αφετέρου η υποστήριξη με συγκεκριμένα μέτρα και εργαλεία της στροφής του τουρισμού προς περιβαλλοντικά υπεύθυνες και κοινωνικά-οικονομικά βιώσιμες επιλογές.

Δεν είναι δυνατόν, επίσης, να αγνοούνται σήμερα οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και να μην επικεντρώνουν όλες οι πολιτικές στην μείωση των κλιματικών επιπτώσεων (μέσω και αλλαγών στον τουρισμό) και στην κατάλληλη προετοιμασία για τις επερχόμενες, έτσι κι αλλιώς, επιπτώσεις. Όταν είναι πλέον γνωστό από έρευνες και μελέτες ότι κινδυνεύει η παράκτια ζώνη και ειδικά οι περιοχές με χαμηλό υψόμετρο (άνοδος της στάθμης της θάλασσας, ακραία καιρικά φαινόμενα, κίνδυνος από παλιρροϊκά κύματα, απώλεια 800 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ελλάδα μέχρι το τέλος τους αιώνα), πως είναι δυνατόν το σχέδιο να δίνει τη δυνατότητα να χτίζονται οι παράκτιες περιοχές μέχρι και 50 μέτρα από το κύμα; Στοιχειώδης λογική λέει ότι πρέπει να υποχωρήσουμε προς το εσωτερικό καθώς και να επαναδημιουργήσουμε τα φυσικά συστήματα άμυνας (αμμόλοφοι, παράκτια βλάστηση, φυσικά εμπόδια στη διάβρωση και στα ακραία καιρικά φαινόμενα στις ακτές).

Χρειαζόμαστε ως χώρα ένα Χωροταξικό Σχέδιο για τον Τουρισμό αλλά αυτό είναι απαράδεκτο. Πρέπει να αποσυρθεί, όπως ζητούν οι περισσότεροι φορείς, και να διαμορφωθεί σε νέα βάση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: