Τρίτη 11 Μαΐου 2010

Αντιμετώπιση της φτώχειας με λεφτά από τον ήλιο

Η προστασία του κλίματος, η δημιουργία θέσεων εργασίας και η αντιμετώπιση της φτώχειας απαιτούν αλλαγές στις πολιτικές αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν και με πόρους που προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δείτε μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία:
http://solar-aid.org/

Δεν υπάρχουν σχόλια: