Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2008

συνεντευξη CITY PRESS 18092007

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Του Ν. Χρυσόγελου,
συντονιστή της εκλογικής καμπάνιας των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

1. Σχετικά με το ΥΠΕΧΩΔΕ:
Μία ώριμη μεταρρύθμιση, που εκφράζει την πλειοψηφία της κοινωνίας, όλους τους επιστημονικούς και περιβαλλοντικούς φορείς είναι η δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας. Θα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις των άλλων πολιτικών ώστε να ανταποκρίνονται στις αντοχές του περιβάλλοντος και τις ανάγκες της κοινωνίας. H αλλαγή του παγκόσμιου κλίματος και οι επιπτώσεις που έχει ήδη το έχουν κάνει απόλυτη ανάγκη. Δυστυχώς, o κ. Σιουφλιάς δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ως Υπουργός Περιβάλλοντος, δεν ανταποκρίθηκε καν στα 3,5 χρόνια της θητείας του στην πρόσκληση των περιβαλλοντικών ΜΚΟ για διάλογο ή της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής για συστηματική ενημέρωση.
Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ξεκινάνε μια μεγάλη καμπάνια που ελπίζουμε να κινητοποιήσει την πλειοψηφία της κοινωνίας, ανεξάρτητα από κομματική προτίμηση, τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, με στόχο να πιέσουμε συντονισμένα, από κοινού για τη δημιουργία Υπουργείου Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Αειφορίας (βιωσιμότητας) με ουσιαστικές αρμοδιότητες, μέσα και εξουσία. Η καμπάνια περιλαμβάνει συλλογή υπογραφών, εκδηλώσεις, αποστολή FAX και e-mail μέχρι να πειστεί η νέα κυβέρνηση ότι πρέπει να προχωρήσει στο αυτονόητο.
Παράλληλα, πρέπει να γίνουν άμεσα μια σειρά θεσμικές αλλαγές:
- Σύνταξη από ανεξάρτητους θεσμούς (στους οποίους θα περιλαμβάνονται επιστημονικές ενώσεις και περιβαλλοντικές ΜΚΟ), με ευθύνη της Βουλής, ετήσιων εκθέσεων για την κατάσταση του περιβάλλοντος στην Ελλάδα
- Υποβολή κάθε δύο χρόνια Οικονομικού, Κοινωνικού και Περιβαλλοντικού Απολογισμού και Προγραμματισμού, όπου να προσμετρώνται από κοινού οικονομικοί, κοινωνικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι, ελλείμματα και αναγκαίες δράσεις.
- Δημιουργία "Εθνικής Επιτροπής Βιώσιμης Ανάπτυξης", «Επιτροπής Προστασίας του Κλίματος» καθώς και διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας εθνικής στρατηγικής για το Περιβάλλον, την Προστασία του Κλίματος και τη Βιωσιμότητα, που να περιέχει δεσμευτικούς στόχους, πολιτικές και εργαλεία εφαρμογής.
Φυσικά πρέπει να αλλάξουν πολλές πολιτικές, αλλά αυτά είναι πρώτα βήματα.

2. Είναι τυχαίο ότι έχουμε χαμηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις σε θέματα όπως η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας; Ότι η οικονομία μας είναι από τις ενεργειακά πιο σπάταλες και βρόμικες σε ευρωπαϊκό επίπεδο; Δεν είμαστε αισιόδοξοι ότι το περιβάλλον θα είναι η πρώτη προτεραιότητα της νέας κυβέρνησης. Μακάρι να διαψευστούμε. Όμως, ελάχιστες μέρες πριν τις εκλογές είχαμε ένα συμβολικό μήνυμα για το αντίθετο: η ΚΕΔ με τον πολιτικό προϊστάμενό της τον κ. Δούκα παραχώρησε 2.600 στρέμματα φυσικών περιοχών στη Ζαχάρω για τουριστική ανάπτυξη. Η απουσία μέχρι σήμερα ισχυρού πράσινου κόμματος είχε ως συνέπεια να μην αποτελεί μέχρι σήμερα κεντρικό θέμα στη χώρα μας η μεγάλη οικολογική κρίση και η αντιμετώπισή της. Η παρουσία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Θα αποτελούμε τη φωνή του περιβάλλοντος και τη συνείδηση της κοινωνίας. Η κριτική μας θα είναι συστηματική, ασυμβίβαστη, αλλά θα περιλαμβάνει λύσεις και προτάσεις για αλλαγές πολιτικών. Αν η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι αλλάζει πολιτικές, θα πρέπει να εγκαταλείψει την προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 24, να παρουσιάσει ένα αποτελεσματικό σχέδιο προστασίας του κλίματος, απεξάρτησης από το πετρέλαιο και το λιγνίτη, να θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, να δεσμευτεί ότι οι καμένες δασικές περιοχές θα ξαναγίνουν δάση, οι καταπατητές ή οι υπεύθυνοι αυθαιρέτων δεν θα «δικαιώνονται» αλλά θα τιμωρούνται αυστηρά. Η δημιουργία ανεξάρτητου οργανισμού με εντολή και μέσα να κατεδαφίζει κάθε αυθαίρετη κατασκευή σε φυσικές περιοχές θα ήταν επίσης αισιόδοξο μήνυμα.

(3) Το κίνημα των πολιτών θα έχει διάρκεια γιατί αντανακλά βαθύτερες αλλαγές αξιών που έχουν συντελεστεί και στην ελληνική κοινωνία. Σήμερα υπάρχουν υπερασπιστές του περιβάλλοντος, όχι μόνο αυτοί που διεκδικούν το περιβάλλον και το δάσος για να το μετατρέψουν σε τσιμέντο ή να το οικειοποιηθούν, στερώντας μας βασικά δημόσια αγαθά.

(4) Το ποσοστό που συγκέντρωσαν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ είναι πολύ μικρότερο από το ποσοστό της κοινωνίας που στρέφεται σήμερα σε πράσινες αξίες. Στόχος μας είναι όχι μόνο εκλογικό ποσοστό που θα επιτρέψει να εκπροσωπηθούμε στην ελληνική και την ευρωπαϊκή βουλή αλλά και βαθύτερες πολιτικές αλλαγές που θα βελτιώσουν τη ζωή μας. Το ποσοστό που πήραμε δεν προέρχονταν τόσο από οργισμένους πολίτες (στράφηκαν κυρίως σε άλλα κόμματα λόγω της λογικής της χαμένης ψήφου) αλλά κυρίως από πολίτες που ψήφισαν θετικά, πολίτες που επιδιώκουν οικολογικές αλλαγές στην πολιτική και την καθημερινότητα.

(5) Η προστασία του περιβάλλοντος απαιτεί αλλαγές σε πολλά επίπεδα. Μέσα από τις επιλογές που κάνουμε στη ζωή μας, στις αγορές, στις μετακινήσεις, στη δουλειά μας, στη διασκέδαση ψηφίζουμε καθημερινά υπέρ ή εναντίον του περιβάλλοντος. Η δράση της κοινωνίας των πολιτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων συμβάλει στην ευαισθητοποίηση και την αλλαγή συνείδησης και συμπεριφορών. Η πολιτική, όμως, μπορεί να δημιουργήσει τους όρους για την επίλυση των προβλημάτων, αλλάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις της κοινωνίας, της παραγωγής, της κατανάλωσης, της οικονομίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: