Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Για τον Μηχανισμό Επιμερισμού Κινδύνου (Risk Sharing Instrument)

O Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, παρεμβαίνοντας στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης από τον κ Μπαρόζο των μέσων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, εξήγησε τη θέση των Πράσινων:

«Σαν Πράσινοι δεν είμαστε ενάντια στο Μηχανισμό Επιμερισμού Κινδύνου (ΜΕΚ), και θεωρούμε ότι μπορεί να είναι χρήσιμος για να ενθαρρύνει επενδύσεις σε χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση. Όμως λείπουν οι ασφαλιστικές δικλείδες που θα εξασφαλίσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των έργων που θα λάβουν βοήθεια από αυτό το μηχανισμό.  
Ένα σημαντικό κομμάτι των έργων στην Ελλάδα που προορίζονται για ενίσχυση μέσω του ΜΕΚ προβλέπεται να είναι μεγάλα έργα υποδομών όπως μεγάλοι αυτοκινητόδρομοι. Το αρχικό σχέδιο που προτάθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση περιλάμβανε 1.5 δις ευρώ από τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και 4.5 δις από την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με μόχλευση σε αναλογία 1:4. Όμως, ακόμα και οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ παραδέχθηκαν ότι λιγότερο από 1.5 αυτοκινητόδρομος από τους 5 νέους είναι οικονομικά βιώσιμος όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Ως αποτέλεσμα, η ΕΤΕπ πρότεινε μια δραστική μείωση της αναλογίας μόχλευσης στα επίπεδα του 1:1.5. Τελικά, φαίνεται ότι επιτεύχθηκε ένας συμβιβασμός μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, σύμφωνα με τον οποίο ο ΜΕΚ θα χρησιμοποιηθεί τόσο για μεγάλους αυτοκινητοδρόμους, όσο και για κάποια επιλεγμένα μεγάλα έργα στους τομείς της διαχείρισης απορριμμάτων, της ενέργειας που βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα καθώς και για το Μετρό της Θεσσαλονίκης. ΤαακριβήεπίπεδαμόχλευσηςαπότηνΕΤΕπ, παραμένουναδιευκρίνιστα.
Η Ομάδα των Πρασίνων θεωρεί ότι στερείται λογικής να ξοδευτούν Ευρωπαϊκοί πόροι για έργα που είναι μη βιώσιμα όχι μόνο από την οικολογική αλλά και από την οικονομική σκοπιά, μόνο και μόνο για να αποφευχθεί η απειλή που τίθεται από τις Ευρωπαικές εταιρίες για υψηλότερες αποζημιώσεις που θα προκύψουν αν τα έργα των αυτοκινητοδρόμων ακυρωθούν.
Στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης η Ομάδα μας κατέθεσε συγκεκριμένες τροπολογίες που στόχο είχαν να εξασφαλίσουν ότι τα επιπλεγμένα έργα θα είχαν θετική επίδραση στη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και στην αγορά εργασίας καθώς και ότι τα έργα αυτά θα υποβάλλονταν σε ανάλυση κόστους-οφέλους. Προτείναμε καλύτερη χρήση του Μηχανισμού Επιμερισμού Κινδύνου και των Ευρωπαϊκών πόρων σε έργα όπως οι σιδηρόδρομοι, το δίκτυο του Μετρό, έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τέτοια έργα θα συνεισέφεραν στην επίτευξη δημοσιονομικών, οικολογικών και οικονομικών στόχων τόσο της Ελλάδας όσο και άλλων χωρών με οικονομικά προβλήματα, ενώ ταυτόχρονα θα καταπολεμούσαν την ανεργία και θα άλλαζαν δραστικά το σημερινό ελληνικό σύστημα μεταφορών και ενέργειας που βασίζεται στο εισαγόμενο πετρέλαιο και στα ΙΧ.
Καμιά από τις τροπολογίες μας δε συμπεριλήφθηκε μέσα στις συμβιβαστικές τροπολογίες, καμιά δεν έφτασε στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης ή στην Ολομέλεια του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου  ενώ είναι ακόμα απροσδιόριστο το ακριβές ποσό που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτό το Μηχανισμό Επιμερισμού Κινδύνου. Φαίνεται ότι ο ΜΕΚ δε θα χρησιμοποιηθεί ούτε για σιδηροδρόμους, ούτε για Εξοικονόμηση Ενέργειας, ούτε για έργα ΑΠΕ, και επομένως οι Πράσινοι θεωρούν το συμβιβασμό που φαίνεται ότι επιτεύχθηκε μεταξύ Ελληνικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, μη ικανοποιητικό. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, αποφασίσαμε ως Ομάδα Πρασίνων να απέχουμε από την τελική ψηφοφορία στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και στην Ολομέλεια

Δεν υπάρχουν σχόλια: