Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

τα προβλήματα των ναυπηγείων στο Ευρωκοινοβούλιο

Τα προβλήματα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου στο Ευρωκοινοβούλιο

Ερώτηση του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκου Χρυσόγελου
 
Τα προβλήματα αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ναυπηγοεπισκευαστικός κλάδος φέρνει στο Ευρωκοινοβούλιο, με γραπτή ερώτηση που κατέθεσε προς την Κομισιόν, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, σε συνέχεια μιας σειράς πρωτοβουλιών του σε περιφερειακό, εθνικό κι ευρωπαϊκό επίπεδο, με στόχο να προωθηθεί η αναζωογόνηση του κλάδου, η διατήρηση καθώς και η δημιουργία θέσεων εργασίας. Μεταξύ αλλων, ο Νίκος Χρυσόγελος ζητάει από την Κομισιόν:
  • σχέδιο για την αντιμετώπιση της φθίνουσας πορείας του κλάδου
  • στοιχεία για την αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου με στόχο τον περιορισμό της κρίσης στον ναυπηγικό τομέα
  • στοιχεία για τυχόν αξιοποίηση από τα κράτη-μέλη του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου που επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τα επόμενα 2 χρόνια, για καινοτομίες και κατασκευή πλωτών και κινητών παράκτιων κατασκευών για εκμετάλλευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Θέτει, επίσης, το θέμα της απαγόρευσης που έχει επιβληθεί στα Ελληνικά Ναυπηγεία κάθε εμπορικής δραστηριότητας και ζητάει να πληροφορηθεί αν η Κομισιόν εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στο μεγαλύτερο ελληνικό ναυπηγείο να επανέλθει σε εμπορική δραστηριότητα και να επεκταθεί ίσως και σε πράσινους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί αργά ή γρήγορα στο κλείσιμό του και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο.
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε σχετικά: “Η κρίση σε έναν κλάδο που κάποτε απασχολούσε άμεσα 15.000 εργαζόμενους και έμμεσα 30.000, είναι γενικευμένη, με την ανεργία στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη να ανέρχεται στο 95% και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελλείψει εργασιών, να παραμένουν κλειστές. Η ανάγκη ανάληψης συντονισμένων κι αποτελεσματικών πρωτοβουλιών για την αντιστροφή της φθίνουσας πορείας του κλάδου μέσω της μετατροπής της σημερινής συμβατικής παραγωγικής διαδικασίας σε μια διαδικασία που θα ενσωματώνει ένταση γνώσης, ποιότητα, καινοτομία και υψηλή πράσινη τεχνολογία είναι περισσότερο από ποτέ επιτακτική. Χρειάζεται, όμως, σχέδιο, συνεργασία μεταξύ διαφόρων φορέων και στοχευμένη αναζήτηση κι αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, αξιοποιώντας τις σημαντικές δυνατότητες που υπάρχουν όσο και τις καλές πρακτικές άλλων ναυπηγείων”.
 
Δείτε αναλυτικά:
 
1. Η ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2. Πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με το ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο
 
1. Η ερώτηση για τον ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο
 
Η ανεργία στην ελληνική Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη ανέρχεται στο 95%, ενώ η Ε.Ε. έχει επιβάλλει στα Ελληνικά Ναυπηγεία, το μεγαλύτερο ναυπηγείο της χώρας, απαγόρευση κάθε εμπορικής δραστηριότητας κι αναθέσεις έργου μόνο από το Πολεμικό Ναυτικό, στο πλαίσιο συμφωνίας για μη επιβολή προστίμου.
Ερωτάται η Επιτροπή:
  1. Ενισχύει σχέδια γι' ανακοπή της φθίνουσας πορείας του κλάδου μέσω συμπλήρωσης της ναυπηγο-επισκευαστικής δραστηριότητας με τομείς πράσινης τεχνολογίας, που ενσωματώνουν ένταση γνώσης, καινοτομία και περιβαλλοντικά προϊόντα κι υπηρεσίες;
  2. Σε τι βαθμό χρηματοδοτούνται - αξιοποιούνται παραγωγικά τα αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων, όπως η κατασκευή εξαρτημάτων και τμημάτων πλωτών εφαρμογών ΑΠΕ, πλωτών συστημάτων αφαλάτωσης με τη χρήση ΑΠΕ, που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην απασχόληση στα ναυπηγεία;
  3. Έχουν κατευθυνθεί πόροι του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στον ναυπηγικό τομέα;
  4. Αξιοποιούν τα κράτη-μέλη το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο που επιτρέπει κρατικές ενισχύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία, τα επόμενα 2 χρόνια, για καινοτομίες και κατασκευή πλωτών και κινητών παράκτιων κατασκευών για εκμετάλλευση ΑΠΕ [1];
  5. Προβλέπεται, στο πλαίσιο εφαρμογής της ευρωπαϊκής πολιτικής μείωσης της ρύπανσης από πλοία, συν-χρηματοδότηση της βελτίωσης των μηχανών πλοίων ή/και κατασκευής νέων, περιβαλλοντικά αποτελεσματικών και καινοτόμων πλοίων, κάτι που συμβάλλει και στη βιωσιμότητα των ακτοπλοϊκών συνδέσεων των νησιών, αφού τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν το 37-50% του συνολικού κόστους τους;
  6. Εξετάζει εναλλακτικά σχέδια συμμόρφωσης που θα επιτρέψουν στα Ελληνικά Ναυπηγεία να επανέλθουν σε εμπορική δραστηριότητα και να επεκταθούν ίσως και σε πράσινους τομείς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημερινή κατάσταση οδηγεί στο κλείσιμό τους και σε μεγαλύτερη ανεργία στον κλάδο;  
____________________________________________
 [1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:364:0009:0013:EL:PDF (14.12.2011) «Πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις στη Ναυπηγική Βιομηχανία» Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/C 364/06)
 
2. Πρωτοβουλίες του Νίκου Χρυσόγελου σχετικά με την αναζωογόνηση και μεταστροφή του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου
 
Ο Νίκος Χρυσόγελος (είναι και Περιφερειακός Σύμβουλος Ν Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ) έχει συνεργαστεί συστηματικά με τους εργαζόμενους και τη διοίκηση του ναυπηγείου ΝΕΩΡΙΟΥ αλλά και με φορείς της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος. Με πρόσκλησή του οργανώθηκε, επίσης, από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιώς και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στις 10 Μαρτίου 2012, ημερίδα διαβούλευσης με φορείς του κλάδου.
 
Τα θέματα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου συζήτησε, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων και με τον επικεφαλής της TaskForceτης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα, κ Reichenbachκατά τη διάρκεια της συζήτησης για την ελληνική κρίση, που οργανώθηκε την Τετάρτη 11/4, στις Βρυξέλλες, από τους πρασίνους ευρωβουλευτές (μεταξύ των οποίων και ο Νίκος Χρυσόγελος), που συγκροτούν την ομάδα εργασίας για μια πράσινη οικονομία, ένα Πράσινο Νιου Ντηλ. Ο Νίκος Χρυσόγελος αναφέρθηκε στην ανάγκη στήριξης από ευρωπαϊκούς πόρους της προσπάθειας επαναπροσανατολισμού και προσαρμογής του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου με στόχο την κατασκευή πράσινων τεχνολογιών αλλά και περιβαλλοντικά/ενεργειακά αποτελεσματικών μηχανών και πλοίων, ιδιαίτερα για τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις των νησιών, συζήτησε.
 
Στις 28 Ιουνίου 2012, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, σε συνεργασία με συναδέλφους του πράσινους Ευρωβουλευτές από την Γερμανία και την Φιλανδία, οργανώνει ημερίδα για τα θέματα του ναυπηγοεπισκευαστικού κλάδου με συμμετοχή εκπροσώπων του από την Ελλάδα κι άλλες χώρες καθώς και στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της αυτοδιοίκησης.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: