Τετάρτη 2 Μαΐου 2012

Η Κοινή Αλιευτική Πολιτική

«Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτική και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας»

Η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚαλΠ) μέχρι το 2020 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας (ΕΤΑΘ) συζητιούνται αυτή την περίοδο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, θα παρουσιάσει την Δευτέρα 7 Μαίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας κι Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωκοινοβουλίου την εισήγησή του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας. Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης στις 26/4/2012 (ο Νίκος Χρυσόγελος είναι ένας από τους αντιπροέδρους της) ψηφίστηκαν με μεγάλη πλειοψηφία δυο εκθέσεις σχετικά με (α) τις κύριες κατευθύνσεις που πρέπει να περιλαμβάνει η μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και (β) τις προβλέψεις που πρέπει να έχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τους μικρούς παράκτιους αλιείς (σχέδιο γνωμοδότησης της Ισπανίδας πράσινης ευρωβουλευτού Ana Miranda). Ο Νίκος Χρυσόγελος κατά την παρέμβασή του στη συζήτηση της γνωμοδότησης είχε τονίσει τη σημασία των παράκτιων, μικρής κλίμακας, αλιέων για την τοπική οικονομία, την απασχόληση και το θαλάσσιο περιβάλλον αλλά και τις δυσκολίες πρόσβασής τους σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία.

Τα αλιευτικά πεδία της Ευρώπης ήταν κάποτε από τα πιο παραγωγικά στον κόσμο, αλλά τριάντα χρόνια Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των πληθυσμών των ψαριών, την υποβάθμιση των οικοσυστημάτων, καθώς και βλάβες στα βιολογικά είδη, σε οικοτόπους και αλιευτικά πεδία. Το 63% των εξεταζόμενων ιχθυαποθεμάτων στον Ατλαντικό έχουν υπεραλιευθεί, στη Μεσόγειο το ποσοστό αγγίζει το 82%, ενώ στη Βαλτική 4 από τα 6 ιχθυαποθέματα έχουν υπεραλιευθεί.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής περιλαμβάνει μερικά καλά στοιχεία αλλά και κάποια επικίνδυνα. Η ΚΑλΠ έχει κατηγορηθεί για πολλά προβλήματα, αλλά δεν πρέπει να λησμονείται ότι είναι το αποτέλεσμα ενός πολιτικού συμβιβασμού των κρατών μελών. Η πλήρης και ορθή εφαρμογή της ισχύουσας ΚΑλΠ θα μπορούσε να αποτρέψει ένα μεγάλο μέρος της σημερινής κρίσης που αντιμετωπίζουν τόσο τα ιχθυαποθέματα όσο και ο τομέας της αλιείας στην ΕΕ. Τα κράτη μέλη απέτυχαν παταγωδώς στο παρελθόν να εφαρμόσουν όσα έχουν συμφωνηθεί. Αυτή η μεταρρύθμιση και η εφαρμογή της, θα δείξει αν πραγματικά επιθυμούν να έχουν μια βιώσιμη αλιεία στην Ευρώπη, να λάβουν μέτρα για αποκατάσταση του θαλάσσιου πλούτου και διασφάλιση του επαγγέλματος των ψαράδων καθώς και για ευημερία των παράκτιων και νησιωτικών περιοχών που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την αλιεία ή αν θα επιτρέψουν τη συνέχιση της καθοδικής πορείας της αλιείας, τη μείωση των πληθυσμών των ψαριών και την υποβάθμιση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
Στο πλαίσιο της πολιτικής διαβούλευσης με κοινωνικούς κι επαγγελματικούς φορείς πριν την προετοιμασία των εισηγήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος έχει συζητήσει με ένα σύνολο φορέων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, η Ομάδα των Πράσινων είχε προσκαλέσει την Επίτροπο Θαλάσσιων Υποθέσεων κι Αλιείας κα Μαρία Δαμανάκη για να παρουσιάσει τις προτάσεις της για την μεταρρύθμιση της κοινής Αλιευτικής Πολιτικής αλλά και να απαντήσει σε ερωτήσεις των πράσινων ευρωβουλευτών, μεταξύ των οποίων και του Νίκου Χρυσόγελου.

Εκπρόσωποι των αλιέων παράκτιας και μέσης αλιείας, περιβαλλοντικών και κοινωνικών οργανώσεων και της αυτοδιοίκησης συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι διαβούλευσης με θέμα «Η Μεταρρύθμιση της Κοινής Πολιτικής για την Αλιεία & το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας» που διοργάνωσε ο Νίκος Χρυσόγελος, το Σάββατο 21 Απριλίου, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά,  Στη διαβούλευση συμμετείχαν με παρεμβάσεις τους οι: Δημήτρης Κοτσόργιος, Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Αλιέων Ελλάδας, Δημήτρης Ταουλτζής,  Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, Παναγιώτης Βουδούρης, Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής, Αντρέας Πράσινος, Διευθυντής Αλιείας Περιφέρειας Αττικής και Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, Θανάσης Μαχιάς, ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ σε θέματα βιοποικιλότητας και αλιευτικής πολιτικής, Βαγγέλης Κουκιάσας, Πρόεδρος του ΔΣ της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Δίκτυο Μεσόγειος SOS” και Γιώργος Λουρδής, Μηχανολόγος, Επαγγελματίας θαλάσσιου τουρισμού. Σύντομες παρεμβάσεις είχαν κι άλλοι εκπρόσωποι Ομοσπονδιών Αλιευτικών Συλλόγων (παράκτιας αλιείας) και Ενώσεων Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης έχουν ήδη ληφθεί υπόψη   για τη σύνταξη της έκθεσης που θα υποβληθεί για το θέμα του “Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας και Θάλασσας”.

Ο Νίκος Χρυσόγελος, δήλωσε ενόψει της προετοιμασίας της εισήγησής του για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας κι Αλιείας: “Οι Πράσινοι πιστεύουμε ότι η νέα Κοινή Αλιευτική Πολιτική θα πρέπει να θέσει ως προτεραιότητα την περιβαλλοντική αειφορία, στη βάση της αρχής της προφύλαξης και της ενεργούς συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των παράκτιων αλιέων στην βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και παράκτιων των οικοσυστημάτων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και Θάλασσας θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση αυτών των επιλογών. Μια τέτοια πολιτική μπορεί να διασφαλίσει μακροχρόνια την προστασία των πληθυσμών των ψαριών, την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των νησιωτικών και παράκτιων κοινοτήτων, το επάγγελμα του ψαρά “.

Διαβάστε αναλυτικά για τη διαβούλευση:
http://www.chrysogelos.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1002:cfp&Itemid=72&lang=el
Πηγές και ενδιαφέρουσες συνδέσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια: