Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2012

Προκήρυξη θέσης για επιστημονικό συνεργάτη Βρυξέλλες

Προκήρυξη θέσης επιστημονικού συνεργάτη στην ομάδα του ευρωβουλευτή των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μέχρι 3/2/2012, ώρα 23.30

1. Προσόντα επιστημονικού συνεργάτη
Η θέση αφορά σε επιστημονικό βοηθό, άνδρα ή γυναίκα, με γνώσεις ταυτοχρόνως στον τομέα των διεθνών σχέσεων, του αφοπλισμού και της ασφάλειας, των οικονομικών θεσμών, της ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής ενοποίησης καθώς και της οικονομικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής πολιτικής, με έμφαση στο Green New Deal,  για να εργαστεί στο γραφείο του Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Νίκο Χρυσόγελο (από τις 3 Φεβρουαρίου 2012 μέχρι και τον Ιούνιο 2014) στις Βρυξέλλες. Θα συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συνεργάτες του ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες και στην Αθήνα.

2. Επιστημονική – πολιτική στήριξη: Ο επιστημονικός συνεργάτης έχει ως καθήκον να βοηθάει τον ευρωβουλευτή στην άσκηση του πολύμορφου κοινοβουλευτικού έργου του, μεταξύ άλλων
- Θα έχει την ευθύνη σε θέματα τεκμηρίωσης, συγκέντρωσης στοιχείων, έρευνας, επεξεργασίας θέσεων στα αντικείμενα που περιγράφονται πιο πάνω για λογαριασμό του Έλληνα ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων
- Θα παρακολουθεί τις πολιτικές συζητήσεις στις αντίστοιχες επιτροπές στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο.
- Θα έχει τακτική επικοινωνία με ερευνητικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, τόσο για τη μεταφορά θεμάτων στο ευρωκοινοβούλιο όσο και για την διαβούλευση με φορείς στους τομείς ευθύνης του/της,
- Θα είναι αντιπρόσωπος του ευρωβουλευτή σε συναντήσεις με φορείς σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του ευρωβουλευτή
- Θα συμβάλει στην γραμματειακή και υποστηρικτική – οργανωτική δουλειά στους τομείς ευθύνης του/της, 
- Θα συνεργάζεται στενά με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες όσο και στην Αθήνα, στο πλαίσιο, της ομάδας κοινοβουλευτικής στήριξης του ευρωβουλευτή 

3. Κοινοβουλευτική στήριξη: σύνταξη ερωτήσεων και εκθέσεων, τακτική πληροφόρηση μέσω σχετικού ηλεκτρονικού δελτίου, ΔΤ και μηνυμάτων, διοργάνωση στην Ελλάδα και το Ευρωκοινοβούλιο (σε συνεργασία με τους υπόλοιπους συνεργάτες στις Βρυξέλλες) ημερίδων, εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων στα αντικείμενα ευθύνης του/της

4. Τα απαραίτητα προσόντα
είναι:
•    Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης.
•    Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή, η πολύ καλή γνώση και γερμανικών ή γαλλικών.
•    Γνώσεις και σημαντική εμπειρία ερευνητική, ακαδημαϊκή ή και επαγγελματική σε θέματα διεθνών σχέσεων, αφοπλισμού και ασφάλειας, οικονομικών θεσμών, ευρωπαϊκής και περιφερειακής πολιτικής ενοποίησης καθώς και οικονομικής, τεχνολογικής και βιομηχανικής πολιτικής με έμφαση στο Green New Deal
•    Ικανότητα επεξεργασίας θέσεων και συγγραφής εκθέσεων για θέματα που αφορούν τους τομείς ευθύνης του/της (πιθανόν σε συνεργασία και με άλλους συνεργάτες του ευρωβουλευτή)
•    Δυνατότητα εργασίας σε πολύ-πολιτισμικό περιβάλλον και συλλογικής εργασίας / συνεργατικότητας με τους υπόλοιπους συνεργάτες και τον ευρωβουλευτή.
•    Αποδοτικότητα στους τομείς ευθύνης που αναλαμβάνει, συνέπεια στα χρονοδιαγράμματα, δημιουργικότητα και πρωτοβουλία σε εντατικούς ρυθμούς εργασίας
•    Άριστος χειρισμός εφαρμογών γραφείου Η/Υ και δυνατότητες επικοινωνίας και ενημέρωσης που δίνει το διαδίκτυο

5. Επιθυμητά προσόντα είναι:
•    Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών απαραίτητος και σχετική εμπειρία στους προαναφερόμενους τομείς
•    Προηγούμενη εμπειρία από εργασία και σε άλλη, εκτός Ελλάδος χώρα, ιδιαίτερα στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ή διεθνών προγραμμάτων
•    Γνώση των διαδικασιών του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και της Ομάδας των Πρασίνων.
•    Επικοινωνιακές ικανότητες

6. Άλλες απαιτήσεις
•    Δυνατότητα επεξεργασίας προτάσεων και πολιτικών μέσα από μια πράσινη οπτική, ενδιαφέρον συμμετοχής σε σεμινάρια και επιστημονικές ημερίδες για θέματα του τομέα ευθύνης του/της
•    Δυνατότητα εργασίας σε ακανόνιστα ωράρια ανάλογα με τις απαιτήσεις της απαιτητικής δουλειάς του ευρωβουλευτή.

7. Αξιολόγηση
Βασικά  κριτήρια αξιολόγησης του/της είναι:
1. Η εκπαίδευση και οι γνώσεις του/της στα σχετικά αντικείμενα
2. Η εμπειρία που έχει ήδη στο σχετικό αντικείμενο
3. Οι δεξιότητες και δεσμεύσεις του/της
 
8. Επικοινωνία, υποβολή βιογραφικού και σύντομου σημειώματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να υποβάλλουν μέχρι 3 Φεβρουαρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: nikos.chrysogelos@gmail.com
-    βιογραφικό σημείωμα όπου θα παρουσιάζεται και τεκμηριώνεται η επιστημονική κι άλλη εμπειρία
-    σύντομο σημείωμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μάξιμουμ 250 λέξεις) όπου θα αναφέρονται οι λόγοι εκδήλωσης του ενδιαφέροντος καθώς και ποια είναι τα δυνατά κι αδύναμα σημεία του/της για τη θέση αυτή.

1 σχόλιο:

dragonfly είπε...

Είναι απελπιστικά πολλά τα απαιτούμενα προσόντα!! χαρά στο κουράγιο όσων κάνουν αίτηση!! Φυσικά εύχομαι να βρεθεί ο καλύτερος/η