Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011

ΟΗΕ: οι μετανάστες βοήθεια, όχι βάρος για τις χώρες

Μήνυμα του Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ Μπαν Κι-Μουν

Mύθος ότι οι μετανάστες αποτελούν βάρος. Στην πραγματικότητα προσφέρουν τεράστια βοήθεια στις χώρες υποδοχής.

"Η μετανάστευση επηρεάζει όλες τις χώρες. Στον ίδιο βαθμό επηρεάζουν οι μύθοι και οι λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τις συνέπειές της.

Υπάρχουν πολλοί μύθοι σχετικά με τη μετανάστευση.

Ένας τέτοιος μύθος είναι ότι οι μετανάστες είναι βάρος. Στην πραγματικότητα, οι μετανάστες προσφέρουν τεράστια βοήθεια στις χώρες υποδοχής. Ως εργαζόμενοι, φέρνουν τις δεξιότητες τους. Ως επιχειρηματίες, δημιουργούν θέσεις εργασίας. Ως επενδυτές, εισάγουν κεφάλαια. Στις προηγμένες ή στις αναδυόμενες οικονομίες, διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη γεωργία, στον τουρισμό και στην οικιακή εργασία. Οι μετανάστες συχνά φροντίζουν τα νεότερα και τα πιο ηλικιωμένα μέλη της κοινωνίας.

Οι άνθρωποι θεωρούν έγκλημα την παράνομη μετανάστευση. Πολλοί νομίζουν ότι οι μετανάστες χωρίς τα κατάλληλα έγγραφα αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία και πρέπει να βρίσκονται υπό κράτηση ή πιστεύουν ότι όλες οι γυναίκες που μεταναστεύουν για να εργαστούν σε θέσεις χαμηλών προσόντων είναι θύματα της εμπορίας ανθρώπων.

Αυτές και άλλες αστήριχτες αντιλήψεις οδηγούν στην υιοθέτηση μεταναστευτικών πολιτικών που είναι στην καλύτερη περίπτωση άσχετες ή ακόμη και επικίνδυνες.

Τα κράτη έχουν το κυριαρχικό προνόμιο να διαχειρίζονται τα σύνορά τους. Έχουν όμως και το καθήκον να τηρούν τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα τα άτομα, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από την εθνικότητα ή το νομικό καθεστώς, πρέπει να απολαμβάνουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Κανένας μετανάστης δεν πρέπει να προωθείται σε ένα μέρος όπου θα υποβληθεί σε βασανιστήρια. Κάθε μετανάστρια πρέπει να έχει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγικής περίθαλψης. Κάθε παιδί-μετανάστης πρέπει να μπορεί να πάει στο σχολείο.

Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι ζήτημα φιλανθρωπίας, ούτε είναι η ανταμοιβή για την υπακοή στους μεταναστευτικούς κανόνες. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το αναφαίρετο δικαίωμα κάθε ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των 214 εκατομμυρίων διεθνών μεταναστών του κόσμου, όπως και των μελών των οικογενειών τους.

Σαράντα πέντε χώρες έχουν επικυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Μεταναστών Εργαζομένων και των Μελών των Οικογενειών τους. Καλώ όλες τις χώρες να υπογράψουν αυτή τη σημαντική συνθήκη ως απτή επιβεβαίωση της δέσμευσής τους για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των μεταναστών που βρίσκονται στο έδαφός τους.

Όταν τα δικαιώματά τους παραβιάζονται, περιθωριοποιούνται και αποκλείονται, οι μετανάστες δεν μπορούν να συμβάλλουν οικονομικά ή κοινωνικά στις κοινωνίες που αφήνουν πίσω τους ή σε αυτές που εισέρχονται. Ωστόσο, όταν υποστηρίζονται από σωστές πολιτικές και από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μια δύναμη για το καλό τόσο των ατόμων όσο και των χωρών προέλευσης, διέλευσης ή προορισμού.

Ας δώσουμε νόημα στη Διεθνή Ημέρα Μεταναστών κάνοντας δημιουργικά βήματα για να μετατρέψουμε αυτό το παγκόσμιο φαινόμενο σε δύναμη προόδου."


http://www.un.org/en/events/migrantsday/

About migration: Secretary-General’s Message for 2011

Migration affects all countries – and so do myths and misperceptions about its impact.
There are many false assumptions surrounding migration. 

One such myth is that migrants are a burden.  In reality, migrants make vast contributions to host countries.  As workers, they bring skills.  As entrepreneurs, they create jobs.  As investors, they bring capital.  In advanced and emerging economies, they play an indispensible role in agriculture, tourism and domestic work.  Migrants often care for the youngest and oldest members of society. 

People view irregular migration as a crime.  Many think migrants who lack proper documents are a danger to society and should be detained, or that all women who migrate to take up low-skilled jobs have been trafficked. 

These and other unfounded beliefs lead to the adoption of migration policies that are irrelevant at best or even dangerous. 

States have the sovereign prerogative to manage their borders.  But they also have the duty to abide by their international legal obligations.  Under international human rights law, all persons, without discrimination and regardless of nationality or legal status, are entitled to enjoy fundamental human rights.  No migrant should be sent back to a place where he or she will be tortured.  Every migrant woman should have access to health care, including reproductive health care.  Every migrant child should be able to go to school. 

Human rights are not a matter of charity, nor are they a reward for obeying immigration rules.  Human rights are the inalienable entitlement of every person, including the world’s 214 million international migrants as well as their family members.

Forty-five countries have ratified the International Convention on the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families.  I call on all others to join this important treaty as a concrete affirmation of their commitment to protect and promote the human rights of all migrants on their territories.

When their rights are violated, when they are marginalized and excluded, migrants will be unable to contribute either economically or socially to the societies they have left behind or those they enter.  However, when supported by the right policies and human rights protections, migration can be a force for good for individuals as well as for countries of origin, transit and destination. 

Let us give meaning to International Migrants Day by taking constructive steps to leverage this global phenomenon into a force for progress.

Ban Ki-moon

Δεν υπάρχουν σχόλια: