Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Συνέντευξη στην εφ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Μαγνησίας


Ερώ    Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ Μαγνησίας στις 11/12/2011

Ερώτηση: Ποιος είναι ο σκοπός της επίσκεψή σας στην Μαγνησία;
Νίκος Χρυσόγελος: Συμμετέχω στην εκδήλωση που διοργανώνουν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ Μαγνησίας «κρίση και πράσινες-οικολογικές διέξοδοι», σήμερα, στις 18.00, στο Στέκι Οικολογίας κι Αλληλεγγύης (Κ. Καρτάλη 135), ενώ τη Δευτέρα μαζί με αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων Μαγνησίας θα έχουμε συναντήσεις με φορείς της περιοχής. Στόχος είναι να αναδείξουμε μια στρατηγική διεξόδου από την κρίση που είναι κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά βιώσιμη, προς όφελος των πολιτών και της κοινωνίας, που οδηγεί στην ευημερία όλων στη βάση όμως της υπεράσπισης των δημόσιων αγαθών και της αλληλεγγύης.

Ερώτηση: Θα είσαστε ευρωβουλευτής των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ από τον Γενάρη;
Νίκος Χρυσόγελος: Ναι, θα αντικαταστήσω στο Ευρωκοινοβούλιο τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, όπως έχουμε δεσμευθεί να κάνουμε στη βάση της αρχής της εναλλαγής. Είναι μεγάλη ευθύνη αλλά και πρόκληση αυτός ο νέος ρόλος, συνεπάγεται μια ιδιαίτερα απαιτητική παρουσία και πολιτική παρέμβαση, με δεδομένη την σημερινή κρίση στην χώρα μας και στην ευρωζώνη, αλλά και την πολύ σημαντική δουλειά που έχει κάνει αυτά τα χρόνια ο Μιχάλης Τρεμόπουλος και η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο. Σκοπεύω να δουλέψω πιο στενά με τις περιφέρειες σε θέματα βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, κοινωνικών επιχειρήσεων, πράσινης οικονομίας, μεταρρύθμισης τομέων της οικονομίας που βρίσκονται σε κρίση και δημιουργίας βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Ερώτηση: Ποια είναι η μέχρι σήμερα εμπειρία σας από τον θεσμό της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, αφού έχετε εκλεγεί Περιφερειακός Σύμβουλος στο Ν Αιγαίο επικεφαλής της παράταξης ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ και είσαστε, αν δεν κάνω λάθος, Γραμματέας του προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου;
Νίκος Χρυσόγελος: Η μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση και ο «Καλλικράτης» αποδεικνύονται – όπως το είχαμε πει – ένα σχέδιο χωρίς κατάλληλη προετοιμασία και πόρους. Το πολιτικό προσωπικό - κυρίως, στελέχη των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, των επαρχείων και των κομμάτων - δύσκολα μπορούν να μπουν στον νέο ρόλο της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, που δεν είναι ή δεν πρέπει να είναι η συνέχεια της νομαρχίας. Ιδιαίτερα σήμερα, η περιφερειακή αυτοδιοίκηση πρέπει να καλύψει το κενό που δημιουργείται από την διάλυση της κεντρικής διοίκησης, την κατάρρευση της οικονομίας σε εθνικό επίπεδο και την αποσύνθεση της κοινωνικής συνοχής. Πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση και προώθηση βιώσιμων περιφερειακών πολιτικών, ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης.

Ερώτηση: Δηλαδή στην σημερινή κρίση εσείς προτείνεται ένα ρόλο «αυξημένων απαιτήσεων» για τις περιφέρειες;
Νίκος Χρυσόγελος: Ναι, είναι σαφές ότι η πολιτική που ακολουθείται σήμερα είναι αδιέξοδη. Δεν επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι και παράλληλα έχουμε μεγάλο οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος. Από την άλλη, μια πολιτική που απλώς λέει «όχι» και καλεί μόνο σε «αντίσταση», οδηγεί κι αυτή σε αδιέξοδο, δεν αντιπροτείνει αλλαγές, συντηρεί την ψευδαίσθηση ότι όλα πήγαιναν καλά σε αυτή την χώρα. Εμείς λέμε ότι παράλληλα με την αντίθεση της πλειοψηφίας της κοινωνίας στη φιλοσοφία και τις πολιτικές του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, χρειάζεται να αναπτύξουμε και μια εναλλακτική πρόταση διεξόδου από την κρίση, επενδύοντας σε μια πράσινη συνεκτική λύση που απαντάει ταυτοχρόνως στην οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση.
 
Η λύση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε μια πραγματική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη – αφού η κρίση έχει και ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση. Πρέπει να συνδέεται με «περισσότερη» δημοκρατική και κοινωνική Ευρώπη, όπως πρότειναν με σαφήνεια οι Ευρωπαίοι Πράσινοι. Αλλά και να «κερδίσει» την κινητοποίηση της κοινωνίας, από τα κάτω, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ιδιαίτερα, δικά μας διαθρωτικά, πολιτικά, οικονομικά, διοικητικά προβλήματα που μας οδήγησαν στην σημερινή χρεοκοπία.

Ως πολιτικό κόμμα διατυπώνουμε προτάσεις, παρεμβαίνουμε σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό-τοπικό επίπεδο. Αλλά τον ρόλο της θεσμικής διαμόρφωσης αυτής της εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση πρέπει να τον αναλάβουν οι περιφέρειες. Η διέξοδος από την κρίση απαιτεί αλλαγές σε τρία επίπεδα:

- Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: μεταρρύθμιση της ΕΕ και της ευρωζώνης, διαμόρφωση κοινής οικονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης, επίδειξη πραγματικά ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές, πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ, παροχή των κατάλληλων εργαλείων για αναζωογόνηση της οικονομίας (ευρωομόλογα, αύξηση προϋπολογισμού ΕΕ, παροχή τεχνικής βοήθειας κα). Όχι τιμωρία αλλά στήριξη των χωρών του νότου για να πετύχουν σε ένα λογικό χρονικό διάστημα τις αναγκαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις με την κοινωνία σύμμαχο και όχι στόχο. Είναι αναγκαία μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για φορολόγηση της περιουσίας από ένα ύψος και πάνω, για να στηριχθεί η μεταρρύθμιση της οικονομίας αλλά και τα προγράμματα κοινωνικής συνοχής, όπως τονίζουμε στην κοινή καμπάνια συλλογής υπογραφών που έχουμε ξεκινήσει οι Έλληνες και Γερμανοί πράσινοι.

- Σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο: Η αυτοδιοίκηση (περιφερειακή και τοπική) πρέπει να αναλάβει τη συγκρότηση, από την περιφέρεια προς το κέντρο, ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμου, δίκαιου, που θα προκύψει μέσα από διάλογο και θα βασίζεται στην ποιότητα, στην πράσινη καινοτομία, στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων, στο όφελος για όλους, για τις σημερινές και επόμενες γενιές και όχι στο κέρδος για ελάχιστους και στην προσπάθεια ευημερίας των οικονομικών δεικτών. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπώνονται σε ένα Περιφερειακό Στρατηγικό Σχέδιο Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης κι Απασχόλησης 2012-2020 για ΚΑΘΕ περιφέρεια. Τα σχέδια κάθε περιφέρειας θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύνθεση ενός συνεκτικού εθνικού σχεδίου. Η περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να συμβάλλουν, επίσης, στη διαμόρφωση μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, θεσμών διαβούλευσης και νέων μορφών πολιτικής δημοκρατίας, όπου οι πολίτες θα μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των αποφάσεων που τους αφορούν.

- Σε εθνικό επίπεδο: αλλαγή της σημερινής καταστροφικής πολιτικής και διαμόρφωση μέσα από διάλογο με την κοινωνία ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων που θα επιδιώκει - μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, πχ μια δεκαετία - τη στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, τη βιωσιμότητα (αειφορία) και την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των δημοσιονομικών, τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, μέσα από την ενεργοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας, την επανα-ιεράρχηση αξιών, την πράσινη και κοινωνική καινοτομία καθώς και την ορθολογική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Κεντρικό ζητούμενο είναι η συν-διαμόρφωση μαζί τα περιφερειακά συμβούλια και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς της κοινωνίας του Στρατηγικού Σχεδίου Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης και Απασχόλησης 2012-2020, βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση.

Οι ελληνικές περιφέρειες οφείλουν, επίσης, να παίζουν σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο - σήμερα οι περιφέρειες είναι θεατές των ευρωπαϊκών εξελίξεων - τη στιγμή που διαμορφώνονται οι Κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία, τη νέα αρχιτεκτονική της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης. Και ο τρόπος παρέμβασης είναι μέσα από συνεργασίες και συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ερώτηση: Τι περιμένετε από τις εκλογές όταν γίνουν;
Νίκος Χρυσόγελος: Τα δυο κόμματα εξουσίας δεν θα πρέπει να πάρουν ποσοστά πάνω από 15-20% το καθένα, να τεθούν έτσι στο περιθώριο εκείνες οι δυνάμεις και το προσωπικό του παλιού πολιτικού συστήματος. Δεν μπορούμε να βγούμε από την κρίση αν συνεχίσουν να κυριαρχούν εκείνα τα κόμματα και εκείνες οι πολιτικές και πολιτικοί που ευθύνονται για την σημερινή κατάντια. Χρειάζεται να έρθουν στο προσκήνιο νέες πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που έχουν προτάσεις διεξόδου από την κρίση, όχι λαϊκίστικες και αντιδραστικές δυνάμεις. Μόνο έτσι θα αναζωογονηθεί η δημοκρατία. Πιστεύω ότι οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ θα παίξουν σημαντικό ρόλο στη νέα εποχή που έρχεται και αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να μετατραπούμε σε ένα καλά οργανωμένο, ανοικτό, μαζικό κόμμα στο οποίο θα συμμετέχουν οι πιο δραστήριοι και ενεργοί πολίτες. Είναι η εποχή της επιστροφής στην πολιτική, της συμβολής κάθε πολίτη στο να αλλάξει η κοινωνία και τα πολιτικά κόμματα. Το σύνθημά μας «αλλάζουμε την πολιτική, αλλάζουμε και εμείς» είναι πάντα επίκαιρο αλλά τώρα αποτελεί θέμα επιβίωσης.

Ερώτηση: Ποιο είναι το μήνυμα σας προς τους πολίτες στη Μαγνησία και τη Θεσσαλία;
Νίκος Χρυσόγελος: Απέναντι στη σημερινή αδιέξοδη πολιτική, εμείς προτείνουμε λύσεις που αποτελούν ένα «ανοικτό παράθυρο σε ένα σκοτεινό δωμάτιο». Απέναντι στην οργή και την κατάθλιψη που κυριαρχούν, καλούμε τους πολίτες σε συνειδητή συμμετοχή σε αλλαγές που θα αποφασίσει η ίδια η κοινωνία – όχι άλλοι για μας χωρίς εμάς - για να μπορούμε εμείς και τα παιδιά μας (αύριο) να ζούμε καλύτερα. Η ελπίδα υπάρχει στην ενεργοποίηση και στην αλληλεγγύη αλλά και σε μεταρρυθμίσεις που προωθούνται από νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, που αναπτύσσονται τοπικά και περιφερειακά. Εδώ στην Μαγνησία βλέπουμε τέτοιες ελπιδοφόρες κινήσεις και πρωτοβουλίες, από τις οποίες θέλουμε να μάθουμε και εμείς, οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ. Χρειάζεται να εξαπλωθούν και σε άλλες περιοχές. Η συνεργασία και ανταλλαγή καλών πρακτικών από άλλες περιοχές της χώρας και της υπόλοιπης Ευρώπης θα συμβάλλουν στο να διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο για την οικονομία, την κοινωνική οργάνωση, την προστασία του περιβάλλοντος, την παραγωγή και χρήση ενέργειας, την κοινωνική αλληλεγγύη, την διοίκηση.

Και προσωπικά, θα προσκαλούσα τόσους σημαντικούς και αξιόλογους ανθρώπους που υπάρχουν και στην Μαγνησία και γενικότερα στη χώρα να μπουν μαζικά στους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ και να δημιουργήσουμε όλοι μαζί ένα σύγχρονο πράσινο κόμμα που θα εκπροσωπεί αύριο το 15-20% της κοινωνίας, όχι απλώς το 3-5% που δείχνουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις. Οι κοινωνίες αλλάζουν αλλά πρέπει να πάρουμε μέρος στις αλλαγές για να τις κατευθύνουμε σε ένα πιο βιώσιμο, πιο πράσινο μέλλον. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται τις παλιές πολιτικές δυνάμεις. Η αριστερά μένει προσκολλημένη, στην πλειοψηφία της, σε αδιέξοδο καταγγελτικό λόγο. Οι προτάσεις των Πρασίνων για πρώτη φορά μπορεί να έχουν ακροατήριο ευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας και αφορούν στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής, της οικονομίας, της κοινωνικής οργάνωσης, των αξιών και όχι απλώς σε περιβαλλοντικές ή κοινωνικές ευαισθησίες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: