Κυριακή, 6 Νοεμβρίου 2011

Απάντηση επιτρόπου περιφερειακής ανάπτυξης σε υπόμνημα Οικολογικού Ανέμου

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιφερειακής Ανάπτυξης Johannes Hahn, απάντησε στο υπόμνημα που απέστειλε ο Ν. Χρυσόγελος επικεφαλής του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ στο οποίο παρουσιάζονται οι θέσεις της παράταξης για την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα στο Ν. Αιγαίο.

Στην απάντησή της η κ. Sabine BOURDY, επικεφαλής της Μονάδας που είναι υπεύθυνη για τη χώρα μας, τονίζει, έχοντας διαβάσει ενδελεχώς τις ανησυχίες και προτάσεις του ΟΑ, ότι ο επίτροπος μοιράζεται το όραμα για επενδύσεις με όρους αειφόρου ανάπτυξης οι οποίες θα προωθούν την ανάπτυξη και θα δημιουργούν θέσεις εργασίες στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη προσοχή θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί, ανάμεσα σε άλλα, σε δράσεις που στοχεύουν
• σε ένα σύστημα αειφορικής διαχείρισης για τα στερεά απόβλητα,
• στην επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και
• στη χρήση της νέας τεχνολογίας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της απομόνωσης των νησιών.

Αναλυτικά η απάντηση του Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπυξης κ. Johannes Hahn
Βρυξέλλες

Αγαπητέ κύριε,

Ο Επίτροπος Johannes Hahn μου ζήτησε να απαντήσω, εκ μέρους του, στο ηλεκτρονικό σας μήνυμα με ημερομηνία 22 Σεπτεμβρίου, με το οποίο αποστείλατε τις προτάσεις του «Οικολογικού Ανέμου» για ανάπτυξη που να προωθεί την οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι έχω διαβάσει ενδελεχώς τις ανησυχίες και προτάσεις σας. Μοιράζομαι το όραμά σας για επενδύσεις με όρους αειφόρου ανάπτυξης οι οποίες θα προωθούν την ανάπτυξη και θα δημιουργούν θέσεις εργασίες στην περιφέρεια. Θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, ανάμεσα στα άλλα, σε δράσεις που στοχεύουν σε ένα σύστημα αειφορικής διαχείρισης για τα στερεά απόβλητα, την επέκταση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη χρήση της νέας τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απομόνωσης των νησιών.

Θα ήθελα να σας προσκαλέσω να μοιραστείτε επίσης τις προτάσεις και ιδέες σας με τις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες, σύμφωνα με τις αρχές της επιμερισμένης διαχείρισης και επικουρικότητας, είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση, επιλογή και την παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της ΕΕ, σύμφωνα με τους εθνικούς στρατηγικούς στόχους και προτεραιότητες και τις Κοινοτικές στρατηγικές κατευθυντήριες αρχές πάνω στην πολιτική της συνοχής.

Μετά τιμής

Sabine BOURDY
Επικεφαλής της Μονάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: