Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2011

Επτά σημεία για διέξοδο από την πολιτική κρίση

1. Το πολιτικό σύστημα ευθύνεται για την σημερινή πολιτική κρίση που είχε ως αποτέλεσμα τη γιγάντωση της δημοσιονομικής και την μετατροπή της σε οικονομική και κοινωνική

2. Εδώ που έφτασε η κυβέρνηση, οι εκλογές είναι αναπόφευκτες και ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να παρατείνει την κατάσταση αποσύνθεσης με ακροβατισμούς. Χρειάζονται καθαρές λύσεις

3. Τα πολιτικά κόμματα πρέπει να διασφαλίσουν ότι στην μεταβατική περίοδο και μέχρι τις εκλογές θα ληφθούν όλα τα μέτρα ώστε να μην τεθεί υπό αμφισβήτηση η παραμονή της χώρας στην Ευρωζώνη, να μην συμβεί στάση πληρωμών και ανεξέλεγκτη πτώχευση και παράλληλα να τεθούν οι βάσεις για μια πολιτική μεταρρύθμισης της οικονομίας και της κοινωνίας, καθώς κι αντιμετώπισης των δημοσιονομικών προβλημάτων με κοινωνικά δίκαιο και περιβαλλοντικά ισόρροπο τρόπο.

4. Τα κόμματα εξουσίας που οδήγησαν τη χώρα στην βαθιά κρίση και χρεοκοπία πρέπει να περιοριστούν στα ελάχιστα δυνατά ποσοστά, όταν διεξαχθούν εκλογές, ώστε να έρθουν στο προσκήνιο νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις.

5. Η κοινωνία πρέπει από σήμερα να περάσει από την περίοδο της οργής σε μια προσπάθεια σύνθεσης από τα κάτω μιας εναλλακτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση, κάνοντας επιλογές ως προς το μέλλον της αλλά και ως προς τον ρόλο που θέλει να παίξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Η μεταρρύθμιση προς μια βιώσιμη κοινωνία και οικονομία πάει μαζί με την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την εξυγίανση του πολιτικού συστήματος, την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, την απόδοση δικαιοσύνης για τη διαφθορά που μεταξύ άλλων οδήγησε στην απόκτηση τεράστιων περιουσιών σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος και των δημόσιων αγαθών, τη συναίνεση μέσα από διάλογο και την κοινωνική αλληλεγγύη.

7. Τα επόμενα χρόνια η ευημερία της κοινωνίας δεν θα μπορεί πλέον να στηριχθεί στα εισοδήματα και στις προσωπικές επιδιώξεις. Πρέπει, λοιπόν, να επιλέξουμε ως κοινωνία μια νέα στρατηγική, που θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών ως εξισορρόπηση στην απώλεια σημαντικού τμήματος των εισοδημάτων μας. Η στοχευμένη βελτίωση των κοινωνικών υποδομών, της υγείας, των συγκοινωνιών, της παιδείας, της στέγασης μπορεί να "αναπληρώσουν" τα εισοδήματα που έχουν αφαιρεθεί σήμερα βίαια. Παράλληλα, η στροφή της οικονομίας σε πράσινες κατευθύνσεις και στην καινοτομία πρέπει να είναι το κύριο εργαλείο δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και κοινωνικά χρήσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: