Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

ΚΡΙΣΗ, ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Μια συμβολή στον διάλογο ενόψει του συνεδρίου των ΟΠ

Α. Σε ποιες συνθήκες πραγματοποιείται το συνέδριο των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ;

Το συνέδριο των Οικολόγων Πράσινων πραγματοποιείται σε μια εποχή βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης, οικονομικής, δημοσιονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής, αναποτελεσματικής και κοινωνικά άδικης κυβερνητικής πολιτικής, κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος στη χώρα μας, οργής αλλά και κατάθλιψης των πολιτών, αποσύνθεσης του κοινωνικού κράτους, της διοίκησης αλλά και της κοινωνικής συνοχής, εκρηκτικής αύξησης της ανεργίας. Οι πολίτες δεν εμπιστεύονται την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση σε συντριπτικό ποσοστό. Οι προτάσεις των Πρασίνων για πρώτη φορά μπορεί να έχουν ακροατήριο ευρωπαϊκής και εθνικής εμβέλειας και αφορούν τον σκληρό πυρήνα της πολιτικής και της οικονομίας και όχι απλώς περιβαλλοντικές ή κοινωνικές ευαισθησίες.

Απέναντι, όμως, στα αδιέξοδα και την αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής, δεν έχει αναδειχτεί μια εναλλακτική λύση που να δίνει διέξοδο αλλά και να έχει κερδίσει την υποστήριξη της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Η κεντροδεξιά προτείνει μια από τα ίδια με ολίγη στάλτσα από λαϊκισμό και εθνικισμό- αντιμεταναστευτισμό, ενώ η αριστερά (ΚΚΕ) ανακαλύπτει τον Ζαχαριάδη και τον Στάλιν, επιστρέφει σε θεωρίες που γκρεμίστηκαν το 1989, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ ταλαντεύεται μεταξύ αποχώρησης από το ΕΥΡΩ και τη Ευρω-ζώνη και σχηματισμού «εναλλακτικής κυβερνητικής πρότασης με ΣΥΡΙΖΑ-ΚΚΕ-ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ»!

Στην κοινωνία εμφανίζονται νέες δυνάμεις και ζωντανές πρωτοβουλίες που όμως παραμένουν ακόμα σε περιθωριακό επίπεδο (αστικοί αγροί, δίκτυα αλληλοβοήθειας, εξω-χρηματικές ανταλλαγές, οργάνωση του συλλογικού χώρου κα)
Στο χώρο της αυτοδιοίκησης έχουμε για πρώτη φορά εκλεγμένη περιφερειακή αυτοδιοίκηση, και με τις εκλογές του Νοεμβρίου 2010 αναδείχτηκαν οι εκπρόσωποι στα Περιφερειακά Συμβούλια και στα δημοτικά συμβούλια, μέσα στο πλαίσιο που έθετε ο «Καλλικράτης». Για πρώτη φορά σχήματα που υποστηρίχτηκαν από τους ΟΙΚΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ εξέλεξαν 9 πράσινους Περιφερειακούς Συμβούλους σε 8 Συμβούλια ενώ συμμετέχουν και σε σχήματα συνεργασίας σε ορισμένες άλλες περιφέρειες. Επίσης, εκλέχτηκαν πράσινοι δημοτικοί και κοινοτικοί σύμβουλοι σε ορισμένους δήμους, είτε μέσα από αυτόνομα σχήματα είτε μέσα από συνεργασίες. Για πρώτη φορά οι Οικολόγοι Πράσινοι έχουν τόσο σημαντική θεσμική έκφραση στην αυτοδιοίκηση και τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα δίκτυο εκλεγμένων πράσινων αυτοδιοικητικών που να έχει αριθμητικά και ποιοτικά σημαντική βαρύτητα αλλά και προοπτικές για ρίζωμα των πράσινων πολιτικών στην κοινωνία, μετά και την εκλογή του πρώτου Έλληνα πράσινου ευρωβουλευτή τον Ιούνιο 2009.

Β. Αυτοδιοίκηση και κρίση, ο ρόλος των πράσινων αυτοδιοικητικών

Η δημοσιονομική κρίση στη χώρας μας έχει μετατραπεί σε βαθιά οικονομική και κοινωνική κρίση λόγω των άστοχων, αναποτελεσματικών πολιτικών της κυβέρνησης, των σοβαρών διαθρωτικών προβλημάτων της χώρας (σε επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας και της διοίκησης, μοντέλου ανάπτυξης-κατανάλωσης, αξιών που επικρατούν κα), της κρίσης της ευρωζώνης και της απουσίας ευρωπαϊκής ηγεσίας που έγκαιρα, αποτελεσματικά και οραματικά θα ανέπτυσσε και θα εφάρμοζε μια ευρωπαϊκή στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης στην ευρωζώνη και τις χώρες του νότου.

Η διέξοδος από την κρίση θα έρθει αν σε τρία επίπεδα υπάρξουν σοβαρές αλλαγές:

- Σε ευρωπαϊκό επίπεδο: μεταρρύθμιση της ΕΕ και της ευρωζώνης, διαμόρφωση κοινής οικονομικής πολιτικής και διακυβέρνησης, επίδειξη πραγματικά ευρωπαϊκής αλληλεγγύης ώστε να προωθηθούν οι αναγκαίες αλλαγές, πολιτική ολοκλήρωση της ΕΕ, παροχή των κατάλληλων εργαλείων για αναζωογόνηση της οικονομίας (ευρωομόλογα, αύξηση προϋπολογισμού ΕΕ, παροχή τεχνικής βοήθειας κα). Στήριξη των χωρών του νότου για να πετύχουν σε ένα λογικό χρονικό διάστημα τις αναγκαίες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές και δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις με την κοινωνία σύμμαχο και όχι στόχο.

- Σε εθνικό επίπεδο: αλλαγή της σημερινής καταστροφικής κυβερνητικής πολιτικής και διαμόρφωση μέσα από διάλογο με την κοινωνία ενός σχεδίου μεταρρυθμίσεων που θα επιδιώκει - μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα, πχ μια δεκαετία - τη στροφή της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση, τη βιωσιμότητα (αειφορία) και την κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση των δημοσιονομικών, τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας, μέσα από την ενεργοποίηση των ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας, την επανα-ιεράρχηση αξιών, την πράσινη και κοινωνική καινοτομία καθώς και την ορθολογική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων. Κεντρικό ζητούμενο είναι η συν-διαμόρφωση μαζί τα περιφερειακά συμβούλια και αντιπροσωπευτικούς θεσμούς των σημαντικότερων κοινωνικών εταίρων για την επίτευξη της βιωσιμότητας ενός Στρατηγικού Σχεδίου Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης και Απασχόλησης 2012-2020, βασικό εργαλείο για την έξοδο από την κρίση.

- Σε περιφερειακό-τοπικό επίπεδο: Η αυτοδιοίκηση (περιφερειακή και τοπική) πρέπει να αναλάβει ένα πολυσύνθετο ρόλο, αφενός συγκρότησης από την περιφέρεια προς το κέντρο ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, περιβαλλοντικά και κοινωνικά βιώσιμου, δίκαιου, που θα προκύψει μέσα από καλά σχεδιασμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης, στηριγμένης στην ποιότητα και όχι στην συνεχή αύξηση των οικονομικών δεικτών και αφετέρου ανάπτυξης μορφών συμμετοχικής δημοκρατίας, δικτύων αλληλεγγύης, τοπικών μορφών οικονομίας, που θα αποτελέσουν σταδιακά και τη βάση για αλλαγές του μοντέλου πολιτικής εκπροσώπησης, δημοκρατικής διακυβέρνησης, βιώσιμης οικονομίας, πράσινης ανάπτυξης, διοικητικής οργάνωσης και σε κεντρικό επίπεδο. Ένας τέτοιος ρόλο απαιτεί οργάνωση και διοικητική αποτελεσματικότητα της αυτοδιοίκησης, μέσω της κατάλληλης στελέχωσης κι εκπαίδευσης του προσωπικού της, ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και δήμους, ενδυνάμωση των ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών. Πρέπει, επίσης, να παρακολουθείται με κατάλληλους δείκτες και να αξιολογείται η πορεία υλοποίησής της πορείας της αυτοδιοίκησης και του έργου της. Όλα αυτά πρέπει να αποτυπώνονται σε ένα Στρατηγικό Σχέδιο Σχεδίου Βιωσιμότητας, Κοινωνικής Συνοχής, Σύγκλισης κι Απασχόλησης 2012-2020 που θα επεξεργαστεί ΚΑΘΕ περιφέρεια και θα συν-αποτελέσουν όλα μαζί τη βάση για τη σύνθεση του εθνικού σχεδίου.

Οι ελληνικές περιφέρειες οφείλουν να παίζουν σημαντικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο - σήμερα οι περιφέρειες είναι θεατές των ευρωπαϊκών εξελίξεων - τη στιγμή που διαμορφώνονται οι Κανονισμοί για τα διαρθρωτικά ταμεία, τη νέα αρχιτεκτονική της ΕΕ και το μέλλον της Ευρώπης. Και ο τρόπος παρέμβασης είναι μέσα από συνεργασίες και συμμαχίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Που θα βρεθούν τα χρήματα για τις αλλαγές που απαιτούνται

Η συζήτηση για το που θα βρεθούνε τα χρήματα για τις αλλαγές που απαιτούνται στην οικονομία και την κοινωνία, δεν αφορά αυτό το κείμενο αλλά συνοπτικά θα μπορούσαμε να πούμε:

1. Αξιοποίηση με αποτελεσματικό για την κοινωνία-απασχόληση, τη βιώσιμη οικονομία και το περιβάλλον των ευρωπαϊκών πόρων που είναι διαθέσιμοι (ΕΣΠΑ, ΚΑΠ, διαρθρωτικά ταμεία) ή μπορούν να βρεθούν μέσα από άλλες πηγές (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γερμανικά κεφάλαια κα)

2. Αντιμετώπιση σπατάλης, διαφθοράς, πελατειακών σχέσεων που οδηγούν σε διάθεση προς λάθος κατεύθυνση των διαθέσιμων πόρων

3. Έλεγχος της περιουσίας όλων των δημοσίων στελεχών που τα τελευταία χρόνια διαχειρίστηκαν δημόσιες προμήθειες ή βρέθηκαν επικεφαλής οργανισμών ή υπηρεσιών του δημοσίου και έλεγχος των κεφαλαίων που εξήχθησαν στο εξωτερικό

4. Επανα-ιεράρχηση προτεραιοτήτων στην προώθηση έργων, έτσι ώστε να προωθηθούν κυρίως έργα και προγράμματα που δημιουργούν θέσεις εργασίας, στηρίζουν τη στροφή σε πράσινες μορφές οικονομίας, ενθαρρύνουν τη σύνδεση μεταξύ διαφόρων οικονομικών τομέων (πχ τουρισμός- παραγωγή ποιοτικών βιολογικών προϊόντων, δημιουργούν κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές αναγκαίες για τους πολίτες και την προστασία περιβάλλοντος), συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και την άρση των διακρίσεων και του κοινωνικού αποκλεισμού.

5. Προσπάθεια να κρατηθούν τα κεφάλαια που υπάρχουν σε τοπικό επίπεδο σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται τοπικά και δημιουργούν θέσεις εργασίας τοπικά, «ανακυκλώνοντας του πόρους που διαθέτει κάθε κοινωνία». Ένα τέτοιο παράδειγμα τοπικοποίησης της οικονομίας είναι μέσα από την μετατόπιση της παραγωγής ενέργειας από τα ορυκτά καύσιμα προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την εξοικονόμηση. Αυτή η μεταστροφή μπορεί να γίνει με τρόπο που θα παρέχει οφέλη στις τοπικές κοινωνίες αν ακολουθηθούν «πράσινα σχέδια» που αξιοποιούν τις τοπικές ΑΠΕ μέσω συμμετοχικών εταιρειών ώστε να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και αποκέντρωσης για νέους, να επενδύονται ξανά στην τοπική οικονομία κεφάλαια που διατίθενται σήμερα για εισαγωγή πετρελαίου.

6. Μεταρρύθμιση φορολογικού συστήματος αλλά σε κατευθύνσεις που θα ενισχύουν την απασχόληση, την πράσινη και κοινωνική καινοτομία, την προώθηση των τοπικών, ποιοτικών και πράσινων προϊόντων σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο (πχ χαμηλότερο ΦΠΑ για τα προϊόντα που προέρχονται από μικρότερες αποστάσεις, η παράγονται με χρήση ΑΠΕ και περιβαλλοντικά υπεύθυνες διαδικασίες, άρση του υπερβολικού βάρους φόρων στην εργασία κα), ώστε να επιτυγχάνεται ταυτοχρόνως και η μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων.

7. Ουσιαστική μείωση των στρατιωτικών δαπανών μέσω της παροχής ευρωπαϊκών εγγυήσεων για την ασφάλεια της χώρας και την προστασία των πολιτών

Τι πρέπει να αλλάξει στην περιφέρεια για να πιάνουν τόπο τα χρήματα που διατίθενται

Μαθαίνοντας από τις αστοχίες και τα λάθη του παρελθόντος, χρειάζεται να συμφωνηθεί (ΕΕ, κεντρική διοίκηση και περιφερειακή αυτοδιοίκηση) η δημιουργία πιο αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου κι αξιολόγησης των χρηματοδοτούμενων από ευρωπαϊκούς πόρους έργων - ώστε να αξιοποιούνται αποτελεσματικά οι πόροι, να διασφαλίζεται μακροχρόνια η συντήρηση και λειτουργία - βιωσιμότητα των έργων καθώς και η διαφάνεια. Πολλά έργα κατασκευάζονται αλλά στην πορεία απαξιώνονται γιατί δεν έχει διασφαλιστεί η συντήρηση και λειτουργία τους από κατάλληλο προσωπικό, ενώ έχουμε σε αρκετές περιπτώσεις και αστοχίες έργων ή/και μελετών.

Προτείνουμε:
- να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι από ανεξάρτητα ελεγκτικά όργανα και υποχρέωση σύνταξης εκθέσεων για την μακροχρόνια λειτουργία των έργων
- να προβλέπονται στον προϋπολογισμό κάθε έργου πόροι ή μηχανισμοί για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας του μακροχρόνια και αυτό να ελέγχεται
- σε περίπτωση αστοχίας μελετών ή κατασκευών έργων θα πρέπει να υπάρχουν κυρώσεις στους υπευθύνους, μεταξύ άλλων με την υποχρέωση επιστροφής του συνόλου της ενίσχυσης που έχουν λάβει
- να αναπτυχθεί ανεξάρτητο δίκτυο παρακολούθησης κι αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαφόρων πολιτικών αλλά κι έργων στην περιφέρεια, ως προς την κοινωνική συνοχή και σύγκλιση
- να δημιουργηθεί από την Περιφέρεια βάση δεδομένων, προσβάσιμη από τους πολίτες, που θα περιλαμβάνει όλα τα έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους, και η οποία θα ενημερώνεται συνεχώς με δεδομένα σχετικά με την κατάστασή τους,
-να υιοθετηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείκτες αξιολόγησης που δεν περιορίζονται μόνο στο ΑΕΠ αλλά περιλαμβάνουν και δείκτες κοινωνικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας (sustainability index) καθώς και ανθρώπινης ανάπτυξης (human development index), όπως προτείνει εξάλλου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα του της 22/09/2010

Γ. Ποιος είναι ο ρόλος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ σε μια τέτοια πολιτική στρατηγική

Στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, δυο είναι οι κεντρικοί άξονες πολιτικών προτεραιοτήτων σε μια στρατηγική διεξόδου από την κρίση την οποία θα μπορούσαν να προβάλλουν αλλά και να προωθήσουν οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ:

- Διαμόρφωση μέσα από διάλογο μιας πλειοψηφικής εναλλακτικής πολιτικής πρότασης διεξόδου από την κρίση, που θα έχει ευρωπαϊκά, πράσινα και κοινωνικά χαρακτηριστικά, θα πετύχει μεταρρυθμίσεις με τη συμμετοχή της κοινωνίας και θα φέρει στο προσκήνιο νέες, δημιουργικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις, περιορίζοντας σε χαμηλά επίπεδα την πολιτική και κομματική επιρροή των κομμάτων και αντιλήψεων που οδήγησαν τη χώρα στη χρεοκοπία. Η πρόταση αυτή μπορεί να συγκροτηθεί μέσα από δυο συμπληρωματικές πορείες: από την περιφέρεια προς το κέντρο (τοπικές κοινωνίες, επιμέρους θεματικές πλειοψηφίες, αυτοδιοίκηση) αλλά και με κεντρικές πολιτικές πρωτοβουλίες. Βασική παράμετρος της δουλειάς των ΟΠ είναι να αναδείξουν μια νέα προοπτική για τη χώρα και να μετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία για να εφαρμοσθούν νέες αντιλήψεις και πρακτικές για την οικονομία που ενισχύουν την προστασία του περιβάλλοντος, δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα βοηθούν στη μακροχρόνια ευημερία της κοινωνίας. Κεντρικά σημεία ενός τέτοιου σχεδίου μπορεί να είναι:

(α) Επενδύσεις, κυρίως ΜΜΕ και συμμετοχικών – κοινωνικών επιχειρήσεων, σε πράσινες μορφές οικονομίας, μεταρρύθμιση της οικονομίας και των διαφόρων κλάδων της προς πράσινη κατεύθυνση, ανασυγκρότηση της πραγματικής οικονομίας με έναν συντεταγμένο τρόπο και με συγκριμένες – στοχευμένες ενέργειες. Περιφερειακή ανάπτυξη βασισμένη στις προτεραιότητες κάθε περιφέρειας, σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης, Συνοχής και Απασχόλησης σε Περιφερειακό κι Εθνικό επίπεδο

(β) Μεταρρύθμιση της διοίκησης ώστε να γίνει ευέλικτη, οικονομικά-κοινωνικά-περιβαλλοντικά αποτελεσματική, προς όφελος των πολιτών και του δημόσιου συμφέροντος

(γ) Προώθηση ενός στρατηγικού σχεδίου σύγχρονης κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι στραμμένη στο αποτέλεσμα, στην στήριξη όσων την έχουν ανάγκη και δεν εξαντλείται σε μια γραφειοκρατική και σπάταλη προσέγγιση

(δ) Απαίτηση από την ΕΕ να εγγυηθεί τις σχέσεις καλής γειτονίας και φιλίας με τις γειτονικές μας χώρες, ανάπτυξη συνεργασιών με τις γειτονικές κοινωνίες ώστε να μειωθούν δραστικά οι εξοπλισμοί

(ε) Διαβούλευση στην κοινωνία και στους θεσμούς της χώρας για μια ουσιαστική μεταρρύθμιση της λειτουργίας των θεσμών, της εξυγίανσης και αλλαγής του πολιτικού συστήματος, συνταγματικής κατοχύρωσης των αλλαγών προς την κατεύθυνση της συμμετοχικής δημοκρατίας

(στ) Λειτουργία μιας επιτροπής λογιστικού ελέγχου με απόφαση της Βουλής που θα συγκεντρώσει στοιχεία και θα αναζητήσει τα αίτια και τις επιλογές που οδήγησαν την χώρα στην χρεοκοπία αλλά και θα αναζητήσει ποιο κομμάτι του χρέους οφείλεται σε επιλογές που μπορούν να το χαρακτηρίσουν απεχθές και ποιο κομμάτι του οφείλεται σε στρατηγικού χαρακτήρα λανθασμένες επιλογές)

- Διαμόρφωση ενός μοντέλου ανάπτυξης και κατανάλωσης που θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες να επιβιώσουν της κρίσης αλλά και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους όχι πλέον μέσα από την ατομική αναρρίχηση και το κυνήγι της αύξησης των εισοδημάτων αλλά μέσα από την ανάπτυξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών για όλους, μέσω της προστασίας και αναβάθμισης του δημόσιου συμφέροντος και του δημόσιου χώρου, μέσα από υποδομές και μορφές αλληλεγγύης που επιτρέπουν να ζουν καλά ακόμα και όσοι δεν έχουν υψηλά εισοδήματα, κάτι εξαιρετικά αναγκαίο σε μια εποχή δραματικής αφαίρεσης εισοδημάτων.

Με κάποιες αξιόλογες πλέον ρίζες στις τοπικές κοινωνίες, κυρίως μέσα από τα περιφερειακά και δημοτικά σχήματα που υποστήριξαν οι Οικολόγοι Πράσινοι και με εκπροσώπηση στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, στρατηγική επιλογή σήμερα θα πρέπει να είναι

(α) η ενδυνάμωση της παρέμβασής μας στην κοινωνία μέσα από την θεσμική αυτή παρουσία στο ευρωκοινοβούλιο και την αυτοδιοίκηση, όπου υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες για πρωτοβουλίες μεγάλης κλίμακας

(β) η οργανωτική και πολιτική ανάπτυξη των Οικολόγων Πράσινων μέσα από πρωτοβουλίες και συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, αντί να σπαταλιέται χρόνος σε εσωστρεφείς διαδικασίες και μάχες χαρακωμάτων.

Ζούμε σε μία εξ ορισμού μοναδική στην ιστορία των ΟΠ περίοδο που παρεμβάλλεται μεταξύ των περιφερειακών και των εθνικών εκλογών στη φάση της πολιτικής ανόδου μας. Θα έπρεπε να προσαρμοσθούμε αναλόγως και να θέσουμε αυτή τη θεσμική μας εκπροσώπηση σε ευρείες γεωγραφικές ζώνες και στο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας, ως βασικό μέσο παρέμβασης και ανοίγματος των θέσεών μας στην κοινωνία

ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ πρέπει να απευθυνθούν στην κοινωνία και να σταματήσουν την εσωστρέφεια (ξεκινώντας από το συνέδριό τους, να ακούσουν ενεργούς πολίτες και κοινωνικές ομάδες που είναι μεν κοντά τους πολιτικά-αξιακά αλλά δεν συμμετέχουν στην καθημερινή «κομματική» ζωή, προχωρήσουν σε μια νέα ποιότητα ώστε να γίνουν ένα ανοικτό, δημοκρατικό, μαζικό κόμμα με ρίζες στην κοινωνία, ένα πραγματικό ευρωπαϊκό πράσινο κόμμα, σημείο αναφοράς και σύγκλισης των ζωντανών κοινωνικών δυνάμεων που προκαλεί αλλαγές τόσο μέσα από τους θεσμούς (κοινοβούλιο, αυτοδιοίκηση) όσο και με πολιτικές και κοινωνικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν πλειοψηφικά ρεύματα.

Κεντρικές πολιτικές παρεμβάσεις:
- Οργάνωση μιας συστηματικής καμπάνιας «Θέλουμε να σας ακούσουμε, θέλουμε να αλλάξουμε ΜΑΖΙ τα πράγματα» με συστηματικές συναντήσεις αντιπροσωπειών των ΟΠ σε όλες τις περιφέρειες με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς, αυτοδιοικητικούς, καλλιτέχνες, δημιουργικές κοινωνικές ομάδες, ομάδες που εκπροσωπούν αξίες κοινωνικής αλληλεγγύης και πράσινων μοντέλων ζωής αλλά και παραδοσιακές ομάδες (ψαράδες, γεωργοί, οικοδόμοι, εργαζόμενοι στον τουρισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες, τεχνικοί και επιστήμονες κα) που θα μπορούσαν να πρωταγωνιστήσουν σε μια στροφή των παραδοσιακών τομέων της οικονομίας προς πράσινη κατεύθυνση.

- Διαμόρφωση ενός σχεδίου κεντρικών πολιτικών θέσεων «Πράσινη λύση στην κρίση» με προτάσεις που αφορούν στην οικονομία, τα δημοσιονομικά, τη διοίκηση, τους θεσμούς, την περιφερειακή ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική αλληλεγγύη, που θα είναι ουσιαστικά το εκλογικό πρόγραμμα όποτε και αν γίνουν οι εκλογές αλλά και ένα πρόγραμμα πολιτικών παρεμβάσεων στην περίοδο που διανύουμε.

Άνοιγμα στην κοινωνία

- Μετατροπή των Οικολόγων Πράσινων σε ένα σύγχρονο πράσινο κόμμα που δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής σε όλους όσοι μοιράζονται τις πράσινες αξίες, στη βάση των δυνατοτήτων, επιλογών ενδιαφέροντος και χρόνου του καθένα. Όχι στη μετατροπή τους σε κόμμα μηχανισμών, σε κόμμα «στελεχών» που διαθέτουν χρόνο για ατελείωτες διαδικαστικές συζητήσεις λόγω απουσίας πραγματικής κοινωνικής παρέμβασης.

- Δημόσιο κάλεσμα σε ενεργούς πολίτες να συμμετάσχουν στη συν-διαμόρφωση των Οικολόγων Πράσινων και στην ανάπτυξη του κόμματος, παράλληλα με την αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας (σεμινάρια, εκπαίδευση) των πράσινων κομμάτων. Ένα άνοιγμα στην κοινωνία σημαίνει όμως και παραχώρηση «χώρου» ώστε να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά νέα άτομα στην καθημερινή ζωή των ΟΠ αλλά και επιλογή ενός αριθμού υποψηφίων που θα στηρίξουμε να εκλεγούν χωρίς να είναι στην κομματική επετηρίδα αλλά λόγω της κοινωνικής εμβέλειας τους.

Θεσμική εκπροσώπηση και συνεργασία με το κόμμα

- Διάχυση και ροή της εμπειρίας που αποκτιέται σε όλα τα επίπεδα παρέμβασης των ΟΠ, θεσμική, κοινωνική, πολιτική και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων επιπέδων οργάνωσης (ευρωκοινοβούλιο, αυτοδιοίκηση, Βουλή, κοινωνία, κόμμα) ώστε να διαμορφώνονται καλά επεξεργασμένες πολιτικές που να έχουμε όμως σχέση με την πραγματική ζωή και να μπορούν να εφαρμοστούν, να μην είναι απλώς καλές εκθέσεις ιδεών. Καλύτερη συνεργασία και αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ της θεσμικής εκπροσώπησης των ΟΠ (αυτοδιοίκηση, ευρωκοινοβούλιο και αύριο Βουλή) και των κομματικών δομών σε κρίσιμα πολιτικά γεγονότα, κυβερνητικές επιλογές, νομοθετικές ρυθμίσεις και επιλογές. Στενή συνεργασία με τα αυτοδιοικητικά σχήματα για να αναδείξουμε ότι οι ΟΠ είναι ένα κόμμα που πράγματι πιστεύει αλλά και κάνει πράξη την ανάγκη χάραξης περιφερειακής πολιτικής με τη συμμετοχή της περιφέρειας και των τοπικών κοινωνιών , ιδιαίτερα σε θέματα όπως είναι η οικονομία, η παραγωγή, η γεωργία, η διαχείριση ενέργειας, αποβλήτων, υδάτων, οι συγκοινωνίες, μοντέλο διακυβέρνησης, κλπ)

Τι είδους οργάνωση των Οικολόγων Πράσινων

- Οργανωτικό μοντέλο που να αντιστοιχεί στην σημερινή πραγματικότητα, και προσομοιάζει περισσότερο σε ένα μοντέλο κόμματος-κινήματος, δικτύου ενεργών πολιτών που μπορούν να συνθέτουν και μια κομματική-πολιτική ταυτότητα μέσα από ένα πλήθος από δομές και λειτουργίες, όχι μόνο παραδοσιακού τύπου (τοπικές οργανώσεις) αλλά και νέου τύπου (θεματικές ομάδες, ομάδες ενδιαφέροντος, ατομική συμμετοχή ανάλογα με τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα). Συνολικά όμως το μοντέλο οργάνωσης των ΟΠ πρέπει να είναι υποδειγματικό ως προς τη συμμετοχική δημοκρατία, την ισότιμη συμμετοχή γυναικών-ανδρών, νέων και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, την αποτελεσματική οργάνωση, την ισοτιμία όλων να συμμετάσχουν πραγματικά στη διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων, την υπευθυνότητα από όποιον/α αναλαμβάνει έναν ρόλο και μια θέση ευθύνης, την ανύψωση του επιπέδου των στελεχών – όχι την συμπίεση όλων προς τα κάτω για να μην ξεχωρίζει κάποιος, την προετοιμασία αλλά και εκπαίδευση των στελεχών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών, την αξιοκρατία στις επιλογές και την ανάδειξη μέσα από την δουλειά τους στην κοινωνία - διάλυση των μικρο-μηχανισμών που επιδιώκουν να προωθούν «δικά τους παιδιά» στις διάφορες θέσεις εκπροσώπησης.

Ενδυνάμωση της αυτοδιοικητικής δουλειάς

- Στενότερη συνεργασία κομματικών οργανώσεων (θεματικές ομάδες, τοπικές πολιτικές κινήσεις, εκλεγμένα όργανα ΟΠ) και αυτοδιοικητικών κινήσεων- εκλεγμένων συμβούλων σε θέματα χάραξης πολιτικής, ενθάρρυνση της διοργάνωσης από κοινού εκδηλώσεων, ημερίδων, συναντήσεων ανταλλαγής εμπειριών, σεμιναρίων κα. Συμμετοχή εκπροσώπων των αυτοδιοικητικών σε κάθε επιτροπή που επεξεργάζεται θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος και διαμορφώνει θέσεις, ανεξάρτητα από συγκεκριμένη Περιφέρεια. Από κοινού διαμόρφωση θέσεων σε κρίσιμους τομείς, όπως:

- Αλληλέγγυα Οικονομία και κοινωνία (Δίκτυ κοινωνικής προστασίας κ.α.)
- Αναπροσανατολισμός οικονομίας και πόρων για :
- Αναζωογόνηση της υπαίθρου
- Αειφορική γεωργία
- Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων, νερού και φυσικών πόρων
- Εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση ΑΠΕ μέσω συμμετοχικών σχημάτων & ΜΜΕ
- Οικολογικές παρεμβάσεις στο αστικό περιβάλλον, γειτονιές
- Ενδυνάμωση τοπικής οικονομίας, τοπικοποίηση οικονομίας, πρασινες θέσεις εργασία
- Διαφάνεια – Κοινωνικός έλεγχος

- Στενή συνεργασία πράσινων αυτοδιοικητικών και συνεργατών τους με τον ευρωβουλευτή και την ομάδα στήριξης του, ιδιαίτερα σε θέματα ευρωπαϊκών εξελίξεων, περιφερειακής ανάπτυξης, ευρωπαϊκών πολιτικών που αφορούν στην αυτοδιοίκηση, χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων. Καθορισμός ατόμου από το επιτελείο ευρωβουλευτή για συνεχή αλληλοενημέρωση με τους αυτοδιοικητικούς

- Συμμετοχή ενός εκπροσώπου των πράσινων εκλεγμένων περιφερειακών συμβούλων καθώς και ενός εκπροσώπου των πράσινων εκλεγμένων δημοτικών – κοινοτικών συμβούλων στη Γραμματεία των ΟΠ. Συμμετοχή των εκλεγμένων αυτοδιοικητικών (περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων) στις συνεδριάσεις των Περιφερειακών Γραμματειών των ΟΠ για καλύτερο συντονισμό πολιτικών προτάσεων και παρεμβάσεων.

- Καλύτερη υποστήριξη προς τα αυτοδιοικητικά σχήματα (υποδομές, προσωπικό, γραμματειακή δουλειά, αμφίδρομη ροή πληροφοριών κα)

- Πρόσβαση των αυτοδιοικητικών στις ηλεκτρονικές ομάδες του Πανελλαδικού Συμβουλίου, της Γραμματείας, των Συντονιστών (Π.Κ. και Θ.Ο.) της αντίστοιχης Περιφέρειας για συμμετοχή στη διαμόρφωση της πολιτικής άποψης του Κόμματος σε διάφορα θέματα (τοπικά ή κεντρικά)

- Αυτό-διαχείριση του προϋπολογισμού που αφορά στη Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και εμπλοκές στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων, σεμιναρίων, παρεμβάσεων που αποφασίζονται

- 3μηνες συναντήσεις των πράσινων αυτοδιοικητικών για αλληλοενημέρωση, ανταλλαγή εμπειριών, διαμόρφωση κοινών πολιτικών σε κρίσιμους τομείς, συντονισμό παρεμβάσεων

- Τακτικές «συνδιασκέψεις αυτοδιοικητικών» στις οποίες θα συμμετέχουν
▪ οι πράσινοι αυτοδιοικητικοί
▪ αυτοδιοικητικοί με τους οποίους συμμετείχαμε σε κοινά ψηφοδέλτια στις πρόσφατες αυτοδιοικητικές εκλογές ή στηρίξαμε σ’ αυτές
▪ συνεργάτες των αυτοδιοικητικών σχημάτων
▪ άλλοι ανεξάρτητοι αυτοδιοικητικοί, με κοντινές στις πράσινες προτάσεις θέσεις

Προετοιμασία/επιμόρφωση μελών και στελεχών:

- Διοργάνωση από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ αλλά και τις περιφερειακές και τοπικές κινήσεις σεμιναρίων επιμόρφωσης κι εκπαίδευσης σε πολιτικές, θέσεις αλλά και σε θέματα οργάνωσης, επικοινωνίας κα

Δεν υπάρχουν σχόλια: