Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2011

11η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου

11η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου
Ρόδος, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Οι θέσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ για όσα συζητήθηκαν ή δεν συζητήθηκαν
Γενική Τοποθέτηση

Για πρώτη φορά συζητήθηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου στη Ρόδο σχεδόν όλα τα θέματα που είχαν τεθεί στην ημερήσια διάταξη της 11ης συνεδρίασης του. Δυστυχώς δεν συζητήθηκαν πολλά, σημαντικά και επείγοντα που είχε προτείνει ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ. Συγκεκριμένα, με δυο επιστολές του ο επικεφαλής του Νίκος Χρυσόγελος είχε ζητήσει να μπουν είτε στην ημερήσια διάταξη ή και εκτός ημερήσιας διάταξης μια σειρά θεμάτων που είναι πολύ σημαντικά για την περιφέρεια μας και αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα η αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα είδη εστίασης, η διαμόρφωση από κοινού από την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Συμβούλιο των προτάσεων και προτεραιοτήτων που θα πρέπει να κατατεθούν στον Ευρωπαίο Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ Joh. Hahn, η υλοποίηση του σχετικού ψηφίσματος του ΠΣ για το ναυπηγείο ΝΕΩΡΙΟΝ Σύρου, τα τεράστια προβλήματα στις υποδομές υγείας καθώς και το θέμα της “σύνθετης τουριστικής κατοικίας”.

Δεν συζητήθηκαν, επίσης, θέματα που πρότειναν Περιφερειάρχης αλλά και αντιπεριφερειάρχες – αλλά δεν έβαλαν στην ημερήσια διάταξη αν και έχουν τη δυνατότητα - όπως η κατάσταση στην ΚΑΪΡ και στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρόδου. Ούτε όμως και ψήφισμα για τα φορολογικά μέτρα της κυβέρνησης το οποίο συμφωνήθηκε, όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας του ΠΣ, να τεθεί προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

“Παραμένει ζητούμενο η ενασχόληση του Περιφερειακού Συμβουλίου με τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την κοινωνία και τους πολίτες, ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή” επισήμανε ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου. “Είναι γεγονός ότι το εγχείρημα του Καλλικράτη βασίστηκε σε σαθρές βάσεις και προβληματική προετοιμασία και αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη, βιώνουμε μια βαθιά κρίση και όλα όσα θεωρούνταν σταθερά και αμετάβλητα σήμερα γκρεμίζονται. Το Ν. Αιγαίο δεν μένει ανεπηρέαστο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν πρέπει λοιπόν να περιορίζεται στα μικρά και διεκπεραιωτικά θέματα. Είναι υποχρεωμένο να χαράσσει και να υλοποιεί περιφερειακές πολιτικές για τα μεγάλα και σημαντικά θέματα του Ν. Αιγαίου, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η οικονομία, η κοινωνική συνοχή, η απασχόληση, το περιβάλλον, οι συγκοινωνίες, ο πολιτισμός, ο τουρισμός, η γεωργία, τα απόβλητα. Διαπιστώσαμε ότι αυτά είναι θέματα που και ο Περιφερειάρχης, όπως δήλωσε ο ίδιος, θα ήθελε να συζητηθούν αφού τελειώσουμε όπως είπε με τα διαδικαστικά θέματα. Όμως αυτά δεν τελειώνουν ποτέ, επομένως δε θα πρέπει να μπούμε ποτέ στη χάραξη πολιτικής για την Περιφέρεια και επιμέρους πολιτικών για το Ν. Αιγαίο;
Το ΠΣ θα πρέπει, επίσης, να συζητάει, να τοποθετείται και να παρεμβαίνει σε ΚΑΘΕ νομοσχέδιο και πολιτική που επηρεάζει την περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Να έχει ενεργό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε σε κάθε ευρωπαϊκή πολιτική να ενσωματώνεται η νησιωτικότητα. Είναι γεγονός ότι η περιφερειακή οργάνωση της χώρας απαιτεί τομές σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών, μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς με τη συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας και νέες πολιτικές αντιλήψεις. Με καλύτερη προετοιμασία, ουσιαστική διαβούλευση, εμβάθυνση της δημοκρατίας και αποτελεσματικότερη οργάνωση (έχουμε καταθέσει σχετικές προτάσεις) θα μπορεί να ανταποκριθεί όχι μόνο στα τρέχοντα και διαχειριστικά θέματα αλλά και στα μεγάλα και σημαντικά. Αν η Περιφερειακή Αρχή σιωπά και το Περιφερειακό Συμβούλιο εμποδίζεται με όποιες δικαιολογίες να συζητήσει τα θέματα, η περιφέρεια θα περιορίζεται στα ψίχουλα πολιτικής, πόρων και αρμοδιοτήτων που θα της πετάει η κεντρική εξουσία και οι πολίτες θα αδυνατούν να καταλάβουν – και θα έχουν δίκιο βέβαια - ποιος είναι ο ρόλος της περιφερειακής αυτοδιοίκησης”.


Αναλυτικά, οι θέσεις του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Ενημέρωση από τον Περιφερειάρχη για συνάντηση με τον Ευρωπαίο Επίτροπο κ. Χαν

Επί της διαδικασίας: Έχουμε απευθύνει πολλές επιστολές προς τον Περιφερειάρχη πριν αλλά και μετά την συνάντησή του με τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης κ J.Hahn σχετικά με τις προτάσεις της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου για τις προτεραιότητες της περιφερειακής πολιτικής στο Ν Αιγαίο, τις νομοθετικές και τις άλλες αλλαγές πολιτικών που απαιτούνται, ζητώντας να συζητηθούν τα θέματα αυτά στο Περιφερειακό Συμβούλιο, με δεδομένο ότι αφενός ανήκουν στην αρμοδιότητα του σώματος και αφετέρου πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Περιφερειακής Αρχής και Περιφερειακού Συμβουλίου για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που άπτεται του περιφερειακού σχεδιασμού. Ο Περιφερειάρχης αρκέστηκε να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη συνάντηση, αλλά δεν κατέθεσε οποιοδήποτε έγγραφο με προτάσεις της Περιφέρειας, αν τυχόν υπάρχει κάτι τέτοιο, αν και είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το σώμα. Επικρίνουμε το κεντρικό κράτος ότι αγνοεί πλήρως την αυτοδιοίκηση αλλά και τις νησιωτικές κοινωνίες. Όμως το μοντέλο αυτό βλέπουμε να αναπαράγεται τώρα και από την Περιφερειακή Αρχή που αδυνατεί να αντιληφθεί ότι δεν αρκεί να ενημερώνει απλώς το Περιφερειακό Συμβούλιο (όταν το κάνει) αλλά θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων και στη χάραξη περιφερειακής πολιτικής μια και έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα και ρόλο σε αυτό. Κατά τη συζήτηση δεν δόθηκε καν η δυνατότητα στους Περιφερειακούς Συμβούλους και τις παρατάξεις να τοποθετηθούν και να καταθέσουν προτάσεις. Εμείς βέβαια ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε καταθέσει στον ευρωπαίο επίτροπο και τους συμβούλους του αναλυτικά τεκμηριωμένες προτάσεις μας βασισμένες σε ένα περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο. Αλλά έπρεπε να γίνει αναλυτική συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για να διαμορφωθούν εκεί οι προτάσεις της περιφέρειας, κάτι που φυσικά θα τις έδινε και μεγαλύτερη ισχύ.
Επί της ουσίας: Προβληματισμό προκαλεί η άποψη του Περιφερειάρχη ότι “εμβληματικά έργα”, όπως ζήτησε ο ευρωπαίος επίτροπος κ Hahn να προταθούν για κάθε περιφέρεια, είναι τα έργα που μπορεί να έχουν μεγάλη απορρόφηση. Κατά την άποψή μας εμβληματικά έργα που θα πρέπει να προτείνει η δική μας περιφέρεια πρέπει να είναι έργα που έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την συνεισφορά τους στην κοινωνική συνοχή, την τοπική οικονομία και τη δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων απασχόλησης.
Ο περιφερειάρχης παρουσίασε ορισμένες προτεραιότητες που θέτει η Περιφερειακή Αρχή αλλά δε δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθούν στο ΠΣ. Ορισμένες από αυτές που παρουσίασε είναι η προτεραιότητα σε αφαλατώσεις σε όλα τα μικρά νησιά και η κατασκευή ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, με μεθόδους μάλιστα φαστ τρακ. Όπως έχουμε τονίσει ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ δεν μπορεί να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η Περιφέρεια σε έργα που δεν εντάσσονται σε μια ολοκληρωμένη διαχείριση και συνήθως βρίσκονται στο τέλος της ιεραρχίας μεθόδων διαχείρισης, όπως είναι ακριβώς τα έργα αφαλάτωσης (νερά) ή η κατασκευή χώρων ταφής (απορρίμματα). Κάθε έργο που αφορά στα νερά ή στα απορρίμματα θα πρέπει να εντάσσεται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, και η προτεραιότητα στα έργα θα πρέπει να ακολουθεί την ιεράρχηση μεθόδων που έχουμε υποχρέωση να ακολουθούμε με βάση την ευρωπαϊκή κι εθνική νομοθεσία. Πριν κατασκευαστούν κι άλλες αφαλατώσεις, πρέπει να προωθηθεί με ολοκληρωμένο σχέδιο η μείωση της κατανάλωσης νερού, η συλλογή βρόχινου νερού, η ορθολογική διαχείριση του υπόγειου νερού, η προστασία των πηγών, καθώς και η ανακύκλωση - επαναχρησιμοποίηση του, όπως προβλέπει η Οδηγία Πλαίσιο για το Νερό (60/2000).

Αν η Περιφέρεια προωθήσει αφαλατώσεις ως κύρια μέθοδο παροχής νερού, έχει μεγάλη σημασία να αξιοποιηθούν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας γιατί διαφορετικά η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας (που σήμερα παράγεται από πετρελαϊκούς σταθμούς στο Ν Αιγαίο) θα εκτινάξει στα ύψη το περιβαλλοντικό-κλιματικό αλλά και το οικονομικό κόστος για δήμους και νησιώτες. Ενδεικτικό είναι το πρόσφατο παράδειγμα της Σύμης όπου η ετήσια δαπάνη για την ηλεκτροδότηση τεσσάρων μονάδων απαιτούνται €240.000 ετησίως, ποσό που ο Δήμος Σύμης δεν μπορεί να καλύψει, όπως δε θα μπορεί κανένας μικρός δήμος.

Η κατασκευή χώρων ταφής απορριμμάτων πρέπει να είναι το τελικό μόνο στάδιο της διαχείρισης των απορριμμάτων και θα αφορά μόνο σε υπολείμματα, πρέπει να προηγούνται η πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και η επεξεργασία οργανικών – κομποστοποίηση των απορριμμάτων, όπως προβλέπει η σχετική ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Διατηρούμε επίσης πολλές επιφυλάξεις κατά πόσο οι προτάσεις του Περιφερειάρχη για προώθηση της κατασκευής 4 πλοίων για ενδοεπικοινωνία των νησιών, 2 πλωτά νοσοκομεία ή κέντρα υγείας βασίζονται σε επαρκή σχεδιασμό, είναι ρεαλιστικές και σωστά ιεραρχημένες, με βάση και την ήδη υπάρχουσα εμπειρία. Όπως φάνηκε και από τη συνάντηση με τον ευρωπαίο Επίτροπο, χρειάζεται πολύ καλύτερη προεργασία και φυσικά ιεράρχηση προτεραιοτήτων πχ στα θέματα υγείας, με την άμεση στελέχωση των υπαρχόντων δομών υγείας άμεσα, πριν δεσμευτεί η Περιφέρεια για ιδιαίτερα δαπανηρά σχέδια που αφορούν, στην καλύτερη περίπτωση, την προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Οι θέσεις μας στα ζητήματα της Ημερήσιας Διάταξης

Θέμα 1ο: Απολογισμοί πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων – Ψήφος Λευκή

Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την πλειοψηφία και την παράταξη «Πολίτες κόντρα στον Καιρό». Εμείς ψηφίσαμε λευκό ενώ η παράταξη Κόκκινου ψήφισε κατά.

Δεν θα μπορούσαμε βεβαίως να ψηφίσουμε υπέρ ή κατά για ένα θέμα το οποίο δεν παρουσιάστηκαν επαρκή στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τους απολογισμούς. Επισημάναμε, βεβαίως, ότι πρέπει να γίνει ενοποίηση του τρόπου παρουσίασης των απολογισμών από και στο εξής αφού πλέον υπάρχει μία περιφέρεια. Όπου υπάρχουν διαφορετικοί κωδικοί να αναγράφονται μόνο για την ενότητα που αφορούν.
Το σοβαρότερο, όμως, θέμα και αυτό που ζητήσαμε από το ΠΣ: τα οικονομικά στοιχεία να συνοδεύονται από ποιοτικούς δείκτες, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε τον τρόπο με τον οποίο οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν την ποιότητα ζωής των νησιωτών, να μπορούμε να βλέπουμε αν για παράδειγμα όλα αυτά τα έργα οδηγούν πράγματι σε μείωση του χάσματος στο εσωτερικό της περιφέρειας, σε κοινωνική συνοχή και δημιουργία θέσεων εργασίας, με προστασία του περιβάλλοντος ή απλώς αντιπροσωπεύουν εκατομμύρια ευρώ που πάνε σε τρύπια βαρέλια.

Θέμα 2ο: Διαχείριση απορριμμάτων – Ψήφος θετική με επιφυλάξεις

Ο Ν. Χρυσόγελος επεσήμανε τα λάθη παρελθόντος, τα κυριότερα από τα οποία ήταν:
-Ανοχή ή συγκάλυψη από όλο το πολιτικό προσωπικό της κεντρικής και τοπικής διοίκησης, αλλά και τις δικαστικές αρχές, της ανεξέλεγκτης διάθεσης των απορριμμάτων που είναι καταστροφική για το περιβάλλον και την υγεία αλλά και παράνομη εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον. Στο Ν Αιγαίο λειτούργησαν τα τελευταία χρόνια 80 ΧΑΔΑ, εκ των οποίων σήμερα συνεχίζουν να είναι ενεργοί 16, ενώ σε ελάχιστους από όσους δεν χρησιμοποιούνται πλέον έχουν γίνει πραγματικά έργα εξυγίανσης του περιβάλλοντος κι αποκατάστασης
-Πολλές μελέτες επί μελετών αλλά ελάχιστο έργο, με αποτέλεσμα να σπαταλιούνται πολλά χρήματα
-Ενθάρρυνση κατασκευής έργων ΧΥΤΑ, και μάλιστα μεγάλων, παρόλο ότι η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία αλλά και η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Ταμείου Συνοχής (Οκτώβριος 2002) επιτρέπει πλέον την ύπαρξη και λειτουργία χώρων μόνο για ταφή υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν πολλοί δήμοι να υποχρεωθούν κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψουν τις χρηματοδοτήσεις στην ΕΕ λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους έγκρισης των έργων αυτών
- Σπατάλη χρόνου σε συζητήσεις για εξωπραγματικά, δαπανηρά και άστοχα σχέδια (πχ για καύση απορριμμάτων, μεταφορά απορριμμάτων στην Καλόλιμνο κα), και γενικά σχέδια που προωθούν διάφοροι επιχειρηματίες ή καιροσκόποι, που στις περισσότερες περιπτώσεις δε στέκουν σε μια σοβαρή αξιολόγηση με τεχνοκρατικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Στην ενημέρωσή του σχετικά με την συνάντηση του με τον κ Χαν, ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι επιδιώκει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα και μάλιστα με διαδικασίες φαστ τρακ έργα κατασκευής ΧΥΤΑ. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ διαφωνούμε πλήρως. Η Περιφέρεια πρέπει να θέσει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και να συμβάλει με τεχνική υποστήριξη σε όσους δήμους το χρειάζονται για την μείωση των απορριμμάτων κατά 80-90%, ώστε να απαιτούνται μικροί μόνο χώροι για αδρανή κυρίως υλικά, χώροι πολύ μικρότερου οικονομικού και περιβαλλοντικού κόστους και πιο εύκολα αποδεκτοί από την κοινωνία.

Περιμένουμε η Περιφέρεια Ν Αιγαίου να αλλάξει στρατηγική αλλά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων που προκηρύσσονται να θέτουν άλλες προτεραιότητες. Θα πρέπει να σταματήσει η προώθηση κατασκευής των δαπανηρών έργων ΧΥΤΑ, όταν είναι γνωστό ότι είμαστε υποχρεωμένοι ως χώρα να προωθήσουμε την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, με πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και κομποστοποίηση, ώστε να απαιτούνται τελικώς πολύ μικροί χώροι ταφής των υπολειμμάτων (λιγότερα από το 7-15% των σημερινών ποσοτήτων) απορριμμάτων (ΧΥΤΥ). Το κόστος ολοκλήρωσης όλων των υποδομών για μια ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων είναι πολύ μικρότερο από την κατασκευή και λειτουργία μεγάλων ΧΥΤΑ. Για παράδειγμα οι υποδομές ανακύκλωσης και κομποστοποίησης αλλά και κατασκευής ενός μικρού ΧΥΤΥ σε ένα μικρό νησί φτάνει περίπου ¼ του κόστους κατασκευής ενός ΧΥΤΑ (3-4 εκατομμύρια Ευρώ σήμερα).

Θέμα 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΣΠΑ της δράσης : «Εγκατάσταση συστημάτων προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρίες σε παραλίες των νησιών του Νοτίου Αιγαίου – Ψήφος θετική

Ο Ν. Χρυσόγελος ψήφισε θετικά αλλά ζήτησε η απόφαση να συνδυαστεί με μια Στρατηγική για τα ΑΜΕΑ , να μην συζητάμε αποσπασματικά συνέχεια. Να δεσμευτεί η Περιφέρεια να φέρει το θέμα προς συζήτηση με ολοκληρωμένη εισήγηση ώστε να εξετασθεί η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ σε όλες τις κοινωνικές δομές .

Θέμα 4ο: 2η Τροποποίηση Π.Δ.Ε. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου

Για το θέμα αυτό ο Ν. Χρυσόγελος ψήφισε μόνο τους πίνακες με τα νέα έργα που προτάθηκαν για ένταξη στο πρόγραμμα και όχι το σύνολο του προγράμματος
Θέμα 5ο: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στην τοποθέτησή του ο Ν. Χρυσόγελος τόνισε:
«Ο σημερινός τρόπος συγκρότησης της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης δεν οδηγεί σε μια ισορροπημένη εκπροσώπηση των φορέων, τόσο για συγκεκριμένους τομείς (πχ τουρισμός, γεωργία κα) όσο και σε σχέση με αυτούς που θα έπρεπε να συμμετέχουν σε μια τέτοια επιτροπή (πχ απουσιάζουν περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί φορείς). Θα έπρεπε η Περιφέρεια να ζητήσει από τους φορείς να αποφασίσουν οι ίδιοι ποιοι θα συμμετάσχουν.
Η επιτροπή είναι πολύ σημαντική για να περάσουμε σε μορφές δημοκρατικής διακυβέρνησης αλλά για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα έπρεπε να υπάρχει καλύτερη συζήτηση και ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς πριν συγκροτηθεί η Επιτροπή σε σώμα. Πέρασαν βέβαια πολλοί μήνες και αυτό δεν έγινε. Θέλουμε να φέρουμε στα κέντρα διαβούλευσης και λήψης αποφάσεων νέες κοινωνικές δυνάμεις, φορείς που σήμερα είναι εκτός των κέντρων λήψης αποφάσεων. Αν πρόκειται να δημιουργήσουμε έναν τυπικό θεσμό με τη συμμετοχή φορέων που έχουν έτσι κι αλλιώς τώρα πρόσβαση στη λήψη αποφάσεων (ιδιαίτερα κάποιες ομάδες συμφερόντων), αυτό δεν θα αλλάξει τα πράγματα στην περιφέρεια μας. Πρέπει να συμμετάσχουν φορείς που εκπροσωπούν νέους, γυναίκες, άτομα με ειδικές ανάγκες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, δομές πρόληψης κα».
Τέλος τόνισε την ανάγκη να αποφασίσουν οι ίδιοι οι φορείς ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι τους.

Θέμα 6ο: Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό (NECSTour)

Με την απόφασή του αυτή το ΠΣ εγκρίνει την «Συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για Ανταγωνιστικό και Βιώσιμο Τουρισμό (NECSTour)»
Θέμα 7ο: Διάθεση μηχανημάτων έργων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε ΟΤΑ

Ο Ν. Χρυσόγελος τοποθετήθηκε θετικά αλλά επεσήμανε ότι δεν πρέπει να εγκαταλειφθούν τα μηχανήματα που θα παραχωρηθούν. Επίσης, όσοι δήμοι έχουν περίσσευμα μηχανημάτων να τα παραχωρήσουν σε δήμους που έχουν ανάγκες αλλά με την προϋπόθεση να μπορούν να τα συντηρούν και να τα λειτουργούν.

Θέμα 8ο: Έγκριση σύναψης «Πρωτοκόλλου Συναντίληψης και συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Αιγαίου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Ο Ν .Χρυσόγελος τοποθετήθηκε θετικά αλλά δήλωσε για το θέμα:
«Συμφωνούμε για τη σύναψη Πρωτοκόλλου Συναντίληψης μεταξύ ΠΝΑ και Παν/μίου Αιγαίου, αν και είναι γενικόλογο. Συμφωνούμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει δέσμευση για αποκλειστικές συνεργασίες σε προγράμματα και χρηματοδοτήσεις. Πρέπει να πούμε ότι επιδιώκουμε συνεργασίες, χωρίς κόστος, κυρίως μέσω εργασιών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών, διδακτορικών, σεμιναρίων που είναι στα αντικείμενα και τους στόχους του Πανεπιστημίου. Πρέπει να γίνει μια πιο ουσιαστική συζήτηση με τη συμμετοχή των Περιφερειακών Συμβούλων, των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου για το τι σημαίνει πρακτικά η συνεργασία μεταξύ ΠΝΑ και Π.Α. Αλλά παράλληλα η περιφέρεια πρέπει να πάρει θέση και για την κρίση και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, όπως έχουμε ζητήσει επανειλλημένα ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ.
Δυο θέματα που έχουν ενδιαφέρον στο πλαίσιο μιας στρατηγικής της Περιφέρειας Ν Αιγαίου για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα:
(α) να στηρίξουμε ενεργά το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αλλά και να ενδυναμώσουμε τη συνεργασία
(β) να σχεδιάσουμε μια μακροχρόνια πολιτική συνεργασίας με τα ελληνικά αλλά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια αλλά και με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα γενικότερα σε θέματα που ενδιαφέρουν τη νησιωτική μας περιοχή
Πρέπει να γίνει συνάντηση με όλα τα τμήματα που έχουν εγκαταστάσεις στο Ν Αιγαίο αλλά και με πανεπιστήμια που έχουν αντικείμενα που ενδιαφέρουν την περιοχή μας. Να κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου όπου θα ζητήσουμε τα θέματα αυτά, με τη συμμετοχή καθηγητών και φοιτητών, να συζητήσουμε τρόπους συνεργασίας αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και το Πανεπιστήμιο και οι φοιτητές, να κωδικοποιήσουμε τομείς και θέματα στα οποία θα μπορούσε να συμβάλλει το παν/μιο. Επίσης, να δημιουργηθούν ανά θέμα κοινές επιτροπές – ομάδες εργασίας με την συμμετοχή καθηγητών, φοιτητών, Περιφερειακών Συμβούλων και κοινωνικών φορέων.
Θα πρέπει, όμως, να υπάρξει με συγκροτημένο τρόπο συνεργασία με πανεπιστήμια και από άλλες χώρες σε θέματα έρευνας, καινοτομίας, πράσινης οικονομίας, κοινωνικών επιστημών, βιοκαλλιέργειας, προστασίας περιβάλλοντος, τουρισμού κα. Πρέπει να δούμε, επίσης, πως θα αξιοποιήσουμε την πρόταση των γερμανών πρασίνων βουλευτών (κατέθεσαν και σχετική ερώτηση στις 26/9 στην ομοσπονδιακή βουλή προς τη γερμανική κυβέρνηση) για συνεργασία ελληνικών και γερμανικών φορέων μεταξύ άλλων και πανεπιστήμιων, φοιτητών κα.

Θέμα 9ο: Τροποποίηση του καταστατικού του Ενιαίου Φορέα Τουρισμού Κω – Νισύρου

Αναβολή θέματος λόγω απουσίας γνωμάτευσης του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την δυνατότητα ή όχι συμμετοχής της Περιφέρειας σε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία.

Θέμα 10ο: Επαναληπτική ψηφοφορία για την επιλογή Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 179 Ν.3852/2010

Το ΠΣ ανέβαλε το θέμα για την επόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Ν. Χρυσόγελος στην τοποθέτηση του τόνισε:
«Και σε αυτή τη συνεδρίαση δεν εκλέχτηκε Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, όχι μόνο γιατί απουσίαζαν πολλοί Περιφερειακοί Σύμβουλοι αλλά και εξαιτίας της προχειρότητας με την οποία αντιμετωπίζεται η όλη διαδικασία και της παρεξήγησης του ρόλου που καλείται να παίξει ο θεσμός. Ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης δεν θα είναι ο άνθρωπος του Περιφερειάρχη αλλά ένας θεσμός που θα βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων προς όφελος των πολιτών και θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του ρόλου της περιφερειακής αυτοδιοίκησης γενικότερα με εισηγήσεις και προτάσεις για την καλύτερη οργάνωσή της, αξιοποιώντας την εμπειρία του από την επαφή με τους πολίτες. Δεν έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ των υποψηφίων των παρατάξεων αλλά εκείνον τον υποψήφιο που θα συγκεντρώσει ευρύτερη αποδοχή μεταξύ των Περιφερειακών Συμβούλων γιατί θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του θεσμού. Έχουμε επανειλημμένα προτείνει να προσκληθούν όλοι οι υποψήφιοι σε μια συνεδρίαση του ΠΣ, να παρουσιάσουν το σχέδιο τους για το πώς σχεδιάζουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του θεσμού και να απαντήσουν σε ερωτήματα των Περιφερειακών Συμβούλων. Μόνο έτσι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μπορούν να διαμορφώσουν ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιος υποψήφιος θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του θεσμού και να υπάρξουν ευρύτερες συναινέσεις. Δυστυχώς, αυτή η διαδικασία δεν έχει γίνει αποδεκτή μέχρι τώρα. Ελπίζουμε να υιοθετηθεί η πρότασή μας ενόψει της 12ης συνεδρίασης του ΠΣ που θα πραγματοποιηθεί τέλη Οκτωβρίου στη Σύρο”.

Σχετικά με τον νόμο, πλέον, για την “σύνθετη τουριστική κατοικία”

Από τον Ιούλιο ζητάμε ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ να συζητηθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το θέμα της “σύνθετης τουριστικής κατοικίας”, που αν προχωρήσει θα αλλάξει την εικόνα των νησιών και θα προκαλέσει μεγάλη περιβαλλοντική και οικονομική επιβάρυνση στις νησιωτικές κοινωνίες. Το θέμα δεν μπαίνει ούτε στην ημερήσια διάταξη ούτε στα εκτός ημερήσιας διάταξης (αν και το έχουν ζητήσει δεκαεννέα Περιφερειακοί Σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις αλλά και με αποφάσεις τους τα ΔΣ Πάρου και Σίφνου), ενώ ο αντιπεριφερειάρχης κ Πουσσαίος δηλώνει ότι διατηρεί τις επιφυλάξεις που είχε και ως δήμαρχος για μια τέτοια πολιτική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: