Κυριακή 6 Μαρτίου 2011

Για το ΦΠΑ στο Ν. Αιγαίο

Ο Νίκος Χρυσόγελος ψήφισε φυσικά την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αποτροπή κάθε σκέψης για αύξηση του ΦΠΑ στο Ν. Αιγαίο. Τόνισε, όμως, ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο θα πρέπει να πάει ένα βήμα παραπέρα και να επεξεργαστεί μια πρόταση που θα διεκδικήσει προς την κυβέρνηση ένα νέο φορολογικό μοντέλο που θα βασίζεται στις σημερινές κλίμακες ΦΠΑ για τον νησιωτικό χώρο αλλά η κάθε κλίμακα θα επιλέγεται με κριτήρια διαφορετικά, με στόχο να επιτυγχάνεται με τη χρήση και των φορολογικών εργαλείων προστασία του περιβάλλοντος, κοινωνική συνοχή και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Έτσι, η χαμηλότερη κλίμακα ΦΠΑ πρέπει να εφαρμόζεται για δραστηριότητες, υπηρεσίες και προϊόντα που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική προστασία, στην κοινωνική συνοχή και στην ενθάρρυνση της ποιοτικής τοπικής παραγωγής.
Επίσης, θα πρέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο να επεξεργαστεί μια πρόταση – και να πιέσει την κυβέρνηση να την ενσωματώσει στην φορολογική πολιτική της - για μια πολιτική φορολόγησης και αντικειμενικών αξιών γης που προστατεύει και διατηρεί την αγροτική γη και τις φυσικές περιοχές αντί να οδηγεί σε αναγκαστική πώλησή της λόγω του μεγάλου κόστους διατήρησης και μεταβίβασής της. Ένας γεωργός που επιμένει να καλλιεργεί τη γη είναι απίθανο να βγάλει από τη σκληρή αυτή δουλειά σε όλη του τη ζωή, όσα θα μπορούσε να βγάλει σε μια μέρα αν πουλούσε πχ 10 στρέμματα γης ως οικόπεδο με τις σημερινές αντικειμενικές κι εμπορικές αξίες που σε πολλές περιοχές φτάνουν τα 20.000-65.000 ευρώ το στρέμμα. Το σημερινό φορολογικό – κυρίως φοροεισπρακτικό σύστημα - δημιουργεί μεγάλα οικονομικά βάρη στους νησιώτες που θέλουν να κρατήσουν τη γη τους ως αγροτική, ενώ θα έπρεπε να στηρίζει αυτούς που θέλουν να μείνουν ή να στραφούν στην πρωτογενή παραγωγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: