Τετάρτη 21 Μαρτίου 2012

Το Ευρωκοινοβούλιο για την ισότητα των φύλων


Το ευρωκοινοβούλιο για την ισότητα των φύλων και τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη πολιτικών αποφάσεων
Υπερψήφισε ο Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Νίκος Χρυσόγελος

Το Ευρωκοινοβούλιο με τις 2 αποφάσεις του στην Ολομέλεια του Μαρτίου καλεί σε ενδυνάμωση των πολιτικών ισότητας των φύλων και αύξησης της συμμετοχής των γυναικών στη λήψη αποφάσεων και στις επιχειρήσεις. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπερψήφισε την Τρίτη 13/3 δυο σημαντικά κείμενα που αφορούν στις γυναίκες, το ένα αφορά στην ισότητα των δύο φύλων (έκθεση Sophia in 't Veld- A7-004/2012) και το δεύτερο “στις γυναίκες στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων” (έκθεση Sirpa PietikainenA7-0029/2012).

Ο Νίκος Χρυσόγελος και όλη η Ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισαν τα δυο κείμενα. Ο Νίκος Χρυσόγελος δήλωσε: “τα ψηφίσματα αυτά αποτελούν ιστορική νίκη για τους πολυετείς και δυναμικούς αγώνες των γυναικών για ισότητα . Με δεδομένα τα υψηλά ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στη χώρα, οι Ελληνίδες σήμερα βιώνουν όχι μόνο δραστικές περικοπές στους μισθούς αλλά και εκρηκτικά ποσοστά ανεργίας και δραστικό περιορισμό των κοινωνικών υποδομών, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας εναντίον τους. τη στιγμή που η ανασφάλιστη εργασία και οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης αποτελούν πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση για τις γυναίκες. Σε αυτό το πλαίσιο κατάλυσης εργατικών δικαιωμάτων και κεκτημένων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Ε.Ε. να αναλάβει ένα ρόλο προς μια διαφορετική κατεύθυνση από αυτήν που ακολουθείται στη χώρας μας. Είναι καθήκον μας να διασφαλίσουμε την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων αυτών και στην Ελλάδα”.

Για να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο υποστηρίζει μεταξύ άλλων νομοθετικά μέτρα για τη μείωση του χάσματος των αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών και ποσοστώσεις για να αυξηθεί ο αριθμός των γυναικών σε διοικητικά συμβούλια εταιριών. Επαναλαμβάνει, επίσης, το κάλεσμα του για νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα εισάγουν ποσοστώσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την αντιπροσώπευση γυναικών στα συμβούλια εταιριών, εάν τα εθνικά μέτρα αποτύχουν.
Στην ίδια συζήτηση, η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Βιβιάν Ρέντιγκ, είπε ότι οι προτάσεις θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε παρόμοια υποχρεωτικά μέτρα ήταν σε ψήφισμά του τον Ιούλιο του 2011.

Αναλυτικά
Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει:

Ποσόστωση διοικητικών συμβουλίων σε εταιρίες
Το ψήφισμα καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποτιμήσει τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί μέχρι τώρα για την αύξηση του αριθμού γυναικών σε διοικητικές θέσεις σε εταιρίες της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Σε περίπτωση που τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, η Επιτροπή θα διαπραγματεύεται νομοθετικές προτάσεις για να εισάγει ποσοστώσεις, έτσι ώστε το ποσοστό συμμετοχής γυναικών στα συμβούλια των εταιριών να αυξηθεί από 30% που αναμένεται το 2015, στο 40% μέχρι το 2020.

Εκλογικές Ποσοστώσεις
Οι εκλογικές ποσοστώσεις έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε Γαλλία, Ισπανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Πορτογαλία και Πολωνία και δεν θα έπρεπε να θεωρούνται προαιρετικές, αναφέρει το ψήφισμα που πρότεινε η Sophia in 't Veld.
Για να διασφαλιστεί η ισότητα των δύο φύλων στη λήψη πολιτικών αποφάσεων και ειδικά όσον αφορά σε κορυφαίες θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις εκλογικές λίστες, δεσμευτικά μέτρα και κυρώσεις είναι απαραίτητα σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, σύμφωνα με το δεύτερο ψήφισμα που προετοίμασε η Sirpa Pietikainen.
Για να στηριχθεί η ισότητα των φύλων, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτρέπουν τα κράτη -μέλη να προτείνουν μετά τις Ευρωεκλογές του 2014 έναν άντρα και μια γυναίκα ως υποψηφίους για το αξίωμα του/της Επιτρόπου.
Παρά το γεγονός ότι 24% των μελών του Ευρωκοινοβουλίου είναι γυναίκες, η αντιπροσώπευση γυναικών κατά μέσο όρο στα εθνικά κοινοβούλια παραμένει αμετάβλητη στο 24%. Μόνο το 23% των Υπουργών είναι γυναίκες. Στην Ελλάδα το ποσοστό των γυναικών στο Κοινοβούλιο είναι 18,7%, δηλαδή 56 επί των 300 βουλευτών.1

Στόχος ίσων αμοιβών
Το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων έχει κλείσει ελάχιστα τα τελευταία χρόνια. Κατά μέσον όρο οι γυναίκες στην ΕΕ αμείβονται κατά 17.5% λιγότερο από τους άντρες, μόνο το 12% των διοικητικών υψηλού βαθμού είναι γυναίκες και μόνο 3% προεδρεύουν διοικητικών συμβουλίων.
Το ψήφισμα για την ισότητα καλεί για ένα στόχο ίσων αμοιβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να μειωθεί το μισθολογικό χάσμα. Το ψήφισμα για τη συμμετοχή των γυναικών στη λήψη αποφάσεων καλεί για συχνή παρακολούθηση των μέτρων και δεσμευτική διορθωτική δράση όταν οι στόχοι δεν ικανοποιούνται.

Άδεια μητρότητας
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί το Συμβούλιο να προχωρήσει σε πρόταση Οδηγίας Άδειας Μητρότητας για να διασφαλίσει την άδεια επί πληρωμή σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Γονική Άδεια

Καλούνται τα κράτη μέλη να προάγουν ενεργά και να παρακολουθούν στενά την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ των κοινωνικών εταίρων σχετικά με τη γονική άδεια, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την αμεταβίβαστη περίοδο, και να διασφαλίσουν την άρση όλων των φραγμών στην αύξηση του ποσοστού ανάληψης της γονικής άδειας από άνδρες.
Έμφαση στις ομάδες ευάλωτων γυναικών

Λήψη μέτρων για γυναίκες με αναπηρία, προχωρημένης ηλικίας, με ελάχιστη ή καθόλου μόρφωση, με εξαρτώμενα άτομα υπ’ ευθύνη τους, μετανάστριες ή γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες, προσαρμοσμένων στις συνθήκες διαβίωσης τους.

Αμοιβαία αναγνώριση των αστικών ενώσεων και των οικογενειών με συζύγους του αυτού φύλου στην Ευρώπη

Οι οικογένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διάφορες μορφές και περιλαμβάνουν οικογένειες με γονείς έγγαμους, άγαμους, συμβιούντες, διαφορετικού ή του αυτού φύλου, μονογονεϊκές και οικογένειες με ανάδοχους γονείς, οι οποίες δικαιούνται ίση προστασία σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία. Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν προτάσεις για την αμοιβαία αναγνώριση των αστικών ενώσεων και των οικογενειών με συζύγους του αυτού φύλου στην Ευρώπη μεταξύ χωρών που έχουν σχετική νομοθεσία, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όσον αφορά την εργασία, την ελεύθερη κυκλοφορία, τη φορολόγηση και την κοινωνική ασφάλιση καθώς και την προστασία των εισοδημάτων των οικογενειών και των παιδιών. Υπενθυμίζεται ότι ότι η νομοθεσία της ΕΕ εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξάλειψη της βίας που συνδέεται με το φύλο
Προτείνει λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένης και της ψυχολογικής βίας, συνιστά βασικό εμπόδιο για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, αποτελεί παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών και παραμένει μία από τις πιο διαδεδομένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός της ΕΕ, παρά τα μέτρα που έχουν λάβει οι πολιτικοί ηγέτες για την αντιμετώπισή της. Η οικονομική ύφεση δημιουργεί συνθήκες που συνδέονται με αυξημένη βία στις οικείες σχέσεις, και τα μέτρα λιτότητας που επηρεάζουν τις υπηρεσίες υποστήριξης καθιστούν τις γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας ακόμη πιο ευάλωτες από ό,τι συνήθως. Παροτρύνει την Επιτροπή να συμπεριλάβει πρόγραμμα δράσης για την καταπολέμιση της βίας που βασίζεται στο φύλο, την ομοφοβική και τρανσφοβική βία και παρενόχληση και το θέμα της βίας λόγω φύλου να αντιμετωπιστεί ως ζήτημα δημόσιας ασφάλειας κια ως παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων παρά ως ιδιωτικό, οικογενειακό ζήτημα. Ζητάει να οριστεί το 2015 ως Έτος της ΕΕ για τον τερματισμό της βίας κατά των γυναικών.
1(2012) United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women Women in Politics 2012: Situation on 1/1/2012. http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap12_en.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια: