Τετάρτη 14 Μαρτίου 2012

Υπερψηφίστηκε πράσινη έκθεση για συνεταιρισμούς

Αναγκαία μια υποστηρικτική πολιτική για την κοινωνική οικονομία

Υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο η έκθεση του Γερμανού ευρωβουλευτή των Πρασίνων Sven Giegold για το καταστατικό της Ευρωπαϊκής Συνεταιριστικής Εταιρείας και τον ρόλο των εργαζομένων. Σε μια εποχή κρίσης υψηλής ανεργίας οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις πέρα από τα συμφέρον των μελών τους και των χρηστών των υπηρεσιών τους προσφέρουν λύσεις σε κοινωνικά ζητήμα και μπορούν να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον.

Η Ευρώπη αριθμεί 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στην ιδιοκτησία του 1/4 των Ευρωπαίων, κι απασχολούν 5,4 εκατομμύρια εργαζομένους περίπου. Οι συνεταιριστικές τράπεζες έχουν επιδείξει βιωσιμότητα κι αντοχή κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, χάρη στο συνεταιριστικό επιχειρηματικό πρότυπό τους. Οι συνεταιριστικές επιχειρήσεις βελτίωσαν τον κύκλο εργασιών και τους ρυθμούς ανάπτυξής τους και κατά τη διάρκεια της κρίσης, με λιγότερες πτωχεύσεις και απολύσεις προσωπικού. Παρέχουν απασχόληση υψηλής ποιότητας, ανθεκτική στην κρίση και χωρίς αποκλεισμούς, απασχολούν σε μεγάλο βαθμό γυναίκες και μετανάστες, συμβάλλουν σε βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών στις οποίες λειτουργούν
μέσω της δημιουργίας τοπικών θέσεων εργασίας που δεν μπορούν να μεταφερθούν αλλού.

Σε σχετικές δηλώσεις του ο Γερμανός ευρωβουλευτής των Πράσινων Sven Giegold τονίζει: “υπάρχει μια αντίφαση στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Από τη μία η ΕΕ συζητάει για κοινωνική συνοχή και από την άλλη καθυστερεί σημαντικά στην προώθηση των απαραίτητων διαδικασιών για ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής, των πολιτικών εκείνων που θα βοηθήσουν την Ευρώπη να εξέλθει δυναμικά και ενωμένη από την κρίση. Είναι σημαντικό οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά ιδιαίτερα η Κομισιόν να επεξεργαστούν σχέδια και πρωτοβουλίες για την στήριξη της κοινωνικής οικονομίας”.
Ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, δήλωσε: "Πέρασαν αρκετά χρόνια χωρίς να υλοποιηθούν πολλές από τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει ήδη από το 2004 η Κομισιόν. Οι συνεταιρισμοί αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό δυναμικό για δημιουργία θέσεων εργασίας, ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας και κοινωνική συνοχή. Η αντιμετώπιση της κρίσης περνάει και μέσα από την ενίσχυση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και ενδυνάμωση του τρίτου τομέα, των συνεταιριστικών, συμμετοχικών και κοινωνικών επιχειρήσεων. Οι ιδιαιτερότητες και η προστιθέμενη αξία των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, πρέπει να αναγνωριστεί έμπρακτα από την Κομισιόν και όλα τα κράτη μέλη, τόσο με την διαμόρφωση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου όσο και με την ενίσχυσή τους μέσω στοχευμένων ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ο κοινωνικός χαρακτήρας των συνεταιρισμών πρέπει να αντανακλάται και με την συμμετοχή των εργαζομένων στην διοίκησή τους”.
Δείτε το κείμενο της έκθεσης εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: