Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2011

Σημαντική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου για τις ΑΠΕ

Επιτέλους μια δημιουργική και ουσιαστική πρωτοβουλία του Περιφερειακού Συμβουλίου στα θέματα της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης, με ουσιαστική συμβολή και του ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΕΜΟΥ

Σήμερα (9/11/2011) το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου, μετά από μια πραγματικά δημιουργική συζήτηση, πήρε αποφάσεις που μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε ουσιαστικές πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη στο Ν. Αιγαίο στα θέματα της ανανεώσιμης ενέργειας, σε μια εποχή που χρειάζονται νέες στρατηγικές και πρακτικές για να μπορέσει να επιβιώσει η νησιωτική μας περιφέρεια σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας. Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ νοιώθει ικανοποίηση που έχει συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα στρατηγική τόσο με τις παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και μέσα από την συστηματική συνεργασία μας με τις τοπικές κοινωνίες.

Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου κατά την 12η συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου εγκρίνει την εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που είναι αρνητική για την συγκεκριμένη επένδυση «Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) των εταιρειών: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW».

Ως Περιφερειακό Συμβούλιο θεωρούμε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στα νησιά είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν ώστε να καλυφθούν οι τοπικές ενεργειακές ανάγκες με δημιουργία πλεονάσματος για την κάλυψη μελλοντικών αναγκών και ενδεχόμενης αύξησης πληθυσμού. Αναγνωρίζουμε επίσης ότι το υψηλό αιολικό δυναμικό των νησιών μπορεί να αξιοποιηθεί, ώστε να παραχθεί ενέργεια για διάθεση σε ελλειμματικές περιοχές της χώρας και κάλυψη των εθνικών στόχων για διείσδυση των ΑΠΕ κατά 20% στη συνολική παραγωγή ενέργειας έως το 2020. Γνωρίζουμε παράλληλα ότι είναι αδύνατη, τεχνολογικά και ποσοτικά, η επίτευξη των στόχων αυτών μόνο με εξοικονόμηση ενέργειας, ή μόνο με μικρά αιολικά ή μόνο με φωτοβολταϊκά. Στα πλαίσια αυτά, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών και αιολικών πάρκων στα νησιά με τη διασύνδεσή τους μέσω υποβρύχιου καλωδίου είναι απαραίτητη.

Οι προτάσεις μας στρέφονται, όμως, στην προσπάθεια να αναπτυχθούν τα συστήματα αυτά μετά από ουσιαστικό διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και με τρόπο και σχήματα που θα εξυπηρετούν ένα οικολογικό μοντέλο παραγωγής ενέργειας, δηλαδή θα σέβονται το νησιωτικό χώρο, θα μεγιστοποιούν το περιβαλλοντικό και οικονομικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες, θα προσφέρουν θέσεις απασχόλησης στους νησιώτες και ιδιαίτερα τους νέους, θα ενδυναμώσουν το ρόλο των τοπικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ν Αιγαίου σε θέματα παραγωγής μέρους της τεχνολογίας και παροχής μέρους των αναγκαίων υπηρεσιών που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης και της συντήρησης και θα συνεισφέρουν στην εθνική οικονομία μέσω της κατασκευής μέρους του εξοπλισμού από ελληνικές βιομηχανίες. Θα απαιτηθούν, βέβαια, καλά σχεδιασμένα προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης, αλλά και αξιοποίησης της υπάρχουσας εμπειρίας, ενδυνάμωση των ικανοτήτων των τοπικών κοινωνιών, νέες πολιτικές και πρακτικές σε όλα τα επίπεδα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο αναλαμβάνει δυο πρωτοβουλίες:

(α) Ειδικό Χωροταξικό Νοτίου Αιγαίου για τις ΑΠΕ.
Η ΠΝΑ με σύμβουλο μελέτης ο οποίος θα κάνει την περισσότερη δουλειά να αναλάβει την εκπόνηση του Ειδικού Χωροταξικού για τις ΑΠΕ στο Ν Αιγαίο ή δυνατόν να ολοκληρωθεί η έγκρισή τους εντός του 1ου τριμήνου του 2012.
Θα αξιοποιηθούν τα υπόβαθρα που έχουν οι περισσότεροι ΟΤΑ από τα ΓΠΣ και τα ΣΧΟΟΑΠ που εκπονήθηκαν πρόσφατα ή εκπονούνται (όπου υπάρχουν θα χρσηιμοποιηθούν χάρτες ΓΝΣ 1:5000 και 1:50.000 καθώς και αεροφωτογραφίες, ορθοφωτογραφίες κλπ) Οι ΟΤΑ θα κληθούν να εκρίνουν στα ΔΣ το Ειδικό Χωροταξικό κάθε νησιού.
Στόχος να αποκτήσουμε ένα συνολικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ για να πορευθούμε με βάση την κοινωνική συνεννόηση και την οφέλεια των τοπικών κοινωνιών, του περιβάλλοντος και τον τόπο συνολικά.

Επειδή το Δίκτυο Αειφορίας νήσων Αιγαίου “ΔΑΦΝΗ” έχει ήδη εκπονήσει το στρατηγικό σχεδιασμό ΑΠΕ στα νησιά του Αιγαίου προτείνεται η ανάθεση του ενεργειακού σχεδιασμού στο ΔΑΦΝΗ με ορίζοντα που αναφέρεται συνεκτιμώντας και τις θέσεις των ΟΤΑ.

(α) Δημιουργείται μια ad hoc επιτροπή του Περιφερειακού Συμβουλίου αποτελούμενη για να φέρει σε διάστημα 2 μηνών το πολύ μηνών, εισήγηση για την εμπειρία “συμμετοχικών εταιριών ευρείας μετοχικής βάσης” και τις δυνατότητες προώθησής τους στο Ν Αιγαίο καθώς και για τις πηγές χρηματορότησης των επενδύσεων που απαιτούνται.
Η επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί με την υπό εξέλιξη πρωτοβουλία στη Σίφνο σε συνεργασία και με την υπό εξέλιξη πρωτοβουλία στη Σίφνο σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κυκλάδων κι άλλους φορείς.

Επίσης, το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίο αποφάσισε τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου σε “πρόγραμμα για την ενεργειακή αυτονομία νη διασυνδεδεμένων νησιών – Νήσος Σίφνος. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης” για την κατάθεση αίτησης στη ΡΑΕ για λήψη άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με τεχνολογία υβριδικού σταθμού στο νησί της Σίφνου σε ποσοστό 80% από ΑΠΕ με τη δημιουργία “συμμετοχικής εταιρίας ευρείας μετοχικής βάσης”

Δεν υπάρχουν σχόλια: