Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Κινητοποίηση για βιώσιμη πολιτική υγείας στη ΒΔ Αττική

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗ
Πέμπτη 14 Ιουλίου, στο σταθμό του ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, ώρα 19.00

Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των κατοίκων της περιοχής μας.
• Ποιότητα ζωής και παρεμβάσεις για να έχουμε καλύτερη υγεία
• Έμφαση στην πρόληψη της ασθένειας και στην διατήρηση της υγείας
• Πρωτοβουλίες από την αυτοδιοίκηση σε θέματα πρόληψης
• Ναι στην αποτελεσματικότητα των υποδομών για την υγεία και την μείωση της σπατάλης και της ταλαιπωρίας των πολιτών, όχι σε λύσεις που μεταφέρουν απλώς το κόστος στις πλάτες των πολιτών και αυξάνουν τις ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία
• Κοινωνική αλληλεγγύη και οργάνωση των πολιτών την εποχή της κρίσης
• Όχι στο κλείσιμο του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Πατησίων» και στη μείωση κλινών στο νοσοκομείο Παμμακάριστος. Καλύτερος συντονισμός μεταξύ των συνοικιακών νοσοκομείων, σχέδιο για αποτελεσματικές υποδομές υγείας για την ευρύτερη περιοχή

Οι ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των κατοίκων της περιοχής μας για να διαμορφωθεί μια πολιτική για την υγεία για την ευρύτερη την περιοχή. Τις αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Υγείας και θα έχουν επιπτώσεις στην ζωή και στην υγεία μας, δεν μπορεί να τις αποφασίζει ΜΟΝΟ του, χωρίς τη συμμετοχή των Δήμων, του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και των πολιτών, βασιζόμενο μάλιστα σε λανθασμένα στοιχεία. Δεν ανεχόμαστε πλέον να αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς. Απαιτούμε βελτίωση της υγείας κι αυτό δεν σημαίνει απλώς περισσότερες ή λιγότερες δαπάνες για περίθαλψη αλλά κυρίως πολιτικές και παρεμβάσεις, ώστε να προλαμβάνεται η ασθένεια και όταν χρειάζεται περίθαλψη αυτή να είναι αποτελεσματική.

Στο όνομα περικοπών δαπανών, το Υπουργείο ανακοίνωσε το κλείσιμο του Γενικού Νοσοκομείου «Πατησίων» (και την μετατροπή του σε Κέντρο Υγείας) και τη μείωση κλινών στο νοσοκομείο Παμμακάριστος. Μια τέτοια κίνηση βασίζεται σε λανθασμένα στοιχεία του Υπουργείου. Στην περιοχή μας 3 δημόσια, συνοικιακά νοσοκομεία (Γ. Ν. «Πατησίων», Παμμακάριστος, 7ο Ν. ΙΚΑ) παίζουν σημαντικό ρόλο για μια περιοχή με 1.000.000 κατοίκους. Οι τοποθετήσεις των προσκεκλημένων ομιλητών στην εκδήλωση που οργανώσαμε στις 3/7/2011 ανέδειξαν με στοιχεία την χρησιμότητα των 3 νοσοκομείων για τις συνοικίες και τους δήμους μας στην τακτική λειτουργία και στις εφημερίες τους.

Σε μια εποχή μεγάλης οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης, που έχει μετατραπεί, λόγω των άδικων πολιτικών που εφαρμόζονται, σε απειλή για την συνοχή της κοινωνίας, απαιτούνται πολιτικές που ενδυναμώνουν την κοινωνική αλληλεγγύη και τις κοινωνικές υποδομές ώστε να περιορίσουν τουλάχιστον την μεγάλη απώλεια εισοδήματος που έχει επιβληθεί. Σήμερα ένα ή και περισσότερα μέλη μιας οικογένειας είναι άνεργα ή έχουν μισθούς που δεν τους επιτρέπουν να επιβιώσουν. Είναι, λοιπόν, εγκληματικό να προωθούνται πολιτικές που επιβαρύνουν και άλλο τον οικογενειακό προϋπολογισμό.
Η αναποτελεσματικότητα του συστήματος υγείας, η απουσία προληπτικής πολιτικής στην υγεία και η επιδείνωση των συνθηκών ζωής έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των γενικών αλλά κυρίως των ιδιωτικών δαπανών υγείας (τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν για την υγεία τους αναλογικά το μεγαλύτερο ποσοστό παγκοσμίως) αλλά και σε μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών (ουρές, γραφειοκρατία, αναποτελεσματικότητα). Η κρίση και οι αναποτελεσματικές και κοινωνικά άδικα πολιτικές που προωθούνται σήμερα επιδεινώνουν τα προβλήματα ψυχικής και σωματικής υγείας, ενώ υπάρχει ο κίνδυνος οι πολίτες, ιδιαίτερα αυτοί με χαμηλά εισοδήματα, να χάσουν ακόμα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος τους και μέσω της αύξησης των ιδιωτικών δαπανών για στοιχειώδεις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης.

Οι εκάστοτε υπουργοί υγείας αγνοούν ότι στόχος τους πρέπει να είναι η προαγωγή της υγείας, όχι απλώς η διαχείριση της περίθαλψης. Περιβαλλοντικοί παράγοντες / συνθήκες πόλεων και καθημερινότητας επηρεάζουν την υγεία και οδηγούν σε αύξηση και των δημόσιων και των ιδιωτικών δαπανών. Οι 6 στις 10 πιο επιβαρυμένες ευρωπαϊκές πόλεις με ατμοσφαιρικούς ρύπους είναι ελληνικές. Κάθε χρόνο τουλάχιστον 580-3.000 συνάνθρωποί μας στην Αττική χάνουν πιο πρόωρα τη ζωή τους εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 20.000 άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από περιβαλλοντικούς παράγοντες, χωρίς να υπολογίζουμε αυτούς που ασθενούν κάθε χρόνο εξαιτίας του τρόπου ζωής, της διατροφής, της ρύπανσης, της έκθεσης σε επιβλαβείς και τοξικές ουσίες. Χιλιάδες άτομα σκοτώνονται ή τραυματίζονται σε αυτοκινητιστικά δυστυχήματα κάθε χρόνο (από τα πιο υψηλά ποσοστά σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Πολλοί ηλικιωμένοι τραυματίζονται λόγω κακών πεζοδρομίων και προβλημάτων ασφαλούς πρόσβασης. Πολλές χώρες και πόλεις έχουν καταλάβει ότι η πρόληψη των ασθενειών είναι προτεραιότητα τόσο για να έχουν υψηλό επίπεδο ποιότητας ζωής οι πολίτες όσο και για να παραμένουν σε ορθολογικό επίπεδο οι δαπάνες για την υγεία.

Τέσσερεις (4) προτάσεις των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ για την υγεία και την περίθαλψη στην ευρύτερη περιοχή της Βορειο-Δυτικής Αθήνας:
1. Βέλτιστη οργάνωση των συνοικιακών νοσοκομείων: Αντί να κλείσουν ή περιοριστούν δραστικά τα 3 συνοικιακά νοσοκομεία (Γ. Ν. «Πατησίων», Παμμακάριστος, 7ο ΙΚΑ), προτείνουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους με κοινό Διοικητικό Συμβούλιο, κοινές υπηρεσίες (σε θέματα προμηθειών, ιματισμού, φαρμάκων κα), εσωτερικές ρυθμίσεις μεταξύ των Υπηρεσιών των 3 Νοσοκομείων, οργάνωση της Α’βάθμιας Φροντίδας Υγείας για βελτιστοποίηση δαπανών και αναβάθμιση αποτελεσματικότητάς τους αλλά και για να καλύπτεται η περιοχή με Υγειονομικές Υπηρεσίες για τα επόμενα 5-10 χρόνια.
2. Πρωτοβουλίες από τους Δήμους σε θέματα πρόληψης για δομές κοινωνικής αλληλεγγύης, κέντρα πρόληψης και βελτίωσης της υγείας, παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και την υγεία, μονάδες πρόνοιας και Υπηρεσίες Ψυχολογικής υποστήριξης, αναβαθμισμένα Δημοτικά Ιατρεία.
3. Κινητοποίηση των τοπικών κοινωνιών: Συντονισμένη κινητοποίηση των Δήμων, κοινωνικών φορέων και εργαζομένων στα 3 νοσοκομεία για να διαμορφωθεί ολοκληρωμένη πολιτική για την υγεία, με ορίζοντα 15ετίας για το σύνολο των υπηρεσιών / προγραμμάτων πρόληψης - προαγωγής υγείας, θεραπείας, αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας για την περιοχή μας.
4. Υγιείς πόλεις για υγιείς πολίτες και μείωση δαπανών για περίθαλψη: Οι παρεμβάσεις για οικολογικές γειτονιές και βιώσιμες πόλεις είναι ανάγκη όχι μόνο για λόγους ποιότητας ζωής αλλά και για να μειωθούν οι δαπάνες για τη περίθαλψη. Με μια τέτοια πολιτική μπορεί να “επιστραφούν” στους πολίτες - με τη μορφή κοινωνικών και περιβαλλοντικών υποδομών και υπηρεσιών - όσα αφαιρούνται από το εισόδημά τους με τα κοινωνικά άδικα και οικονομικά αναποτελεσματικά μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Για την περιοχή μας διεκδικούμε ενιαία ζώνη πρασίνου, ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους, ανακαίνιση και επανάχρηση αξιόλογων βιομηχανικών κτιρίων, ενοποίηση του ρέματος Ποδονίφτη, του άλσους Προμπονά και όλου του γύρου – εγκαταλειμμένου και υποβαθμισμένου σήμερα - χώρου, της ΚΟΛΟΥΜΠΙΑ μέχρι την πλατεία Παπαδιαμάντη και τα πάρκα Δρακόπουλου και ΦΙΞ. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να ενταχθεί σε ένα ευρύτερο σχέδιο που θα «ενώνει» με αυτόν τον τρόπο το θέμα της υγείας με την ποιότητα ζωής και με έναν διαφορετικό, πιο υγιεινό τρόπο ζωής, με περισσότερη ευημερία για όλους/ες, έστω και αν έχουμε πια λιγότερα χρήματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: