Σάββατο 14 Μαΐου 2011

ΥΨΗΛΗ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΟ Ν. ΑΙΓΑΙΟ

ΥΨΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η αποτυχία στην δημοσιονομική και οικονομική πολιτική έχει πλέον άμεσες συνέπειες και στην κοινωνία. Υπάρχει έκρηξη της ανεργίας καθώς εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας έχουν χαθεί, οδηγώντας την κοινωνία και τους πολίτες σε απόγνωση. Τα δεδομένα αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα:
• Για πρώτη φορά μετά τη δεκαετία του ’60 η ανεργία ξεπερνά επίσημα πανελλαδικά το 15%.
• Σε ένα μόλις μήνα έχουμε 23.000 περισσότερους ανέργους.
• Σε σχέση με το 2008, οι άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 350.000.
• Πάνω από 1 στους 3 νέους δεν έχει δουλειά.
Όμως, ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την ανεργία και στο Νότιο Αιγαίο, που καταλαμβάνει πλέον την δεύτερη υψηλότερη θέση, με την ανεργία να έχει εκτιναχθεί από το 15,3% τον Ιανουάριο 2010 στο 20,2% τον Ιανουάριο 2011.
Είναι σαφές ότι το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες δεν δημιούργησε μια βιώσιμη οικονομία, ενώ οι ελλείψεις στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές είναι μεγάλες, αδιανόητες τις περισσότερες φορές για άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες. Δυστυχώς, με ευθύνη και των πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου βγήκε από τον Στόχο 2 χωρίς να έχει συμπληρώσει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές που χρειάζεται, αφού φαίνεται να έχει – ως μέσον όρο – ένα από τα υψηλότερα εισοδήματα κατά κεφαλή, κάτι που βέβαια δεν ανταποκρίνεται στην σύνθετη πραγματικότητα της περιφέρειάς μας.
Οι Οικολόγοι Πράσινοι Ν Αιγαίου τονίζουμε ότι, πέρα από μια κοινωνικά δίκαιη δημοσιονομική προσαρμογή, η χώρα χρειάζεται επειγόντως τόσο έναν εθνικό όσο και περιφερειακούς σχεδιασμούς για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που όχι μόνο να καλύπτουν τις απώλειες, αλλά και να δώσουν στη χώρα πνοή μεταρρύθμισης της οικονομίας και προοπτική διεξόδου από την κρίση. Κρίνοντας από τα ως τώρα αποτελέσματα του μονοδιάστατου μοντέλου ανάπτυξης που ακολούθησε η χώρα και η περιφέρεια Ν. Αιγαίου ειδικότερα για δεκαετίες, θεωρούμε ότι μια τέτοια προοπτική διεξόδου από την κρίση μπορεί να προκύψει μόνο αν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας εστιάσουν γύρω από την πράσινη καινοτομία με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα των ευαίσθητων νησιωτικών οικοσυστημάτων. Τομείς, όπως, η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, η ανάπτυξη, κατασκευή και εγκατάσταση συστημάτων Ανανεώσιμης Ενέργειας με πρωτοβουλία και προς όφελος των τοπικών κοινωνιών, η επαναχρησιμοποίηση-ανακύκλωση και κομποστοποίηση απορριμμάτων, η βιολογική γεωργία, ο αγρο- και οικο-τουρισμός μπορούν να αποτελέσουν ένα ρεαλιστικό πέταγμα προς τα εμπρός για τα νησιά του Ν. Αιγαίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: