Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2011

Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν Αιγαίου ο Ν. Χρυσόγελος

Την Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011 συνεδρίασε για πρώτη φορά το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης Σύρου, για να εκλέξει το Προεδρείο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
Η ψηφοφορία ανέδειξε ως Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου τον Γιώργο Γκούφα (παράταξη Γ. Μαχαιρίδη) με ψήφους 43 υπέρ, 7 λευκά, Αντιπρόεδρο τον Γιάννη Γιαννακάκη (παράταξη Χ. Κόκκινου) με ψήφους 38 υπέρ, 12 λευκά και Γραμματέα τον Νίκο Χρυσόγελο (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ) με ψήφους 43 υπέρ, 7 λευκά.
Τακτικά μέλη της 9μελούς Οικονομικής Επιτροπής – επικεφαλής είναι ο Περιφερειάρχης – εκλέχτηκαν ο Αντώνης Χατζηϊωάννου (32 ψήφοι), η Ευαγγελία Παπάτση (32), ο Βασίλης Μαργαράς (32), ο Αντώνης Κοκκιασμένος (30) και η Ειρήνη Σβύνου (27) από την πλειοψηφία, ενώ από την μείζονα αντιπολίτευση ο Χαράλαμπος Κόκκινος (31) και ο Γιώργος Παπαμανώλης (30) καθώς και ο Ευάγγελος Σιγάλας (27) από την “Λαϊκή Συσπείρωση”. Δεν εκλέχτηκε ο Νίκος Συρμαλένιος (19) των “Πολιτών Κόντρα στον Καιρό”.
Εκλέχτηκαν, επίσης, 8 αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 5 από την πλειοψηφία, 2 από την μείζονα αντιπολίτευση και 1 από την “Λαϊκή Συσπείρωση”. Δεν εκλέχτηκε ο υποψήφιος των “Πολιτών κόντρα στον Καιρό”.
Δήλωση ανεξαρτητοποίησης από την παράταξη του κ. Κόκκινου κατέθεσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Γιώργος Ζωγραφίδης.

Δήλωση του Νίκου Χρυσόγελου:
Μετά τις ψηφοφορίες, ο Νίκος Χρυσόγελος, Περιφερειακός Σύμβουλος με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, Γραμματέας του Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου δήλωσε:
«Έχουμε δηλώσει ότι ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ, εκτός από την κριτική που θα ασκούμε σε ότι θεωρούμε στραβό, θα επιδιώκουμε με πρωτοβουλίες μας τη διαμόρφωση ισχυρών πλειοψηφιών στη βάση συγκεκριμένων πολιτικών προτάσεων για μια βαθιά οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική αλλαγή στην νησιωτική μας περιφέρεια. Αυτή την έννοια είχε εξάλλου και η υποψηφιότητά μου για τη θέση του Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου όπως - πιστεύω – εκπέμπει ως μήνυμα και η στάση των Περιφερειακών Συμβούλων που με εξέλεξαν στη θέση αυτή με μεγάλη πλειοψηφία.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει ιστορική ευθύνη να συμβάλλει στη χάραξη και στην προώθηση πολιτικών που θα περιορίσουν την ένταση της κρίσης και τις επιπτώσεις από τις κοινωνικά άδικες κι αναποτελεσματικές πολιτικές στην περιοχή μας, που θα συμβάλλουν στην σύγκλιση και στην κοινωνική συνοχή στο Ν. Αιγαίο σε μια εποχή που κινδυνεύει με διάλυση ο κοινωνικός ιστός και υποβαθμίζονται ακόμα περισσότερο οι αδύναμες στην περιοχή κοινωνικές υποδομές. Ελάχιστα πράγματα θα μπορέσει να κάνει τα επόμενα χρόνια στο επίπεδο της διαχείρισης υπαρχόντων πόρων. Μπορεί, όμως, να κάνει πολλά για να αναδείξει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας, να συμβάλλει στην προώθηση ενός πιο βιώσιμου οικονομικού μοντέλου στην περιοχή μας και να προωθήσει τη νησιωτικότητα σε όλες τις πολιτικές. Κυρίως πρέπει να βοηθήσει τις τοπικές κοινωνίες να εξασφαλίσουν νέες πηγές οικονομικών πόρων (από την παραγωγή πράσινης ενέργειας και την ανάπτυξη πράσινων καινοτομιών μέχρι την πρόσβαση σε ευρωπαϊκούς πόρους μέσα από ανταγωνιστικά προγράμματα), να συνδυάσουν τη σοφία του παρελθόντος με σύγχρονες, πράσινες, οικολογικές λύσεις για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η δουλειά του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης δεν είναι καθόλου εύκολη με δεδομένο ότι ο θεσμός ξεκινάει με πολλά προβλήματα, κενά και έλλεψη πόρων και αυτό είναι ήδη τραγικά φανερό από τις πρώτες μέρες. Φαίνεται, όμως, να καταλαγιάζει η τοπικιστική αντιπαράθεση που δεν θα βοηθήσει να λυθούν τα προβλήματα, και να ωριμάζει η ανάγκη διαμόρφωσης κοινής περιφερειακής κουλτούρας. Πρέπει να πάμε, όμως, ένα βήμα παραπέρα και να αναζητήσουμε, οργανώσουμε κι αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές προοπτικές του θεσμού.
Είμαστε έτοιμοι ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Ν. ΑΙΓΑΙΟΥ να καταθέσουμε μια σειρά προτάσεων που αφορούν στην οργάνωση της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Συμβουλίου, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στον σημαντικό τους ρόλο. Θα επιδιώξουμε με τις παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά και έξω από αυτό, να αναπτυχθεί μια κουλτούρα ουσιαστικού διαλόγου όχι μόνο μεταξύ των μελών του Περιφερειακού Συμβουλίου αλλά και με τις νησιωτικές κοινωνίες καθώς και να στηθούν γέφυρες της Περιφέρειας και των νησιωτικών κοινωνιών με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις και θεσμούς, κάτι στο οποίο θα επενδύσουμε ιδιαίτερα”.

Δεν υπάρχουν σχόλια: