Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011

Ομιλία στο Περιφερ Συμβούλιο Ν. Αιγαίου μετά την ορκωμοσία

Παρέμβαση του Νίκου Χρυσόγελου, περιφερειακού Συμβούλου Ν. Αιγαίου με τον ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΑΝΕΜΟ, μετά την ορκωμοσία στις 22/12/2010 στη Σύρο:

«Κατ’ αρχήν να ευχηθώ σε όσους εκλέχτηκαν στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαίου να έχουν έναν δημιουργικό ρόλο για το καλό των νησιών και των νησιωτικών κοινωνιών. Θα έλεγα ότι θα έχουμε έναν σημαντικό ρόλο μια και είμαστε οι πρώτοι που εκλέχτηκαν σε ένα θεσμό που έχει αρκετά θετικά, πολλές αδυναμίες και πολλά λάθη και θα πρέπει εμείς να βάλουμε τις βάσεις για το πως θα λειτουργήσει αυτός ο θεσμός με βιώσιμο τρόπο μακροχρόνια.
Ως Περιφερειακοί Σύμβουλοι έχουμε πολύ μεγαλύτερες ευθύνες σήμερα να αποδείξουμε ότι υπάρχει μια διαφορετική πολιτική, ιδιαίτερα σε μια εποχή που αυτό που ονομάζουμε πολιτική αλλά και οι πολιτικοί έχουν απαξιωθεί, εξαιτίας βέβαια των λαθών και επιλογών που έκαναν οι ίδιοι οι πολιτικοί. Η σημερινή κρίση δεν είναι άσχετη με το πώς αναπτύχθηκε η πολιτική στη χώρα μας σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Οι πολίτες του Ν. Αιγαίου με την ψήφο τους μας επέλεξαν ως αντιπολίτευση, όμως θα είμαστε μια δημιουργική αντιπολίτευση, θα ασκούμε κριτική αλλά ταυτοχρόνως θα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και θα καταθέτουμε προτάσεις πολιτικών αλλαγών στις οποίες θα επιδιώκουμε να διαμορφώνονται πλειοψηφίες. Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ θα επιδιώξουμε σ' αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο να εκφράσουμε μια πολιτική που δίνει λύσεις στα προβλήματα, που βοηθάει στο να αλλάξουνε όσα σήμερα είναι στραβά και ανάποδα στην περιοχή μας, αφού είναι μια περιοχή με μεγάλα προβλήματα, σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες, με γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, με μικρά και μεγάλα νησιά, με τεράστιες ελλείψεις σε κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποδομές αλλά και με πλήρη σχεδόν εξάρτηση από το πετρέλαιο. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ξεκινήσει, λοιπόν, το Περιφερειακό Συμβούλιο με τοπικιστικές και γεωγραφικές αντιπαραθέσεις, ενώ έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε και να προωθήσουμε μια διαφορετική πολιτική για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ένα διαφορετικό μοντέλο για την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
Ως ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ έχουμε διατυπώσει και δημόσια την πρότασή μας, πριν ακόμα την ορκωμοσία των Περιφερειακών Συμβούλων, ώστε να φτάσει η Περιφέρεια κοντά στους πολίτες σε κάθε νησί, ακόμα και στο πιο μικρό, με ουσιαστικό και όχι τυπικό/ μηχανικό τρόπο, ώστε να μπορεί ο πολίτης να εξυπηρετείται εκεί που είναι, να μην χρειάζεται να μετακινείται για θέματα που αφορούν στην Περιφέρεια. Το κύριο θέμα, λοιπόν, δεν αφορά στο που θα είναι τα γραφεία των Γενικών Διευθύνσεων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου αλλά στο πώς θα οργανωθεί η Περιφέρεια, έτσι ώστε ο πολίτης ακόμα και στο νησί με τους 100 κατοίκους να έχει κοντά του μία υπηρεσία, κάτι σαν Κέντρο Ενημέρωσης Πολιτών για την Περιφέρεια, μέσω της οποία θα ενημερώνεται ισότιμα με όλους τους άλλους νησιώτες, θα έχει πρόσβαση σε προγράμματα και σε αμφίδρομη πληροφόρηση, θα μπορεί να καταθέτει προτάσεις και απόψεις και αυτές να φτάνουν στους φορείς και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, να μετέχει στην διαβούλευση για θέματα και πολιτικές που αφορούν στην περιοχή του Ν. Αιγαίου, να παίρνει τις απαντήσεις που χρειάζεται από τις υπηρεσίες όπου κι αν είναι η έδρα τους, άμεσα και χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ο ίδιος.
Το σχέδιο που έχει παρουσιαστεί για τον Οργανισμό της Περιφέρειας είναι μια πρόχειρη συρραφή της μέχρι τώρα λειτουργίας της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτηρίζεται από απουσία οράματος αλλά και άγνοια των δομών και του ρόλου των ευρωπαϊκών περιφερειών. Δεν υπάρχει στοιχειωδώς αντιστοιχία του τρόπου οργάνωσης της Περιφέρειας με αυτόν της κεντρικής ή ευρωπαϊκής διοίκησης (πχ δεν αντιστοιχούν οι Γενικές Διευθύνσεις της Περιφέρειας με τα υπουργεία ή με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Στην Περιφέρεια συσσωρεύεται μεγάλος όγκος γραφειοκρατικών αρμοδιοτήτων χωρίς να διαφαίνεται η διαδικασία που θα συμβάλλει στην αλληλεπίδραση περιφερειακής, ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής. Ένα δεύτερο, λοιπόν, πολύ σημαντικό θέμα, με το οποίο πρέπει να ασχοληθεί αμέσως μετά την συγκρότησή του το Περιφερειακό Συμβούλιο, είναι η επεξεργασία του τρόπου και της δομής οργάνωσης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, η επεξεργασία δηλαδή ενός Οργανισμού για την Περιφέρεια που να είναι σύγχρονος, ευρωπαϊκός, να ανταποκρίνεται στη νησιωτικότητα, στην ανάγκη για κοινωνική και οικονομική σύγκλιση καθώς και κοινωνική αλληλεγγύη, για ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα προωθεί την στροφή της οικονομίας σε πράσινη κατεύθυνση, θα θέτει την προστασία του νησιωτικού περιβάλλοντος στο κέντρο των επιλογών των διαφορετικών μορφών οικονομικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, το Περιφερειακό Συμβούλιο, σε διαβούλευση με τους φορείς του Ν. Αιγαίου και τις νησιωτικές κοινωνίες, πρέπει μέσα στο 1ο εννεάμηνο του 2011 να επεξεργαστεί σε βάθος ένα Στρατηγικό Σχέδιο για την Οικονομική, Κοινωνική και Περιβαλλοντική Βιωσιμότητα του Ν. Αιγαίου και την ανάπτυξη συνεκτικών επιμέρους πολιτικών και εργαλείων εφαρμογής. Με τις ιδιαιτερότητες που έχει η περιφέρειά μας, πρέπει να δούμε άμεσα πως θα συγκροτηθεί και θα λειτουργήσει η Επιτροπή Διαβούλευσης που προβλέπεται από τον νόμο. Ο κίνδυνος όμως εκφυλισμού και αδρανοποίησής της ήδη από την αρχή είναι μεγάλος αφού δεν φαίνεται να υπάρχουν εργαλεία υποστήριξης της λειτουργίας της. Επίσης, ως Περιφέρεια πρέπει να κερδίσουμε από την εμπειρία των άλλων ευρωπαϊκών περιφερειών, να συμμετάσχουμε και να παίξουμε ουσιαστικό ρόλο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά και να επιδιώξουμε οργανωμένα και αποτελεσματικά όλες οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί θεσμοί να ενσωματώνουν τη νησιωτικότητα όταν λαμβάνουν αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν τη ζωή και το μέλλον των νησιωτικών κοινωνιών.
Έχουμε, λοιπόν, μπροστά μας μεγάλες ευθύνες, υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες για να συμβάλουμε ως Περιφερειακό Συμβούλιο στη διαμόρφωση των συνθηκών εκείνων που θα κάνουν την νησιωτικότητα πλεονέκτημα και θα επιτρέπουν να αξίζει να ζουν οι πολίτες και στο πιο μικρό νησί 12 μήνες το χρόνο, ιδιαίτερα σε μια εποχή πολύπλευρης κρίσης και εφαρμογής κοινωνικά άδικων πολιτικών. Πρέπει να δείξουμε ότι οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και το Περιφερειακό Συμβούλιο δεν έχουν διακοσμητικό ρόλο αλλά μπορούν να επεξεργάζονται πολιτικές, να συντάσσουν εκθέσεις, να αξιολογούν σε βάθος τις επιμέρους και συνολικές πολιτικές, να αναλαμβάνουν ουσιαστικούς ρόλους, να κερδίζουν από τον πλούτο ιδεών αλλά και από την κριτική».

Δεν υπάρχουν σχόλια: