Τετάρτη 2 Ιουνίου 2010

Εθνική Περιβαλλοντική Νομοθεσία 2010

Δείτε:

http://www.ct.aegean.gr/people/pavlogeorgatos/el/gelen.html

Στα πλαίσια του μαθήματος «Διατήρηση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος», το οποίο διδάσκεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Παν. Αιγαίου, δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2009-2010, από μία ομάδα φοιτητών, οι τόμοι που παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και περιέχουν την εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία σε επιλεγμένους τομείς της.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Παν. Αιγαίου που ανέλαβαν την υλοποίηση της προσπάθειας αυτής, με αλφαβητική σειρά, είναι οι:
Γεωργίου Ζ., Γιαννακόπουλος Ε., Ευτυχίδου Μ.Ο., Κλαπανάρης Σ., Κουτσορινάκη Μ., Μαρκόπουλος Π., Μεσημέρης Α., Νικήτας Π., Νότα Τ., Ουλής Κ., Παπαδάκης Ε., Παπαμανώλη Ε., Παπανικολάου Σ., Παυλίδης Γ., Πολίτης Γ., Σάκαλης A., Σεκέρογλου Ε., Σελλή Κ., Σιέτη Ν., Σπύρου Ν., Συνοδινού Α., Tριανταφυλλίδης Σ., Τσάγκας Γ., Φουτσιτζόγλου Α.

Μετά τη συγκέντρωση και ταξινόμηση των νομοθετημάτων από τους φοιτητές, ακολούθησε η αξιολόγηση, η διόρθωση και η εκ νέου ψηφιακή μορφοποίηση της κάθε συλλογής από τον επιβλέποντα, με στόχο τη δημοσίευση των διαφόρων τόμων με ενιαία μορφή.

* Η ιδέα που βασίστηκε η συγκεκριμένη προσπάθεια αφορούσε στην καταγραφή, συλλογή, ταξινόμηση, ενοποίηση και μορφοποίηση όλων των νομοθετημάτων της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε επιλεγμένους τομείς της, για την χρονική περίοδο από το 1970 έως και το Φεβρουάριο του 2010. Η καταγραφή έγινε από όλες τις ομάδες εργασίας αλλά ορισμένα νομοθετήματα δεν ήταν διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή, (ιδιαίτερα της περιόδου πριν το 1975 και για ορισμένα τεύχη), από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου. Γι΄αυτό και παρατηρούνται διαφοροποιήσεις στις χρονικές περιόδους που καλύπτεται η εθνική περιβαλλοντική νομοθεσία ανά τομέα της. Πολλά από τα νομοθετήματα που δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά, (πριν από το 1975 κυρίως), μπορεί ο χρήστης να τα βρει στο διαδίκτυο σε ψηφιακή μορφή από διάφορους διαδικτυακούς τόπους και με τη χρήση των μηχανών αναζήτησης. Για λόγους όμως δεοντολογίας και νομικούς αποφασίστηκε να μην συμπεριληφθούν στους τόμους της παρούσας προσπάθειας. Εξαίρεση στο γεγονός αυτό αποτελεί η Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β/14.2.1964) "Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων", που ενώ δεν υπήρχε διαθέσιμη σε ψηφιακή μορφή από τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου, μετά από έγγραφο αίτημα της ομάδας εργασίας, στάθηκε δυνατή η ψηφιοποίηση και η αποστολή της σε ψηφιακή μορφή από το ΕΤ.

** Για να μπορείτε να διαβάσετε τους τόμους αυτούς θα πρέπει να έχετε εγκαταστήσει στον Η/Υ σας, το πρόγραμμα Adobe Acrobat Reader ή παρεμφερές, το οποίο διατίθεται δωρεάν. Για να μεταφέρετε τα αρχεία στον Η/Υ σας, μεταφέρετε τον κέρσορα πάνω στο όνομα του αρχείου που σας ενδιαφέρει και πατήστε δεξί κλικ στο ποντίκι επιλέγοντας αποθήκευση αρχείου. Εναλλακτικά πατώντας αριστερό κλικ στο ποντίκι σας ενώ ο κέρσορας βρίσκεται πάνω στο όνομα του αρχείου, θα ανοίξει ένα νέο παράθυρο στον φυλομετρητή σας και θα αρχίσει να εμφανίζονται οι σελίδες του αρχείου. Μόλις τελειώσει η μεταφορά όλων των σελίδων μπορείτε να το αποθηκεύσετε τοπικά στον Η/Υ σας.

Οι συντάκτες του πολύ χρήσιμου αυτού υλικού ζητάνε οποιεσδήποτε διορθώσεις ή/και προσθήκες έχετε να προτείνετε, έτσι ώστε να μπορούν να συμπεριληφθούν στην επόμενη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας προσπάθειας, να τις επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ατον Γεράσιμο Παυλογεωργάτο gpav@aegean.gr
Η ομάδα εργασίας επιθυμεί να ευχαριστήσει τις υπηρεσίες του Εθνικού Τυπογραφείου, για την άριστη συνεργασία τους σε αυτήν την εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: